Imatges de pàgina
PDF
EPUB

but you are presente de mon Miffus ad hunc ego fum, numero comitante} 235

mustudimentar, Continuimte; merguntque viros, merguntq;} 240

Antiphates imperium tene-, Venimus. Antiphates terra regnabat in illa.
miffus ad hunc, duobus co-
mitantibus , & vix fervati

duorum: fumus ego & focius meus fu- Vixque fuga quæfita falus comitique mihique. ga: tertius ex nobis made- Tertius è nobis Læftrygonis impia tinxit fecit riflus impios Laftrygo- Ora cruore fuo: fugientibus inftat, & agmen tes perfequitur fugientes, o Concitat Antiphates Coëunt, & faxa trabesque ftrygonum. Conveniunt, carinas: neque omittunt ingerere la. Una tamen, quæ nos ipsumque vehebat Ulyssen, pides de arbores : atsz obruunt viros, obruunt naves. Una Effugit. Amiffa fociorum parte, dolentes, tamen elapsa eff, qua ferebat Multaque conquesti terris állabimur illis, nos atque ipsum Ulyßem. Quas procul hinc cernis, procul hinc tibi (cerne) Parte comitum amilla, in

videnda eft dignantes dos neulta conquesti devenimus ad illas terras Insula, visa mihi. Tuquc, ô justissime Troum, 245. quas vides hinc procul. - Nate Dea (neque enim finito Marte vocandus spice, hinc tibi est procul cer. Hoftis es, Ænea) moneo, tuge littora Circes. nenda insula à me confpeéta. Nos quoque Circæo religata in littore pinu rum, ili Dea, (neque

enim Antiphatæ memores, immansuetique Cyclopis, finito bello appellandus es ho- Ire negabamus ; & tecta ignota subire. 250 ftis

, ô Ænea. ) Hortor, vi- Sorte fumus leáti. Sors me, fidumque Politen, ta'littora Circes.

Nos etiam Eurylochumque fimul, nimiique Elpenora vini, non obliti attentiphatelia ho Quæ fimul attigimus, ftetimusque in limine te&ti; non obliti Antiphata , & Bisque novem socios Circäa ad moenia misit. luimus ire , atque intrare Mille lupi, mistæque lupis urfæque leæque 255 domos incognitas. Deleti Occursu fecere metum : sed nulla timenda, fuimus forte. Sors mifit me atque fidelem Politen

& Nullaque erat noftro factura in corpore vulnus. una Eurylochum, & Elpe- Quin etiam blandas movere per aëra caudas, norem nimis ebriofum, cum Noftraque adulantes comitant vestigia; donec oftodecim sodalibus ad urbem Excipiunt famulæ; perque atria marmore tecta 260 atque pervenimus, & fieri. Ad dominam ducunt. Pulchro sedet illa receffu, mus ad limen domus, mille Solenni folio ; pallamque induta nitentem, dupi; atque urfa do leana Insuper aurato circumvelatur amictu. mifta lupis incufferunt timorem occurfu fuo : sed nulla metuenda, nullaque erat impa&ura plagam nostro corpori. Quin etiam agitaverunt adulantes caudas per aerem, atque adblandientes profequuntur noftra veftigia, donec ministra nos excipiunt', ego deducunt ad dominam per aulas marmoreis tegmentis circumfratas. illa seder in pulchro feceffu fuper folio confpicuo į elga tefta palla splendenti, circumvelatur insuper vefte aurata.

[ocr errors][merged small][merged small]

233. Laftrygonis ] Fuerunt illi antiquif: , giro oftendebat Macareus, olim insulam, fimi poft Cyclopes Siciliæ populi ; qui nunc continenti jun&um, ut patet ex etiam fub Lamo in urbe cognomine, at Virgil. Æn. 7. Sicum eft autem in Latii que Formiis habitaverunt.

extrema ora, orcum versus : atque ibi 334. Antiphates ] Crudeliffimus fuit urbs fuit Circai, à Circe fic diéta. Anthropophagus ex Lami pofteris ; de 293. Bisque :) Homerus viginti duos hoc Vid. Odyff. 19. 12o.

præter Eurylochum memorat. Odyff. 244. Quas ] Circeum promontorium di

K. 208.

Nereidis

Nereides Nymphæque fimul, quæ vellera motis

Nereides mista puellis, quae Nulla trahunt digitis, nec fila sequentia ducunt, 265 tis digitis, neque ducune fila

nullas trahunt lanas agita. Gramina disponunt ; sparsosque fine ordine flores sequacia, herbas in ordinem Secernunt calathis, variasque coloribus herbas.

ponunt, atque discernunt in Ipsa, quod hæ faciunt, opus exigit : ipsa quid usus quafillos flores confuse postQuoque fit in folio, quæ fic concordia mistis tos, atque gramina diftinéta Novit: & advertens pensas examinat herbas. 270 mili opere se exercet : ipfa

coloribus. Ipfa etiam in fie Hæc ubi nos vidit, dicta acceptaque falute etiam scit qua fit virtus cuDiffudit vultus, & rcddidit omnia votis.

jusque herba, qua fit vis Nec mora ; misceri tosti jubet hordea grani,

conjun&tarum ; atque sedula Mellaque, vimque meri, cum lacte coagula passo. Postquam illa nos intuita eft,

discutit gramina ponderata. Quiq; fub hac laleant furtim dulcedine, luccos 275 Salute oblata atque reddita Adjicit. Accipimus facra data pocula dextra. exhilaravit faciem, GalaQuæ fimul arenti sitientes hausimus ore,

cri vultu ad omnia pro votis

nobis benigne responder. Ato Et tetigit fummos virga Dea dira capillos ;

que omila cunctatione, im. ( Et pudet, & referam) setis horrefcere coepi, perat misceri grana hordei Nec jain poffe loqui; pro verbis edere raucum 280 hofti

, & mella, & copiam viMurmur ; & in terram toto procumbere vultu:

ni, cum la&te coagulato: Sre Ofque meum sensi pando occallescere roftro;

admiscet succes, qui clam

fint fub hac dulcedine. Su Colla tumere coris: & qua modo pocula parte mimus pocula exbibita maSumta mihi fuerant, illa veftigia feci.

nu execrabili. Que starim Cumque eadem pafsis (tantum medicamina atque fiti campulsi bibimus possunt)

ore ficco, & Dea crudelis at

rigit extremos capillos bachClaudor hara; solumque suis caruisse figura lo ; ( Pudet me, fed tamen Vidimus Eurylochum : folus data pocula fugit. narrabo ) cæpi afper fieri doo Quæ nih vitaffet, pecoris pars una maneret

setosus neque jam pore verba Nunc quoque ferigeri : Nec tantæ cladis ab illo

facere ; loco vocum proferre

raucum murmur ; doa dilabi Certior ad Circen ultor venisset Ulysses. 290 in folum tota facie : atque Pacifer huic dederat forem Cyllenius album, Seafs meum os mutari in cala Moly vocant Superi. Nigra radice tenetur.

lum curvi roftri; colla exTutus eo, monitisque fimul cæleftibus intrat

Iftantibus carnibus tumida Ille domum Circes : & ad insidiosa vocatus

fieri; da qua parte pocula à me accepta fuerant, illa

gnavi veftigia. Et, (tana tum valent medicine ) cum sociis concluder suili ftabulo ; aig, advertimus unicum Eurylochum in pora cum non fuiße mutatum : unicus vitavit exhibita pocula. Qua nisi effugisse!, esset nunc etiam eorum unus qui mutati erant in pecudes seriferas : neque Ulyffes cerrior facts santi exitii ab illo ultus esset Circen. Cyllenius pacis conciliator illi dederat florem candidum ; Dii appellant Moly. Alitur radice atra. Ille securus eo, atg fimul documentis cæleftibus fubit domum Circes: atg ille&tus ad dolofa

} 285

[ocr errors]

270. Persas ] Nam Pharmaca, nifi pingi à Græcis auctoribus, qui fibi ex ponderentur, recte componi non pof- Campania, herbarum laudacissimam Hofunt.

mero, specie illa qua ab eo describitur, 28;. Parte] Manus, quibus modo pocula allatam dicit; radice rotunda, nigraque, sumpseram, in crura anteriora versa.

magnitudine серх,

folio Scillæ. Effodi 291. Cyllenius ] Mercurius est à Cyllene difficulter addit, utpote quæ inter diffiArcadia monte, ubi educatus erat ; qui cultates faxeas serpat, atque ita abrupMoly repperisse dicicur Homero.

ta in maximam longitudinem porria 291. Alburn ] Scripíit Plinius luteum

gatur.

Pocula,

[ocr errors]

mantem,

manemus

Pocula, repulit illam niten-Pocula, conantem virga mulcere capillos 295. tem tangere comam bacillo, Reppulit; & stricto pavidam deterruit enfe. ginato gladio. Inde fides in- Inde fides, dextræque datæ : thalamoque receptus ita eft & dextra junéta ; arg Conjugii dotem fociorum corpora poscit

. admißus in le&tum petit in VI. Spargimur innocuæ fuccis melioribus herbæ, premium connubii ut refti. Percutimurq; caput converfæ verbere virgæ: 3300 tuat corpora comicum pri- Verbaque dicuntur dictis contraria verbis.

VI. Irrigamur succis me Quo magis illa canit, magis hoc tellure levati lioribus graminis innoxii ; Erigimur : setæque cadunt, bifidofque relinquit atque nobis percutitur caput Rima pedes. Redeunt humeri : subjecta lacertis ces contraria vocibus prolatis Brachia funt. Flente flentes amplectimur illú: 305 proferuntur. Quo magis illa Hæremusque ducis collo : nec verba locuti cantat , eo magis tollimur Ulla priora fumus, quam nos teftantia gratos. sublati ex terra, fera de- Annua nos illic tenuit mora: multaque præsens des bifidos. Humeri reddun- Tempore tam longo vidi, multa auribus haufi. tur , brachia submittuntur Hoc quoque cum multis, quod clam mihi? Lacerris. Nos lachrymantes rettulit una

}

310 ample&timur illum lachry- Quattuor è famulis, ad talia sacra paratis.

atque fusi in collo ducis ; neque pro

Cum duce namque meo Circe dum fola moratur, tulimus ullas voces priores Illa mihi niveo factum de marmore fignum : quam fignificantes nos fore Oftendit juvenile, gerens in vertice picum, memores tanti beneficii. Æde sacra positum, multisque insigne coronis. 315 cum tam diu adfuerim vidi Quis foret, & quare facra coleretur in æde, plurima, accepi plurima au- Cur hanc ferret avem, quærenti, & scire volenti, ribus. Audivi' hoc etiam Accipe, ait, Macareu: dominæq; potentia quæ sit cum plurimis, quod una ex Hinc quoque disce meæ. Tu dictis adjice mentem. ancillis institutis ad ejusmo

VII Picus in Ausoniis, proles Saturnia,terris 320 di facra mihi narravit : namque, dum Circe sola est Rex fuit, utilium bello studiofus equorum. cum meo duce; illa mihi mon- Forma viro, quam is, erat. Licet ipfe decore ftrat ftatuam juvenis sculp- Afpicias, fićtaque probes ab imagine veram. tam ex candido marmore, fe- Par animus formæ. Nec adhuc spectaffe per annos rentem picum in verrice collocat am in facello, atque Quinquenné poterat Graia quater Elide pugnā. 325 ornatum multis sertis. exquirerem, da nosse cuperem quisnam is esset, ego quamobrem coleretur in templo sacro, quare gereret hanc volucrem, audi, inquit, Macareu ; atque hinc cognosce que fic poteftas meæ domia

Tu attentum prabe animum meis sermonibus. VII. Picus filius Saturni rex fuit terris Italis, cupidus equorum generosorum. Pulchritudo erat viro qualem vides. Potes fere fpe&tare pulchritudinem, atque laudare veram Pici formam ab ea quæ à fimulachro ficto exhibetur. Animus fimilis erat pulchritudini : neque adhuc poterat per atatem vidisse quater certamen quinquennale in Graca Elide.

[ocr errors]

Cum

[ocr errors]

ALOT Æ.

305. Flentem ) Ex commiseratione ftatus, adhuc quasi præsentis, fociorum per surpitudinem amifforum.

322. Quan ) Statuam emot fognuna Dici offendit.

324. Nec adnuc] Nondum natum fuifse dicic 20. annos.

325. Elide ] Quæ regio est Peloponnesi, in qua Pisa feu Olympia ad Alpheum Auvium, ubi ludi Olympici quinto quoque anno celebraci fuqt.

Ille suos Dryadas Latiis in montibus ortas

Ille forme sua venustate in

amorem allexit Dryadas nao Verterat in vultus : illum fontana petebant

tas in collibus Latinis Numina Naiades ; quas Albula, quasque Numici, Naiades Der aquatica , Quasque Anienis aquæ, cursuq; brevissimus Almo, quas Tibris, ó quas aque Narque culit præceps, & amænæ Farfarus Numici, co quas aquæ A

6 Almo umbra;

brevilli

mus cursu, de Nar celer ha. Quæque colunt Scythicæ regnum nemorale Dianæ, buit

, Farfarus prabens Finitimofque lacus. Spretis tamen omnibus unam gratam umbram, & qua free Ille fovet Nymphen, quam quondam in colle Palati quentant regnum nemorala

Diana Scythica, da stagna Dicitur Ionio peperiffe Venilia .Iano.

proxima , illum cupiebant. Hæc, ubi nubilibus primum maturuit annis, 335 ille tamen, contemtis cateris Præposito cunctis Laurenti tradita Pico est: amat unam Nympham, quam Rara quidem facie, sed rarior arte canendi; Venilie dicitur peperisse olim Unde Canens dicta est: Silvas & laxa movere,

lano Ionio in monte Palari.

no. Poftquam hac præftans Et mulcere feras, & fumina longa morari quidem forma, sed præstanOre fuo, volucresque vagas retinere solebat. 340 tior peritia cantandi, ex quo Quæ dum foeminea modulatur carmina voce,

vocata est Canens, primum Exierat tecto Laurentes Picus in agros,

pervenit ad atatem nubilem,

data est Pico Laurenti qui Indigenas fixurus apros : tergumque premebat omnibus erat prælatus. ConAcris equi; lævaque haftilia bina ferebat, fueverat attrahere arbores do Poeniceam fulvo chlamydé contractus ab auro, 345 13 fiftere fuo caneus longos fiu

lapides, og delinire feras , vios, & corripere aves fugaces. Qua dum modulatur versus voce muliebri, Picus prodierat domo in campos Laurentes percussurus apros ibi versatos ; atque equo infidebat generoso, & gerebat finsftra duo venabula, collect am habens chlamydem purpuream fibula aurea.

[ocr errors]

326. Dryadas ) Nymphas dicit, quæ in morenfis à nemore templo adjacenti dicefilvis vivere credebantur, Pici amore fuifle bacur, sacerdotio fungebatur, qui ab alio correptas.

fugitivo provocatus ad certamen, aut 3:28. Albula] Tiberis est, qui prius ab iple mactabatur, aut illum jugulabat, qui aquæ colore co nomine

appellatus. regno suo succedere cupierat. 328. Numici ] Fluvius est Laurentis 333. Palari] Talatium mons fuit unus agri, in quo Ænean merfum fuiffe ferunt. ex leprem Romæ maxime conspicuis ;

329. Anienis ] Anio Aluvius est Latii ubi augustus Apollini ædem porticibus non longe ab urbe in Tiberim defluens. & Bibliotheca celeberrimam exftruxit. 329. Almo ] Hic eciam rivus haud

334. Ionio). Janus, qui antiquiffimus longe ab urbe Roma Tiberim ingre ideo lonius dicitur, quod Perrhæbus esset, ditur.

acque adeo Ionio mari vicinus, illud fu330. Nar] Umbriz hic eft, in Tibe- perandum habuerit cum in Italiam verim quoque labens.

nit. 330. Farfarus ) Sabinorum est, qui per 334. Venilia ] Soror una dicitur Amavalles ftagnans ripas habet plurimis ar Latini uxoris, & mater Turni à Virgiboribus conficas, à quibus amænæ diffun- lio; quæ quomodo lani uxor esse potuerit duntur umbræ.

non video, 331. Scythic& ] In Chersoneso Taurica 336. Laurenti ] Qui Laurenti Latii oppido fanguine exterorum, qui illuc appelle- ab ipfo condito, Laurentibus, non probant. colebatur Diana ; quæ ab Oreste, cul à Lavinio imperabac. ut quibusdam placet, Ariciam Lauii oppi 345. (ontractus ] Illud eft quod Maro dum oraculi jussu translata, canta ibi non ita expressic, Æns. culta fuit immanitate. Servus tantum

Lato quam circum ampletitur aard aliquis fugitivus qui rex nemoralis aut ne Ballens, Grereti subneétit fibula gemma.

Venerat

Filia Solis venerat etiam in Venerat in filvas & filia Solis easdem :

nemora atqut carperet varas quafdam ber-/Utque novas legeret foecundis collibus herbas, bas in fertilibus montibus de-Nomine dicta suo Circæa reliquerat arvá. seruerat montem Circam ap- Quæ simul ac juvenem virgultis abdita vidit; pellatum suo nomine. Qua Obstupuit. Cecidere sinu, quas legerat, herbæ : 350 "abscondica frondibus ftatim Flammaque per totas visa est errare medullas. atque aspexit juvenem, hafit' attonita : gramina qua

Ut primum valido mentem collegit ab æstu: carpferat exciderunt sinu, o Quid cuperet, faffura fuit. Ne poffet adire, ignis vifus eft currere per to- Cursus equi fecit, circumfulusque facelles. t'as medulas. Poftquam pro: Non tamen effugies, vento rapiare licebit, 355 re à potenti flamma, voluit Si modo me novi; si non evanuit omnis agnofcere quid opt atet. Im- Herbarum virtus, & me mea carmina fallunt. petus equi, o ministri cir- Dixit: & effigiem nullo cum corpore

falf cumfufi cauffa fuerunt ne Finxit apri: præterque oculos transcurrere regis elaberis

, inquit, quanquam Jussit, & in denlum trabibus nemus ire videri, 360 ventis auferreris,'s saltem Plurima qua filva elt, & equo loca pervia non sunt, mihi perspe&ta fum, fe omnis Haud mora : continuo prædæ pecit infcius umbrā potentia graminum non eflum Picus; equique celer fumantia terga relinquit. me decipiunt. Dixit; 6 Spemque sequens vanam, filva pedes errat in alta. formavit speciem filti apri Concipit illa preces, & verba venefica dicit ; 365 fine omni corpore : atque Ignotofque Deos ignoto carmine adorat, imperavit transcurrere pra: Quo folet & niveæ vulcum confundere Lunæ, fubire silvam (pisam arbori- Ec patrio capiti bibulas subtexere nubes. bus, qua ea eft maxime opaca, Tum quoque cantato densacur carminc cælum, á qua loca sunt impervia Et nebulas exhalat humus; cæcisque vagantur 370 equo. Sine cun&tatione, Picus Limitibus comites, & abest custodia regi. nescius confeftim perfequiere Nacta locum tempusque, Per ô tua lumina, dixit, pere deferit dorfum fumans Quæ mea ceperunt , perque hanc, pulcherrime, equi ; & sequens spem ina

formam, nem vagatur pedes in excelfu. Quæ facit ut supplex tibi fim Dea, consule noftris Falvar reconeipenes ignibus; & focerum, qui pervidet omnia,} 375 veneratur Deos ignotos ob Solem fcuro carmine, quo do confuevit obscurare faciem Luna splendidan atque inducere nubila bibula capiti paterno. Tum etiam aër cogitur carmine cantato, id tellus emittit vapores ; atque comites errant per obscuras vias, do Tex caret satellitibus. ' Circe natta locum dos tempus, ê, inquit, per tuos oculos, qui corripuerunt

per hanc speciem, formofiffime, que causa eft, ut Égo, licet Dea sim, te precer, fave noftro Amori, atque sume sibi pro socero Solem, qui perspicit omnia ;

meos,

[ocr errors]

246. Filia ] (irce scilicet.

366. Ignoto ] Non vulgo intelletto ; magico. 354. Circumfusus ] Non modo celerri 368. Patrio] Soli. Fabulam autem vi. mus equus Picum à Circes oculis abftule decur exponere ipse Poëca. rat ; verum ut maxime conftitiffet, fa 369. Denfantur ] In nubem cogitur aër, cile non erat coram comicum latera iti

ut inquit Virgilius. pantium agmine, de amore illum com 373. Mea] Ipfi tui oculi per mess oculos pellare.

ad intima delapfi prácordia , meis medullis 362. Umbram] Aprum Circes veneficiis acerrimum commovent incendium, inquit Afimularum.

puleius Metam. lib. 10,

Accipe:

« AnteriorContinua »