Imatges de pàgina
PDF
EPUB

Läta malo, nimiumque potens, perituraq; amantis Semele geffien, damno, o

nimium valens, interio Obsequio Semele, qualem Saturnia, dixit,

tur a obsequio amantis, PreTelolet amplecti, Veneris cum foedus initis;

be te, inquit, mihi talem Da mihi te talem. Voluit Deus ora loquentis 295 qualem filia Saturni confueOpprimere. Exierat jam vox properáta sub auras. vit te complecti, cum veniIngemuit : neque enim non hæc optaffe, neque ille ris ad gaudia. Veneris, Deus

voluit occludere os loquenNon juraffe poteft. Ergo moeftiffimus altum

tis : fed jam vox expedita Æthera conscendit; nutuque sequentia traxit exierat in aëren. Suspiras Nubila: queis nimbos,immiftaq; fulgura ventis 300 vit : neque enim, illa po

test non Addidit, & tonitrus, & inevitabile fulmen.

voviße ista, neque

ille non jurejurando confirQua tamen usque poteft, vires fibi demere tentat.

male. Igitur triftiffimus Nec, quo centimanum dejecerat igne Typhea, petit supremum cælum, Nunc armatur eo : nimium feritatis in illo. corripuit nutu seguaces num Eft aliud levius fulmen ; cui dextra Cyclopum 305 & fulgura immixta ventis

,

bes, quibus adjecit nimbos, Sævitiæ flammæque minus, minus addidit iræ :

& tonitrua, do fulmen inTela secunda vocant Superi. Capit illa; domumq; eluttabile. Nititur tamen Intrat Agenoream. Corpus mortale tumultus

vires suas minuere quantum Non tulit æthereos; donisque jugalibus arsit.

potest : neque inftruitur ea

flamma, qua deturbaverat Imperfectus adhuc infans genitricis ab alvo 310 centimanum Typheum ; nia Eripitur, patrioque tener (Gi credere dignum) mia erat favitia in illa. Ef Infúitur femori ; maternaque tempora complet.

aliud fulmen mitius, cui Furtim illum primis Ino matertera cunis

dextra Cyclopum minus ap

posuit feritatis dignis con Educat. Inde datum Nymphæ Nyseïdes antris minus excandescentia : Di

Occaluere appellant , Secunda fulmi

Sumit illa ; de subis domum Agenoris. Corpus morti obnoxium non posuit pati tempeftatem atheream, & flagravit muneribus nuptialibus. Fætus adhuc immaturus extrahitur ab utero matris, &, a credere fas eft

, tener infüitur femori patris, & ibi absolvit tempora quæ in matris utero complenda erant. Ino matertera clam Junone illum educat primis cunis : deinde Nympha Niseides fibi tradim tume suis antris

* TỀ.

in fabricandis fulminibus ministri. specie intuebatur, eo deferens queda en el cardioream isemenes, cui avus votis suis quibuscumque Jupiter indul- fuit Agenor. geret.

308. Tumultus] Ex fulmine & reliquo 297. Neque enim] præterita est jam & Jovis apparatu. Semeles petitio, & Jovis promisfio; adeo 309. Donis jugal. ] Fulmine aliifque fua: que nutra poteft revocari.

prà recensicis, quæ amoris teftimonia Se303. Typhæa ] Fuic Typheus gigas im- melė à Jove cxperierat. manis, vertice cælum pertingens , cen 310. Infans) Bacchus. tum draconum capitibus ex humeris pul 312. Materna ] Decem menses Lunalulantibus, luminibus igneis, ore flam res; quam diu in utero materno, uc plus mas eructante, aliisque rebus cerribilis ; rimum, foetus fovetur. quem bello adversus fuperos congredi 313. Ino] Quam antè Semeles fororem, ausum Jupiter tandem proftravit, insula. Cadmi filiam videmus. que Sicilia obruit.

314. Nyseïdes ] Plures Bacchi, plures 305. Aliud ] Varia de fulmine scrip- Ny fæ urbes fuerunt; ex quo in unum serunt Phyfici, quorum nonnulla referc congestas Græcorum fi&iones ad aliquam Plinius naturalis historiæ lib. 2. cap. st. veritatis fpeciem difficile fit reducere. quæ, fi lubet, apud illum legere poteris: Plinius Nyfam Indiæ montem indicat, 305. Cyclopum] Cyclopes funt Vulcani | quem Strabo & Ælianus Meron, id eft,

femu

na.

1

abdiderunt , & prabuerunt, Occuluere suis ; lactisque alimenta dedere. 315
lac in alimentum,
IV. Et dum ea fatorum

IV. Dumque ea per terras fatali lege geruntur;
decreto fiunt per terras , & Tutaque bisgeniti funt incunabula Bacchi:
incunabula Bacchi bis geniti Fortè Jovem memorant diffusum nectare curas
fiunt secura ; Jovem dicunt Seposuisse graves, vacuaque agitasse remissos
delibutum nećtare dimifife Cům Junonejocos: &, Major vestra profecto est, 320
fille cum etiofa Junone, & Quam quæ contingit maribus, dixiffe, voluptas.
dixisse. Sane veftra gaudia Illa negat. Placuit quæ fit fententia docti
funt majora, quam qua eve Quærere Tiresiæ. Venus huic erat utraque nota.
niunt maribus. illa diffite. Nam duo magnorum viridi coëuntia filva
quodnam fit judicium ex- Corpora serpentum baculi violaverat ictu :

325 perti Tirefia. Utraque vo-Deque viro factus (inirabile) foemina, feptem Lupt as erat ei perspekta. Nam Egerat autumnos. Oetavo rursus eosdem vulneraverat virente baculo

Vidit: &; Eft veftræ fi tanta potentia plagæ, duo corpora coëuntia magnorum anguium, & mutatus Dixit, ut auctoris fortem in contraria mutet: in faminam de masculo Nunc quoque vos feriam. Percussis anguibus (quod mirandum eft') tradu ildem

* xerat Septem Autumnos

. Forma prior rediit, genitivaque venit imago. eofdem ferpentes : &, in. Arbiter hic igitur lumtus de lite jocosa, quit, fi tanta eft vis veftri Dicta Jovis firmat. Gravius Saturnia justo, vulneris, ut vertat fexum Nec pro materia fertur doluisse : suique vulnerantis in oppofitam, Judicis æterna damnavit lumina nocte.

335 Serpentibus iifdem verbera- At pater omnipotens (neq; enim licet irrita cuiquá zis, forma pristina rediit, Facta Dei feciffe Deo) pro lumine ademto species nativa fucceffit

. Scire futura dedit: poenamque levavit honore. Hic ergo judex lectus de

V. Ille jurgie jocoso; confirmat sen

per

Aonias fama celeberrimus urbes ientian Jovis. Filia Sa- Irreprehenfa dabat populo responsa petenti. 340 turni dicitur tuliffe iniquius Prima fidem vocisque ratæ tentamina sumsit nec pro tam levi causa :) & addixit oculos fui arbitri tenebris æternis. At pater omnipotens ( nam nefas est cuiquam Deo rescindere facta Dei alterius ) dedit noffe futura pro oculis sublatis, & minuit supplicium honore.

V. Ille notiffimus fama per urbes Aonias reddebat certa oracula populo petenti. Carulea Liriope prima tentavit fidem vocis certa';

} 3 30

[ocr errors]
[ocr errors]

334. Nec

pro

femuri vocitant ad cujus radices Urbs Ny.

323. Tiresia] Vates fuit Thebanus Efa. Cum verò in illo monte, Bacchum

veri filius. nutritum fuisse fabulata fic. antiquicas, 327. Autumnos ] Per feptem annos acque ille Jovi mons facer fuerit, non abs manfit foemina. te hinc Græcos mentiendi licentiam tra

329. Contraria ] Atque ex mari femina, xiffe credideris, ut in Jovis Mero feu fer sex fæmina marem faciat. more Bacchum suum nurricum fuiffe

materia ] Gravius quam dixerint.

tam levis & jocofa caufa pofcerec, 317. Bis ] Semel ex matris utero, dein

339. Aonias ] Beotias : Eft enim Aonia de ex Joviš femore; unde & Dithyrambus filio, qui illic imperavit, fic di&a ; quit

Bæoria-regio moncana, ab Aone Nepcuni dictus.

pro Boeotia rota perfæpe fumicur. non 319. Remiffos [ Id eft, qui remifforum 345, Rata ] Cujus refponfa, rata de certa funt & otio abundancium.

Cærula

rum

Cærula Liriope: quam quondam Aumine curvo quam Liriopen Cephijous

olim claufit amane oblique, Implicuit; claufæque fuis Cephisos in undis

& vitiavit implicitam tra Vim tulit. Enixa est utero pulcherrima pleno fuis aquis. Formofillima Infantem, Nymphisjam tunc qui poffet amari; 345 emisit vontre gravido pues Narciffumque vocat. De quo confultus, an effet , qui jana tum pofler

amari à Nymphis, dan appetTempora maturæ vifurus longa senectæ :

lar Narcilum : de quo vae Fatidicus vates, Si se non noverit, inquit.

tes fatidicus interrogatus an Vana diu visa est vox auguris. Exitus illam, effet venturus ad tempora Resque probat, letiq; genus, novitafq; furoris 350 longa matura feneturis, reJamque ter ad quinos unum Cephifius annum

fpondit, Si se non viderit,

Responsiim vatis diu crediAddiderat: poteratque puer, juvenisquevideri. zum eft inane : eventus do Multi illum juvenes, multæ cupiere puellæ. res illud confirmat, itemque Sed fuit in tenera tam dira superbia forma;

genus mortis, novitas Nulli illum juvenes, nullæ tetigere puellæ.

amoris. Jamque fitius Ce

355 phisi adjecer at vnum annum Afpicit hunc, trepidos agitantem in retia cervos, ad decimum quintum , Vocalis Nymphe; quæ nec reticere loquenti, poterat videri puer GadoNec prior ipla loqui didicit, resonabilis Echo lescens. Mutti adolescentes,

multa virgines iftum exopCorpus adhuc Echo, non vox erat : & tamen ufum

tarunt. Verum faftus fuit

ufque adeò crudelu in tenerá hahebat;

pulcritudine, ut nulli ados Reddere de multis ut verba noviflima poffet.

lefcentes, nubla virgines itas

lum moverint. Eche sono: Fecerat hoc Juno. Quia, cùm deprendere poffet

ra Nympha garrula qua nege Sub Jove sæpe fuo Nymphas in monte jacentes, didicit flere ad loquenterh. Illa Deam longo prudens sermone tenebat, neque prior loqui; hunc viDum fugerent Nymphæ. Poftquam Saturnia

dit agentem pavidos cervos fenfit;

corpus, non sonus tantum, doo Hujus, ait, linguæ, qua fum delula, potestas tamen loquax nullum abinin Parva tibi dabitur, vocisque brevillimus ufus. babebat ufuri oris quam nunc

brinet , ut poffet repetére ultimas voces de multis. Juno iftud fecerat ; quia cum poffet fæpe prehendere Nymphas cum

Fove suo versat as in collibus, illa de industria remorabatur Deam prolixa oratione, donec Nynpba fese subducerent. Poftquam Saturnia advertit, Poteftas, inquit, hujus linguas gua ego firm decepra, exigua tibi concedetar, Gufus vecis breviffimus.

Garrula non alium, quàm nunc habet , oris } 360 mm rudine, ut multi adore

[ocr errors]
[ocr errors]

ROTA

342. Liriope 1 Nympha fuit Oceani & isi. Poteratque 1 Ét puer & juvenis Teikyos filia, Cephisso Boeotiæ Auvio erat ; neuter, sed utriusque particeps. compressa, unde & Narcisli Cephisii ma 359. Corpus ] Quia illi non Corpus sed fer facta est. Ati atspíy Lilio Nardiili vocis usus à Junone ademtus; quod jam Macri congruum nomen habuić.

nartabit Poëta. 342. Curvo] Sinuosus verò admodum 359. Non vox | Écho dicitur Sonus rein tabulis noftris pingicur Cephisus, cu percuflus, aut Vox quam reddunt loca jus cursus modo in Orientem, deinde Sepo quædam concava. In ejusmodi Vocem tentrionem, omnes denique mundi par- Aonduna transmutatam fuifle đícit Echo tes flectitur,

nympham, cum tamen oris non alium 346. Narcifum ] Apr suprar quod ufum haberet , quarn habet nunc, citò marcescat ; verum & de Aore, & de prior loqui, sed ultima verba earum r&juvene Narcillo, quod citò marcescant, ferre pofteros

348. Si se noverit ] Quia poftquam se 363. Morite 1 Sæpiflime verd in mod vidit, liui ipsius cæco amore conabunt. tibus Echo resonar,

M

Reque

nec

te voces,

Et certas facit minas reapfa. Reque minas firmar. Tamen hæc in fine loquendi Hac tamen sterat verba in Ingeminat voces : auditaque verba reportat. ces accepta. cúm. vidit Ergo ubi Narcissum per devia lustra vagantem 370 igitur Narcisum errantem Vidit, & incaluit; sequitur vestigia furtim. per filvas invias, é amore Quoque magis sequitur; fiamma propiore calescit. correpta eft, furrim legit Non aliter, quàm cùm summis circumlita tædis quitur, amoris igne Arden- Admotam rapiunt vivacia sulfura flammam. Trore uritur ; non fecus ac O quoties voluit blandis accedere dictis, 375 cuxi viva sulfura circum- Et molles adhibere preces! natura repugnat; du ta lignis corripiunt ignem Nec finit incipiat. Sed quod finit, illa parata est admovere se fuavibus verbis

, Exspectare sonos, ad quos fua verba remittat. G addere blandas preces i Fortè puer, comitum seductus ab agmine fido, Nastere pentru te Dixerat,Ecquis adeft ? &, Adeft, responderat} 380 fere, illa inftituir expectar Hic stupet: utque aciem partes divisit in omnes; fonos

. "Forté adolescens di- Voce, Veni, clamat magna. Vocat illa vocantem. gressus à turba fideli comi: Respicit: & nullo rursus veniente, Quid, inquit, tum dixerat, Ecquis bicest! Me fugis ? &totidem, quot dixit, verba recepit.

Echo retulerat , Hic eft. Peritat; & alternæ deceptus imagine vocis; 385 Hic miratur ; & poftquam oculos vertit in omnes par- Huc coëamus, ait : nullique libentius unquam tes, vociferatur voce elata, Responsura sono, Cocamus rettulit Echo: Veni: illa arceffit arcessen. Et verbis favet ipsa suis; egreffaque filvis lus adefer, Quamobrem,ait, Ibat, ut injicerci sperato brachia collo. tot voces quot protulit. Per

aufer : gir ; o delufus fimilitudine Ante, ait, emoriar, quàm sit tibi copia noftri. Joni reciproci: Muc, inquit, Rettulit illa nihil; nifi, Sic tibi copia noftri. jungamur : 6 Echo, nulli unquam voci libentius refpon- Spreta latet filvis: pudibundaque frondibus ora jura, respondit jungamur: Protegit: & solis ex illo vivit in antris. Et ipsa obsequitur sua voci, Sed tamen hæret amor; crescitque dolore re-> da egrejja filvis ibat, ut im.

} 395 mitteret lacertos collo optato.

pulfæ. ille exfilit

& fugiens, Attenuant vigiles corpus miserabile curæ : Tolle , inquit manus ab Adducirque cutem macies; & in aëra fuccus amplexu , prius peream, Corporis omnis abit. Vox tantum , atque offa quam me potiaris. ila nić hil refpondit , nisi, Me po

supersunt. Contemta se abdit Vox manet. Ofta ferunt lapidis traxisse figuram, filvis, & verecunda occulit ora foliis , & ab eo tempore etatem agit in speluncis. Sed tamen amor reftat, & augetur indignatione repulsa. Solicitudo affidua minuit lu&tuofum corpus; eo macies contrahit cutem, de omnis humor corporis vanefcit in auras : Sonus tantum atque olla sunt reliqua. Sonus reftat ; dicunt offa induife formam saxi.

RC O T A. 379. Puer ! Narcissus quem potiùs pue 388. Favét ] Quia ad Narcissum acsum amatoriè nominat.

cedic. 382. Vocat illa ] Quia Narcifli verbum 394. Antris ] In illis verò fiunt vocis reperit Veni.

repercussus , quos Echo, id eft, Sonos vo384. Et totidem ] Echo illi remisit eadem verbat quæ ipfe proculerát, nempe 599. Ofa ferunt lapidis &c.] Nempe inter Quid me fugis.

saxa, & rupes vox repercuffa fortiùs reflit.

tiaris,

camus.

7

Inde latet filvis : nulloque in monte videtur; 400

Inde latitat in nemoribus, Omnibus auditur. Sonus eft, qui vivit in illa.

nec confpicitur in ullo mon.

te, Auditur ab omnibus, VI. Sic hanc, fic alias undis aut montibus ortas

fola vox illi supereft. Luserat hic Nymphas ; fic caetus antè viriles. VI. Iste fic fefellerat Inde manus aliquis despectus ad æthera tollens hanc nympham, fic fefelleSic, amet iftelicet, ficnon potiacur amato,

405

rat alias ortas ex aquis aut

collibus ; fic fefellerat anDixerat. Afsensit precibus Rhamnusia justis.

tea turbas mafculas. QuamFons erat illimis, nitidis argenteus undis,

obrem aliquis contemtus tolQuem neque pastores, neque pastæ monte capellæ lens manus ad aftra, dixeContigerant, aliudve pecus: quem nulla volucris, rar, Fari modo iste, quanNec fera turbarat, nec lapsus ab arbore ramus, 410 pariatur diletto. RhamnuGramen erat circa, quod proximus humor alebat: 'la annuit petitionibus. Fons Silvaque, sole lacum paffura tepescere nullo. erat sine luto, clarissimus Hic puer, & ftudio venandi laffus & æstu,

lymphis, quem nequc pastoProcubuit ; faciemque loci, fontemque secutus.

res, neque capra pasta in

collibus, aut aliud pecus teDumque sitim sedare cupit; fitis altera crevit. 415 tigerant, quem nulla avis Dumque bibit, visą correptus imagine formæ, nec fera turbaverat, neque Rem fine corpore amat : corpus putat esse, quod

ramus ab arbore decidens. (incus erat herba vi

quam umbra est.

.

cina agna nutriebat ; atque Adstupet ipse sibi : vulcuque immotus codem nemore, quod non finebat Hæret, ut è Pario formatum marmore signum. stagnum ullo sole calescere. Spectat humi positus geminum, sua lumina;} 420 cennding vehemenpoets

Juvenis defeffus doo Studio Et dignos Baccho, dignos & Apolline crines; Sequutus speciem amoenam Impubesque genas, & eburnea colla, decusque loci do fontem, Et dum opOris, &in niveo mistum candore ruborem:

tat levare fitim, alia firis

aucta eft, & dum potat, tam Cunctaque miratur; quibus eft mirabilis ipse. Se cupit imprudens. "Et , qui probar, iple } 425 porn care tradem operne

Elus fimulacro pulcritudinis probatur. Dumque petit, pecitur, pariterq; incendit, & ardet. quod est umbra. ipfemet

feipfum admiratur, atore Irrita fallaci quoties dedit oscula fonci !

pet defixus in eadem facie, In mediis quoties visum captantia collum

tanquam ftatua effi&ta ex

Stratus humi contemplatur fuos oculos quasi duo aftra, do comam dignam Baccho, dignam etiams Phæbo, & malas imberbes, en colla nivea, dos pulcrum, & ruborem (uffufiom niveo candore ; & omnia fufpicit, ob qua ipse est admirandus. Infcius fe exoptat; do ipse qui laudas, laudatur : Et, dum poscit, poscitur ; pariterque inflammat & flagrat: quoties obtulit vana fuavia fonti doloso : Quoties tinxit lacertos caprantes collum confpe&um

RCOT A. 403. Hic ] Narcissus, Nympharum a 412. Lacum ] Quem fons efficiebac. moribus parum propitius. 406. Rhamnusia ] Nemesin dicit, po- nitate captus.

414. Secutus] Oculis, Admirando, amcetentem deam, scelerum & superbiz ultricem, Jovis & Neceflitaris filiam , quæ

475. Altera ) Amor fui. Rhamnunte Atticæ pago templum ha

419. Pario ] Pro quovis marmore çanbuit, unde Rhamnusia dieta.

dido, quale ex 'Paro' Ægæi maris insula 407. Fons erat ] Ad Narcisfi pænam fe- exportabaçur. finat Poëta, fonte descripto, ubi in sui

420. Geminum fydus ] Ut hinc pulcheramorem incidir.

rimos fuifle oculos inrelligacur,

Brachia

marmore

Pario.

M 2

[ocr errors]
« AnteriorContinua »