Imatges de pàgina
PDF
EPUB

moventut

1r 4.

[ocr errors]
[ocr errors]

Deos : aiunt sola altaria Invidiosus honos: solas sine thure relictas Diana neglecta vacua fuise, Præteritæ ceffasse ferunt Lacoïdos aras. fine sacrificio. Dii etiam

At, ait, Tangit & ira Deos. At non impune feremus; non inulta patiemur ; & Quæque inhonoratæ, non & dicemur inultæ, 280 que contemta

ap- Inquit : & Oeneos ultorem (preta per agros pellabimur etiam fine vin. Milit aprum : quanto majores herbida tauros dice : atque contemta excitavit per campos Oeneos

Non habet Epiros: sed habent Sicula arva minores. suem ultorem quanto E- Sanguine & igne micant oculi , riget horrida pirus berbosa non habet tau

cervix : tos majores ; sed agri Si- Et setæ densis fimiles hastilibus horrent : culi habent minores.

285 li rubent sanguine a igre; Scantque velut vallum, velut alta haftilia feta. cervix horrenda stat erectis Fervida cum rauco latos stridore per armos Jetis, & ille rigent pares Spuma fluit : dentes æquantur dentibus Indis. Spiffis fpiculis : « sunt . Fulmen ab ore venit : frondes afflatibus ardent. cuti vallum, ficuti excelsa Lancea. Spuma bulliens cur.

Is modo crefcenti segetes proculcat in herba : 290 rit per vastos armos cum Nec matura metit fleturi vota coloni : magno ftrepitu : dentes sunt Et Cererem in fpicis intercipit. Area frustra, pares dentibus Indis. Fylu Et fruftra exspectant promiffas horrea messes. incendi videntur anhelitu. Sternuntur gravidi longo cum palmite foetus, Is modo proterit fegetes in Baccaque cum ramis semper frondentis olivæ. 295 herba crescente ; ó resecat Sævit & in pecudes. Non has pastorve canesve, Spes agricola ploraturi nondum maturas : atque pre

Non armenta truces poffunt defendere tauri. occupat segetem in fpicis. Diffugiunt populi : nec se, nisi manibus urbis, Area & ogranaria exfpe- Effe putant tutos : donec Meleagros, & una Etant incajjum messes pro- Lecta manus juvenum coïere cupidine laudis. 300 millas. Racemi uvis ple. Tyndaridae gemini, spectatus cestibus alter, ni proteruntur cum longis frondibus, atque bacca cum Alter equo; primæque ratis molitor Jason, Tamis olivæ fémper virescen- Et cum Pirithoo felix concordia Theseus, tis. Rabiem etiam exercet in pecora. Neque Paftor , neque canes , neque torvi tauri poffunt tučri armenta. Populi diffugiunt : neque fefe securos arbitrantur nifi intra muros urbis , donec Meleager atque simul dele&ta cohors juvenum convenerunt desiderio gloria, Ambo Tyndarida, alter infignis ceftibus, alter equo, bo Jason auctor prima navis, ob Theseus amicitia conjun&iffimus cum Pirithon,

[ocr errors]

277: Invidiofus ] Qui Dianæ {precæ | lucem, qui vulgo Tyndari filii crediti ; invidiam in alios Deos, qui fibi præferrebantur, pareret.

erant tamen Jovis, qui in Cycnum mu

tacus Lædæ, Tyndari uxori, vitium ob283. Epiros ] Quæ regio ab ortu eft culit. Græciæ finitima, quæ & Chaonia di

301. Cestibus ) Kásopas itaódapor xop eta.

avčeye gidse Hoxud eú XEC. Homer. Ilia. a. 288. Indis ] Elephantorum Indorum.

De celtibus vid. lib. 5. 107. 229. Fulmen ] De dentibus loquitur ex 302. Prima ] Argo nempe, ut Poëtis apri ore prominentibus, quibus fulmi- libicum ; quam ad expedicionem Colnis in modum obvia quælibet frendens chicam duxisse Jasonem Æfonis filium proterit.

fupra vidimus. 291. Fleturi ] Poftquam perditam mef 303. Piritheo ] Ixionis fuit filius, firsem cognoverit.

mislimo amicitiæ fædere cum Theseo con301. Tyndarida ] Caftorem dicit & Pol-jundus.

EC

[ocr errors]
[ocr errors]

Et duo Theftiadæ, prolesque Aphareia Lynceus, 16 duo Theftiada, LynEt velox Idas; & jam non fæmina Cæneus, 305

ceus filius Apharei , ci

tus Idas, Caneus nunc Leucippusque ferox, jaculoque insignis Acartus,

non fæmina , Sævus Hippothoolque, Dryasque, & cretus Amyntore Leucippus Acastus Phoenix,

Spectatus jaculo, & HipActoridæque pares, & miffus ab Elide Phyleus. pothoos , do Dryas ,

Phoenix filius Amyntoris , Nec Telamon aberat, magnique creator Achillis:

do Alorida aquales Cumque Pheretiade & Hyanteo lolao 310 Phyleus mißus ab Elide. Impiger Eurytion, & curfu invictus Echion, Neque Telamon aberat , Naryciusque Lelex , Panopeusque, Hyleufque, pater magni Achillis, du

acer Eurytion cum The. feroxquc

retiade lolao Hyant&o, Hippalus, &c primis etiamnum Nestor in armis. Echion invictus cursu,

de Lelex Narycius, Ponopeus , & Hyleus, ferox Hippasus, Neftor adhuc in primis armis.

[ocr errors]

304. Thestiada] Toxeum dicit & Plexip- Hercules, patre occiso, quod purgati stapum, Theftii filios, Althææ fratres, Me- buli mercedem denegaret, ejus loco releagri avunculos, quos ipfe poftea inter- gnare juffit. fecit; quemadmodum in fequentibus vi 809. Telamon ] Rex fuit Salaminis; debimus.

Æaci filius, Ajacis pater. 404. Lynceus] Apharei fuit filius, qui

309. Creator ] Peleum dicit Telamonis propter eximiam rerum cæleftium & fracrem. terrestrium, aftrorum præfertim & me 310. Pheretiade) Admecum intellige, tallorum notitiam, trans æthera terræ Pheretis filium, Alcestis maricum. que barathra visu penetraffe dicitur. 310. lolaa ) Hunc Iphicli filium HerArgonauta etiam fuit.

cules in interficienda hydra socium ha305. Idas ] Lyncei fuit frater.

buic. Hyanteus dicitur quia Beoticus: 305. Caneus ] Fuit Cæneus Elati filia, Hyantes enim Bæotiæ populi. in marem à Neptuno, pro dereptæ vir 311. Eurytion ) Argonauta, Iri filius, ginicatis precio, 'mutata ; cujus fuse hi- qui filius fúit Adoris, ut ex Apollonio itoriam Metam. 12. à 179. versu refert colligitur. Poëta.

311. Echion ] Hujus etiam meminit 306. Leucippus ] Apharei fuit frater, idem Apollonius, qui eum Mercurii faPerierei seu Perieris filius, pater Phæbes cit filium. & Elairæ, quas Caftor & Pollux rapere 312. Lelex ] Locrenses, qui Narycemi conati sunt.

urbem antiquissimam obtinuerunt, á Pli306. Acastus ] Peliæ Thessalorum regis nio & Strabone Leleges etiam dicuntur ; fuit filius.

nomine forsican, ut conjecit Commenta307. Hippothoos ] Hujus, ut & Dryan cor, ab ifto Lelege mutuato. tis, 173. capite meminit Hyginus. Ilum

312. Panopeus ] Phoci videtur effe filius, autem Geryonis facit filium ; cum (er à quo Panopaa urbs Phocidis nomen hacyonis, ex Pausania legendum fit.

buit, ut notat Pausanias. 307. Phænix ] Hic, poftquam macris 212. Hyleus ] Hic una cum Rhoro ab suasu, cum Patris pellice rem habuisset, Atalanta, cui vim afferre paraverat. Om ejus iram effugiens ad Peleum perve- cisus. nit, à quo perbenigne accepcus Achillis 313. Hippafus ] Hunc quoque Euryti inftitutioni præfe&tus fuit.

filium Hyginus inter Apri venatores 308. A&orida ] A&oris Eliensis par recenser. fratrum dicit Eurycum & Creatum, ab

313. Neftor ] Hic ille eft poftea fenex Hercule postea occisos.

cujus tantopere prudentia longa acquisica 308. Phyleus ] Augeæ fuit filius, quem, ætare à Poëtis commendatur,

GS

o quos Hippocoon mifit an- Et quos Hippocoon antiquis misit Amyclis; roques. Amyolu, 6 loerbe. Penelopelque focer, cum Parrhasio Ancæo, 315 thajio, 'a calidus Ampyci- Ampycidesque fagax, & adhuc à conjuge tutus des c eclodes adhuc se- Occlides, nemorisque decus Tegexa Lycæi. curus ab uxore, & Tegeaa Ralilis huic fummam mordebat fibula vestem; honos nemoru lycar. Al. Crinis erat simplex nodum collectus in unum: la expolita huic conne&tebat extremam vestu partem ;

Ex humero pendens resonabat eburnea lævo 320 Capıllus erat simplex coactus Telorum cultos: arcum qnoque læva tenebat. on'unum nouum: Pharetra | Talis erat cultus: facies, quam dicere verè aburnea pendens ex humero

hiru Virgineam in puero, puerilem in virgine poffes. fomiftro ftrejebat ; finišira erum tractavat arcum. H. Hanc pariter vidit, pariter Calydonius heros jusmodi erat ornatus: vul- Opravit renuente Deo : flammasque latentes 325 Hus, quem vere poffes appel- Haufit, &, Ofelix, fi quem dignabitur, inquit,

virgineum in puero, Ita virum nec plura finunt tempusque pudorque puerilem in virgine. Heros Calydonous hanc fimul intui- Dicere; majus opus magni certaminis urget. rus eft, & fimul cupivir, Silva frequens trabibus, quam nulla ceciderat ætas,

a verso i atque traxit Incipit à plano: devexaque profpicit arva. 530 ognemo fecerum, ait, o Quo poftquam venere viri; pars retia tendunt: rejpexeris. neque tempus ó Vincula pars adimunt canibus: pars pressa sequuntur pilor patiuntur plura pro- Signa pedum : cupiuntque suum reperire periclum. ferre : 0:48 majus ingentes Concava vallis erat: qua se demittere rivi pugna illum impellit. Sil- Affuerant pluvialis aquæ. Tenet ima lacuna 335 nice (fisa

vum refer der det in- Lenta lalix, ulvæque leves, juncique palustres, cipit à plano, da profpica: Viminaque, & longa parvæ sub arundine cannæ. declares campos. Quo pol- Hinc aper excitus medios violentus in hoftes

adventarunt : Fertur, ut excussis elisi nubibus ignes. podrs panent pluga, pars! full movie vinculis canibas, pars legunt veftigis pedum, atque optant invenire id quod fibi futurum eft periculofum. Valdis erat curva, quo cogebantur rivi aqua pluvialis

. Salix flexilis, leves ulve, ú junco falutres, vimina, ó parva canna Sioblonga arundine fint in parte infima lacuna Sevms arer inde excitatus ruis in hoftes confertos, tanquam ignis excullus nubibus disjećtis.

ROTA. 914: Horpocoon ] Lacedemonius fuit, mus cum à Thebano bello se non redicucujus filios Enætimum, Alcona, Amycum rum cognoviffet, ( ita ne eo proficiscere& Dexippum, (priore excepto, qui ab cur,) latitavit, ut tamen uxori Eriphylæ, a pro internit, ) Hercules una com patre quam fidiffimam credebat, omnia indicaoccidit,

verit. Illa verò aureo monili ab Adrasto 314. Arvola ] Fuerunt Amyela urbs corrupta maricum prodidit ; qui ThebaLaconie, ab Anayela Lacedæmonis filio num agrum ingrefíus una cum curru à ædificatæ & cognominatæ,

tellure tuit absorpcus. pis. loue.garciam fecer ) Laërtes eft U. 317. Tegess ] Aralancam dicit, fora Tyllis pater

molisumam puellam, Tegea Arcadiz uris. A**0] Huic Lveurgum patrem i be oriundam. athignaverunt Apollonius & Hyginus in 317. Lycus ] Qui Arcadix eft. venacorun cazalogo. Arcas fuit ; nam 724. (alydoras berss) Meleagrum inParrhatia urbs ek & Arcadix regiun- sellige. Calydone oriundum, ut fupra Gula

dictum. 115. **podes ) Mopfus et Ampyei 125. Rosuerte ) Illi enim malè fuus Solusidco figan quod vites fuit. Amor cefür, ur infra parebit.

117. (4400) Amphiaraur intellige 33. Saam gericim Aprum nempe, à On leidlium; qui varsinaudi periti- quo abi pericolum immineret.

Sternicur

94.377 viri

vitet

acernum.

[ocr errors]

rat.

Sternitur incursu nemus: & propulfa fragorem 340 Arbores proteruntur impetu; Silva dat. Exclamant juvenes : prætentaquc forti

ego impulsa personant. Fue

venes vociferantur, do leTela tenent dextra, lato vibrantia ferro.

nent strenua manu hastiIlle ruit; (pargitque canes, ut quisque ruenti

lia oppofita, radiantia amObftat: & obliquo latrantes dislipat ictu.

plo ferro. Ille ruit, proCuspis Echionio primum contorta lacerto

turbat canes, ut quisque se

345 Je opponit ruenti; & lacerat Vana fuit: truncoque dedit leve vulnus acerno.

latrantes icku obliquo. MuProxima, fi nimiis mittentis viribus usa

cro primo impulfius brachio Non foret, in tergo visa est hælura petito:

Echionio fuit inutilis, de leLongiùs it: auctor teli Pagafæus Jason.

vulneravit ftipitem Phoebe, ait Ampycides, fi te coluique, coloque; 350 impulfus effet nimiis' virs

Proximus

nijf Da mihi, quod petitur, certo contingere telo: bus jaculantis , visiis fuit Qua potuit, precibus Deus annuit. Ičtus ab illo, hasurus in terga apri perito : Sed sine vulnere aper: ferrum Diana volanti

fertur longius : Talon PA

gafeus illum jaculatus fueAbstulerat jaculo: lignum sine acumine venit.

Threbe, inquit AmIra feri mota est: nec fulmine lenius arsit :

355 prcides, si te honoravi, arLux micat ex oculis, fpiratque è pectore Hamma: que honoro, concede mihi fee Utque volat moles adducto concita neryo,

rire cerro jaculo quod perio

Deus favit precibus Cum petit aut muros, aut plenas milite turres;

qua licuit. Aper fuit taIn juvenes certo fic impete vulnificus sus

étus ab illo, sed sine vulne.

re: Diana revellerat fertuentes

rum tela volanti : haftilerie Cornua profternit. Socii rapuere jacentes.

ne mucrone acceffit. Irafe

ri excitata eft, neque modeAt non letiferos effugit Enæsimus ictus

ratius efferbuit quam ful. Hippocoonte fatus. Trepidantem, & terga paranté men: ignis splendet ex ocuVertere succiso liquerunt poplite nervi.

lis, & aftus prodit ex pe&toForsitan & Pylius citra Trojana perisset

365

re: Et quemadmodum glans

impulsa' nervo circumacto Tempora : sed sumto posita conamine ab hafta, volat, cum petit aut menia, Arboris insluit, quæ ftabát proxima, ramis: aut turres confertas militie Despexitque loco tutus, quem fugerat, hostem. bus; ssc aper vulnera intenDentibus ille ferox in querno stipite tritis

tans ruit in juvenes certo impetu ; atque proterit Eum

palamon & Pelagontem defendentes dextrum cornu agminis sui. Commilitiones abstulerunt prorritos. At Enasimus filius Hippocoontis non vitavit i&tus mortiferos. Nervi deftituerunt trementem & conantem fugere, poa plite rescisco. Fortè etiam Pylius occidißet ante Tempera Trojana, sed capto impetu ab hafta im, pa&ta immisit se in ramos arboris qua erar proxima ; atque fecurus in arboris cacumine deorfum afpexit hoftem quem fugerat. ille savus dentibus exacuatis in trunco querna

[ocr errors]

Fertur : & Eupalamon Pelagonaque dextra} 360 un tele voluntati fine

[ocr errors]

pra.

345. Echionio ] Echionis, de quo fuo , quam sua morte, quod quidem fciam,

cogniti. 349. Pagafaus] Pro Theffalo ; à Pagafis Theslaliæ urbe, haud procul à monte

361. Cornua ] Aciem nempe in aprum Pelio.

inftruxerant, in cujus dexcro cornu dug 357. Moles] Saxa intelligit, vel ejuf

ilti faro iniquo reperti funt. modi alia, balista aut fimili machina 365. Pylius] Neftorem dicit, qui Pylo' emiffa.

Mesleniæ urbi imperavit ; quanquam 360. Eupalamon ) Ignobiliores fuerint Therlicæ fa&uin illud vecus Homeri hi duo verisimile eft liquidem non aliter commentator artribuit.

Gg2

Imminet

>

; celerem Tegeza} 380

minatur cladem, confi- Imminet exitio, fidensque recentibus armis 370 dens armis recentibus, lace- Othriadæ magni rostro femur hausit adunco. da dente recurvo

. ustfra- At gemini nondum cæleftia sidera fratres, tres gemelli , nondum aftra Ambo conspicui nive candioribus alba celestia, ambo insignes ve- Vectabantur equis: ambo vibrata per auras bebantur equis candidioribus Haltarum tremulo quatiebant fpicula motu.

375 agitatione' tremula basli- Vulnera fecissent; nisi setiger inter opacas lium mucronès actos per ae- Necjaculis isset nec equo loca pervia filvas. Tem. Infloxißent plagas ni. Persequitur Telamon: studioque incautus eundi, fi fus felis horridus tranfißet Pronus ab arborea cecidit radice retentus; inter obscuras arbores loca inviatelis da equis. Tela- Dum levat hunc Peleus mon persequitur ; & impro fagittam vidus desiderio currendi ce

ce- Impofuit nervo, sinuatoque expulit arcu. cidie pronus, correptus radice Fixa sub aure feri fummum destrinxit arundo arboris, tollit, Atalanta Tegesa ap- Corpus : & exiguo rubefecit fanguine feras. tavit nervo expeditam fa- Nec tamen illa súi successu lætior ictus, girtam, contorfit arcu Quam Meleagros erat. Primus vidisse putatur ; 385 curvato, Sagitta affixa fub Et primus sociis visum ostendisse cruorem : ravit corpus extremum, . Et, Meritum, dixiffe, feres virtutis honorem. fubefecit setas pauco cruore

. Erubuere viri : seque exhortantur; & addunt Neque tamen illa erat ala- Cum clamore animos : jaciuntque fine ordine tela. crior fucceļu fui ictus quam Turba nocet jactis: &, quos petit, impedit] Meleager. Creditur advertille primus , dogum primus

ictus. monstrasle sociis sanguinem Ecce furens contra sua fata bipennifer Arcas, afpeitum : & dixifle, Re- Discite foemineis quam tela virilia præftent, portabis gloriam qua digna O juvencs, operique mco concedite, dixit

. duit, Aprum à virgine Ipsa suis licet hunc Latonia protegat armis ; primò percuffum fuisse ; Hunc tamen invita perimet mea dextra Diana. 395 Jeque exhortantur, din- Talia magniloquo tumidus memoraverat ore: ciferatione , to vibrant ja Ancipitemque manu tollens utraque fecurim, cula fine 'ordine. Nume- Inftiterat digitis primos suspensus in artus. rus obest jaculis immiffis, Occupat audacem : quaque eft via proxima leto, Tece profiter de comunications Summar fecus geminos direxit in inguina} 400 dius Ancæus 'bipenni infruftus & incensus contra fwa fata, Cognoscite , inquit, ó juvenes quantum arma virilia antecellant fæmineis, em locum dare meæ virtuti. Quamvis ipsu Diana hunc tueatur fuis armis, tamen manus mea hunc maltabit nolente Diana. Talia inflatus protulerat ore superbond tollens bipennem ambabus manibus, innitebatur elatus in primas partes digitorum pedis. Trux aper praveriit andentem ; &, qua iter eft morti proximiim, immifit gemines dentes in extrema inguina.

§ 390

[ocr errors]

371. Othriate ] Quis hic fuerit , vel 390. Quos petis ] Quia in se invicem teunde nomen habuerit juxta cum igna- la incurrebant. riffimis ignoro.

398. Digitis ] Pedum intellige. Ita 372. Gemini fratres ] Caftorem dicit & verò in illos folenc insurgere , qui Pollucem, deinde in cælum & Zodiacum totis viribus ictum nituntur impinovis beneficio relatos.

gere.

Concidit

[ocr errors]
« AnteriorContinua »