Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

li motum

& rapit excelsa afira , & Sideraque alta trahit, celerique volumine torquet. convertit pernici vortice.

Nitor in adversum: nec me, qui cætera, vincit Contendo in partem diverfam, nec vis, qua fuperat Impetus : & rapido contrarius evehor orbi. reliqua, me rapit ; áfur- Finge datos currus. Quid agas ? poterisne rotatis sum feror contra velocem ce- Obvius ire polis, nec te citus auferat axis ? 75

Suppone com- Forfitan & lucos illic urbesque deorum cessos cibi currus ; quid fa

e quin in Concipias animo, delubraque ditia donis cias ? poterisne obviam ire polus circuma&tis, ita ut Te Effe. per insidias iter eft, formalque ferarum. sælum rapidum non abripiat? Utque viam teneas, nulloque errore traharis ? fortè animo fing as illic eße Per tamen adversi gradieris cornua Tauri,

80 templa ditata muneribus. Hæinoniosque arcus, violentique ora Leonis, Via'eft per insidias & figu- Sævaque circuitu curvantem brachia longo 7 23 ferarum. Et quamuis Scorpion, atq; aliter curvantem brachia Cancrum. sequaris callem, neg, aberres, Nec tibi quadrupedes animosos ignibus illis nihilominus incedes per corThessalos , e rictus savi efflant, Leonis , do Scorpium fieltentem fer a brachia vasto ambitu, co Cancrum diverso modo fle&entem brachia. Nes tibi est facile moderari equos feroces illis ignibus quos gerunt in pe&tore, do emittunt ore do naribus.

[ocr errors]

curru.

72. Nitor in adversum ] Quia proprio rat, ut ab imbroba currum suum regendi motu secundum veteres Philosophos Sol cupiditate Phaëtonta filium deterrear. ab occasu ad ortum movetur contra mo- 81. Hamonios ] Per Hæmonios, Thessatum cælorum, donec anni spatio ad idem los intellige ; per arcus, Sagittarium ipferè pun&tum recurrat.

sum, fignum cælefte in Zodiaco ; quem 72. Nec me ] Hoc dicit quia unus & Sagittarium , alii, in quibus Ovidius, æqualis Solis motus inter Tropicos, cum Centaurum Chironem , Theffalum ;

alii regressus pati videantur alii planetæ. Crotum feu Crotonem filium Euphemes

75. Axis ] Pro cælo ipso axem posuit nutricis Mufarum , fuo tempore Parnafli circa quem vertitur, ut supra axem pro aut Heliconis accolam , volunt fuisse.

81. Leonis ] Hic Nemæus creditus, 78. Formasque ] Placuit enim Aftrono- | quem Hercules interfecit, Jur onis benemis, Scorpionis, etiam & Leonis nomi- ficio inter astra relatus. ne, quædam signa cæleftia pofteris incul- 82. Longo ] Brachia ver, usque adeo care, per quæ šoli Zodiacum percurrenti porrigit, ut libram ali'iu signum comtranfire neceffe fit.

prehendat. 80. Gradieris ] Neque verò ignoravit 83. Sorpior] Signum eft cælefte ex Ovidius anni fpatio, non uno die, omnia Scorpio orium, quem adversus Orionem Zodiaci signa Solem percurrere: sed per- Terra immisit, indignata quod quæcuninde loquentem Solem induxit ac fi uno que ex ea orirentur se posle interficere, die cun&ta illa perluftraret , quia ad ip- 1 gloriaretur ; quem Scorpium Jupiter in fius temerarium filium, omni indiscrimi- cælum affumfit. natim periculo fefe objicientem , verba 83. Aliter curvantem ] Crura enim sua spectant, fi fortè impericum à proposito aut brachia non tam latè divaricat Canvaleant revocare.

cer , ac Scorpius, sed in se magis con80. Tauri ] Ef Taurus signum in Zo- trahit. diaco Orientem fpeétans dicitur ergo Sol 84. Quadrupedes ] De Solis equis loquiper adversum taurum tendere , quia diur- tur, qui, ut & ait Virgilius, no motu cendit ad occasum. Cæterum aspectu terribiliora signa i'hobus enume- Luceng, elatis naribus efflant.

In promtu regere est. Vix me patiuntur, ut acres Agrè me ferunt , cum vio

lenti animi sunt accenfi, de Incaluere animi; cervixque repugnat habenis.

collum resistit habenis, AB At tu, funesti ne sim tibi muneris auctor, tu fili, tibi propice, ne fim Nate, cave :: dum resque finir, tua corrige vota. tibi cauj]doni luctuosi: Scilicet, ut nostro genitum te sanguine credas, 90 dum res patitur , corrige tua

defideria. Nimirum pofcis Pignora certa peris; do pignora certa timendo :

indubitata indicia, ut fcias Et patrio pater esse metu probor. Aspice vultus te- eje Satum nostro genere : Ecce meos : utinamque oculos in pectora polles do jigna certa metuendo :

ajeror pater timore paterno, Inserēre, & patrias intus deprendere curas!

2

En contemplare meam famundus:

immittere lumina in cor, do Eque tot ac tantis cæli terræque marisque

videre solicitudinem paterPosce bonis aliquid : nullam patiere repulfam. nam intus ! Selige tandem

quicquid orbis opulentus conDeprecor hoc unum; quod vero nomine poena,

tinet , & pete aliquid ex tot Non honor est : poenam, Phaethon, pro munere tantis bonis cæli, terra, pofcis.

com maris , nihil denegabia Quid mea colla tenes blandis, ignare, lacertis? 100 ur. Hoc unum averto, quod

proprio nomine est suppliciú, Ne dubita; dabitur (Stygias juravimus undas)

non gloria Phaethon, petis Quodcunque optaris: sed tu fapientius opta.

fupplicium pro dano. QuamFinierat monitus. Dictis tamen ille repugnat : obrem, infcie, implicas meum Propositumque tenet : flagratque cupidine currus, collum mitibus brachiis ? Ne Ergo, qua licuit genitor cunctatus, ad altos 105

lis incertus, (juravimus do

quas Stygias )quodcunque Deducit juvenem, Vulcania munera, currus. cupiveris concedetur ; sed tu Aureus axis erat, temo aureus, aurea summæ vove Sapientius. AbsolveCurvatura rotæ, radiorum

rat hortationes : ille tamen ordo.

argenteus Per juga chrysolithi, pofitæque ex ordine gemmæ perftat in sententia sua,

adversus monita nititur ; cu

Ó Clara repercusso reddebant lumina Phobo.

110 ardet desiderio currus." PaDumque ea magnanimus Phaëton miratur, opusq; ter igitur moratus quantum Perspicit : ecce vigil rutilo patefecit ab ortu potuit , deducit adolescentem

ad exce'fos currus Purpureas Aurora fores, & plena rofarum

navit illi Vulcanus: Axis erat aureus, temo aureus, orbis rota extrema aureus ; radii omnes argentei. Chrysolithi dispersi per juga, do gemme ordinate remittebant clara, lumina Soli_reflexo. Et dum animo elarus Phaethon admiratur , & perluftrat opus, esce Auror t experrečta aperit ab ortu rubicundo valvas purpureas y de atria rofissparsa,

quos do

NOT A.

92. Vultus ] Afpice , inquit, vultum 109. Chrysolithi] Eft Chryfolithus lapis meum (namque antea radios depofuerat) preciosus , qui auri colore quia nitet, in quo paterni affectus indicia depre- ab eo apud Græcos nomen illud acce hendes.

pit. 109. Juga ) Cave pro equis accipias, 110. Repercuffo Phaebo ] Solis radiis ågenqui nondum aderant. Potius per juga, marum folido corpore répulfis, ipfam currus fellam intelligas; quomo- 112. Patefecit Aurora ] Aurora, fiquido in navibus tranftra, seu remigum dem dicitur lumen illud quod Solis orsedilia jugé etiam vocantur. Virg. cum antevertit , venuftilliine çertè cæÆn. 6.

lum aperire fingitur.

113. Rofarum] Roseo colore perfufa eft Per juga longa fedebant,

Aurora, eiquc rofas dicavit antiquitas.
F 2

Atria

ز

[ocr errors]

Stelle recedunt, quarum Lu- Atria. Diffugiunt ftellæ : quarum agmina cogit cifer ante se agit exercitus; Lucifer, & cæli ftatione novissimus exit. IIS & ultimus cali fationem At pater ut terras, mundumque rubescere vidit, relinquit. At sol cernit terras do orbem ru- Cornuaque extremæ velut evanescere Lunæ; bere , ( extremitates cor- Jungere equos Titan velocibus imperat Horis. nuum Lunarium, quase evar Justă Deæ celeres peragunt: ignemque vomentes admovere equos currui. (i-Ambrofiæ fucco laturos præsepibus altis 120 te Des exequuntur manda- Quadrupedes ducunt; adduntque fonantia fræna. ta , & ducunt ab excelsis Tum pater ora sui facro medicamine nati tes ignem plenos Succo Cam-Contigit; & rapidæ fecit patientia flammæ. brofia, & aptant frana tin- Imposuitque comæ radios : præfagaque luctus nientia. Tum genitor un- Pectore sollicito repeteps suspiria, dixit : 125 xit faciem fui filii sacro me- Si potes hic faltem monitis parere paternis, dicamento ; & reddidit fir- Parce, puer, stimulis; & fortius utere loris. vidam. Et addidit radios Sponte fua properant: labor est inhibere volentes. capillis : atque ingeminans Nec tibi directos placcat via quinque per arcus; ex pectore anxio suspiria pra- Sečtus in obliquum est lato curvamine limes, 130 nurcia mæroris ; dixit :s Zonarumque trium contentus fine, polumque ceptis paternis, omitte, adole- Effugit australem, junctamq; aquilonibus Arcton: fcens,inftigare equos meos;

Hac fit iter: manifesta rotæ vestigia cernes. attrahe fortiter habenas. Ultro festinant, difficile est coërcere' ultro currentes, Neque teneas iter per quing? Zonas direct as. Callis est porre&tus in obliquum vasto volumine, qui contentus limite trium circulorum, deftectit à polo auftrali, urfa conjunéta Borea. Hanc insiste viam: videbis figna aperta rota.

RC O T Æ. 114. Diffugiunt] Quia, ob majorem So- dicir circulum, duos Tropicos, Cancri, & lis lucem, non apparent,

Capricorni, cum Ar&ico & Antarctico. 115. Lucifer ] Venus ita dicta quoniam 130. Limes ] Qui eft Zodiacus. affidua Solis affecla prima poft illius obi- 131. Zonarum T Calum & terram in tum, ultima ante orcum apparet ; unde quinque partes diviserunt Mathematici, Poëta dicit eam cæterarum ftrellarum quas zonas seu cingula vocaverunt, prout agmen claudere, & quasi cogere.

diverse solaribus radiis subjiciuntur. 115. Statione] Translatio à militibus 131. Fine] Duos Tropicos Cancri & Castationariis: videntur enim fidera noctu pricorni, qui fines funt duarum Zonarum vigilare atque excubias agere.

temperatarum, quos Sol non transgredi118. Horis ] Horæ Supra ad v. 26. di- tur. Terciæ aurem Zonæ limes, quem di&tæ sunt Solis Miniftræ, quippe quæ ex cit Solem attingere, Æquator est. illius moru pendent, ab illo mensuran- | 192. Australem ] Quem communiter tur, & diftinguuntur.

vocant Antaréticum, id est Ar&ico oppo120. Ambrosia ] Eft ambrosia Deorum litum. cibus, ficuti nectar eorum pótus; quan- 132. Areton] Per Areton feu Ursam, quam confunduntur aliquando. Am- quæ fignum est cæleste in plaga Septen. brofiam etiam defcribit Plinius herbam trionali, vel Boreali, poluni Arcticum inodore non injucundo.

tellige, aut partem coeli quæ ultra Tro124. Radios ]. Coronam radios emit- picum Cancri porrigitur. Eft autem Urtentem, quam Sol ipse solet gestare, ut vi- la eadem quæ ante Callisto fuerat, Lycaode e eft ex v.40. supra.

nis bilia, à Junone in Urfam mutata, 129. Nec tibi] Phaërhontem filium hor- deinde à Jove in cælum tranflata. Aquitatur Sol, ne eat per circulos parallelos, lonibus junctam dicit Poëta , quia ex ea fed per Zodiacum, qui Æquatorem obli- cæli parte, qua posita est Urfa, spirant que interfecat.

venti Septentrionales. 129. Quing per arcus ] Æquino&ialem

Utque

Nec preme,nec fummum molire per æthera } 135 depancies neque enim

bi

Utque ferant æquos & cælum & terra calores,

Et ut cælum do terra fruan.

tur aquis caloribus, neque currum,

ad fupremum cælum. SubliAltius egreffus, celestia tecta cremabis;

mius si tendas incendes domos Inferius, terras: medio tutissimus ibis.

coelestes ; fi inferius, terras; Neu te dexterior tortum declinet in anguem,

fecurus veheris medio. Ne

ve rota dextra devehat te Neve finifterior pressam rota ducat ad aram. ad serpentem sinuosum ; neInter utramque tene. Fortunæ cætera mando; 140 ve lava trahat ad aram deQuæ juvet, & melius, quam tu tibi,consulat, opto. pressam : tende iter inter Dum loquor, Hesperio pofitas in litore metas utrumque. Committo reliqua Humida nox tetigit. Non est mora libera nobis :

fortuna, qua opem ferat; &

meliùs (precor) prospiciat tiPoscimur. Effulget tenebris Aurora fugatis. bi quam tu ipfe prospicis. Corripe lora manu : vel, fi mutabile pectus 145 Dum verba facio, noz maEft tibi, consiliis, non curribus, utere noftris: dida pervenit ad terminos

fitos in littore occiduo : non Dum potes, & folidis etiamnum fedibus adftas

licet cunétari : Dumq; male optatos nondum premis inscius axes. Aurora splendet tenebris disQuæ tutus spectes, fine me dare lumina terris. cuffis. Susne habenas manu, Occupat ille levem juvenili corpore currum,

vel fi cor babes flexile utere

150 monitis noftris, non curriStatque super, manibufq; datas contingere habenas bus, dum licet , ( infiftis Gaudet, & invito grates agit inde parenti.

adhuc sedibus firmu ; dumýz Interca volucres Pyroeïs, & Eous, & Ethon, nescius nondum infides cute Solis equi, quartusque Phlegon, hinnitibus auras

rui ftulte desiderato. Pa

tere me immitrere terris lu.

, qua fruaris segurus.

Ille profilit in currum lavem Quæ poftquam Tethys, fatorum ignara nepctis, corpore alacri : da infidet Reppulit ; & facta est immenfi copia mundi;

& exultat apprehendere mas Corripuere viam, pedibusque per aëra motis

'nibus concella lora; deinde

gratias agit patri repugnanObftantes findunt nebulas, pennisque levati ti. Interea equi Solis alati

Pyroeïs, doo Eous , Æ, thon, & quartus Phlegon, implent aërem hinnitibus igniferis , & quatiunt carceres. Quos ut Tethys nefcia fatorum nepotis removit, ea apertus est vastus orbis, velocissime iter çarpserunt, de pedibus agitatis per aërem dividunt nubila oppofita, & Sustentati pennis

vocamur:

Fammiferis implent, pedibusque repagula} 155 er en formarea

[ocr errors]

6

xibus comprehendat.

138. Anguem), Draconem dicit ,, fi- | lige, quo cum nox pervenit , necesse est gnum cælefte, olim Hesperidum aurea dies , adeoque Sol, ad Orientale pervemala custodientem , quem Hercules in- nerit. terfecit, Juno inter duas Arctos feu Ursas 153. Pyroeis, ab Eous, &c.] Nomina 4 ita collocavit, ut utramque corporis file- equorum à Græca origine derivancur.

Pyroeis ab igne, Eous ab Aurora, Æchon
139. Aram] Quæ fignum est auftrale & Phlegon ab urendo fic di&i.
circulum prope tangens Antar&icum. 155. Repagula] Ad carceres alludit, è

140. Inter utrumg] Quia lacus austri- quibus, in ludorum celebracione, equi
mum noftro refpe&u depreffius , Boreale emittebantur.
sublimius, Zodiacus medius.

156. "Tethys ] Oceani conjux; & Cly142. Hesperio ] Id eft Atlantico , ab Hef

menes mater, apud quam Sol pernoctare pero Atlantis fratre fic di&o. Cæterum creditur: quia in mare, cum occidit, fese per Atlanticum littus Occidentale intel- videtur immergere.

Prætereunt

[ocr errors]

antevertunt subfolanos, qui | Prætereunt ortos îldem de partibus Euros. 160 ex eadem plaga oriuntur

. Sed leve pondus erat ; nec quod cognoscere possent Sed onus erat parvum, do quod equi Solis non potue

Solis equi : solitaque jugum gravitate carebat. runt sentire ; & jugum ca- Utque labant curvæ julto fine pondere naves, rebat pondere confueto

. Et Perque mare instabiles nimia levitate feruntur ; ficuti adunca naves fine Sic onere affueto vacuos dat in aëra faltus, 165 lant, atque incerta flu- Succutiturque altè, similisque est currus inani. Etuant nimia levitare ; fic Quod fimul ac sensere, ruunt, tritumque relinquunt currus faltat in aerem fine Quadrijugi spatium : nec, quo priùs, ordine currunt. pondere folito, o curfum Iple pavet ; nec qua commissas fectat habenas, valde concutitur,Nec fcit qua fit iter: nec, fi fciat, imperet illis

. 170 arg, equi quadrījugi adver- Tum primum radiis gelidi caluere Iriones, tunt, exiliunt , & deserunt Et vetito frustra tentarunt æquore tingi. viam calcat am ; nec cur- Quæque polo pofita est glaciali proxima ferpens, res. Ipfe tremit , neque Frigore pigra priùs, nec formidabilis ulli ; qua torqueat lora fibi Incaluits Lumfitque novas fervoribus iras.

175 concredita ; neque viam, Te quoque turbatum memorant fugisse, Boote, qua fit infiftendum : nej, Quamvis tardus eras, & te tua plaustra tenebant. los

. Tum primum frigidi Ut verò summo despexit ab æthere terras Triones intepuerunt radiis

, Infelix Phaëthon penitus penitusque patentes, e conati sunt incaffum Palluit, & subito genua intremuere timore: 180

Anguis qui forus eft juxta Suntque oculis tenebræ per tantum lumen obortæ. polum gelidum antea iners

imers Et jam mallet equos nunquam tetigisse paternos; rigore : neque meruendus Jamque agnofse genus piget , & valuisse rogando: cuiquam arsit : & nova Jam Meropis dici cupiens; ita fertur, ut acta ste ferbuit per calores. Di- Præcipiti pinus Borea, cui victa remisit 185 cunt etiam, Boote, te trepidum celeriter discefille, tametsi lentus eßes, de tuus currus te remor aretur.

Cum autem miser Thaethon intuitus ost" a supremo athere terras upgę ujgy apertas, expalluit, de repente genua concuffa funt pavore : & caligo occupavit oculos per tantum lumen. Et jam præoptaret nunquam attisisse equos paternos : & jam pænitet cognovisse ftirpem, & vicisse patrem orando : Jam optans appellari Filius Meropis, perinde agitur ut navis impulfá ruente Aquilone, cui nauclerus suus permisit

novir

BOTA 161. Cognoscere ] Tam levis erat cur- tem fpe&tes, nunquam nobis occidunt rus, ut nullus insidere videretur.

unde Virg. ait, Aretos Oceani metuentes 168. Quadrijugi ] Quatuor equi uno ju- &quore tingr. go alligari.

173, Serpens ] Signum est ; quod jam 171. Triones ] Ursa est major, cujus sep- antè in Boreali plaga diximus efle. tem lucidiores ftellæ plauftriformam re- 176. Boote] 'Ex Bootes, qui & Aretoferunt, cum bobus, ( quos veteres Trio- phylax dicitur, fignum juxta Urfam maness a terenda cerra, ut Varroni videtur, jorem, quæ bubulci more plauftrum fedixerunt. ) Quod fignum nunquam occi- qui videtur. Plauftrum autem,

Triodit; quia, fi fabulam spectes, Juno pelli- nes, &. Ursam unum & idem signum esse cem Callisto cælo receptam indignata, à diximus. Techye, Oceani uxore, impetravit ne aquis 184. Meropis ] Mallet se homine natum ejus tingeretur ; fi veritatem quæras, quia dici & falvum elle, quam Deo satum & polo ratione nostri situs elevato vicinior perire. eft Urfa, quam ut possit sub Horrizon- 185. Pinus ] Pro navi ex pinu fa&ta, tem defcendere.

metonymice. 172. Vetito ] Seu fabulam, seu verita,

Fræna

« AnteriorContinua »