Imatges de pàgina
PDF
EPUB

omnes

collo tenus.

pervenit in lucum : fara fic | Pervenit in lucum: ficillum fata ferebant. illum ajebant. , Qui fiatim Qui fimul intravit rorantia fontibus antra; atque subiit fpelucas aquis. Sicut erant; viso nudæ fua pectora Nymphæ cut erant planxerunt jua Percussere viro, subitisque ulularibus omne pettora viro conspecto, o Implevere nemus : circumfufæque Dianam 180 impleverunt, totam filvam corporibus texere suis. Tamen altior illis , circumfusa velaverunt Dia- Ipla Dea est, colloquc tenus supereminet omnes. nam suis corporibus. Ne-Qui color infectis adversi Solis ab iétu hilominus ipsa

' Dea eft pro- Nubibus esse solet, aut purpureæ Auroræ, cerior illis, & apparet supra Is fuit in vultu visa sine velte Dianæ. 185 qui confuevit elle nubibus Quæ quanquam comitum turba ftipata fuarum, tinctis irradiatione Solis op- In larus obliquum tamen adftitit: oraque retro pofiti , aut Aurora rosea, Flexit: & ut vellet prompras habuisse sagittas; is fuit in facie Diana con- Quas habuit, fic hausit aquas: vultumque virilem specta fine amiétu. Qua quamvis circundata chore

Perfudit: spargensque comas ultricibus undis, 190 comitum fuarum , tamen Addidit hæc cladis prænuncia verba futuræ : ftetit latere in obliquum Nunc tibi me posito visam velamine narres, verso , vultum retro Si poteris narrare, licet. Nec plura minata, buifle sagitias expeditas

, fic Dat sparso capiti vivacis cornua cervi : fumfit aquas quas habuit

, Dat spatium collo: summasq; cacuminat aures: 195 & parsit in os hominis, Cum pedibusque manus, cum longis brachia mutat perfundens capillos aquis ul- Cruribus: & velat maculofo vellere corpus. tricibus, adjecit hæc verba prasaga exitii appropin

Additus & pavor est. Fugit Autoneïus hercs : quanris : Jam licet ut renun- Et se tam celerem cursu miratur in ipso: ties me conspectarn à te Ut verò solitis sua cornua vidit in undis, absque amictu ; si poteris Me miserum ! dicturus erat : vox nulla secuta est. renuntiare. Neque minata plura affigit capiti aquis|Ingemuit; vox illa fuit; lacrymæque per ora perfufo cornua cervi diu.] viventis ;, producit collum ; @ acuit aures extremas ; & vertit manus in pedes, & lacertos in crúra producta ; do tegit corpus pilis misti coloris : Adjectus est do metus, neius vertitur in fugam, da miratur se tam velocem in zpfo cursus. Cum autem aspexit sua cornua in aquis consuetis, me infelicem : di&turus erat, nullum verbum prolatum est. Supiravit, ille fuit fonus ; dym lacryma decurrerunt per faciem

200

Heros Auto

[ocr errors]

181. Corporibus texere] Ne Dea nuda con 195. Cacuminat ] In acurum ,

ut sunt spiceretur.

cervi aures, effingit. 183. Infettis ] Rubore suffufæ apparent nubes, cum certo quodam modo Solis ra

198. Autoneius ] Autonoës filius. diis illustrantur.

202. Illa] Ingemere. Fabulæ sensum 187. In latus] Ur facilius, quod con- quod attinet , plerique ad mores detorspici nollet, occultaret

quent: deque minus scrutandis deorum 187. Orağue retro ] Ut refpiceret A&tæo- | aut regum confiliis intelligunt; quæ cog

nita vitam suspicionibus implicant; Pa188. Sagittas ] Quibus Actxonem con- læphacus Actævneri canum ftudio rem ficerer.

fuam dicit neglexifles eoque periiffe : 194. Vivacis ] Quem quadringentos an- quamvis & revera non Actzonem modo, nos implere nonnunquam fcripfit Plinius. Pellë circumdatum cervina , fed alios

195. Spatium ] Cervi longius elt col- eciam venarotes furore Adis canibus dan lum quam hominis.

niacos legimus.

in

Non

nen.

ده ها بود که در دنیا نے دی ن ن

[ocr errors]

210

Non sua Auxerunt. Mens tantum pristina mansit. non suam. Solus animus Quid faciat? repetatne domum & regalia recta ?

prior superfuit. Quid agat?

Redeatne domum do in teita Anlateat silvis? timor hoc, pudor impedit illud. 205 regia ? An latitet nemoriDum dubitat, videre canes: primusq; Melampus, bras? Metus obstat huic rei, Ichnobatesque fagax latratu signa dedere;

pudor illam prohibet. Dum Gnossius Ichnobates, Spartana gente Melampus.

hæret, canes afpexerunt , eos Inde ruunt alii rapida velocius aura,

primus Melampus, da Icha

nobates sagax indicium fePamphagus, & Dorceus; & Oribalus ; Ar cerunt latratu , Ichnobates, cades omnes :

inquam ,

· Gnofius, Mea Nebrophonosque valens , & trux cum Lælape Campus Mirpe Spartana, poTheron,

alii

vento ruente , Pamphagus, Et pedibus Pterelas, & naribus utilis Agre, doo Dorceus , doo Oribafus, Hylæufque fero nuper percuffus ab apro,

omnes Arcades; do fortis Deque lupo-concepta Nape, pecudesque fecuta Nebrophonus , do terribilis Poemenis, & natis comitata Harpyia duobus, 215 Pterelas ftrenuus pedibus,

Theron cum Lelape , Et substricta gerens Sicyonius ilia Ladon: do Agre utilis naribus , Et Dronias, & Canace, Sticteq;, & Tigris, & Alce, Hylaus nuper ictus ab Et niveis Leucon, & villis Asbolus atris,

apro savo, d. Nape genita

de lup, doo Pemenis solita sequi pe:udes, 6 Harpyia stipata duobus filiis, do Ladon Sicyonius habens ilia contracta, dgn Dromas, dan Canace, Sticteque , Q Tigris,' Alce s do Leucon pilis candidis, Asbolus nigris,

[ocr errors]

ut

men

203. Menstantum ] Hoc transformatis, Apro percusium dicit, fortè ad Hylæum omnibus graviffimum erat fupplicium, venatorem allusit, qui cum Ancæo ab Aquod calamitatis fuæ eflent conscii. pro Calydonio vulneratus interiit,

206, Melampus ] Id eft, fedibus niger. fcribit Apollodorus. Nimius verò videtur Poëta, in recensen 214. Nape ] Quod in saltibus erraret. dis aut fabricandis canum nominibus : 215. Pæmenis Pastoralis. atque etiam contra venatorum legem 215. Harpria ) Rapax ; & rapicissimis peccâsse , quibus cautum eft paucarum Harpyis fimilis. fyllabarum nomina, ad pronuntiandum 216. Substricta ] Contracta, qualia habent facilia, atque vocalia canibus suis assi- vertag. gnare.

216. Sicyonius ] A Sicyone urbe Pelo207. Ichnobutesøg ] Id eft, per vestigia va- ponnesi, ad finum Corinthiacum. dens.

216. Ladon ] Nomen est Auvii Arca207, Signa dedere ] Reliquos canes fe- diæ in Peloponneso, à quo huic cani noram adefle admonuerunt.

i nisi etymologia Græca eft à 208. Gnossius ] Cretenfis : est nempe Gno- nc opacap, capio. sus urbs Creræ.

217. Dromas ] Cursor. 210. Pamphagus ] Omnia comedens.

217. Canace ] Hæc vox Græcè strepituns 210. Dorceus ] Acutè videns.

significat; quare à ftrepitu & perfonanti 210. Oribafus ] Montes ascendens.

latratu huic cani nomen indicum. 211. Nebrophon. ] Hinnulos interficiens. 211; Lalape ] Eft Lælaps nomen venti

217. Sti£te ] Id est Picta ; à sila, procellosi & vorcicosi, quem Latini vo

diftinguo, pungo cant turbinem ; unde canis hujus veloci

217. Tigris ] Tigridi vclocifime fer* f

'milis. tas atque impetus intelligitur. 211. Theron ] Ferus.

217. Alce ] Robusta. 212. Pterelas] Alis impulsus.

218. Leucon ] Albus. Etymologiam 212. Agre 1 Venatrix.

ipse Naso indicavit. 213. Hylaus ] Silveftris. Quia verò ab

218. Asbolus ] Fuliginofus.
L2

Prævalidusa;

Ea

[ocr errors][merged small]

tuunt mentem

Lacon fortiffimus , & Prævalidusque Lacon, & cursu fortis Aello, Aello valers curu, & Thous

, Et Thous,& Cyprio velox cum fratre Lycisca: 220 & celer Lyoch einen draine Et nigram medio frontem distinctus ab albo clam habens frontem atram Harpalos, & Melaneus, hirsutaq; corpore Lachne: : à candido medio

, Mela- Et patre Dictæo, fed matre Laconide nati, pere& Labral, es agris: Labros, & Agriodos, & acutæ vocis Hylactor: con las de peste britanic Quogue deferre mora eit. Ea turba cupidine } 225 dar vocus acuta , & quos Per rupes, scopulosque, adituque carentia faxa, longum eft meraor are.

Qua vía difficilis, quaque eft via nulla, feruntur. saserva munt de la per en Ille fugit, per quæ fuerat loca fæpe fecutus : rupes, de petrainaccess as, Heu famulos fugit ipse suos ! clamare libebat, qua iter

, asperum, & qua Actæon ego sum: dominum cognoscite vestrú. 230 vix nilum datur. llle fu- Verba animo desunt: resonat latratibus æther. git per loca per qu& fæpe fuerat infequutus cervos.

Prima Melanchætes in tergo vulnera fecit : Hess

, ipse uitat servos fuos. Proxima Theridamas; Oresitrophus hæfit in armo. Volebat vociferari

, Ego sum Tardius exierant ; lcd per compendia montis nium ueftrum: Voces defti- Anticipata via est. Dominum retinentibus illis 235

aer perso

Cætera turba coit, confertque in corpore dentes. nat latratibus. Prima Me- Jam loca vulneribus desunt. Gemit ille, sonumque, lanchares plagam impegit Et, fi non hominis, quem non tamen edcre possit dorfo : dein Theridamas : Cervus, habet : mæltisq; replet juga nota querelis : merum. Hi canes feritis Et genibus fupplex pronis fimilisque roganti, 240 reliquis prodierant, fed iter Circumfert tacitos, tanquam sua brachia, vultus. præoccupatum eft per com: At comites rapidum solitis latratibus agmen pendio montus.

Dum cohibent dominum, cætera turba convenit, do confert dentes in corpore. Jam loca desunt ad plagas. Ille ducit suspiria, da reddit fonum, fi non etiam hominis, qualem tamen cervus nequeat reddere ; & implet cacumina cognita gemitibus lugubribus : & procumbens in genua flexa 6 similis precanti circumfe£fit faciem filentem, uti solebat fua brachia. At comires nefcii irritant turi am canum infestam affuetis ululatibus,

ACOT ME. 219. Lecon] Sonans, crepans ; å noexéw. 224. Labros ] Avidus, Vorax, Vehemens, Vel àpatria Laconia.

Rapsclus. 219. Selle ] A procella ; quod impetuo

224. Agriodos ] Dente agresti aut fcroci ; se ferretur.

vel agreftibus viis aptus. .220. Tbous ] Thos, is, inquit Plinius, 224. Hylattor ] Latrator. lupi est genus cæteris procerius, crurum 232. Melanchetes ] Pilos habens nigros. que levitate dissimile, velox falcu, vena 23;. Theridamas ] Feras domans. tu vivens, innocuum homini, per hye 233. Qrefirrophus ] In montibus nutritus, mes hirtum, æstate nudum. Atque ab 234. Compendia ) id est, per

vias eo luporum genere huic cani nomen vi- pendiosas. Contrarium appellavit Lucaderur dacum.

nus difpendia silver 220. Lycisca ) Canis lupo nata.

241. (ircu nfert ] Ut supplices brachia, 222. Harpalos ] Rapax.

ita ille ora extendit & circumfert. 222. Melaneus) Niger. 222. Lachne ] Hirsuta. Etymologiam

242. Comites ] Qui cum A&xone fue-. Poera ipfe ad verbum expreslit : Lacime enim lanugo eft, feu villarum densi 242. Latratibus ] Clamoribus latran

rium canum haud abfimilibus canes hor223. Dietro ] Cietenki.

tantur.

com

rant.

tas.

Ignari instigant, oculisque Actæona quærunt;

Que luftrant Attronem oculis, Et velut abfentem certatim Actæona clamant.

bo vociferantur certatim do

&taonem tanquam abfentem. Ad nomen caput ille refert, ut abesse queruntur,245 Ille refleffit caput ad noNec capere oblatæ segnem spectacula prædæ. men; dolent tanquam longe Vellet abeffe quidem,

fed adeft: velletque videre, ellet, s quia tardus non se Non etiam fentire canum fera facta fuorum.

oble&taret spectaculo prada

oblata. Optaret quidem lonUndique circumstant, mersisque in corpore roftris

ge eße , sed prasens est, de Dilacerant falfi dominum sub imagine cervi. 250 cuperet spectare, non etiam Nec nisi finita per plurima vulnera vita

sentire lavum impetum cam Ira pharetratæ fertur fatiata Dianæ.

num suorum. Sunt undique III. Rumor in ambiguo eft: aliis violentioræquo in corpore dilaniant comi

circumfus, du riêtibus fixis Visa Dea est: alii laudant, dignamque feverâ num fub fpecie fieti cervi: Virginitate vocant. Pars invenit utraq; cauffas. 255 Neque ira Diana pharetrata Sola Jovis conjux non tam culpetne probetne

dicitur expleta, nifi vita

exhaufta per plurimas plan Eloquitur; quàm clade domus ab Agenore ductæ

gas. Gaudet: &à Tyriâ collectum pellice transfert III. Fama eft dubia ; In generis focios odium. Subit ecce priori Dea credita eft à nonnullis Cauffa recens; gravidamque dolet de semine? 260 celebrant, & appellant dig

ultra modum fevera ; aliz magni

nam rigida virginitate : Effe Jovis Semelen : tum linguam ad jurgia solvit.

pars utraque nititur ratio. Profeci quid enim toties per jurgia? dixit.

nibus. Sola uxor Jovis non Ipfa petenda mihi est : ipfam, fi maxima Juno

tam dixit arguatne, an larRitè vocor, perdam ; fi megemmantia dextra

det , quam latatur damno

domus orta ab Agenore ; dan Sceptra tenere decet; & fum regina, Jovisque 265 traducit odium natum ab adEt foror & conjux. Certè foror. At puto furto

ultera Tyria "in ipfius cogo Contenta : & thalami brevis eft injuria noftri.

natos. Ecce nova causa acConcipit; id deerat : manifeftaque crimina pleno nimo patitur Semelen effe

cedit precedenti, e iniquo ac

Ipragnantem de semine magni Jovis. Tum os aperit ad rixas. Quid verò, ait, promovi toties per rixas. Ipfa Semcle eft mihi appetenda ; ipfam perimam, fo verè dicor maxima Juno ; so me decet tratare dextra sceptra splendentia ; fi fum regina, do foror ego uxor Jovis : Certé soror sum. At credo Semele expleta eft furto ; injuria noftri le&i cito preterit. Concipit ; id unum dedecori meo aberat : & culpam apertam intumescente.

}

[ocr errors]

NO T Æ. 256. Sola] 'Perriner istud ad fabulæ fe 266. Certè foror] Quasi se non conjugem quentis connexionem.

dicat irata. 257. Domus] Ex qua A&von fuit ; nam

266. Tato furto ] Id eft, forfitan cum JoAutonoën Cadmi filiam matrem habuit,

ve femel concubuiße Semele contenta eft. Quod Cadmum verd Agenoris filiun antea vi- quidem, ut fortiùs neget, non fine amadimus,

riflima Ironia proponit. 258. Tyria ] Europam dicit, Agenoris filiam.

268. Deerat ] Ultimum innuit efle op261. Semelen ) Quam antè Cadmi fo- probrium Juno quod libi' oblare injuriæ liam diximus, Bacchi matrem,

perpecuos indices Semele in lucem pro261. Tum linguam ] Primò Jovem jur

ferat. gió adoriri cupit Juno, quod ftatim; ut 268. Manifestaque ] Bacchum dicit

e pueiratorum & fui impotentium móg eft

, rum, quo Jovis & Semeles adulteria maimprobat ; volens ipfa Semelem dolo nifefta fiebant. Arguté verò manifefta diy perdere

cito
quæ utero inclufa.

Fert

[ocr errors]
[ocr errors]

ventre geftat ; & tanta | Fert utero : & mater, quod vix mihi contigit uni,
eft confidentia palelrirudinus, De Jove vult fieri. Tanta est fiducia formæ. 270
vule eße mater de Jove. Fallat eam faxo : nec fim Saturnia , fi non
quod vix mihi uni evenit ;
efficiam ut Jupiter eam de- Ab Jove mersa suo Stygias penetrarit in undas.
cipiat :

nec dicar Saturni Surgit ab his folio, fulvaque recondita nube
filia, fi non descendat in a-
quas infernas deturb ita ab

Limen adit Semeles. Nec nubes ante removit, over the more featured in Quarcafioslavit anum: pofuitq; ad tempora} 275 accedit ad ades Semcles. Sulcavitque cutem rugis : & curva trementi Neque ante discusit, mut Membra tulit paffu : vocem quoque fecitanilem. anus, o aixit tempori- Ipfaque fit Beroë, Semeles Epidauria nutrix. bus crines albos. Et exa Ergo ubi, captato sermone, diuque loquendo, Tavit cutem rugis, o mo- Ad nomen venere Jovis; sufpirat: &, optem 280 vit artus inflexos, grefu Jupiter ut fit, ait: metuo tamen omnia. Multi tremulo , finxit insuper vocem anilem. Mutatur in

in Nomine Divorum thalamos iniere pudicos.
ipsam Beroen, Semeles nu- Nec tamen esse Jovem fatis eft: det pignus amoris;
tricem Epidauriam. Poft. Si modo verus is est: quantusque & qualis ab alta

quam igitur, colloquio qua- Junone excipitur; tantus talisque rogato 285
nerunt ad nomes Jovis, ge- Det tibi complexus: fuaque antè infignia fumat.
mit ; &, Velim, inquit, ut Talibus ignaram Juno Cadmeïda dictis
fot Jupiter qui te vitiavit : Formarat: rogat illa Jovem sine nomine munus.
tamen omnia reformide. Plur. Cui Deus, Elige, ait: nullam patiere repulfam.
cafta cubilia. Neque etiam Quoq; magis credas, Stygii quoq; conscia sunto 299
Satis est eße Jovens : confe- Numina torrentis. Timor & Deus ille Deorum.
Tat pignus amoris, fiquidem
faltem is eft verus; dorata, ut veniat in tuos amplexus quantus & qualis recipitur ab excelsa Ju-

dinduat prius fua insignia. Juno ejufmodi verbis imbuerat filiam Cadmi nescientem fe deludi. Ilia petit à Jove donum , quod non indicivit.

quam

Deus respondit, Eliçe; nullam feres repulfam. Et quò magis fidem adhibeas, numina fluvii Stygii sint etiam teftes, ille Styx est terror Deus Degrum.

NO T Æ. 269. Vix] Martem , Vulcanum & He- nutricis, quæcumque essent, omnia imitaben Jove & Junone, quidam Junone fola tur, ut ea ipsa videatur. ortos fcripferunt. Bene itaque se vix de 278. Epidauria ] Ex Epidauro, ArgoliJove matrem efle dicit.

dis in Peloponneso, urbe Æsculapii tem269. Uni ] Atqui pluribus de Jove ma- | plo nobili. tres esse contigit: adeoque non quod est, 279. Captato sermone ] Ille captare serfed quod efle deberet, zelotypia commo monem dicitur , qui blandè aliquem ad, ta, & pellices, quasi non essent, contem- colloquium , aut familiarem sermociņanens, superba Juno protulit.

tionem allicit. 27. Tanta ef ] Exclamatio est ex indi 286. Infignia ] Fulmen, & quæcumque göatione.

deinceps enumerat Poëta. 272. Suo ] Tam perditè amato.

287. Cadmeida ] Semelen Cadmi filiam. 272. Stygias ] Pellici ab ipso Jove rui

288. Formarat di&tis ] Id est, ita imbuenam minitatur.

rat, ut eadem sequi conftiquiffet.

288. Sine nomine ] Rogat à Jove munus 275. Canos ] Simpliciter cani appela quale fit, illud munus nondum dicit, id lantur albi senum capilli. .

eft, rogar ut ille concederet quodcunque 276. Sulcavit ] In sulcorum modum illa tacitè cupierit. frontem contraxit, ut vetula videretur. 291. Timor & Deus ] Ille quem Dii tan278. Ipsaque fit ] Id cft cam accurate cum timen: quantum homines Deos:

Læta

zone

Ad

« AnteriorContinua »