Imatges de pàgina
PDF
EPUB

,} 455

[ocr errors]

est 465

peperit Byblidem atque Casa Cognita Cyanee, præstanti corpora forma, num, geminam sobolem, a4. Byblida cum Cauno prolem est enixa gemellam. Byblus exemplo es, ut pueila Byblis in cxemplo est, ut ament concella puellæ : ament licita. Byblis fla- Byblis Apollinei correpta cupidine fratris, grans desiderio fratris ut. Non foror ut fratrem, nec qua debebat, pollinis ex Mileto neporis

amavit. non dilexit fratrem ut foror Illa quidem primò nullos intelligit ignes :

3 quidem primo nullum amo. Nec peccare putat, quod fæpius ofcula jungat. sem cognoscit, neque arbi. Quod fua fraterno circumdet brachia collo: sratur male facere, quad Mendacique diu pietatis fallitur umbra. Sapuius prabeas suavia quod Paulatim declinat amor; visuraque fratrem .460 num fuu lacertis , & diu Culca venit; nimiumque cupit formosa videri: decipitur fpecie ficta pieta Et, fi qua est illic formofior, invidet illi. tis. Amor paulatim flecti. Sed nondum manifefta sibi est; nullumq; fub illo vifara adeft exornata, & igne facicvotum: veruntamen æftuat intus. perdite optar videri pulchra : Jam dominú appellat : jam nomina fanguinis) en lo que est ibi pulchrior, odit : illi invidet. Sed nondum ef Byblida jam mavult, quam se vocet ille sororem. Sabi perfettamente comment Spes tamen obsconas animo dimittere nonest eft ullum votum illici- Ausa suo vigilans. Placida resoluta quiete cum fovet ; verum 14. Sæpe videt, quod amat. Visa est quoq; jungere fratri men torretur intus. Jam Corpus; & erubuit, quamvis fopita jacebat. 470 fugit nomina consanguini-Somnus abit: filet illa diu ; repetitque quietis talis: jam mavule ile ap- Ipfa suæ speciem ; dubiaque ita mente profatur: peller se Byblidem quam fo- Me miseram! tacitæ quid vult fibi noctis imago?

Verita eft tamen Quam nolim rata fit. Cur hæc ego fomnia vidi? objicere menti sue : cernit T!le quidé eft oculis quamvis formosus iniquis : 475 fape gnad amat superata le- Et placet, & possumn, fi non sit frater, amare: ni romuo. Visa est eriim Er me dignus erat. Verum nocet effe sororem. jungere corpus frerri ; È Dummodo tale nihil vigilans committere tentem; dormie:s jacebat. Sopor dis- Sæpe licet simili redeat sub imagine fomnus. puritur: alia din obturne- Teltis abeftfomno ; nec abeft imitata voluptas.480 fcit, atque revolvit imagi- Pro:Venus, & tenera volucer cum matre Cupido, nena sui somni, atque ita low Gaudia quanta tuli! quam me manifefta libido quitur animo incerlo. Me infelicem !. quid portendit fimulacbrum noftis trurquilla ? quod nolim fit verum. Quamobrem ega intuita fum hac fomnia? Ille quidem quanquam videtur pulcher, etiam inimicorum oculis : e graius eft, ý nisi germanus sit, poljum amare: 6 me dignus ecdl : at obest elle germanam. Dummodo nibil ejusmodi coner admittere dum vigilo, licet fomnus recurrat sæpe sub ejusmodi þe

Teftis nullus eft fopori ; neque deeft fimulata voluptas. Pro, Venus, o Amor alate cum matre moble, quantam fenfi voluptatem ! quam aperta libido

rorem.

cie,

ROT

451. Cyanee ) Aliam alii: Tidot heam sui, aut quo fpeétarent nesciebat. EgreCarum regis filiam, Caoni & Byblidis gie amoris fenfim crescentis veftigia permatrem feci: Antonius Liberalis. sequitur foëta.

460. Declinar ] Augeur ; ad nefandam flcctitur libidinem.

463. Illo ] Amore nondum fatis aman463. Manifefta] Quinam eflent motus / si manifefto.

Contigit!

O egos

pondus ?

ter

Contigit ! ut jacui totis resoluta medullis!

me dele&tat ! ut jacui refoUt meminiffe juvat! quamvis brevis illa voluptas, recordari". quanquam - illa

luta totis medullis ! ut prodest Noxque fuit præcers, & coeptis invida noftris. 485 gaudia momentanea

, atque si liceat mutato nomine jungi,

nox fuit velocissima, & inQuam bene, Caune, tuo poterá nurus effe parenti! vida noftris coeptis. o, so Quã bene, Caune, meo poteras gener esse parenti fa fit convenire nomine mu

tato, quam bene poteram Omnia, Dii facerent, effent communia nobis;

effe nurus tuo patri, CauPræter'avos. Tume vellem generofior esses. 490 ne! Quam bene poter as effe Nescio quam facies igitur, pulcherrime, matrem : gener meo patri , Caune! At mihi, quæ malè

lum, quos tu, sortita parentes, omnia eßent nobis commuNil nisi frater eris. Quod obest, id habebimus unú. nia, preter avos : optarem Quid mihi significant ergo mea vifa ? quod autem tu me efjes ftirpe nobiliori. Somnia pondus habent ? an habent & Lomnia} 495 ie mater fier, formofifime

at mihi, qua malè habui Dii melius! Dii nempe suas habuere forores.

eosdem parentes quos tu sorSic Saturnus Opim junctam sibi sanguine duxit, cicus es, nihil eris nisi fram Oceanus Tethyn, Junonem rector Olympi.

Habebimus id unum

quod nocet. Quid ergo miSunt Superis sua jura. Quid ad cæleftia ritus

hi defignant mea visa ? Exigere humanos ; diverfaque foedera tento? 500 Quam vim autem babend Aut noftro vetitus de corde fugabitur ardor: fomni imagines ? an do fomAut, hoc fi nequeo, peream precor ante ; toroque ni imagines vim habent ?

Dii melius! Dii nimirum Mortua componar: pofitæque det ofcula frater.

duxerunt fuas forores. Sic Et tamen arbitrium quærit res ifta duorum. Saturnus habuit Opim fibi Finge placere mihi: Icelus effe videbitur illi. 505 conjunétam sanguine, OceaAt non Æolidæ thalamos timuere sororum. nus Terhyn, Moderator Om Unde fed hos novi? cur hæc exempla paravi?

lympi Junonem. Dij ha

bent sua jura ; quamobrem Quo feror? obfcoenæ procul hinc difcedite flamma:

comparo consuetudines huma

nas cum cæleftibus ; atque ambio aliena fædera ? Vel amor probibitus abjicietur ex noftro corde; vel, fi iftud non licet, ora priùs inteream, do mortua letto condar, do frater offerat suavia compofita. Et tamen res ijfa ina diget voluntate duorum. Puta placere mihi; videbitur illi elle nefas. At olida non metuerunt connubia fororum. Sed unde hos novi? quamobrem ifta exempla ante me ftatui ? Quo rue ? Turpes amores vos hinc procul amolimini :

ACOTA. 490. Generofior ] Nobiliori, atque adeo soo. Diversa ] Alia enim Deorum, alia, ftirpe, oriundus : ut nullum conju- alia hominum. gii, quod optabat Byblis, essec per fánguinem impedimencum.

504. Et tamen ] i. e. quanquam ego

huic amori indulgeam, eo tamen pociri 496. Dii nempe ] Mirè Au&uantis & æftuantis animum expreffit Poëta, cum

penes me non eft, nisi frater eciam idem

senciat. ita presse annuentem & abnuentem excogitavit. sed in descriptione nimius est. 506. Æolida ] Plures equidem memo

497. Opim ] Quæ Cæli filia, aliis no rat Æoli filios Homerus ; attamen ex ilminibus Cybele, Rhea, Magna mater voca lis Macareum folum cum forore Canace ta, fratri Sacurno nupsit.

rem habuisse novimus, ex qua filium ha498. Tethyn ] Quæ Cæli & Vestæ filia buit qui feipfum vagitu prodidit : ut viOceano fratri nupsit.

dere eft in hujusce authoris Epift

. Ve499. Sunt superis ] Deos fibi exemplo rum puellæ criminibus auctoritatem qux

An ex animo mox renti pronum fuit numero uri multicu. pacebit.

dinis,
Mm

Nec,

effe debere negat:

Hei mihi ! quo

neque frater ametur

nisi Nec, nisi qua fas est germanæ, frater ametur. quantum licet sorori. Sita. Si tamen ipfe mei captus prior effet amore, 510 men ipse eller prior correptus Forsican illius poffem indulgere furori. vere illius ardori. Ego igi- Ergo ego, quem fueram non rejectura petentem, sur ipsa requiram, quem non Ipfa petam? poterisne loqui ? poterisne fateri? eram repulfura lo pofceret? Coget amor; potero. Vel, li pudor ora tenebit, Poterisne fari? Poterisne con

Litera celatos arcana fatebitur ignes. fiteri ? Amor vin faciet ;

515 potero : vel fi puder os com- Hæc placet, hæc dubiam vincit sententia mentem.

primet , litera secreta a- In latus erigitur ; cubitoque innixa sinistro,
gnofcet amores occultos. Hac Viderit : infanos, inquit, fateamur amores.
fententia infidet animo, hæc
fuperat mentem incertam ;

labor ?

quem mens mea concipit exsurgit in latus, atque re ignem? cumbens in lavum cubitum, Et meditata manu componit verba trementi. 520 Quicquid fit, inquit, profi- Dextra tenet ferrum : vacuam tenet alcera ceram. Hei mihi ; quo ruo ? quem Incipit; & dubitat : scribit ; damnatque cabellas : ardorem concipit mens mea? Et notat ; & delet: mutat, culpatque, probatque: Atque ordinat voces con Inque vicem sumtas ponit, pofitafque resumit. quifitas trepidante manu. Quid velit, ignorat: quicquid factura videtur, 525 Dextra manus tract at flylum, altera tabulam va

Displicet. In vultu eft audacia mista pudori. cuam. Incipit, & hæret: Scripta soror fuerat: visum est delere sororem, Scribit, do corrigit quod ta- Verbaque correctis incidere talia ceris: bellia mandaverat : Quam, nisi tu dederis, non est habitura falutem, tit, do damnat, & laudat : atque viciffim deponit accep

edere nomen ! tas, denuo capit depofe- Et, fi quid cupiam, quæris; fine nomine vellem tas

. Nescit quid cupiat : Poffet agi mea causta meo : nec cognita Byblis difplicet : eft audacia in fa- Ante forem, quam fpes votorum certa fuiffet. cie confusa cum pudore. So-Effe quidem læsi poterant tibi pectoris index, por fuerat exarata in tabelli, Et color, & macies, & vultus, & humida fæpe 535 placuit expungere fororem: Lumina, nec cauffa fuspiria mota patenti; atque infcmporc a ejusmodi Et crebri amplexus; & quæ, fi fortè notásti, mans tibi mitrit hanc salu- Oscula sentiri non esse sororia poffent. tem, quam non eft habitura Ipfa tamen, quamvis animo grave vulnus habebam, nif tu dederis. Puder ah, Quamvis intus erat furor igneus, omnia feci, 546 que li poscis , quid velim : (Sunt mihi Dii teftes) ut candem fanior effem: optarem mea cauffa poffet Pugnavique diu violenta Cupidinis arma defendi fine nomine : neque eßem Byblis prius cognita, quam fpes votorum fuillos tuta. Et color, do macies, do facies, & oculi sape madidi, do gemitus dučti cauffa latente, to frequentes amplexus, é suavia, que se forsitan observasti, possent sentiri non efle à forore, poterant quidem tibi effe figna cordis vulnerati. Quanquam tamen

ego graviter'animo lasa eram, quanquam entus erat ardor igneus, omnia tenta28, (Dii sunt conscii, ) út denique effem sanior : 'arque mifera diu conata fur evitare sava arma

[ocr errors]
[ocr errors]

518. Viderit ] i. e. faciat Caucus quic 521. Ceram ] Tabellam cercam, in qua quid fibi visum fuerit ; certum eft me liquid delendum erat, obtufa ftyli paramores proficeri , quicunque sequatur te eam lævigabant: hoc erat Aylum ver

Effugerc

eventus

tere.

Tu

}

560

ma

Effugere infelix ; & plus, quam ferre puellam Amoris ; atque ego plus pal

ra fum, quam credas puel Poffe putes, ego dura tuli. Superata fareri

lam posle pati. Vifta cogor Cogor, opemque tuam timidis exposcere votis. 545 confiteri, & petere ruum Tu servare potes, tu perdere solus amantem. auxilium votis dubiis, Elige utrum facias. Non hoc inimica precatur : Solus potes incolumem pre

stare, tu solus perdere 4Sed quæ, cum tibi fit junctissima, junctior effe

mantem. Elige utrum fama Expetit ; & vinclo tecum propiore ligari. cias. Non hoftis iftud orat, Jura senes norint : & quid liceatque, nefasque, 550 Sed qua, cum fit tibi conjunFasque fit, inquirant , legumque examina servent : &iffima, oprat tibi esse conConveniens Venus est annis temeraria noftris.

jun&tior, atque conne&ti tibi

copula arctiore. Senes coQuid liceat, nescimus adhuc: & cuncta licere

gnoscant jura, atque perseriCredimus : & fequimur magnorú exempla Deorú. rentur quid liceat, quid fie Nec nos aut durus pater, aut reverentia famæ, 555 \fas, aut nefas; & observent Aut timor impedient; tantum abfit cauffa timendi. decreta legum : Venus inDulcia fraterno sub nomine furta tegemus.

considerata apta eft noftræ

etati. Ignoramus adhuc Et mibi libertas tecum secreta loquendi. quid fas fit, atque existia Et damus amplexus ; & jungimus oscula coram.

mamus omnia este conceßa; Quantum est, quod desit! miserere fatentis

& sequimur exempla magno

rum Deorum. Neque aut amorem,

pater severse, aut pudor from Et non faffurze, nisi cogeret ultimus ardor:

aut metus obftabunt : Neve merere, meo subscribi causa sepulchro.' abfit tantum cauffa timen. Talia nequicquam perarantem plena reliquit

di. Velabimus jucunda fure

ta fub nomine fraterno. LiCera manum:fummusq; in margine versus adhæsit. cet mihi tecum arcana comProtinus impressa signat lua crimina gemma; 565 municare. Et nos ample&tiQuam tinxit lachrymis : linguam defecerat humor. mur, como conferimus suavia Deque suis unum famulis pudibunda vocavit :

palam. Quantum eft quod

defideratur ! miserere agnofEt pavidum blandita, Fer has, fidissime, noftro, centis amorem, neque agnia Dixit, & adjecit poft longo tempore, fratri

. tura, nisi extremus æftus Cum daret; elapfæ manibus cecidere tabellæ. 570 vim faceret. Neve mereaOmine turbata eft : misit tamen. Apta minister

ris fubfcribi meo tumulo Cau.

sa mortis. Plena tabella defti. Tempora nactus adit ; traditque latentia verba.

tuit fruftra fcribentem talia: Attonitus fubita juvenis Mæandrius ira,

atque noviffimus versus inProjicit acceptas, lecta fibi parte, tabellas: Scriptus eft margini. ConVixque manus retinens trepidantis ab ore?

tinuo figillum apponit suo

crimini ministri,

gemma impresa : quam madefecit lachrymis :

humor destituerat linguam. Atque verecunda arceffivit unum ex servis fuis ; @ blandit a timido, Porta, inquit

, fidiffime, noforos , longo poft tempore, addidit, fratri. Cum offerret, tabella elapsa exciderunt manibus, Turhatá ef presagie : attamen mifit. Famulus nactus tempus opportunum accedit, od porrigit verba secrera. Juvenis Maandrius ftupens repentina ira abjicit tabellas acceptas, parte å letta : atque agré compescens manus à facie trementis famuli,

P O T A 554. Deorum] Quorum modo meminit.

Minimum eft quod amantibus obftar, 556. Tantum absit ] i. e. fingamus mo 568. Blandita ] Uí mos eft illis qui do nullam efle cimendi caufam.

aliena opera indigent. 560. Quantum eft] Quantulum est quod 573. Meandrius ]. Caunus Mxandri ncdesideria noftra impedit, quo fenfu prius pos, ut ex superioribus patec. de Pyramo & Thisbe dixerat

Mm 2

Dum

öre} 575

[ocr errors]

bus.

Dum licet, inquit, proripe Dum licet, ô vetitæ scelerate libinis auctor, re, ô auctor nef arie livrdin Effuge, ait : qui, fi noftrum tua fata pudorem prohibitæ ; qui, nisi mors tua dedecus mihi allatura ejset,

Non traherent secum, poenas mihi morte dedisses. morte exfolvisses pænas. Ille Ille fugit pavidus : dominæque ferocia Cauni prorumpir limidus, atque Dicta refert. Palles audita, Bybli, repulsa : 580 reportat ad dominam sava Et pavet obsessum glaciali frigore pectus. verba Cauni. Expallescu, Mens tamen ut rediit ; pariter rediere furores: Bybli, cognita repulsa, atque cor oppreffum frigore ge- Linguaque vix tales icto dedit aëre voces: lido pavet. Poftquam ia- Et merito; quid enim temeraria vulneris hujus men mens rediit, fimul a- Indicium feci? quid, quæ celanda fuerunt, 585 mor redit: atque lingua

. Tam cito commisi properatis verba tabellis? re percufo : Atque jure, Ante erat ambiguis aniini sententia dictis inquit, repulfam culi; Prætentanda mihi. Nenon sequeretur euntem, quamobrem enim inconfide- Parte aliqua veli, qualis foret aura, notare fata profeffa sumistud vula Debueram; tutoq; mari decurrere : quæ nunc 590 voces, que non erant pro- Non exploratis implevi lintea ventis. ferenda, acceleratis tabelis ? Auferor in scopulos igitur, fubmerlaque toto Mens ejus erat mihi ante Obruor Oceano : neque habent mea vela recursus. Debueram observare

ervare Quid quod & ominibus certis prohibebar amori parte aliqua veli, qualis Indulgere meo, tum cum mihi ferre jubenti

595 effet venrus, ne non seque- Excidit, & fecit spes noftras cera caducas ? retur discedentem ; atque Nonne vel illa dies fuerat, vel tota voluntas, ire certo mari, qua nunc implevi vela non praten

Sed potius mutanda dies ? Deus ipse monebat; satus ventis. Abftrabor er Signaque certa dabat : fi non malè" fana fuiffem. go in cautes, atque Submer- Et tamen ipsa loqui, nec me committere ceræ 600 a obruor toto mari ; neque Debueram; prælensque meos aperire furores, Quid quod etiam abfterrebar Vidisset lachrymas : vultus vidiffet amantis. favere' meo amori izdubi- Plura loqui poteram, quam quæ cepere tabellæ. ratu prasagiis, tum cum ta- Invito potui circumdare brachia collo: bella exciderunt mihi impe- Amplectique pedes: affufaque poscere vitam : 605 tanti eas deferre, o fece. Et, si rejicerer, potui moritura videri,

Annon vel illa dies fuerit Oinnia feciffem. Quorum fi singula duram mutanda, vel omne verum, Flectere non poterant, potuissent omnia, mentem. sed potius dies mutanda ? Forsitan & misli fit quædam culpa ministri. Deus ipse bortabatur, atque Non adiit apte : non legit idonea, credo,

610 prebebat fida indicia ; nisi! fuissem vecors. Et tamen ipsa debueram loqui, neque me credere tabellis, atque prasens indicare meos amores. Vidisset fletus, vidisset faciem amantis. Poteram plura dicere, quam qua tabella continere poruerunt. Potui amplecti collum invitum brachiis, atque comprehendere pedes, atque ibi projefta petere vitam ; &, fi repellerer, potui videri mortem obitura. Omnia fecissem: quorum fi fingula non poterant mollire afperum animum, omnia certè ; otuissens. Fortè & aliquod site poffit peccatum famouli misli. Non accefit opportune ; credo non di;pexit

NOTA.

$84. Morito] vim habet ellipsis, quæ- | Colent notare quales venti sunt faturi. que adeo Byblidis affeétum & furorem 589. Aura ] Qualu foret Cauni voluntas. manifeftiorem facit.

592. Auferor ] Prolixe lascivit Poëta, 589. Veli ] Metaphora à naviganti- materiam sequacem nactus, & suo ingebus sumpta, qui antequam pandane vela, / nio accommodatam.

Tempora:

« AnteriorContinua »