Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

e}

4001

violare manes matris, ossibus Lædere jactatis maternas ossibus umbras.
jaltatis. Interea revolvunt Interea repetunt cæcis obscura latebris
secum voces dati response ob-
scuras impenetrabibus vela- Verba datæ sortis secum, inter feque volutant.
minibus , & inter se excu- Inde Promethides placidis Epimethida dictis 390
fiunt. Poftea Promethei fi-|Mulcet, &, Aut fallax, ait, est follertia nobis,
lius folatur Tyrrham lenibus Aut pia sunt, nullumque nefas oracula fuadent.
mus fallit, aut responsa Don Magna parens terra est : lapides in corpore terræ
sunt pra,& nullum nef a fua-Ona reor dici : jacere hos poft terga jubemur.
dent. Terra est magna ma- Conjugis augurio quanquam Titania mota est; 395
ter; opinor saxa vocari ora Spes tamen in dubio eft. Adeo cæleftibus ambo
mittcre pone dorfum. Quam- Diffidunt monitis. Sed quid tentare nocebit ?
vis Titania racta eft conje- Discedunt ; velantque caput, tunicasque recingunt;
Etura mariti tamen fpes Et jussos lapides sua post vestigia mittunt.
fluctuat : adeo uterá diffidit Saxa (quis hoc credat, nisi sit pro teste ve-
juffus cæleftibus. Verum quid
oberit periculum facere ?
tustas?)

S
Discedunt , & caput ope- Ponere duritiem coepere, suumque rigorem;
riunt, da laxant veftes, & Mollirique mora, mollitaque ducere formam.
poft terga jaciunt faxa pra-Mox, ubi creverunt, naturaque mitior illis
dari. Lapides (guis ifti rei Contigit, ut quædam, fic non manifefta, videri
fidem adhibeat, nifi anti- Forma poteft hominis; sed uti de marmore?

re} 405 guit as probet ? ) cæperunt cepto omittere suam duritatem, & Non exacta fatis, rudibufque simillima signis. fuum rigorem ; do emolliri

& emolliti fumere Quæ tamen ex illis aliquo pars humida succo, formam. Mox ubi autti Et terrena fuit, verfa eft in corporis usum. sunt, & natura lenio illis Quod folidum est, flectiq; nequit, mutatur in osla : data eft, ut aliqua dignosci Quod modò vena fuit,fub eodé nomine manfit

: 410 poteft figura hominis, fic non evidens, fed ficut de mar

Inque brevi spatio, Superorum munere, faxa more fumto, non satis accu Miffa viri manibus faciem traxere virilem;

& simillima ftatuis Et de foemineoʻreparata est foemina jactu. impolitis. Que tamen pars ex illis fuit madida aliquo humore, do terrestris, mutata eft in substantiam corporis : Quod durum eff, & nequit molliri tranfit in offa : quod modò fuit vena perftitit fub eodem nomine. Atg brevi, Deorum dono, lapides jacti manibus viri induerunt formam masçulam ; & fæmina reftituta eft ja&tu foemineo.

[ocr errors][ocr errors]

rata

NOT A.

387. Ladere ] Quia in animas seu um- | proje&i fuerant, quanquam aliquam poft bras redundare cadaveribus illatam inju- moræ tantillum formam induissent, im. riam credebant Ethnici.

perfectam tamen habuifle, ut nondum 388. Latebris ] Lacebat verò fenfus sub conftaret quid essent. 'obscurorum verborum ambage.

: 405. Cepto ] Inchoato, & nondum ad fimu. 390. Promethides ] Deucalion Prome- lacri alicujus perfectam formam expolito. thei filius.

408. Corporis ] Carnis, quæ tamen pros 390. Epimethida ] Pyrrham Epimecbei priè de animalibus mortuis dicitur. filiam.

410. Vena ] Habent eciam lapides suo 395. Augurio ] Interpretatione , fanè fe- | modo venas, quas & oculis licet deprelici.

hendere. 395. Titania ] Pyrrha, Japeti Titanis 413. Fæmineo ].Pyrrhæ , quæ lapides nepris.

polt terga etiam projecerat, 404. Ut quadam ] Lapides dicit, qui

Inde

Inde genus durum fumus, experiensque laborum ; Hinc progenies fumus afpera Et documenta damus, qua fimus origine nati: 415) indicio, quo fimus principio IX Cætera diversis tellus animalia formis

orti, Sponte sua peperit ; poftquam vetus humor ab igne IX. Terra produxit ultro Percaluit Solis; coenumque, udæque paludes reliqua animalia variis forIntumuere æstu: foecundaque semina rerum

mis, poftquam vetus succus

incaluit å radiis Solis ; dogo Vivaci nutrita solo, ceu matris in alvo, 420 lutum, & humida paludes Creverunt, faciemque aliquam cepere morando. inflata funt calore ; & fee Sic ubi deferuit madidos feptemfluus agros mina fecunda rerum in ter. Nilus, & antiquo fua fumina reddidit alveo,

ra vegeta ancta sunt , ficut

in utero matris, de indueÆthereoque recens exarsit fidere limus;

runt aliquam formam tema Plurima cultores verfis animalia glebis 425 pore. Sic ubi Nilus septemInveniunt, & in his quædam modò coepta sub iplú fuus deftituit campos humiNascendi spatium : quædam imperfecta, suisque.

dos, do reduxit suas undas

in veterem follam, do ccTrunca vident numeris: & eodem in corpore sæpe

num novum incaluit Sole, Altera pars vivit ; rudis est pars altera tellus. agricole reperiunt multa at sumsere

nimalia cespitibus interfis ; calorque;

lum inchoata in ipfo generaConcipiunt : & ab his oriuntur cuncta duobus.

tionis tempore ; vident alia Cumque fit ignis aquæ pugnax ; vapor humidus nondum abfoluta , & defti

tuta fuis partibus ; ce in Res creat, & discors.concordia foetibus apta est.

eodem corpore pars altera vi.

vit, pars altera est terra Ergo ubi diluvio tellus lutulenta recenti

craßa. Nempe ubi calor do Solibus æthereis altoque recanduit æstu, 435 bumiditas temperati funt, Edidit innumeras species: partimque figuras concipiunt ; omnia ini.

rium habent ab iftis duobus. Rettulit antiquas; partim nova monstra creavit.

Et cum calor sit contrarius

humiditati , calor humidus creat res omnes , & discors concordia eff idonea ad generationes. Poftquam igitur terra cænese nuperà eluvie incaluit Sole arhereo , da intenfis caloribus , omifit species infinitas ; door partim reddidit formas antiquas, partim formavit nova monftra :

omnes

NOT Æ.

nume:

416. Çatera ] Falso quidem hoc dicit; ,, femine generari posle naturaliter non iq nam vel de insectis etiam, num fine fe- sum qui credam: mine aliquo generentur, non fine causa 4273. Imperfecta ] Inchoaris equidem dubitant nonnulli: sunt ergo hæc pura perfectiora , led quæ omnibus membris poëtarum figmenta.

nondum constiterint , terramque inani417. Vetus] Ex diluvii aquis.

macam secum craxerint, nondum

ris omnibus absoluta. 422. Septemfluus ] Quia per feptem ostia præcipua' in mare erumpit Nilus , qui citatis & frigidicatis participans , exca

430. Temperiem ] Quæ est medium ficfingulis annis Ægyptum, regionem alio- loris & humiditatis pugna condatum. qui ficcam, inundat, & fæcundar.

431. Concipiunt ] Ex humidi & calidi 424. Sydere ] Sole.

temperie fieri doçet generationem : quam 425. Animalia inveniunt ] Quæ per fe quidem fine illa dari posse , vix quisquam fine femine, scil. natura produxerit :

aufit affirmare. quod & Mela historicus refert. Cæterum 432. Vapor 1 Pro calore fumicur ; quoinfe&a quidem ex corruptione nasci ple- modo & Virgilius , aliique func lorique concedunt's perfecta animalia line quuci.

[ocr errors]

Illa quidem invita , sed pro-Illa quidem nollet, fed te quoque, maximè Python duxit se quoque eo tempore, Tum genuit;

populifque novis, incognite ferpens, horror recentibus populis. Terror eras. Tantum spatii de monte tenebas. 440 ferpens ignote ; tantam te- Hunc Deus arcitenens, & nunquam talibus armis gebas partem montis

. Deus Antè, nisi in damis capreisque fugacibus, ufus, arcu infignis, nunquam Mille gravem telis, exhausta pene pharetra, usus antea ejusmodi telis nisi adversus damas de capreas

Perdidit effufo per vulnera nigra veneno. fugaces, interfecit hunc im- Neve operis famam pofsit deldre vetustas; 445 peditum mille sagittis, pha- Instituit facros celebri certamine ludos; terrâ propemodum exinani- Pythia de domiti serpentis nomine dictos. vulnera. Er ne tempus pof- His juvenum quicunque manu, pedibusve, rotâve fie oblivioni mandare glo-Vicerat ; esculex capiebat frondis honorem. riam fatti, instituit Sacros Nondum laurus erat; longoque decentia crine 450 Certamina reyhina nom Tempora cingebat de qualibet arbore Phoebus.

X. Primus amor Phoebi Daphne Peneia; quem ne serpentis interfetti. Quicunque adolefcentum victor discesserat pugilatu, curfu , Fors ignara dedit, fed fæva Cupidinis ira. aut cursu, reportabat coronam ex ramis esculi. Laurus nondum extabat, da Apollo redimibas de quavis arbore tempora ina fignia prolixa coma.

x. Daphne Teneia fuit primus amor Apollinis, quem non fortuna infcia, sed atrox ira Cupidinis movit.

non

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

cuntur.

438. Python] Serpens fuio miræ mag-, variè immutata fuisse, hinc inde, ut est
nitudinis, ex terræ corruptione, poft di- fabularum præfertim , & vereris hiftoriæ,
luvium natus , quem Apollo interfecit. itemque hominum ingenium, apud va-
Qua fabula graviffimas à diluvio exhala- rios legere poteris.
tiones radiis suis Solem attenuasse signi- 449. Esculea ] Ex esculi arboris fronde
ficare vuluerunt Mythologi : quanquam confe&a corona donabantur vi&ores ; quæ
alia alii, ad libitum quisque comminif quidem efculus ex glandiferacum est ge-

nere, ita di&a, autore Servio , quod ejus
441. Arcitenens ] Apollo est seu Sol, ja- glandibus, antè fruges inventas, mortales
culandi peritia, & radiantibus suis sagit- pro escâ uterentur.
tis Poëtis decantatiffimus.

450. Longo ] Ita verò pingebatur , & 443. Gravem telis ] Quæ in ipsum ser- pingi decuit propter

radios. peatem Apollo conjecerat.

452. Frimus ] Lauri , aut ex ea arbore 444. Nigra ] Propter circumfusum san- confectæ coronæ, qua donabantur victoguinem nigrum.

res, occafione, ad Phobi erga Daphnen 447. Pythia ] Quatuor fuerunt apud amores Poëta descendit , quæ in Laarum, Græcos ludorum celebritates, Olympico ejus nominis arborem, murata eft. rum, Pythiorum, Isthmiorum ,'Ne

.452. Daphne ] Penei fuit Theffaliæ Alumæorum, de quibus varia varii tradide- vii (vel ut aliis placet Ladonis) filia , curunt, quæ majori ex parte collegit Naca- jus confitæ ripæ lauris: unde locus datus lis Comes. Cæterum non Apollinem Py- fabulæ : nam Laurus Græcis Daphne dithia certamina inftituifle , fed Eurylo- citur. Qua quidem Daphnes in Taurum chum feribunt ex Pindari' sententia, aut mutatæ fabula , virginibus ob pudiciDiomedem ut voluit Pausanias : Cujuf- tiam immortalem effe partam gloriam modi fabulas prolixe perfequi non tanti | incelligitur. eft.

453. Cupidinis ] Amoris, Jovis & Vene, 443. Manu 7 Id eft Pugillatu Cursu ris filii, ut nonnulli placet ; vel, ut alii pedeftri, & curuli. Quanquani & certa- volunt, Marcis & Veneris ; vel Cæli & mina, & victorum præmia, & tempora Terræ, &c.

[ocr errors]

venenato.

Delius hunc nuper victa serpente superbus Apollo, elatus ob fupcratam Viderat adducto flectentem cornua nervó : 455

ferpentem, viderat hunc niso

per curvantem arcum nervo Quidque tibi, lascive puer, cum fortibus armis?

adducto ; do dixerat quid tio Dixerat : ifta decent humeros gestamina noftros; bi cum duris armis, puer lafQui dare certa feræ, dare vulnera poffumus hofti. cive? ifta geftamina conQui modò peftifero tot jugera ventre prementem veniunt noftris humeris ; qui Stravimus innumeristumidú Pythona sagittis

. 460 | ferre feris & hoftibus ; qui Tu face 'nescio quos esto contentus amores nuper accidimus infinitis spiIrritare tua: nec laudes affere noftras.

culis Tythonem inflatum , Filius huic Veneris; Figat tuus omnia, Phoebe, tegentem tot jugera ventre

Tibi satis fit inTe meus arcus, ait: quantoque animalia cedunt

condere, nescio quos , amores Cuncta tibi, tanto minor est tua gloria nostra. 465 Face tua, nec tibi arroga noDixit: & eliso percussis aëre pennis

fram gloriam. Filivus Vee Impiger umbrofa Parnaffi constitit arce:

neris huic refpondit, Apollo,

arcus tuus catera transverEque sagittifera promsit duo tela pharetra

beret, meus te figar : on Diversorum operum. Fugat hoc facit illud

quantò animalia omnia sunt amorem.

te minora , tantò minores Quod facit, auratú est, & cuspide fulget acuta: 470 funt tua laudes noftris. AbQuod fugat, obtusum est, & habet fub arundine cuffo, alus agitatis , pedem plumbum.

posuit in cacumine umbroso Hoc Deus in Nympha Peneïde fixit; at illo Tarnafli, fumfit duas saLæsit Apollineas trajecta per offa medullas. gittas ex pharetra varioruns Protinus alter amat; fugit altera nomen amantis, inducit amorem. Qua in

effectuum. Hæc excutit, illa Silvarum latebris captivarumque ferarum 475 ducit qurata eft, & fplended Exuviis gaudens, innuptæque æmula Phoebes. mucrone acuminato : qua Vitta coercebat pofitos fine lege capillos :

excutit eft hebes, do babet Multi illam petiere : illa aversata petentes,

plumbum sub cannå. Deus

immisit hanc in Nympham Peneidem ; at vulneravit illa medullas Apollinis per offa transfixa. Continuò alter amat; altera odit nomen Amantis, sefe oble&tans antris silvarum, s spoliis ferarum captarum, & imitans Disa nam virginem. Vitta retinebat comam incomtam. Plurimi illam concupi verunt : illa exof the ambientes,

[ocr errors]

natus.

tentem,

454. Delius ] Apollo est, in Delo Æ- ffutex, quo fiebant fagittæ : unde pro gæi maris insula, una cum Diana forore ipfis persæpe fumitur.

472. Nympha ] Daphnen plumbo ar. 455. Fleétentem cornua] Sagittas arcu emit- mata sagitta tetigit.

Cornua autem , quæ ad arcus ex- 474. Fugit altera] Laurus nempe umtremitates aptantur, pro ipfo arcu pofuit. bram & loca opaca diligit; Solem fugic.

458. Qui dire ] Vide annon magnifice Quanquam eo fpectasse Poëtam haud ita hæc omnia, & ur decuir mox superbia certum eft. sua perişurum.

476. Phocbes] Dianam dicit Phæbi fo461. Face ] Faces videmus in Amori- rorem , quæ virgo incorrupta et venabus, ficut & fagittas, arma Cupidinis. trix.

467. Arce ] Pro Cacumine posuit Par- 477. Vitta] Fafcia eft, qua, matrona nafa.

pudicx, Virgines, Vestalesque crines coër469. Diversorum operum ] Id eft, quo- cebant, :& capuc ornabant : fæpius pro rum contrarius erat effectus.

pudicitia indicanda Ovidius utitur. 471. Arundine ] En arundo aquaticus 478. Multi] Proci fcilicet.

D

Impatiens

[ocr errors]

impatiens expers mariti Impatiens expersque viri, nemorum avia luftrat : bereits in der meget on Nec quid Hymen, quid Amor, quid fint } +80 gitat quid fit Hymen, quid fit Amor , quid fint conju- Sæpe pater dixit : Generum mihi, filia, debes. gia. Tarens dixit Sape. Sæpe pater dixit: Debes mihi, nata, nepotes. nata, debes mihi generum. Illa velut crimen tædas exofa jugales, Parens dixit fæpe, nata debes mihi pofteros. Ila aver-Pulcra verecundo fuffunditur ora rubore; Futa faces nuptiales, tan- Inque patris blandis hærens cervice lacertis, 485 quam fagitium, erubefcit Da mihi perpetua, genitor carissime, dixit, comum patris mitibus bra- Virginitate frui: dedit hoc pater ante Dianæ. chiis, dixit, concede mihi, Ille quidem obsequitur : sed te decor iste , quod pater suaviffime, indelibata

optas, virginitate frui : Parens Elle vetat; votoque tuo tua forma repugnat. iftud concessit ante.1 Dia 1a.

Phoebus amat; visæq; cupit connubia Daphnes: 490 Ille equi iem annuit ; verum ista elegantia prohibet elle Quæque cupit, sperat: fuaque illum oracula fallunt. quod voves : & tua pulcri- Utque leves itipulæ demtis adolentur aristis; tudo facit contra tuum dedit. Ut facibus sepes ardent, quas fortè viator optat conjugia visa Daphnes: Vel nimis admovit, vel jam fub luce reliquit ; & sperat qux optat , &sun Sic Deus in flammas abiit: fic pectore toto 495 responsa illum decipiunt. Et Uritur, & fterilem sperando nutrit amorem. quemadmodum levis culmus Spectat inornatos collo pendere capillos. comburitur fublatis ariftis; Et, Quid fi comantur ? ait. Videt igne

micantes tadis, quas forte viator vel Sideribus fimiles oculos. Videt oscula; quæ non nimis admovit , vel jam Eft vidifle fatis. Laudar digitosque, manusque, 500 deseruit fub die ; fic Demo Brachiaque, & nudos media plus parte

lacertos. conflagravit; fic æftuat totis | visceribus, & alit sperando vanum amorem. Videt comam incomtam lapsam super collo; & dicit, Quid fi componatur ? Videt oculos radiantes luce pares astris, Videt os, quod non eft fatis vidisse. Probat digitos & manus , & brachia, & lacertos exertos plus dimidia parte.

RC O T Æ.

tur.

480. Hymen] Fuit Hymen sive Hyme- 488. Sed te] Daphnem ipfam alloquitur næus deus nuptiarnm præses, Liberi pa- Poëta, ingenii sui non immemor. tris & Veneris, vel ut aliis placet Uraniæ 489. Kepugnat ] Quia à multis ex pefilius; qui etiam pro ipfis nuptiis sumi- tuntur quæ pulcræ sunt.

491. Suağ ] Notiora sunt Apollinis 483. Tadas ] Eft ræda arbor ex resinosa- oracula quam ut toties recantata narrare rum genere, qua tædæ seu faces fiebant, instiruamus. Negat Naso fibi potuiffe quibus in nuptiarum , itemque aliis cæ- consulere Apollinem , qui aliis ipsorum remoniis utebantur. Quia enim noctu fata aperuerit. fponfa in mariti domum deducebatur, 292. Demtis ] Postquam pars major pales lumine, adeoque tædis aut facibus opus una cum aristes collecta est, manente in campo

stipula. 486. Da mihi perpetua ] Ita Diana ipfa

494. Reliquit ] Viatores, adventante luapud Callimachum

ce, faces nullius jam usus abjiciunt nee Aós pel toegbevinu aiário ma qu- gligenter. F. ft. lib.

4.

Semulama:de facem vigilata noéte viator deosesv.

Ponit. 487. Tater ] Jupiter : quod jam fæpè 493. Non eft vidifle ] Quia enim non yidimus.

tantum parva ora videre, fed ea osculari 488, ille ] Peneus filiæ ob:emperans. cupiebat.

erat.

« AnteriorContinua »