Imatges de pàgina
PDF
EPUB
[ocr errors]

in aquis ; neque cognofcis Brachia merfit aquis; nec se deprendit in illis ! Saipfum efle, qui in aquis | Quid videat nescit

. Sed quod videt, uritur illo: 430 Sernar; caserum amat illud Atque oculos idem, qui decipit, incitat error. quod cernit : asque error

, Credule, quid frustra simulacra fugacia captas? qui fakit oculos

, idem etiam Quod petis, est nusqua: quod amas, avertere, perdes. cps moves., credule quam. Ista repercussæ, quam cernis, imaginis umbra est. nas imagines ? Nullibi e Nil habet ista sui. Tecum venitque,manetque: 435 quod cupis: Tu modo abi, Tecum discedet; si tu discedere poffis. es quod amas dilabetur. Ifa Non illum Cereris, non illum cura quietis quam vides est umbra ima- Abftrahere inde potest. Sed opaca fusus in herba bet swi : accedit és per fiat to-Spectat inexpleto

mendacem lumine formam: eum. Tucumis atribis, fi tu Perque oculos perit ipse fuos. Paulumq;levatus, 44) abire poffis. ' Neque cibi ap- Ad circumstantes tendens sua brachia filvas; petentia, neque defiderium Ecquis, ïo filvæ, crudelius, inquit, amavit? lere : fed ftratus in gramine Scitis enim, & multis latebra opportuna fuistis. umbrosa contemplatur oculis Ecquem, cum vestræ tot agantur fæcula vitæ, avidis falfam adolefcentis Qui fc tabuerit, longo meminiftisiņævo? 445 speciem, & ipfe marcescie per Et placet, & video : fed quod videoque, placetque, oculos fuos, & paulum erectus, Non tamen

invenio. Tantus tenet error.amantem. porrigens fua brachia ad nemora circumfusa, Ecquis,air, Quoq; magis doleam, nec nos mare separat ingens, 30. nemora, iniquius ama- Nec via, nec montes, nec clausis mcenia portis : vit? Noviftis etenim, Exigua prohibemur aqua. Cupit ipfe teneri: 450 wooda : cum tot secula vefira Nam quoties liquidis porreximus oscula lymphis, vita pratereant, in longo il- Hic foties ad me resupino nititur ore. lo avo ecquem recordamini Posse putes tangi. Minimum est quad amantibus qui ira maceratus fuerit.

obftat. Et gratum est, eo intueor ; fed quod intueor & gratum Quisquis es, huc exi. Quid me, puer unice, fallis? eft, non tamen reperio : tan- Quove petitusabis? certè nec forma, nec ætas 455 sus error implicat amantem. Eft mea,quáfugias: & amarunt me quoq; Nymphæ. Et quo magis uram, neque Spem mihi nefcio qnam vultu promittis amico: neque via, neque montes, Cumque ego porrexi tibi brachia, porrigis ultro: neque muri valvis obferatis : Cum risi, arrides; lacrymas quoque fæpe notavi Separamur paucula agua: Melacrymante tuas: nutu quoq; signa remittis: 460 ile etiam exoptat compre. Et, quantum motu formoli fufpicor oris, muis suavia fiuidis aquis, hic Verba refersaures non pervenientia noftras. toties ad me contendit ore reflexo. Credas posse tangi : tenuiffimum eft quod prohibet amantes. Quisquis es hue prodi, quæ. re me decipis, puer excellens ? vel quo fugis arceflitus ? profecto neque pulcritudo mea, neque at af ejufinodi e f quam spernere debeas; & Nymphe me quoque dilexerunt. Spem mihi facis nescio gisam jacie amiça, os çum tesendi tibi lacertos

, tendis sponte ; cum risi, arrides ; obfervavi in. super flctus ruos, me flente; reddis etiam indicia nutu ; do quantum conjicio agitatione pulchri pris, reddis voces non pertingentes aures noftras.

NOTA *. Auertere ] Recede, & nulla erit 449. Magas doleam ). Vehementior ef umbra que te fallat. Lascivit Poëta & in- cupidicas quo propius obje&tum. genio indulget fortè nimium in hoc Nare Eiffo

454. Unice } Unicys, quem amo, vel Cerers 1. Tanity edendi cupiditos. qui amari dignus eft, unus paul forent,

[ocr errors]

in ævo,

In te ego fum, fenfi : necme mea fallit imago. Ego sum in te, adverti; neUror amore mei : flammas moveoque feroque.

que mea species me decipit,

Ardeo mei ipfius amore : Quid faciam? roger, anne rogem? quid deinde 465 idem incendia mover, rogabo?

tior. Quid agam? Poscar, Quod cupio mecum est. Inopem me copia fecit. an poscam ? quid verò orem? O utinam noftro fecedere corpore poffem !

Quod opto mesum eft; abunVotum in amante novum; vellem, quod amamus, urinam liceat sejungi à ne

dantia me reddit egenum. O abeffet.

ftro corpore ! Defideriun Jamque dolor vires adimit : nec tempora vitæ inufitatum amantis ; optan Longa meæ fuperant: primoque extinguor?

rem ut quod amo longius 470 abesser. Jamque mærer via res consumit. Neque

spatium Nec mihi mors gravis est posituromorte dolores. me& vitæ longum reftat ; o Hic, qui diligitur, vellem diuturnior effet. morior in flore juvepta. NeNunc duo concordes anima moriemur in una. que tamen obitus eft mihi Dixit, & ad faciem rediit malè fanus eandem;

molestus, qui obiru ab arum

nis abfolvar. Optarim uc Et lacrymis turbavit aquas : obscuraque moto 475 hic qui amatur etet evi lona Reddita forma lacu eft. Quam cum vidisset abire; Storis.

Nunc duo confenQuo fugis? oro, mane ; nec me, crudelis, amante tientes extinguomur in una Desere, clamavit; liceat, quod tangere non est,

anima. Dixit, do infanus

revertitur ad eandem ima. Adfpicere ; & mifero præbere alimenta furori.

ginem ; blacrymis miscuit Dumque dolet, fumma veftem deduxit ab ora, 480 aquas, da fpecies reprafenNudaque marmoreis percuffit pectora palmis.

rata eft confufa agitato ften Pectora traxerunt tenuem percuffa ruborem.

gno : quam cum vidiffer

evanescere, Quo te furripis, Non aliter, quam poma folent; quæ candida parte, exclamat , confife ebfecro, Parte rubent. Aut ut variis folet uva racemis neque me amantem deftitue. Ducere purpureum, nondum matura, colorem. 485 godice concedere come

rigida. Concedatur intueri Quæ fimul aspexit liquefacta rursusin unda;

ditare fomenta infelici uma. Non tulit ulterius: fed, ut intabefcere flava ri. Er dum queritur, dilaceIgnelevi ceræ, matutinäve pruinæ

rat amictum ab ora fuprem Sole tepentę folent, fic attenuatus amore

ma, a planxit pełtora num Liquitur; & cæco paulatim carpitur igni.

da palmis candidis. Pelle490 ta verberata indiuerunt exia

guum ruborem ; non aliter quam poma consueverunt, qua parte alba , parte sunt rubra : vel ut uva nondum matura consuevit contrahere colorem purpureum racemis vorficoloribus. Qua ftatim atque rursus vidit in aqua quieta & compofita, non pati potuit amplius ; fed quemadmodum cere rubicunde solent liquescere igne modico, vel pruine maiutina Sole levi, foc maceratus amore daffluit ; o para latim abfumitur fperete igne.

& Suppe

[ocr errors]
[ocr errors]

ROTA. 463. Neo me mea fallis imago) Nec later 474. Faciem ] De sui loquicur imagi. me mesipfius effe imaginem quam ita perdite ne, quæ in fonce aut lacă repræfentaa

Agņosčic demum errorem fed | batur. fruftra,

489. Deduxit ]. Ve audarecur peetas; .466. Inopemme ? Optime inepem defi- qui gestus elt dolentium vehemcacifpiverunt nonnulli Philofophi, non cui fime. parum eflee, fed cui non eller quod cupe 486 Lsquefata.] Turbarata dixix furef.' Adeoque verifimum et ech Poéca, pra, quo modo aqua craffior appares; quz yerba fepugnantiam prae fe ferunr, win forte liquescere quodammodo videatur. maxinga copia maxima effe poflis inopia. I dura fedatur & componitur.

Et

Et neg calor ej? alius con- Et neque jam color est misto candore rubori; fufus cum rubore ; neg, rigor Nec vigor, & vires, &

quæ

modo visa placebant; vires, o quacung, miten Nec corpus remanet, quondá quod amaverat Echo. erpus reftat quod Echo olim Quæ tamen ut vidit, quamvis irata memorque, dilexerat

. Quæ tamen cum Indoluit: quotiesque puer miserabilis, Eheu, 495 aspexit, quamquam infenfa Dixerat; hæc resonisiterabat vocibus, Eheu. qunties deflendus adolescent Cumque fuos manibus percufferat ille lacertos, Eheu ! dixerar, bac repete- Hæcquoque reddebat fonitum plangoris eundem. bat verbis repercuffis, Eheu! Ultima vox folitam fuit hæc spectantis in undam, Et cum ille planxerat lacer. Heu fruftra dilecte puer! totidemque remisit, soo tos suos manibus, hac etiam referebat eundem fonum per

Verba locus: dictoq; Vale, Vale inquit & Echo. cuffionis. Hæc novissima fue- Ille caput viridi fessum submisit in herba. runt verba intuentis in a- Lumina nox claudit domini mirantia formam. quam consuetam, Henju.Tum quoq; se, postquam est inferna sede receptus, & cavitas loci reddidit to- | In Stygia spectabat aqua. Planxere sorores

505 tidem voces; prolato Va Naïdes: & fectos fratri posuere capillos. le, Vale ctiam refpondit & Planxere & Dryades. Plangentibus afsonat Echo. Sum in virente gramine

. Jamq; rogum, quassasq; faces, feretrumq; parabant : Mors preffit oculos admiran- Nusquam corpus erat. Croceum pro corpore floré tes pulcritudinem domini Inveniunt, foliis medium cingentibus albis.

SIO sui. Tum etiam, poftquam VII. Cognita res meritá vati per Achaïdas urbes eft admifus in fedes Stygias

, Attulerat famam : nomenque erat auguris ingens. aspiciebat fe in flagnis inferSorores Naïades per

spernit Echionides tamen hunc, ex omnibus unus cufferunt pectora; & im- Contemptor Superum Pentheus: præsagaque ridet posuorunt fratri crines de- Verba lenis; tenebrasq; & cladem lucis ademtæ 515 tonfas. Dryades quoque per Objicit. Ille inovens albentia tempora canis, cufferunt pectora : Echo Ron mili sono respondet plangen-) ribus. Jamque preparabant rogum da tedas quassut as, & feretrum : Corpus nullibi erat ; periunt fiorem puniceum pro corpore, cujus medium folia alba circumdant.

VII. Res vulgata comparaverat famam meritam auguri Tirefiæ per urbes Gracas; com gloria vatis erat maxima. Attamen Teniheus Echionis filius maximus contemptor Deorum hunc ex omnibus folus defpicit; irridet voces prænuntias senis; be exprobrat cæcitatem, da damxura luminis fublati

. "Ille concutiens tempora cana candidis capillis.

do re

NOT A.

491. Es neque ] Quia totus pallidus & ( phæ vidimus antea filium fuiffe Narcis& macie confe&us.

sum : ejus forores adeoque fuerunt fon494. Memorque ] Non oblita crudelita- tium & Auviorum Nymphæ. tem Narcili.

506. Sectos ] Usque ab Homero ad Ro501. Locus ] Eccho in loco.

manos, in acerbiflimo lu&u mos ille ma504. Tum quoque ] Dicit Plato in Gorg. navit, ut, mulieres salcem crines deconquascumque curas aue ftudia, à natura, derent, atque etiam in defun&i corpus aut affe&ibus, in hac vita contraxerimus, deponerent. easdem . retinemus etiam cum corpus 508. Guassasque ) Nodu verò quia ef, exuerimus, ita Virg. Æn. 6.,

ferebatur corpus , facibus ad funera alç

banrur. . Qua cha nitentes - Pafcere equos , eadem fequitur telure

509. Florem ] Narcissum dicit. repostos.

513: Echionides ] Pentheus eft Echionis

& Agaves filius, ad cujus fabulæ nafta596. Naïdes ] Cephisi & Liriopes aym- ltionem prţificiose descendit Poëta.

Quam

tas.

Quam felix effes, fitu quoque luminis hujus Quam beariis ejses, inquit,
Orbus, ait, fieres; ne Bacchia facra videres!

s tu etiam hac luce privao

reris, ne sacra Bacchi cere Jamque dies aderit, jamq; haud procul auguror esse; neres

. Jamque dies advenQua novus huc veniat proles Semeleïa Liber. 520 tat, jamque pradico non lone Quem nifi templorum fueris dignatus honore; ge abelle, qua Bacchus novus Mille lacer spargere locis: & fanguine filvas

hofpes filius Semeles buc

pergat : quem nisi colueris Feedabis, matremque tuam, matrisque forores.

honore templorun, dilaniaEvenient, neque enim dignabere numen honore: tus in mille loca disjicieris, Meq; fub his tenebris nimium vidisse quereris. 525 inficies filvas cruore, bo

marrom tuam, di materteTalia dicentem proturbat Echione natus.

Hæc fient : neque Dicta fides sequitur; responsaq; vacis aguntur. enim honorabis Dei potenLiber adett: feltisque fremunt ululatibus agri. tiam '; loan dolebis me nie Turba ruunt: mittæque viris matresque nurusque, mium intuirum elle in hac Vulgusque, proceresq;, ignota ad facra feruntur. 530 caligine

: Filius Echionis

profligat talia proferentem. Quis furor, anguigenæ, proles Mavortia, vestras

Fides sequitur vocem Attonuit mentes ? Pentheus ait. Ærane tantum oracula auguris exitum forÆre repulsa valent? & adunco tibia cornu? tiunur & re compro

bancur. Bacchus venit ; Et magicæ fraudes ? ut quos non belliger ensis,

campi personant feftis cloo Non tuba terruerint, non ftrictis agmina telis; 535 moribus. Aymen cum imFæmineæ voces, & mota infania vino,

petu feruntur, le matres, Obfcoenique greges, & inania tympana vincant ? nurus, confufa cum maVosnesenes, mirer? qui longa per æquora vecti

ribus, & plebs, dos primores concurrunt ad facra inufira

| ta. pua velania , inquis Pentheus, perculit vestros animos'; serpente orti, progenies Martia ? Tantumne poßunt ara pero cuffa ere, . tibia cornu curvo, o incantationes fortilega; ut quos non gladius bellicus, nors tuba, non acies expeditis miffilibus moverint, ululatus fæminei , & furor excitus mero, dum turbs infamis, & rympana vacua superent ? demirerne vos senes, qui adducti per vaftum mare

[ocr errors]

/

ROTA

520. Novus ] Nondum scilicec fatis præsereim thyrsis instructa , furibunda. cognitus.

saltantes, vociferantes, in filvas, & mon520. Troles Semeleïa ] Huic Jovis & tes, loca avia, quocumque denique insaSemeles filio quæcumque ab aliis Bacchis nia, stupri aut cædis furor raperet, ferefacta, attributa sunt.

bantur. -523. Matrem ] Agaven, cujus forores 530. Ignota] Quippe quibus nunquam fuerunt Ino & Autonoë.

interfuerant. 524. Evenient] Quæcumque prædico: 531. Anguigena ] Thebanos com pelluc

525. Quereris. ] Quia vellet omnino Pentheus ; quos vidimus antea ex DracoPentheus cæcum fuiffe, nec Bacchum vi- ni s Marti dicari dencibus, à Cadmo se. dille cujus causa discerptus fuit. Adeoque minatis, ortos: Optime verò, quanquam acuciffime adverfario invidendum propo- infeliciter, generis eo nit Tiresias illud ipfum quod fibi vitio tione; prudentes & Martios viros, à cur& damno objecerac.

pi mollium & ebrioforum homuncio527. Sequitur ] Quia eventu frmantur num, aut certè muliercularum consorcio quæ prædixerat vaces.

ftuder reerahere. 527. Aguntur ] Suo ordine geruntur quam 532. Arane tantum are ] Tympana area rumque di&ta fuerant.

areis bacillis pulsata. 528. Ululatibus] In Bacchanalibus tym 537. Obcænique greges ] Tarpis libipanorum cubarumque ftrepitu ita clamaadine corrupta multitudo ; in qua &C Sabant, ut ululare viderentur.

ryri. Bacchi Sacerdores, obreceniflimum 528. Agri Bacchantes nempe, fæming' genus. <

Hac

commemora

[ocr errors]
[ocr errors]

en ganger en Nunc

finitis fine Martè

capi ? vosae, acrior} 540

Natuiftis Tyrum & Penates Hac Tyron, hac profugos pofuiftis fede Penates ; timini fuperari fine pugna ? an vos, ó Juvenes, atas ætas, violentior , & propior men, Ojuvenes, propiorque meæ; quos arma tenere, quas decorum erat trattare. Non thyrsos, galeaque tegi, non fronde decebat? gales non frondibus ? Meru | Efte, precor, memores, qua fitis ftirpe creati: sem veftram subeat, quaso

, Illiusque animos, qui multos perdidit unus, que genere fisis sati : & in. Sumite serpentis

. Pro fontibus ille lacuque 545 duite iras illius draconis qui Interiit: at vos pro fama vincite veftra. Solus peremie multos. ille Ille dedit leto fortes: vos pellite molles, perist pro fontibus do stagno :

vos vincite pro veftra Et partium revocate decus. Si fata vetabant, gloris. ille morti dedit fre- Stare diu Thebas ; utinam tormenta virique nuos; vas fugate effemina-Monia diruerent: ferrumq; ignisq; fonarent! 550 narar; & reparate laudem Effemus miseri fine crimine: forsque querenda, patriamo. si fara probibe. Non celanda foret : lacrymæque pudore carerent. font Thebas diu manere, utinam machina bellica, ó At nunc à puero Theba capientur inermi: viri muros dejicerent, Quem neq; bella juvant, nec tela, nec ufus equorum: ferrum o fiamma streperent! Sed madidus myrrha crinis, mollesq; coronæ, 555 Ellemus infelices fine culpa, fors effet defienda non te Purpuraque, & pictis intextum vestibus aurum. genda, o fletus eflent fone Quem quidem ego actutum (modo vos abấstite) dedecore. At nunc Thebe

cogam invadentur à puero armis de.

dies

. Affumtumque patrem commentaque facra faceri. Aitute, quen neque acies, neque arma, aut usus equor

An fatis Acrilio eft animi, contemnere vanum rum delectat, fed coma de Numen, & Argolicas venienti claudere portas; 560 libuta myrrha, do effæmi. Penthea terrebit cum totis advena Thebis? mata serta, purpura, Ite citi, (famulis hoc imperat) ite, ducemque foribus indumentis

. Quem Attrahite huc vinctum. Jullis mora segnis abesto. quidem ego confeftim adi-Hunc avus , hunc Athamas, hunc cætera turba gam (vos tantum quiescite ) fuorum agnofcere o patrem f&tum & facra per dolum excogitata. An fatis eft virtutis Acrifio fpernere futilem Deum, & obferare valvas Argolicas accedenti ; peregrinus tremefaciet Pentheum cum totis Tircbis ? Properate; (hoc jubet ministros) properate, & huc per vim adducite ducem catenis constrictum : nulla pigra cunétasin differat mandata. Avus hunc coarguit verbis, hunc coarguit Athamas, & reliquum

[ocr errors]
[ocr errors]

539. Tyron) Tyro aut Sidone antiquif- falfo suum patrem Bacchus "ja&aret, uti fimis Phæniciæ urbibus oriundum vidi- quidem ipfe Pensheus prædicabat. mus antea Cadmum, qui cum fociis The 559. Acrifio } Fuit Acrifius Abantis Arbas Boeoticas condidit : adeoque verè nunc givorum regis filius, pater Danaës , qui Pentheus ad illos fenes Hac Tyron , &c. neque Bacchum Deum, neque ejus facra Di&um verò, uc illud Virgilii..

admisit. llium in italiam transfer, viftosa penates.

Sake Advania ] Bacchum dicit.

564. Avus ) Cadmum incellige ; nim$45: . Fontibus ) Ex quibus aquam focii que ejus kļia fuit Agave Penthei mater : Cadmi haurire jussi sunt.

Scripfitque Euripides in Bacchis neque 549. Tormenta ) Instrumenta suas aut

Cadmum, neque Tiresian audire voluifle machinæ bellicæ, lapidibus, aliifque tos- Pentheuma quendis miffilibus aptæ.

564. Athamm) Æoli fuit folius, Cad. 558. Affumitum ] Jovem dicit, quem l mi geriero

Corripiunt

:

« AnteriorContinua »