Imatges de pàgina
PDF
EPUB

itemque Philippi iterum ir. Æmathiaque iterum madefacti cæde Philippi: rigari ftrage Emathia; Et Magnum Siculis nomen fuperabitur undis : 825 mari Siculo: uxor & Romanique ducis conjux Ægyptia tæde syptia ducis Romani male Non bene fila cadet : fruftraque erit illa minata fifa conjugio occidet ; atque Servitura fuo Capitolia noftra Canopo. illa erit fruftra minata nofra Capitolia obtemperatura

Quid tibi Barbariem, gentes ab utroque jacentes elle sue Canopo. Quamobo Oceáno numerem ? quodcumque habitabile

tellus reno tibi recenfeam Barba.

0} Tos & nationes fitas ab utro. Sustinet, hujus erit. Pontus quoque serviet illi.

a habet habitabile erit fub Pace data terris, animum ad civilia vertet hujus imperio. Mare etiam Jura suum, legesque feret juftiffimus auctor : silli obsequetur. Pace pra- Exemploque suo mores reget : inque futuri Sita terris conferet inge Temporis ætatem venturorumque nepotum 835 lia, aquifimus autor Prospiciens, prolem sancta de conjuge natam Batuet leges ; de componet mores fuo exemplo; & confulens feculo futuri temporis de venturoruna neporun, curabit progeniem ortam de fan&ta uxore fumere

cap. 12.

ACOT £ Antonio, confuderunt ; nisi, ut Poëta 828. Noftra ] Jovi namque dicatum rum mos eft vicina, vel ejufdem ditionis Capitolium , qui & inde Capitolinus di&us. loca pro jifdem usurpare, hic promiscue 828. Canopo ] Urbs eft Ægypti. ad Pharsalum atque Philippos, quæ urbes oftium Nili occidentale, quod ab ea Caso eidem Macedonum regi olim parebant, nopicum dictum. pro una acque eadem belli arena Nafo no 829. Barbariom ) Pro barbaris, quos iter cum alijs fum ferit. Cerce Florus Auguftus domuit, incer quos Mysos ip Brutum & Caflium illam quæ Cinæo forum eciam barbarorum barbaros vocat Pompeio fatalis fuerat Pharlalum scili- Florus ; quem vide cet infediffe teftatur, cum tamen ex con 829. Utroque ] Orient ali & Occidentali. Atanti hiftoriæ fide apud Philippos Thra- Imo, ut ait florus, Omnibus ad occasum eru cios illi devi&ti fint.

meridiem pacaris gentibus, ad Septentrionem 824. Æmathia ] Eo nomine Macedonia quoque duntaxat intra Rhenum aique Danu. locaque proxima ab Amathione vel Emas bium, item ad Orientem intra Taurum & Exthione rege dicta sunt. Macedoniæ aurem phraten ; illi quoque reliqui, immunes imperii fuerunt Philippi, in confinio Thraciz, qui erant, sentiebant tamen magnitudinem, ubi Brutus & Callius cum partibus suis du viltorem gentium Populum Romanum raa devi&i.

verebantur. 825. Magnum ] Mignum nomen de quo 831. Hujus ] Ubi cun&ta atque continua tohic agitur eft Pompeii, cujus alter filius tius generis humani aut pax fuit, aut padio, Sextus secum piratas navales agitans, ica ausus tandem Cafar Augustus sepringentefimo in Siculo freto oppressus est, ut modo tre ab Urbe condita anno Janum Geminum eludere. centarum quinquaginta navium domi- Florus. nus cum fex septemve Nitylenam fugere 832. Civilia] Converfus ad pacem, procoactus fuerit.

num in omnia mala, b in luxuriam fluens fee 826. Romani ] Antonii, qui Cleopatra culum gravibus feverisque legibus multis coërlibidinis pretium Romanum imperium cuit. Ob hac ter fala ingentia Di&acor percum ftultiflime promisisset, ab Augufto pecuus & Pater Patrice ditus. ad Adium, Epiri promontorium, navali 836. Prolem ] Tiberium dicit ex Livia prælio devi&tus eft.

Drufilla uxore, quam Auguftus matri826. Conjux ] Cleopatra, quæ, se trium- monio Tiberii Neronis, & quidem præpho ubi ab Augufto servari fenfit, cau gnancem, abduxit, dilexitque & probatiorem nada cuftodiam , in Mausoleo, vit unice ac perseverancer : ut refert Suejuxta suum Antonium, admotis ad venas Illum autem, Tiberium dico, adopferpentibus, quafi fomno foluta eft. tione filium fuum fecit, cui fucceffori 826, Tedá ] Pro conjugio ; ut fæpe alibi. I beatiffimam Rempublicam reliquit.

Ferre

ton.

Ferre Gimul comenque suum curasque jubebit. fimul nomen fuum & impe-
Nec, nifi cum senior Gimiles æquaverit annos,

rii molem. Neque , nifi Æthereas sedes cognataque fidera tanget.

cum senior aquaverit fimi.

les annos, veniet in domus Hanc animam interea cælo de corpore rapram 840 cæleftes do ad astra eorum Fac jubar, ut semper Capitolia noftra Forumque qui fibi affinitate fuerunt Divus ab excella prospectet Julius æde.

conjuncti. Interea converte

in stellam animam sublatan Vix ea fatus erat ; media cum fede Senatus

ex corpore interfecto, ut dia Constitit alma Venus nulli cernenda : suique vus Julius profpiciat semper Cæsaris eripuit membris, nec in aëra folvi 845 nostra Capitolia" & forum ex

sublimi cało. Paffa recentem animam, cæleftibus intulit aftris.

Vix ea dixerat cum alns Dumque tulit; lumen capere, atq; ignescere sensit : Venus nulli videnda, constiEmisitque sinu. Luna volat altius illa:

tit in medio confeffin SenaFlammiferumque trahens spatioso limite crinem tus ; atque abstulit artubus Stella micat ; natique videns benefacta, fatetur 850 animam recentem fui Calaa

ris, nec passa evanesccre in Effe suis majora ; & vinci gaudet ab illo.

aërem immifit eara stellis Hic sua præferri quanquam vetat acta paternis; coeleftibus. Et dum tulit, Libera fama tamen, nullifque obnoxia juffis, renyit slimere lucem argue Invitum præfert ; unaque in parte repugnat.

ardere, bem it fonu. illis

volat sublimius Luna ;
Sic magni cedit titulis Agamemnonis Atreus: 855 fulger ducens comam igneanu
Ægea lic Theseus, fic Pelea vincit Achilles. Longo tra&tu ; atque cernens
Denique, ut exemplis ipsos æquantibus utar, praclara facinora filii, agno-
Sic & Saturnus minor eft Jove. Jupiter arces

soit effe præftantiora fuis; il

taturg superari ab illo. Tama Temperat æthereas, & mundi regna triformis :

etsi Augustus prohibet sua a&a praponi paternis, nihilominus libera fama, nullifque mandatis subdita praponit eum nolentem ; atque obnititur in bac uns re. Ita Atreus cedit laudibus clari Agamemnonis : ita Theseus super as Ågeum, ita Achilles Teleum. Denique ut sumam exempla qua paria ipsis funt, fic quoque Sao turnus inferior eft Jove. Jupiter moderatur sedes athenean, regna mundi triformis :

ACOTA 838. Similes ] Rerum gestarum gloria in 849. Crinem ] De crinita ftella, quæ per terpretor : neque aliorum quos vidi pla- ludos Cæfari confecracos fulfit, supra ex cet hujus vocis explicatio. Reponit Hein. Tranquillo dictum. fius Tylios : & fane Pylii anni, & Dies Py 852. Hic ] Auguftus Cafaris adoptione lii in Ovidio aliisque authoribus fæpe filius,

Et licet hæc conjectura nul 854. Una ) In cateris morigeros habet omnes lorum M$S. authoritate nititur, non vi-Auguftus; hac in parte tantum repugnants decur tamen ableganda.

quod cum fua falta parris actis preferri nolit, 838. Aquaverit ] Non numero, liqui- fama tamen ea magis approbat. quidem anno ætatis 56. excinctus Julius 855. Atreus į Agamemnonis pater, Cafar, ad 76. Angustus pervenerit ; ve cujus tanta laus non fuit quanta hujus, rum hujus æquandos annos voluit Vates, omnium Græcorum ad Trojam ducis. quotquot seniori obcingerent præclare 856. Theseus] Cujus, Ægei filii, fora geftarum rerum laude:

tia facta paflim in superioribus vidimus. 838. Annos ] Pro Vita seu ejus Ratione 856. Pelea ] Qui Achillis pater canta & Instituto ; fi fimiles retineas.

non geffic facinora quanta hujus fuille 839. Cognata ] Quia Divum soboles Au omnibus notum est. guftus, cujus cognati Cæsar & Romulus 897. Ipfos ] Julium Cafarem do Augisa inter fydera.

Aum, 841. Jubar ] Vide quæ fupra annota 859. Triformis ] Cæli, Ætheris, Aëris, vimus ad Vocem remplis 818.

ut serra marisque imperiuna Augusto re845. Recentem ] Recens à corpore liber linquatur,

Diufium imperium cum Jove Cafar baber.
Ooo

Tcrra

Occurrunt.

[ocr errors]
[ocr errors]

Tellus fub Augufto. Uter-Terra fub Augufto. Pater eft & rector uterq;. 860 que eft Parens & Modera- Di, precor, Æneæ comites, quibus ensis & ignis mites, quibus ferrum & Ceslerunt, Diiq; Indigetes, genitorque, Quirine, fiamma cesserunt, Diique Urbis, & invicti genitor, Gradive, Quirini, Indigetes, Pater Urbis, Vestaque Cæsareos inter facrata Penares; Quirine, & Gradive, pa

. Et cum Cæfarea tu, Phoebe domestice, Vefta, 865 sta consecrată inter Penates Quique tenes altus Tarpeias Jupiter arces, Cafaress

, Tuque Thebe do- Quosque alios vati fas appellare piumque, mestice cum Vesta Casarea, Tarda fit illa dies, & noftro serior ævo, bes templum in monte Tar: Qua caput Augustum, quem temperat, orbe relicto peio

, & quos alios fas eff at-Accedat cælo : faveatque precantibus absens. 870 que pium ut Poëta invocent, Illa dies fit sera, arque tar

PER OR AT I O. dior noftro seculo, qua Au Jamq; opus exegi : quod nec Jovis ira, nec ignes, sufius in celum transferatur Nec poterit ferrum, nec edax abolere vetustas. deftituto mundo quem regit, atque abfens fit propitius nobis ad eum vota facientibus.

PERORA TI O. Jamque perfeci opus, quod neque ira Jovis, neque flamma, neque ferrum, neque rapax antiquit as poterit delere.

RCOT A.

861. Ænes comites ) Penates dicir, aut quod res maxime necesarias ad vi&um Deos domesticos , quos in Italiam fecum quotidianum in intima domus parte ferÆneas deportavit

. Alii alios efle cen vatas significat, fit Penas Tenates ; ficut fuerunt: ut fruftra in re tam dubia cam à Magnus, Magnas Magnates, &c. Quanque inutili operam suam quisquam per quam neque inepti videntur qui Penares diderit. Dionysius Halic. sese illos ait cum Macrobio, . quasi Tenes nos natos dici vidisse Romæ in templo, duorum juve- volunt. vum haftatorum sedentium forma. Alii 865. Phæbe ] Jam fupra, Apollini in PaJovem , Junonem ac Minervam fuiffe latina domus parte ab Augufto excitatum aiunt : neque de Pallade, Vestaque quis- templum diximus, addita porticu, cum quam dubitare poflit, cui le&us Virgi- bibliotheca Graca do Latina. lius. Alii Neptunum & Apollinem ; 866. Tarpeias ] Capitolium dicit in namque suam etiam Trojam illi pro- Capitolino monte extru&um, qui antea fitebantur. Alii alios.

Tarpeius à Tarpeia virgine Vestali ibidem 862. Indigetes ] Dii sunt patrii, qui ex Sabinorum scutis obruta , itemque Saturhominibus in Deorum numerum funt nius dicebatur. selaci : ita ab indu pro in, & ago, didi 867. Quosque ] Cum respe&u fortaffe sunt. Precatione fimili librum 1 Georg. ad numinum tutelarium vera nomina, concludit Virg.

quæ ignota esse voluerunt , ne quando

hoftium carmine evocarentur. Dii Patrii indigetes &c.

Macrob. Sat.

3. 9. 862. Quirine ] Romulum eo nomine 870. Absens ] Quafi præsentem Deum appellatum Urbisque fuifle conditorem, laudat Poëta : quod quidem & adulandi Superiore libro vidimus.

exquisiciflimam artem (pectes, optime. 863. Gradive] Mars ett Romuli pa 871. Jamque ] Moris est fere Poëtarum, ter, qui vel à Gradiendo , vel à x pred cinevý ut in suorum operum fine aliquid de se quod vibrare eft, fic di&tus.

dicant. Horatius air 864. Casareos 1 Quia ejus templum in Exegi monimentum are perennius, &c. Palacio, ubi habitabant Imperatores. Icemque Virgilius 4 Georg. &c. De fig

864. Penates ] Deos domesticos, qui ex naturis, quas operibus suis affigunt Poëco di&i quod in penitisima feu maxime tæ in Epilogis, lege censuram Julii C. fesseta domys parte colerentur. A Tenus | Scaligeri lib. s. Cap. ultimo. Crit.

Cum

Cum volet illa dies, quæ nil nisi corporis hujus Illa dies, qua nullam habet Jus habet, incerti fpatium mihi finiat ævi : potestatem niso in hoc corParte tamen meliore mei super alta perennis 875 dubia vita cum libebit: ni

pus, finem imponat spario Astra ferar: nomenque erit indelebile noftrum. hilominus immortalis furgam Quaque patet domitis Romana potentia terris, super excelfa fidera parte Ore legar populi : perque omnia fæcula fama

potiore mei ; a fama noa

Ara erit eterna. Atque le(Si quid habent veri vatum præfagia ) vivam.

gar ab hominibus, quacunt; poteftas Romana porrigitur in terris fuba&tio : da vivam fama per omne avum, fiquidem vaticinis Poël um habent aliquid certi.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
« AnteriorContinua »