Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

Risit Atlantiades: &, me mihi, perfide, prodis? | Rifit Atlantiades, e, inMe mihi prodis? ait. Perjuraq; pectora vertit 705 guir prodis me mibi perfide ? In durum filicem ; qui nunc quoque dicitur Index : vit cor perjurum in rigidum Ingue nihil merito vetus est infamia faxo. lapidem, qui n'ınc etiam

XII. Hinc se sustulerat paribus caducifer alis: vocatur Index ; doa dedecus Muychiosque volans agros, gratamque Minervæ eft in lapide qui nihil dede

. Delpectabat humum, cultique arbusta Lycæi. 710

XII. Caducifer se inde 3 lla fortè die castæ de more puellæ

subduxerat alis æqualibus , Vertice fupposito festas in Palladis arces

dro iis libratus contemplabaPura coronaris portabant facra canistris.

tur arva Murychia ďter

ram acceptam Palladi, dom Inde revertentes Deus aspicit ales: iterque

arbusta culti Lycæi. Forte Non agit in rectú; sed in orbem curvat eundé. 715 virgines pudicá ferebant de Ut volucris visis rapidiffima miluus cxtis,

more sacra pura canistris Dum timet, & densi circumitant facra ministri, coronaris in

coronatis in templa Miner

va, capire supposito. Deus Flectitur in gyrum; nec longius audet abire :

alatus videt redeuntes inde; Spemque suam motis avidus circumvolat alis. do non dirigit iter rectà; Sic super Actæas agilis Cyllenius arces 720

red flectit in eundem circuInclinat cursus: & easdem circinat auras.

lum ; quemadmodum mil

vus avis velocijjima pracorQuantò splendidior, quam cætera fidera, fulget

diis visis, dum metuit, com Lucifer ; & quantò te, Lucifer, aurea Phoebe; ministri conferti adfunt faTanto virginibus præftantior omnibus Herse cris, movetur in orbem, neIbat : eratq; decus pompæ, comitumq; fuarum: 725 que audet longius difcedere ;

rapax

circumvolat spenn suam alis agiratis. Eo modo velox Cyllenius dirigit volatum fuper arces Altaas ; & orbes describit per eundem aëris tra£tum. Quanto Lucifer fplendet lucidior quam rcliqua aftra ; & quanto Luna Splendida lucidior eft te, o Lucifer, tanto Herse pulcrior cateris puellis ambulabat , & erat honor pompa comitum fuarum.

NOTÆ

.706. Index ] Vix & milliarium , aut 713. Sacra ] Quæcumque ad facra peretiam, ut quibusdam visum metallorum ; agenda spectabant. metallorum index lapis lydius five Hera 7.13. Canistris ] A quibus canistris quaclius dicitur. Sed prior vera videtur sen- lillis, cistulis, aut canis, ut Feftus ex lintentia.

gua Græca loquitur, præstanriores & no. 7c8. Caducifer ] Mercurius est, cadu- biliores virgines, quæ in Panachenæis ceum, seu virgam alacam manu tenens aliisque feftis canistris illis facra fereduobus implicitam serpentibus.

bant. Canephora di&tæ sunt. 709. Mungchios ] Attiços , juxta Athe 715. In orbem ] Ut Herses amatæ visu nas inter Pyræeum, & Sunium promon- diutius frui liceret. toria , à promontorio Munychia sic di 717. Timer ] In exta vittimarum non aum dos.

det, circumftantibus ministris, irruere. 710. Humum ] De iisdem Atticis agris 719. Spem] Pro re fperata posuit, nempe loquitur aut Athenis, Minervæ olim facris. viátimarum extis, quibus inhiat milvus.

710. Lycki ] Fuic Lycæus locus ame 720. Altans ] Athenienses. nus juxta Athenas à Lyco, Pandionis A

720. Cyllenins ] Mercuriuseft, à Cyllene thenienfium regis filio, fic di&us ; ubi Arcadix monte, ubi educatus, fic di&us. deinde Athenienses gymnasium condide

723. Phebe] Luna, Phæbi foror. runt, in

quo & deambulans Aristoteles de philosophia disputavit.

724. Herse ) Cecropis fuic filia, Cepha

li mater, ur placet Apollodoro. 713: Coronatis] Corollis , fertisque redimicis.

725Pompa ] In feito Minervä.

Obftupuit

I 2

braius in

[ocr errors]

eynineat ;

Filius Jovis Mercurius Obstupuit forma Jove natus : & æthere pendens atronitus eft specie, col-Non fecus exarsit, quam cum balearica plumbum on-aluit, quam cum fundi Funda jacit : volat illud, & incandescit eundo: Ialearica emittit glandem: Et quos non habuit, sub nubibus invenit, ignes. illa volat , & inculescit Vertit iter : cæloque petit diversa relicto: 730 moti, da reperit in aere Nec se dissimulat : tanta est fiducia formæ. calorem quem priùs non habuit. Heftir viam, & Quæ quanquam justa est; cura tamen adjuvat illam : remata loca petit cælo re-Permulcetq; comas, chlamydemq; ut pendeat aptè, lito , neque je celar ranta Collocat : ut lymbus, totumque appareat aurum: eft confidentia fue elegan- Ut teres in dextra, qua fomnos ducit & arcet, 735

Qua fiduciamam Virga fit: ut tersis niteant talaria plantis, men elegantiam fuam Pars fecreta domûs ebore & testudine cultos auget cura : do fingit ca- Tres habuit thalamos ; quorum tu, Pandroso, pillos, de accommodat chle

dextrum, midem ut bene fiuat ; ist fimbria eu totum

rum Aglauros lævum, medium poffederat Herse. ut baculus, quo Quæ tenuit lævum, venientein prima notavit 740 allicit o subducit soporem, Mercurium : nomenque Dei scitarier ausa est, fit expolirus in manu ; " Et causam adventus. Cui fic respondit Atlantis talaria splendeant in pedia Pleionesque nepos : ego sum, qui juffa per auras domus babuerint tria cubi- Verba patris porto. Pater est mihi Jupiter ipse. cula ornata ebore & teftu- Nec fingam caussas. Tu tantum fida sorori 7+5 dine , quorum, iu, Pan- Esle velis, prolisque meæ matertera dici. droso, dextrum, Aglturos Herse caussa viæ. Faveas oramus amanti. tenebat finiftrum medium. Qua habuit s-Adspicit hunc oculis isdem, quibus abdita

nuper nistrum observavit prior Mercurium accedentem; neque verita est requirere nomen Dei , & caufam acceßus : cui nepos Atlantis d Fleiones talia reddit ; Ego fum qui fero mandata patris, per aërem. IpTe Jupiter est mens pater. Neque disimulabo causlas adventus : tu modò fidelis ese velis forori, & appellari narertera meæ progeniei. Her, e eft caußa itineris : precamur indulgeas amanti. Intuetur hunc iifdem oculus , quibus

ROTA 727. Balearica ] Sunt Baleares insulæ | cropem teftatur etiam Apollodorus , qui sub Hispania, hodiè Majorcs & Minorca pariter eas Pandroson, Agraulon, & Hernomine , cujus, incolæ olim peritillimi sen nominat. fundicores ; qua re etiam Baleares Græca 739. Aglauros ] Aliis melius videtur, etymologia di&i.

ut, ficuti Pandrosos & Herse à rore apud 727. Plumbum ] Aut ex eo pilam seu Græcos nomen habuerint , Agraulos ab glandem factam, quam fervore motus li- agris pariter suum obtinuerit. Agraulos quescere quoque hyperbolice admodum enim non Aglauros à quibusdam scrie fcripfic Virgilius.

bitur. 632. Cure] Compositis omnibus quæ 743. Pleiones ] Quæ Pleione Atlantis formam adjuvare poffent.

uxor , Maïz mater fuit, ex qua Maïa or733. Chlamidem ) Eft chlamys vefti- tus Mercurius. mentum quod thoraci, ornatus caufa, su 743. Juffa per ] Mercurius, inquit Ar. perinduebatur.

nobius, quafi quidam Medicarrius di&us; 737. Pars secreta ] Cecropis domus eam quod inter loquentes duos media currat & partem describit, qua erant ejus filiarum reciprocetur oratio. Sed, nisi Græca etythalami.

mologia est, Mercurius à mercibus di737. Testudine] Testudinum cruftis, seu &us. squamis ornabantur etiam thalami.

748. ijdem ] id eft, infidis, 738. Pandroso ] Tres habuiffe filias Ce

Viderat

terea

contra

Viderat Aglauros flava secreta Minervæ : Aglauros latens afpexerat
Proque ministerio magni Gibi ponderis aurum 750 * petit fibi pro officio hoc

mysteria flavicoma Palladis ; Poftulat. Interea tectis excedere cogit.

aurum magni ponderis : inVertit ad hanc torvi Dea bellica luminis orbem,

cogit exire domo. Et tanto penitus traxit suspiria motu,

Dea belli infenfis oculis Ut pariter pectus, pofitamque in pectore forti

hanc intuetur, do ex alto

duxit gemitus tanto impea Ægida concuteret. Subit, hanc arcana profana 755 eu, ui parcelleret pariter Detexifse manu tum, cum fine matre creatam pectus dum loricam strenuo Lemnicolae ftirpem contra data foedera vidit: pectori adharentem. Men

minit hanc tum violaße Et gratamque Deo fore jam, gratamque forori:

manu impia secreta, cum Et ditem sumto, quod avara popofcerit, auro.

ajpexit sobolem Lemnicola
Protinus Invidiæ nigro squallentia tabo 760 natam fine matre
Tecta petit. Domus est imis in vallibus antri fidem datam; fubit etiam
Abdita, sole carens, non ulli pervia vento,

fore jam acceptam Deo, doo Tristis, & ignavi pleniffima frigoris; & quæ

acceptam forori, do opulen.

tam auro recepro quod aIgne vacet semper, caligine femper abundet.

vara perierit. Continuo it Huc ubi pervenit belli metuenda virago ; 765 domum Invidie madidam Constitit ante domum, (neq; enim succedere tectis arra sanie. Domus latet

in ultimo feceffu fpelunca, Fas habet) & poftes extrema cuspide pulsat.

Sole carens, nulla aura reConcuffæ patuere fores. Videt intus edentem creanda, lugubris, de reVipereas carnes, vitiorum alimenta suorum, fertissima pigri frigoris, 6 Invidiam : visaque oculos avertit. At illa

770 qua femper deftituta fic Surgit humo pigra: semesarumque relinquit

igne , femper fit tenebris

obfita. Poftquam illuc acceffit tremenda virago belli, substitit ante domum , (neque enim licet illi fubire eam;) do concutit poftes extrema parte cufpidis. Janua percuffa aperta est : ajpicit intus Invidiam devorantem carnes vipereas, escam sua feritatis , dimovet oculos a visa. At illa tollitur humo torpente, & relinqnit partes

[ocr errors]
[ocr errors]

749. Secreta ] Erichronium, nempe, de 757. Lemnicola ] Vulcani, qui ob dequo antea,

formitatem , è cælo in Lemnon Ægæi 759. Ministerio ) si illa Mercurio in maris insulam Septentrionalem præcipiejus Amoribus faveret.

tatus, ibi etiam ferrariam exercuit. 752. Torvi ] Quod iræ indicium.

757. Contra ] Prohibuerat enim Miner755. Ægida ) Fuit Ægis lorica , feu va, ne cistulam qua Erichconium Vulcapotius fcucum aut clypeus Jovis & Mi- no fatum incluserat, Cecropis filiæ apenervæ, deinde Deorum, atque etiam non- rirent. nunquam heroum , cujusmodi ex capra

758. Gratam fore Deo ] Mercurio, cujus Amalthez pelle sibi Jupiter, ex aliis co- Amoribus illa faveret ; quam tamen, utsiis feu pellibus alii sibi paraverunt, qui- pote impiam, felicem effe non oportebus deinde æs addicum. A capra illud bat. nomen ortum, quæ Græcis cix di&a. De 760. Invidia ] Furiarum furiæ, potiùs Minervæ Ægide, quam Vulcani juffu fa- quam Deæ, cujus opera tamen Pallas bricabant Cyclopes ita Virgilius.

ucitur. Ægidas horrificam turbata Palladis arma,

765. Belli virago ] Pallas Dea belli. Certatim squamis serpentum, auto z polibant; ro afflatui obnoxia effe poteft, Jovis ex ce

766. Neiz enim ] Nulli invidiæ peftifeConnexos z angues, ipsamg in pectore diva rebro nara, Dea Sapientiæ. Gorgona, defe&to vertentem lumina collo.

771. Pigra ] Quam Sol nullus, ars nul. 755. Concuteret] Qua re bellum indice- la mulceat, qux verò pigritiam insuper Te , & terrorem incutere credebatur. Invidiæ foveat.

Corpora

[ocr errors]

anguium femeforum, am- Corpora serpentum: pasluque incedit inerti. vidue Deam"infignem fpecie Utque Deam vidit formaque armisque decoram ;

armis fufpiravit, & ad Ingemuit : vultumque ima ad suspiria duxit. faciem Dez duxit gemitum Pallor in ore sedet : macies in corpore toto: 775 ex imo corde. Livor oc- Nusquam recta acies: livent rubigine dentes: cupar faciem ; macies to Pectora felle virent: lingua est fuffula veneno. rum corpus ; femper oblique Risus abest, nisi quem visi movere dolores. rubigine : pectus virer felle: Nec fruitur fomno, vigilacibus excita curis : lingus et plena veneno. Sed videt ingratos, intabescitque videndo,

780 Risus nullus , nifi quem Successus hominum: carpitque & carpitur una : Neque dormit impulsa curis Suppliciumque fuum est. Quamvis tamen oderat pervigilibus : Seide spectat

illam; Latos eventus hominum cum Talibus adfata eft breviter Tritonia dictis : moleftia , & macrescit sper infice tabe tua natarum Cecropis unam. Etando : Gladit, laditur : & fibi ipsa 1. Pa- Sic opus est. Aglauros ea elt. Haud plura locuta 785

Quanquam tamen Fugit ; & impreffa tellurem reppulit hasta. Tritonia illam ave sahatur, ilia Deam obliquo fugientem lumine cernens; alioquuta eft breviter hujuf Murmura parva dedit ; fucceffurumque Minervæ tua unam 'filiarum Cecro-| Indoluit : baculumque capit; quod spinea totum pis. Ita necesse el. Ea ef Vincula cingebant: adopertaque nubibus atris, 790

Poftquam ca Quacunque ingreditur, forentia proterit arva, dixit, non p'ura, discedir

, Exuritque herbas, &fumma cacumina carpit: bafia impacta." Ils aspi- AMatuque fuo populos, urbesque, domosque ciens Deam recedentem tur- Polluit : & tandem Tritonida conspicit arcem ; vis oculis secreto murmura Ingeniis, opibusque, & festa pace virentem: 795 vit, & ingemuit iftud be Vixque tenet lacrymas; quia nil lacrymabile cernit

. fumit baculum, quod totum Sed postquam thalamos intravit Cecrope natæ ; nodi spinarum ambibant ; & quacumque incedit velata nigris nubibus proculcat latos agros, & torret gramina, do vellit Summa' aristarum faftigia ; á fædat conta&tu suo populos, O urbes, & domos; & denique videt arcem Tritoniam , florentem ingeniis, & divitiis ; cum pace amabili ; & agri compefcit lacrymas quia nihil intuetur defiendum. Verum ut subiit cubiculum filia Cecropis Aglauri,

na.

[ocr errors]

674. Vultung ] Ingemuit dolore, cum 788. Succeffurumg ] Quia Aglauron tabe conspexerat decorum Minervæ vultum. sua inficere, Minerva imperante, cogeba

780. Ingratos ] Vider suscceßus qui fibi fint tur Invidia. ingrati.

789. Quod spinea] Totum fpinis aut 781. Carpit @ Carpitur ] Quia quod in hamulis dicit horridum fuisse Invidiæ babonos fævit Invidus, illi ipsi labori & do- culum : atque ita vincula pro cortice aut lori est maximo : In ipsius visceribus parte exteriori posuerit Poëta, vel pro fervet, quod in alios effundere ftudet, ve- ipsis nodis baculo innatis.

792. Summa] Enimverò quæ præstan783. Tritonia ] Minerva eft, quæ à Tri- tissima sunt veneno suo corrumpit Intone palude Libyæ, juxta quam nata & vidia. educata, Gibi hoc nomen imposuit.

794. Tritonida ar em ] Id est, Athenas, 784. Infice ] Ur invidia contabescat. urbem Palladi .Tritoniæ dicatam, omniSed breviter mandata sua expedit Des, cui busque artibus & ftudiis forentem. Pamolestum eit ad Invidiæ domos morari, tronymicum posuit pro possessivo.

Juffa

nenum.

Et

ne

non ali

Juffa facit : pectusque manu ferrugine tincta exequitur mandata, & tanTangit: & hamatis præcordia sentibus implet.

git pectus manu imbuta fore Inspiratque nocens virus : piceumque per ofta 8co mone vector implet viscera

Infundit Dillipat, & medio fpargit pulmone, venenum. etiam venenum peftiferum, Neve mali spatium cauffæ per latius errent ;

olyan spargit per of'c utrum ta

bum, & immittit in me. Germanam ante oculos, fortunatumque fororis

diun fulmonem. Conjugium, pulcraque Deum sub imagine ponit : causa doloris lo Cunctaque magna facit. Quibus irritata, dolore 805 eant , objicit fororem oculis, Cecropis occulto mordetur : & anxia nocte, to felix connubium Anxia luce gemit; lentaque miserrima tabe

eftit Deum sub formosa fpe

cie, facit omnia inLiquitur, ut glacies incerto faucia sole:

gentia. Quibus Cecropis proFelicisque bonis non fecius uritur Herses;

vicata roditur secreto do. Quam cum spinosis ignis supponitur Herbis; 810 lore , & solicita fufpirat Quæ neque dant fammas, leniq; tepore cremantur. nocte , solicita fupirat de

die , pin infelicissima absuSæpe mori voluit ; ne quicquam tale videret :

mitir segine tube Sæpe velut crimen rigido narrare parenti.

ter quam glacies liquefacts Denique in adverso venientem limine fedit: Sole vario : ardei ex com Exclufura Deum: cui blandimenta, precesque, 8 15. moditatibus beata Herses, fi

cum ignis subjicitur Verbaque jactanti mitissima, desine, dixit:

berbis spinofis, que neque Hinc ego me non sum nisi te motura repulfo. emittunt flammas, burun- , Stemus, ait, pacto, velox Cyllenius, isto:

iur lento calore. Sæpius opCælatafque fores virga patefecit. Ac illi

tavit obire, ne sale quid in

tueretur, fæpius referre tanSurgere conanti partes, quascunque sedendo. 820

quam

delićtum severo paFlečtimur, ignava nequeunt gravitate moveri. iri. Derique fedit in limia Illa quidem recto pugnat se attollere trunco: ne adverso probibitura Deum Sed genuum junctura riget, frigusque per ungues

accedentem. Cui proferenti

blandirias, G preces, de voLabitur; & pallent amiffo fanguine venæ. ces fuavissimas, Omitte, in. Utque malum latè folet immedicabile cancer 825 quit, Ego non sum hinc disSerpere, & illæsas vitiatis addere partes;

cellura nisi te profligato.

confentiamus, ait celer (yle lenius, tuo illo pacto. Et aperuit baculo januam insculptam. At pastes, quacumg curvantur in nobis dum fedemus, non possunt moveri lento pondere, dum illa nititur se attollere. Ille quidem conatur se erigere corpore elato ; sed commisure genuum indurverunt, frigus sera pit per ungues, e vene pallefcunt fanguine deperdito. Et quemadmodum cane.r peftis inSanabilis confuevit latè obrepere , ou adjicere paries adhuc intact as corrispris

[ocr errors]

798. Ferrugine ] Invidia, quæ, ut rum diss suos vibrant?, & proinde lene glabigo ferrum, ita animum excedic. ciem liquifaciente: Acrior verd eft dolo.

802. Ne cauffa errent per latius ] Ve proxi- ris, poft ejus remiffionem, impecus. mam ampliffimam invidendi & dolendi cau 813. Crimen ) Apud patrem morosum forosam , qua indefinenter excrucietur , ob oculos rem perinde criminari, ac fi impudicis amoribus habear.

indulgeret. 805. Magna facit ] Non levis eft invi 816. Define ] Me blandis precibus sollicirse dorum cruciatus , quod sua quæque para re, & verba inania fruftra jattare. va, aliorum maxima vident, auc videre 818. Stemus ] Id eft, confirmabo tus illa le credunt.

verba, ut Tw: hinc non prijs movearis, quam 896. Cecropis ] Aglauros Cecrope nata.

ego difcerlami 808. Incerto ] Subinde & per vices ra•

[ocr errors]
« AnteriorContinua »