Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

Argus habebat caput cir-Centum luminibus cinctú caput Argus habebat,625 cumdatum. centum oculis : Inde suis vicibus capiebant bina quietem ;, ex quibus duo fuo ordine Cætera servabant, atque in statione manebant. fino invigilarunt. Quocun- Constiterat quocunque modo, spectabat ad Jo: que modo ftetit, conversus Ante oculos Jo, quamvis aversus, habebat. erat ad. Jo ; habebat, Jo pra Luce finit pasci : cum Sol tellure sub alta eft; 630 oculis , quamuis ab ea faciem averteret.

Do di Claudit, & indigno circumdat vincula collo. paffum ducit : cum Sol sub Frondibus arbureis, & amara pascitur herba : terra eft includit, & vin- Proque toro, terræ non semper grainen habenti culo cingit collum vinculo Incubat infelix, limosaque flumina potat. indignum vefcitur folija Illa etiam supplex Argo cum brachia vellet 635 mifera ternitur in terra non Tendere; non habuit, quæ brachia tenderet Argo: Semper herbofa pro letto, Conatoque queri mugitus edidit ore: bibit undas luculentas. "Illa Pertimuitque fonos: propriaque exterrita voce est. etiam supplex , cum vellet Venit & ad ripas, ubi ludere fæpe solebat, habuit brachia que porrige- Inachidas ripas: novaque ut conspexit in unda 640 Tet Argo : & mugivit ore Cornua, pertimuit, seque externata rcfugit. volente conqueri i to meruit Naides ignorant, ignorat & Inachus ipse, ce propria. Descendit quog Quæ sit: at illa patrem sequitur, fequiturq; sorores: ad ripas, ubi confueverat Et patitur tangi, seque admirantibus offert. Sape fefe oblectare, ad ripas Decerptas senior porrexerat Inachus herbas; 645 Inachidas ; ut vidit in- Illa manus lambit, patriisque dat oscula palmis; horruit, & timore perculsa Nec retinet lacrymas : &, li modo verba

fequantur, Sese voluit effugere." Naia-Oret opem, nomenque suum, casusque loquatur. des nesciunt , ipse Inachus Littera pro verbis, quam pes in pulvere ducit, nescit qua fit : at illa fequi. Corporis indicium mutati triste peregit.

650 nit fe tangi, & exhibet lau-Me miserű! exclamat pater Inachus : ing; gementis dantibus. Senex Inachus ob- Cornibus, & niveæ pendens cervice juvence, tulerat gramina revulsa; Me miferú ! ingeminat tu ne es quæfita per omnes, illa lambit deosculatur Nata, mihi terras? tu non inventa reperta manus patris ; nec reprimit Luctus eras levior. Retices: nec mutua noftris 655 lacrymas : de fi voces prodirent, quxilium peteret, Dicta refers. Alto tantum suspiria prodis. proferret nomen suum & in- Pectore: quodq; unum potes, ad mea verba remugis. fortunia. Vice verborum: At tibi ego ignarus thalamos tædasque parabam: Littera, quam pes signavit in pulvere, dedit mastum in- | dicium transformati corporis. Meinfelicem ! exclamat pater Inachus ; ( ingeminat, me infelicem , affixus cornibus & collo vacca candida conquerentis : Tu ne es quesita à me, filia, per omnes Serras ? tu, nondum inventa eras mæror tolerabilior, quam jam cum reperta es ; Siles

, nec reddis voces reciprocas noftris : emittis tantum suspirią ex imo corde ; de quod folum licet, remugis ad mea dicta. At nescius ego tibi nuptias parabam :

ALOT.Æ. 625• Centum luminibus &c.] Fabulæ hu-| torės in aree collocati. Cic. 'de Nat. Deor. jus sensum quod attinet, alii historiam, 655. Luctus eras levior ] Quia pejus erat quidam ad morés, plurimi ad physicam vaccam inveniffe quam omnino non re referunt. Vid. Nat. Com. Mythol. lib. 8. periffe ; nec verè filiam invenerat qui

eam in vaccam mutatam cognoverat. 627. In ftatione ] Milicum more qui 657. Reraugis ] Respondere volens non how agunt excubias. Oculi tanquam fpecula- minum , fed boüm more id prastas.,

Spesque

[ocr errors]

cap. 18..

mento.

aternum.

[ocr errors]

omnes para

Spesque fuit generi mihi prima, secunda neporum. & fpes mibi fuit prior gene

ri, altera nepotum. Nunc

natus habendus.

nunc filius habendus de ar. Nec finire licet tantos mihi morte dolores :

Nec mibi concessum

est tanto mærori moriendo Sed nocet effe Deum, præclufaque janua leci

finem imponere, fed obeft effe Æternum nostros luctus extendit in ævum.

Deum; da porta mortis obTalia mærenti stellatus fubmovet Argus, Serata producit noftros planEreptamque patri diversa in pascua natam 665 Et us in

Argus

ocul itus fubducit filiam paAbitrahit. Ipse procul montis sublime cacumen

tri quererti talia, 6 agit Occupat: unde fedens partes fpeculetur in omnes.

abstrallam in disfita pafcua : XII. Nec fuperum rector mala tanta Phoroni- ipse procul verticem exceldos ultra

fum montis infidet, ex qua Ferre potest : natumque vocat; quem lucida partu circumspiciat Pleïas enixa est : letoq; det, imperat, Argum. 670

XII. Neg rex Deorum Parva mora est, alas pedibus, virgamque potenti Suftinet pari amplius tanto Somniferam fumfiffe manu, tegimenque capillis. infortunia Phoronidos ; doo Hæc ubi disposuit, patria Jove natus ab arce accerfit filium, quem Pleïas

spendida emisit partu, do juDefilit in terras. Illic tegimenque removit,

betur interficiat Argum. SiEt posuit pennas: tantummodo virga retenta est.675 ne cunctatione accommodat Hac agit, ut paftor, per devia rura capellas, alas pedibus, eu caduceum Dum venit, abductas: & ftructis cantat avenis. Somniferum potenti dextra, Voce nova captus custos Junonius artis,

con pileum coma. Poftquam

filius Jovis ifta aptavit, deQuisquis es, hoc poteras mecum considere faxo,

labitur ab arce patris in ter Argus ait ; neque enim pecori foecundior ullo 680 ras

. Ibi deposuit velamen, Herba loco eft: aptamque vidus paftoribus umbrā. S fuftulit alas ; retinuit fo

lum caduceum. Eo cogit, ut paftor cum revertitur, capellas abstract as per campos devios, & canit compofitis calamis. Argus Paftor Junonius delinitus sono inaudita ariis, dixit, Quisquis es, licet consistere mecum in hac rupe ; nam neg, herba copiofior eft ullibi pecori ; & cernis umbram utilem pastoribus.

tes.

[ocr errors]

668. Phoronidos ] Id est Jús, quæ à Pho-ducere, multa alia, de quibus Poëtæ, pofroneo fratre, Argivorum rege, id nomi- se creditur. nis sortita eft.

672. Tegimen ] Pileum dicit alatum, 669. Quem ] Mercurius eft, Jovis ex quocum pingitur Mercurius. Maja filius.

673. Patria arce] Coelo , quæ Jovis pa669. Lucida ] Sunt Pleiades seu Vergi- cris Mercurii

fedes. liæ ftellæ fepcem in Tauro, ita incer se 677. Stru&tis cantat avenis ] Pastoritio constipatæ, ut vix diftingui possint ; quas, more carmen modulatur , calamis in priufquam in cælum reciperentur, plu- qualibus fimul compa&tis (ut ipse Ovid. rimi Atlantis & Pleiones volunt fuifle fi- ait, lib. 8. v. 191.) in alæ formam. Hulias. Sunt verò illa diversa inter se mag- / jusmodi fiftula Virg. Ec. 2. dicitur nitudine, Maiâ præsertim præclaro lumi Disparibus septem compacta cicutis ne illuftrata; quia Mercurii mater eft. & expressius Tibull. lib. 2. El: 5.

671. Alas ] Talaria dicit alata, quibus insignitus Deorum nuntius, omniumque

Fistula cui semper decrescit arundinis ordo, Planetarum velociffimus, Mercurius.

Nam Calamus cera jungitur ufque minor. 671. Virgam ] Quæ Caduceus dicitur ,

678. Nove] Non inodo noviffime induobus implicata lerpentibus, quacum

ventæ : fed qua etiam novo & fuaviffimo mimas ab inferis revocare , fomnum in-1 modo Mercurius ucerecur.

Sedit

E

nar

venta erat.

Mercurius constitit , fe- Sedit Atlantiades, & euntem multa loquendo fellit dsem labentem confa- Detinuit sermone diem : junctisque canendo bulationibus multa rando ; d conatur Sopire

Vincere arundinibus servantia lumina tentat, oculos vigiles calamis cera Ille tamen pugnat molles evincere fomnos: 685 conjunctus cantando. Ille ta- Et, quamvis lopor est oculorum parte receptus ; men nititur superare lenem Parte tamen vigilat. Quærit quoque, namque reSoporem ; & quamvis fomnus est admissus parte oculorum, perta parte tamen experre&tus eft ;

Fistula
nuper erat, qua

sit ratione reperta. petit etiam quomodo fistula XIII. Tum Deus, Arcadiæ gelidis in montifit inventa, namgz recens in

bus, inquit, XIII. Tum Deus respon- Inter Hamadryadas celeberrima Nonacrinas 690 dit, Una Naias fuit notifi- Naias una fuit ; Nymphæ Syringa vocabant. ma inter Hamadryadas No- Non semel & Satyros éluserat illa sequentes, nacrinas in montibus frigi. Et quoscunque Deos umbrosave filva, feraxve pellabant Syringa. Sape il- Rus habet. Ortygiam studiis ipfaque colebat La fefellerat, & Saryros per- Virginitate Deam. ritu quoque cincta Dianæ 695 sequentes, ó quoscumg, Deos Falleret, & credi poffet Latonia, si non Seu nemus opacum, seit cam- Corneus huic arcus, fi non foret aureus illi. pus fertilis habet. Venerabatur Deam Ortygiam vo

Sic quoque fallebat. redeuntem colle Lyceo tis , ipfa virginitate : Pan videt hanc, pinuque caput præcinctus acuta, imo cinéta more Diana quof- Talia verba refert. restabat verba referre; 700 wi deciperet, & poßet fumi Et precibus fpretis fugisse per avia Nympham; ; pro ipsa, nisi arcus esset corneus huic, nifi effet aureus

Donec arenosi placitum Ladonis ad amnem ili. Ita etiam decipiebat.

Venerit. Pan spectat monte Lyceo, do redimitus caput pinu aculeata hujusmodi habet orationem ; supererat voces repetere , & Nympham sese furripuifle per avia precibus negleftis, danec pervenerit ad pulcrum fluvium Ladonis

revertentem

ROTA.

682. Atlantiades ] Mercurius, cui ma 694. Oriygiam Deam ] Dianam dicit, ter Maia, Atlancis filia.

quæ in Delo insula náca : insula, inquam, 684. Vincere lumina] Donec cantus sua- | Græce ob coturnicum copiam, orrygia vitate somno opprimerentur.

dicta. 689. Tum Deus ] Artificiofiffimè Syrin 694. Studiis ] Quia venatrix, & sylvis gis fábulam præcedenti inserit Poëta. gaudens.

689. Arcadia ] Fuit Arcadia Pelopon 696. Latonia ] Diana ipsa, quæ Latona nesi Provincia per quam totam, præfertim filia. verò in Lyceo & Mænalo montibus, Pan 699. Tan ] Pastorum fuit ac nemorum deus colebatur:

deus, semicaper hirfutus cornutus, &c. 690. Hamadryadas ] Sunt propriè Ha- descriptionem ejus vide apud Servium ad madryades Nymphiæ fimul cum quercu- Virg. Ec. 2. bus genitæ , quæ cum iis pariter interire 699. Pinug ] Coroña è pinu, quæ illi crederentur.

deo arbor facra. 690.-Nonacrinas ] Arcadias : Nonacris 700. Restabat] Supererat, inquit Poëta, enim monsest & oppidum Arcadiæ. ut' Mercurius verba , quibus Pan nym

692. Satyros ! Sunt illi capripedes, pham allocutus eit, & reliquam fabulam agrestes dii falaciffimi.

Argo narraret ; fed is interim obdormivits .693. Quoscung ] Faunos dicit, Sylva 702. Ladonis ] Qui Auvius eft Arcadia nos, nomine ferè à Satyris diversos, Ter- rapidus, & tamen arundinibus abunminos, &c.

dans ; ex quo locus, dacus fabulæ, & Sy

ringis,

eas

Venerit. Hic illi cursum impedientibus undis, arenosi : hic rog afse forores

fluidas ut se transformarent, Ut se mutarent, liquidas oraffe sorores :

Auktibus prohibentibus illi Panaq;, cum prensam sibijam Syringa putaret, 705 fugam ; & Tana, cum arCorpore pro Nymphæ calamos tenuisse palustres: bitraretur Syringem jam fibi Dumque ibi suspirat, motos in arundine ventes correptam, apprehendifse a

rundines palustres pro corpore Effeciffe fonum tenuem, fimilemque querenti:

Nymphe : & dim ibi fupio Arte nova vocisque Deum dulcedine captum, rat, aurus agitatas inter caHoc mihi concilium tecum, dixisse, manebit : 710lamos reddidiße sonum huAtque ita disparibus calamis compagine ceræ milem do fimilem moerenti :

Deum motum arte inaudita Inter se junctis nomen tenuiffe puellæ.

fou suavitate Soni dixise Talia dičturus vidit Cyllenius omnes

Hæc erit mihi conjunctio teSuccubuifle oculos, adopertaque lumina somno. cum : atá ita crundinibus Supprimit extemplo vocem : firmatq; foporé, 715 inaqualibus inter se connexis

coagmentatione cera , Languida permulcens medicata lumina virga.

servalle nomen virginis. Nec mora ; falcato nutantem vulnerat ense, Mercurius ejusmodi narra. Qua collo confine caput : saxoque cruentum turus advertit cunctos Argi Dejicit ; & maculat præruptam fanguine cautem. oculos vietos do lumina Arge, jaces : quodque in tot lumina lumen 2 clausa esje sopore Tacet ila habebas

deliniens oculos sopore graExstinctum est: centumq; oculos nox occupat una. ves' ferula incantata. ET Excipit hos, volucrisque fuæ Saturnia pennis fine cunctatione ferit nut anCollocat; & gemmis caudam ftellantibus implet.

tem acinace, ex ea parte XIV. 'Protinus exarsit, nec tempora distulit iræ ; dovolvit à rupe sanguine i.

qua capur jungitur collo i da Horriferamq; oculis animoq; objecit Erinnyn 725 sectiune , & tingit cruore Pellicis Argolicæ, stimulofque in pectora cæcos | Luxum præceps Trostratus Condidit , & profugam per totum terruit orbem : ", Arges és lux, que frie

b.iris per tot oculos, oppreßa Ultimus immenso restabas, Nile, labori :

est : buna caligo tenet cen

tum oculos. Juno hos colligit , & inserit pennis fu& avis; da plenam reddit caudam gemmis radiantibus.

XIV. Continuo excanduit, nec fpatium concedit excandescentia , & immi sit furiam terribilem oculis bu menti pellicis Argolica ; do occultavit ignoros aculeos in corde, do metu perculit exulem per universum mundusn. Nile , poftremus supereras immoderata pena :

} 720

[ocr errors]

ringis, quæ Græcis fistula est pastoritia, à 716. Medicata ] Medicaminum vim haPane inventa Metamorphosi., Nempe bente. amaveric Ladonis filiam, seu calamos in 722. Volucrisque ] De Pavone loquitur, Ladone natos, qui primus ex iis fistulam Junoni ave facra. com pingere excogitavit.

725. Erinnyn] Furia est, Rabies, aut fu704. Sorores ] Nymphas Ladonis in- roris æftrum. colas.

726. Pellicis Aigol. ] Jøs, Inachi Argi710. Concilium ] Conjunétio, concordia, cui vorum regis filiæ. opponitur dissidium.

728. Nile ] Est Nilus Ægypti Auvius , 7.12. Nomen ] Græci namque fiftulam apud quem Jovis commiferatione forSyringa, vocant.

mam priftinam recuperalle Jo vaccam, 713. Cyllenius ] Mercurius est , à Cyl- | quæ deinceps Api regi nupferit, & su lene Arcadiæ monte, ubi na us, fic di- Ilidis nomine pro dea culca fit , voluerunt Gus.

Qucm

veteres,

E 2

quem cum primum attigit, Quem simul ac tetigit, pofitisque in margine ripæ & procubuit genibus flexis Procubuit genibus, refupinoque ardua collo, 730 elata collo reflexo, erigens Quos potuit, folos tollens ad fidera vultus, ad astra faciem folam quam Et gemitu, & lacrymis, & luctisono mugitu pofuit, vifa eft cum Jove Cum Jove visa queri est, finemque orare malorum. expostulae gemitu, co fe Conjugis ille fuæ complexus colla lacertis, tibus, & lugaori miuzinu, Finiat ut pcenas tandem, rogat : Inq; futurum 735 amplexus brachis collum fua Pone metus, inquit, nunquam tibi cauffa doloris uxoris, orat ut denique fo- Hæc erit: & Stygias jubet hoc audire paludes. nem imponat supplicio: Ut lenita Dea est, vultus capit illa priores: Pem, hac nunquam tibi erit Fitque quod ante fuit. Fugiunt e corpore setz: caußa mæroru; & imperat Cornua decrescunt : fit luminis arctior orbis: 740 Stygias paludes ista adver- Contrahitur rictus: redcunt humerique manulque: sere

. Poft quam placata ef Ungulaque in quinos dilapla abfumitur ungues: formam, & fit quod fuit De bove nil superest, formæ nisi candor, in illa : priùs. Villi cadunt ex cor Officioque pedum Nymphe contenta duorum pore :

cornua evanescunt; Erigitur: metuitque loqui, ne more juvencæ 745 globus oculi contrahitur; os co urtatur , bumeri di ma

Mugiat ; & timide verba intermissa retentat. nus renouantur ; ☺ sngula Nunc Dea linigera colitur celeberrima turba. divisa in quing, ungues tol- Huic Epaphus magni genitus de semine tandem litur. Nihil restai in illa Creditur elle Jovis : perque urbes juncta parenti de vacca, nifi nitor forma: Templa tenet. Fuit huic animýs æqualis &

Nympha, contenta auxilio duorum.pedum , affurgit:

annis O timer fari

, ne mugiat ad Sole fatus Phaëton : quem quondā magna loquenté, modum bovis : & timide Nec fibi cedentem, Phoeboque parente fuperbum, reiterat voces interruptas. Non tulit Inachides: Matrique, ait, omnia demens turba linigera. Denig, Epa- Credis; & es tumidus genitoris imagine falfi. plus procreatus ex semine Erubuit Phaeton, iramque pudore repressit : 755 magni, Jovis putatur effe Et tulit ad Clymenen Epaphi convicia matrem. bes delubra conjuncta delu- Quoque magis doleas, genitrix, ait: ille ego liber, bris matris. Phaethon So- Ille ferox tacui. Pudet hæc opprobria nobis lis filius illi par fuit fero- Et dici potuisse, & non potuisse refelli. citate de atate, quem olim At tu, si modò sum cælesti stirpe creatus, magnifica proferentem , nec Ede notam tanti generis: meque assere cælo. fibi concedentem , uelaTum patre Apolline , Inachides non toleravit : & inquit , Fidem adhibes marri in omnibus, inSane, & superbis opinione fifti patris. Thaétion pudore fuffusus eft, atque eo coercuit dolorem ; renunciavit matri Clymene opprobria Epaphi ; Et quo magis irascaris, marer, inquit, ego ille effranus, ille asper obmutui. Erubefco á has convicia potuisse jaci in nos, & non potuisse redargui. At tu, fiquidem faltem fum orius genere cælesti, fac indiciuin tanta originis, & me vindica de cora lo orfum.

RC OʻTA. 731. Solos ] Quia manus habebat nul- | rique Lunam esse voluerunt, sicuci Osirin las,

seu Apin ipsum Solem. 737. Stygias ] Quas diis ipfis perju 748. Epaplus] Hunc Herodotus in Eurio nefas violare ; yc jam fæpe dixi- terp. Apin effe dicit.

753. Inachides | Epaphus Inachi nepos, 747. Linigera ] Lino enim ab Ilide in

756. Clymenen ] Que Nympha dieta est vento ornarī ļfidis Sacerdotes, quam ple- Oceani & Tethyos filia.

3750

763

[ocr errors]

mus.

« AnteriorContinua »