Imatges de pàgina
PDF
EPUB

Hinc humilem Myconon, cretos que rura Cimoli,, hinc parvam Myconon, Florentemg; Cythnon, Scyron,planamq; Seriphon, Clarim Cythnon, Seyron, & Marmoreamque Paron, quaq; impia prodidit; 465 Seriphon planam, ey Paros arcem

marmoream,

e qua imSithonis accepto, quod avara popofcerat, auro. pia Sithonis prodidit arMutata est in avem, quæ nunc quoq; diligit aurum;

cem, auro arrepto, quod a.

vara experierat. Verfa eft Nigra pedem ; nigris velata monedula pennis.

in avem, quas etiamnum XXV. At non Oliaros, Didymæque, & Tenos, amat aurupe ; atra pedibus & Andros,

monedula, testa atris per

nis. Et Gyaros, nitidæque ferax Peparethos olivæ, 470

XXV. At non Oliaros, Gnostiacas juvere rates : latere inde sinistro

do Didyma, do Tenos, Oenopiam Minos petit Æacideïa regna.

Andros, las Gyaros, e PeOenopiam veteres appellavere : sed ipse

parethos fertilis splendida Æacus Æginam genitricis nomine dixit.

olive opem tulerunt navia

bus Cretenfibus, Poftea MiTurba ruit, tantæque virum cognoscere famæ 475 nos venit Oenopiam, regna Expetit. Occurrunt illi Telamonque minorque Aacideia, à parte lava. Quam Telamon, Peleus, & proles tertia Phocus. Antiqui dixerunt Oeno

piam ; sed ipse Aacus Iple quoque egreditur cardus gravitate senili

vocavit Æginam, nomine Æacus: & quæ fit veniendi causa requirit. matris. Populus accurrit , Admonicus patrii luctus fufpirat, & illi 480 cupit cernere virum tanDicta refert rector populorum talia centum :

ta laude celebratum. Te

lamon, don Peleus junior Arma juves oro pro gnato sumta ; piæque Pars sis militiæ. Tumulo folatia polco.

quam Telamon , Phocus tertius filius, obviams, illi

procedunt. Ipfe etiam Aacus gravatus tardiate senili ex ædibus prodit ; & petit qua fit causa adventus. Rex centun civitatum recordatur luctus paterni suspirar, 6 ili narrat talia ; Precor ut tuearis arma capta pro filio, & venias in societatem belli pia causa suscepti : peto ultionem que sepultos manes placet. Ad quen sopiades respondit, Poscis impoffibilia , e non

[ocr errors]

463. Myconon) Eft Mycone feu Mycor, censent nonnulli, quæ ad Cycladas refernus maris Ægæi insula, una ex Cycla- ri debet. Steriliflima fuit insula, quo dibus.

etiam noxios Romani deporcabant. 463. Cimoli ] Quæ insula est in Creti 470. Pepatethos ] Incer Cycladas etiam co mari inter Sporadas.

numératur. 464. Cythnon ] Hæc cum tribus sequen 471. Gnoffracas ) Naves Minoïs, cui cibus inter Cycladas recensetur.

Gnofsus urbs Crecica regia fuic. 465. Quaque ] Locus bic procul du 472. Oenopiam ] Æginam dicit insubio corruptus, cui falutiferam manum lam in Sinu Saronico, Æacidarum origiadmovere ob fabulæ obfcuritatem pror ne marisque imperio olim nobilem, cujus sus difficile eft.

nomen mutavit Ægina Asopi filia Æaci 466. Sithonis ] Thracia aliqua mulier, mater, illuc à Jove translata. à Sithonia Thraciæ parte.

472. Aacideia]. Ubi Æacus Jovis fi467. Mutata ] Vides locum corrup- lius regnavit. tum effe, nec facis hæc inter se cohærere. 476. Telamon ] Æaci filius, ut & Peleus

468. Nigra ] Rubris pedibus elle mone- & Phocus. dulas, quibus monetä amor & furacitas 480. Luctus ] Propter Androgeum Minomen dedit, scripserunt alü.

nois filium interfe&tum. 469. Oliaros ] Sunt hæ omnes ex Cy 481, Rector ] Minos Cretæ insulæ, cencladibus.

tum urbibus olim celebris, Rex ipfe cele470. Gyaros ] Hanc inter Sporadas re- berrimus,

Huic

ter nos.

admittenda mes civitati ; | Huic Alopiades, Petis irrita, dixit, & urbi neque enim ulla este terra Haud facienda meæ: neq; enim conjunctior ulla 48$ cropidis : et fint fædera in- Cecropidis hac est tellus. Ea foedera nobis.

Ille mastus difcc-Triftis abit, Stabuntque tibi tua fodera magno, dit, atque, inquit, Magno Dixit : & utilius bellum putat esse minari, tibi conftabunt cua fadera; Quam gerere, atque suas ibi præconsumere vires. o sutius ducit effe bellum miniiari quam intentare,

Classis ab Oenopiis etiamnum Lyctia muris 490 atque ibi antè perdere suas Spectari poterat; cum pleno concita velo opes. Claffis 1.yétra poterat Attica puppis adeft, in portusque intrat amicos: videri ex manibus Oenopis: Quæ Cephalum, patriæque siinul mandata ferebat. pieno velo appellit

, & fubit Æacidæ longo juvenes poft tempore visum por tus amicos

, que

, vehebat Agnovere tamen Cephalum ; dextrasq; dedere: 495 Cephalum , atque una jujja Inque patris duxere domum. Spectabilis heros, patria. Æacida juvenes Et veteris retinens etiamnum pignora formæ, vis non visum longo tempore, Ingreditur; ramumque tenens popularis olivæ ý dextras junxerunt, CA dextra lævaque duos ætate minores duxerunt ad domum genito- Major habet, Clyton & Buten,Pallante creatos. 500

Heros corpore prin Postquam congressus primi sua verba tulerunt; indicia priftina forma in- Cecropidum Cephalus peragit mandata, rogatque greditur; & gerens ramum Auxilium; fædusque refert, & jura parentum : oliva domestica, atate pro- Imperiumque peti totius Achaidos addit. vectior, habet à dexira o Sicubi mandatam juvit facundia cauffam ; 505 finistra, duos juniores (lyton do Buten Pallante fatos.

Æacus in capulo sceptri nitente sinistra, Postquam primi congressus Ne petite auxilium, sed sumite, dixit, Athenæ. exhauseruni Juam oratio. Nec dubie vires, quas hæc habet insula, vestras nem, Cephalus exponit jusa Ducite, & omnis ear rerum status ifte mearum. Athenienfum, & petit auxilium & memorat fe- Robora non desunt. Superat mihi miles, & dus, & jura majorum ; at

hosti. que adjicit imperium totius Gratia Diis; felix & inexcusabile tempus.

Achaia affeétario. Post Immo ita fit, Cephalus, crescat tua civibus opto quam ita defendisset cauffam concreditam eloquio, Aacus, lava posita in capulo fceptri, Ne, inquit, opem poscite, A thena, sed accipite. Neque parum fidenter existimate opes quas bac insula habet, elle vestras ; immo omnis iste splendor rerum mearum discedat. Non carro viribus : fupereft mihi miles , atque in hoften. Diis gratia, tempus eft profperum ad quod excusationem negandi auxilii nork patitur. Immo, inqnit Cephalus, ita eveniat, voveo ut tudopes augeantur civibus.

[ocr errors]

;

}510

[ocr errors]

484. Alopiades ] Æacus ex Ægina A cum nomen suum arbi imposuit. sopi filia orcus.

sno. Major ] Ipse Cephalus nacu gran490. Lydia] Cretenfis, in qua qui- dior. dem clafle Lyctus etiam urbs Cretæ suos soo. Pallante ] Qui Pallas Pandionis habebat milites.

Athenarum regis fuit filius. 495. Cephalum ] Dejonis, vel ut alii 503. Fædus ] Quod Æginetas inter & volunt, Mercurii & Herses quam Cecrops Athenienses percuffum fuerat. genuit , filium, virum formofiffimum, 504. Peti] A Minoë. Quod, ut causquem etiam Aurora amavit.

sæ suæ faveret, Æacumque periculi me498. Popularis ] Quam quidem oli- cu moveret, Cephalus addebat. pacis fignum, Athenis Minerva

In propriam cuftodiam, jucundidimum munus olim exhibuit , '& ad expugnandum hoftem.

Res,

vam

SIo. Mibi

Res, ait. Adveniens equidem modo gaudia copi; Equidem modo appellens lan

tatus fum, cum tam elegans Cum tam pulchra mihi, tam par ætate juventus

juventus, tam fimilis atate Obvia proceffit. Multos tamen inde requiro, 515 mibi occurrit attamen Quos quondam vidi vestra prius urbe receptus. multos inde exquiro , quos

vidi olim cum exceptus efÆacus ingemuit; tristique ita voce locutus:

sem in vestra urbe. Aan Flebile principium melior fortuna fequetur.

cus suspiravit, atque fic loHancutinam pofsem vobis memorare! sine ullo cutus eft lugubri sono : La

. ? tior fortuna sequetur triste morer vos;

sem vobis hanc referre! nunc Offa cinisquejacent, memori quos mente requiris. narrabo fine ul, ordine : & Et quota pars illi rerum periere mearum !

ne vos detineam prolixo verDira lues ira populis Junonis iniquæ

borum circuitu, quos expetis Incidit exofæ dictas à pellice terras.

mente memori, jacent nil Dum visum mortale malum, tantæque latebat 525 occiderunt,quota pars occidit

nifi ola do cinis: & cum illi Cauffa nocens cladis; pugnatum est

' arte medendi. rerü mearum ! crudelis pestis Exitium superabat opem ; quæ victa jacebat. immissa est populis ira JunoPrincipio cælum fpiffa caligine terras

nis infenfæ atque odio perseä

quentis tellurem appellatam Preffit; & ignavos inclusit nubibus æftus.

ab adultera. Quamdiu ftraa Dumque quater junctis implevit cornibus orbé 530 ges credita terreftris, o praLuna, quater plenum tenuata retexuit orbem; va cauffa tanti mali nos Letiferis calidi spirarunt flatibus Auftri.

fugit , medica arte utebas Constat & in fontes vitium veniffe, lacusque;

mur. Acqui clades vincea

bat auxilium, quod nihil Milliaque incultos serpentum multa per agros profuit. Initio aër incus Erraffe; atque suis Auvios temeraffe venenis. 535 bit terris opaca caligine, Strage canum prima, volucrumque, oviumque, libus. Et dum Luna quaboumque,

ter implevit orbem cornibus Inque feris fubiti deprensa potentia morbi.

concurrentibus & quater Concidere infelix validos miratur arator

diminuta disolvit orbem pleInter opus tauros; medioque recumbere sulco. num, noti tepentes flaverunt

auris peftiferis. Certum est Lanigeris gregibus balatus dantibus ægros 540 malum irrepfiffe in fontes, Sponte fua lanæque cadunt, & corpora tabent. ftagna, atque multa mila

Acer equus quondam, magnæque in pulvere famæ, lia anguium ferpfise per | Degenerat palmas; veterumque oblitus honorum, campes desertos, & infecif

se flumina suis venenis. Vis Ad præsepe gemit, morbo moriturus inerti.

mali pracipitis primo nota est interitu canum avium, & ovium, & boum itemque ferarum. Miser agricola Stupet fortes tánros procumbere inter opus, atque cadere in medio sulco. Vellera ultro defluunt ovium gregibus emita tentibus balatus languidos, & corpora extenuantur. Equus nuper generosus, multa laude nobis lis in certamine contemnit vi&oriam ; atque immemor bonorum prateritorum gemit ad pra, epé periturus morbo ignavo.

/

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Ś18. Melior ] Qyia postquam suotum 514. Pellice ] Ægina, Áaci matre, cui, ja&turam enarraverit Æacus, Jovis benefi- ficuti & aliis omnibus Juno fuit infencium memorabit.

fiflima. 523. Lues ) Pestem dicit, cujus defcriprionem plerique omnes Poëtæ ex Thucy 542. Pulvere ] Qui in certaminidide, qui pestem Atheniensem elegantissi- bus præfertim pedum actrity excicabame expreffit; defumferunt.

Dd

Noti

monta

Aper oblitus effrendere : | Non aper irasci meminit; non fidere cursu
Cerva non credit cursui ; ne-

545
Cerva; nec armentis incurrere fortibus ursi.
que ur si invadunt valida ar-

Morbus retinet om-Omnia languor habet. Silvisque, agrisque, viisque nia ; atque corpora turpia Corpora fæda jacent. Vitiantur odoribus auræ. Strata sunt per nemora, per Mira loquor. Non illa canes, avidæque volucres, campos, e

per vias. A Non cani tetigere lupi: dilapfa liquescunt, 550 eft infe&tus odoribus. penda dico

. Neque canes, ne AMatuque nocent; & agunt contagia latè. que aves rapaces

, neque lu- Pervenit ad miseros damno graviore colonos pi villis candentes illa ca- Pestis, & in magnæ dominatur manibus urbis. davera guftaverunt: lique Viscera torrentur primò: fammæque latentis ciunt halitu, oʻspargunt iaIndicium rubor elt, & ductus anhelitus ægrè. 555 contagia. Lues dimana-Alpera lingua tumet ; trepidisque arentia venis vit ad infelices agricolas cla- Ora patent: auræque graves captantur hiatu. de majore , arque graffatur Non ftratum, non ulla pati velamina poffunt; intra muros magna urbis, Trimò præcordia æftuant :

Dura sed in terra ponunt præcordia : nec fit aique rubor á difficilis re Corpus humo gelidum, fed humus de corpore? Spiratio funt fina ardorü in ferver.

560 clufi

. Lingus afpera tur. Nec moderator adeft : inque ipsos sæva medentes get, atque biant tenis exsultantibus ; Erumpit clades; obsuntque auctoribus artes. Gaer infectus attrahitur Quo propior quisque est, servitque fidelius ægro; per hiatum. Nequeunt tole. In partem leti citius venit. Utque falutis rare suppositas veftes, aut Spes abiit, finemque vident in funere morbi; 565 peélora inflata in humum : Indulgent animis: & nulla, quid utile, cura eit? neque corpus refrigeratur Utile enim nihil eft. Passim, pofitoque pudore, terra, sed terra ardet ex cor- Fontibus, & fluviis, puteisque capacibus hærent: pore im polito. Neque mer Nec prius est extincta fitis, quam vita, bibendo dicus opem ferre poteft ; e ipfi fera lues invadit eos;

Inde graves multi nequeunt consurgere, & ipfis 570 atque artes nocent iis qui il- Immoriuntur aquis : aliquis tamen haurit & illas. las profitentur. Quo quilo. Tantaque sunt miseris invisi tædia lecti; propius accedit, fidelis Profiliunt : aut, fi prohibent consistere vires, fert opem morbido, celerius mortem incurrit, Corpora devolvunt in humum; fugiuntq; penates {þe: saluris receffit, & cognos Quilq; suos : fua cuique domus funesta videtur. 575 cunt finem contagii in obiru, Et quia causa latet, locus eft in crimine notus. obsegisuntur libidini ; neque Semianimes errare viis, dum itare valebant, quod juvet : nihl enim

ju- Aspiceres ; flentes alios, terræque jacentes; Hi c inde, & pudore Laffaque versantes supremo lumina motu. abjecto consistunt at fontes, do flumina, á amplos puteos : neque antè eft firis adempta potando, quam vita. Multi ibi oppressi non possunt inde sese tollere ; atque pereunt in ipfis aquis: nonnullus tamen etiam illas bibit. Et, adeo tædet odiofi tori infelices, ut inde prorumpant ; vel fi vires impediunt stare, devolvant corpora in terram, do quisque vitet fuas domos; sua sedes cuique videntur exitiales. Et quia caussa ignoratúr, locis caufa creditur vitii. Cerneres semimortuos vagari per vias, dum poterant confiftere ; alios lugenies, a humi stratos, & torquentes oculos ultimo motu.

[ocr errors]

Et cum

[ocr errors][merged small]

ROTA. 561. Moderator ] Medicum dicit.

571. Aliquis ] Quivis æger poft alio562. Obfunt ] Quia dum apud x rum mortem adveniens , quem ne quigros verfantur , peste quoque corri- dem immorcua cadavera ab aquis. obarpiuntur.

dentem licim, arcerens.

Membraque

Membraque pendentis tendunt ad fidera cæli, 580 Atque hinc inde ubi mors Hic, illic ubi mors deprenderat, exhalantes. corripuerat efjlantes aniQuid mihi tunc animi fuit? an, quod debuit effe,

mam, tollunt artus ad astra

cveli imminentis. Quid miUt vitam odiffem, & cuperem pars esse meorum ? Hi fut tunc mentio ? an, Quo fe cunque acies oculorum flexerat ; illic quod oportuit ele, ut vitam Vulgus erat stratum. Veluti cum putria motis 585

odio haberem, am optarem Poma cadunt ramis, agitataque illice glandes.

elle pars meorum qui occu

buerunt ? In quamcumque Templa vides contra gradibus fublimia longis:

partem lumen oculorum (efe Jupiter illa tenet. Quis non altaribus illis

obverterat ibi erat plebs jaIrrita thura tulit ? quoties pro conjuge conjux,

cens : quemadmodum cum Pro gnato genitor, dum verba precantia dicit, 590 agitatus, aur glandes quercus

poma corrupta defluunt ramis Non exoratis animam finivit in aris:

concufa. Cernis ė regionc Inque manu thuris pars inconfumta reperta est ! templa excelsa longis gradiAdmoti quoties templis, dum vota facerdos

bus: Jovi dicat a funt. Quis Concipit, & fundit purum inter cornua vinum,

non immisit thura inutilia

illis aris ? Quoties dum conHaud exspectato ceciderunt vulnere tauri! 595 fors tori fundit preces pro Ipfe ego facra Jovi prome, patriaque, tribusque confarte, pater profilio, efflaCum facerem natis, mugitus victima diros vit spiritum ad altaria Deo

rum vota non audientium? Edidit : & subito collapla sine ictibus ullis

Atque pars thuris inventa Exiguo tinxit subjectos sanguine cultros.

est integra in manu. QuoFibra quoq; ægra notas veri, monitusq; Deorú 600 ties boves adducti ad templa Perdiderat. Tristes penetrant ad viscera morbi.

procubuerunt non exspectato Ante facros vidi projecta cadavera postes:

ictu , dum facerdos fundit

preces, & fpargit vinum Ante ipsas, quo mors foret invidiosior, aras.

parum inter cornua. Pars animam laqueo claudunt; mortisque timorem ipse ego facra facerem Jovi Morte fugant: ultroque vocant venientia faca. 605 pro me; pro patria, atque Corpora miffa neci nullis de more feruntur

tribus filiis, vittima emisit

horrendos mugitus ; atque Funeribus : neque enim capiebant funera portæ. fatim procumbens fine ullis Aut inhumata premunt terras : aut dantur in alto itibus,infecit cultros immifIndotata rogos. Et jam reverentia nulla est : sos pauco fanguine. Fibra

etiam morbida amiserat signa Deque rogis pugnant; alienisq; ignibus ardent. 610

quibus verum cognoscitur de volunt as Deorum : fera lues grassatur in præcordia. Conspexi cadavera prostrata ad sacra cemplorum limina; immo ad altaria ipsa, ut mors eßet magis odiosa. Pars suffocant spiritum fune, atque depellunt metum obitus obitu, & arcefunt fata sponte accedentia. Corpara morti tradita nullis exsequiarum honoribus efferuntur pro more : neque enim valva erant capaces exsequiarum. Vel fternuntur humi absque sepultura ; vel inhonor at a tolluntur in excelsos reges. Neque jam ulla eft veneratio : atque certant de rogis, & comburuntur alienis flammis.

ROTA 587. Vides ] Hoc dicit Æacus, digicobo absorptæ essent, nullum indicium hatemplum demonstrans.

bebant. 594. Fundit ] Poft libatam, avulsis setis, poft immolatam, (ale & farre fronti

606. Nullis de more ] Nullo exequiarum inspersis , probata eft hoftia, vino, eoque nequidem portæ capere potuiffent quæ

honore honestata dicir cadavera, cum ea mero, inter cornua fuso. 595. Haud expectato ] Lue, non securi

efferre Auduiffent. Funiss eft pompa exececider unt.

quiarum. 600. Fibra ] Per viscerum partes extre 609. Indot ata ] Nec thure in rogum in. mas futurorum veritatem rimari solebant gesto, nec ab amicis collacis muneribus : Haruspices; que quidem partes cum mor contra quam vulgo fiebat.

Cum

« AnteriorContinua »