Imatges de pàgina
PDF
EPUB

mreni.

ratu.

XII Pelhibeamquc Rhodon, & Jalyfos} 365

abiret,

fub fpecie cervi.

Occuluit Liber falfi sub imagine cervi: 360 VIII. Et qua genitor Co

VIII. Quaque pater Corythi parva tumulatur rythi sepultus eft exigua

arena. IX. Itemque campos quos

IX. Et quos Mæra novo latratu terruit agros. Mera tremefecit novo la X. Eurypylique urbem, qua Coæ cornua matres

Gesserunt, tum cum discederet Herculis agmen. X. Deferit insuper urbers Eurypyli, qua marres Coa induerunt cornua , quo

Telchinas,
zempore exercitus Herculis Quorum oculos ipso vitiantes omnia visu

Jupiter exofus, fraternis fubdidit undis.
XI. Et Rhodon Phocbaam,
Telchinas Jalyfios, quo-

XII. Transit & antiquæ Cartheïa mcenia Ceæ, Yum oculos inficientes omnia Qua pater Alcidamas placidam de corpore natæ aspectu Jupiter exofu, fub- Miraturus erat nasci potuiffe columbam. 370 jecit aquis fraternis.

XIII. Inde lacus Hyries videt , & Cycncia XII. Præteriit etiam mutos Cartheios antiqua Cea,

Tempe, qua pater Alcidamas erat Quæ subitus celebravit olor. Nam Phyllius illic admiraturus mitem colum. Imperio pueri volucresque ferumque leonem bam potuisse oriri de corpore Tradiderat domitos : taurum quoque vincere jussus filia. XIII. Toftes intuetur Vicerat; &, spreto toties iratus amore,

375 ftagna Hyries, by Tempe Cycneia, qua Cycnus repentinus frequentavit. Nam Thyllius illic obtulerat alites, dos crudelem leonem superatos juffus pueri : domuerat etiam taurum quem jufus erat domare ; atque amore toties contemto indignam

RC O T Æ.

cum

tus fuic.

chi Gilius, ut fcripfit Acro ad Horat. carm. neris odio : nam de illis diversa tradunt, lib. 1. Oden. 17. quem Phrygiis paftori- fabulaque eft obscuriffima. bus juvencum volunt abegiffe, cujus cau 365. Rhodon] Qux insula est Mediterla ab illis requirererur : Ipsum verò ne ranei maris Soli facra, ejus Coloflo olim furtum patefceret in venatorem, juven- nobiliflima.

in cervum à Baccha mutatum 365: Falyfios ] Qui Jalysum unam ex fuiile.

Rhodi urbibus tenuerunt. 351. Quaque] Cebrenam dicit Troadis 365. Telchinas ] Fuerunt Telchines Jaoppidulum, ubi Strabone autore, Paris lyfi incolæ ex Creta profe&i, periti artifiqui ex Oenone fuscepit Corychum sepul- ces, sed fascinatores, quos Jupiter per

didit. 362. Mærs ] Icarii fuit canis nomine

368. Cartheia ) A Carthea Ceæ infulæ Mära, quæ Erigone patrem à pafloribus urbe, quæ quidem Cea Atticæ ab Orience peremtum ululatibus suis indicavit: un

est opposita in mari Ægæo. de & deorum voluntate in cælum tranf

371. Lacus Hyries ] Id eft, quem fecit lata, & communiori nomine Canicula Hyrie Cygni mater, amiffi filit dolore ia

illum soluta. di&a. Verum de ea hic agi non eft verifmile, fiquidem in Africa Maram illam 371. Cycneïa Tempe ] Non Thefalica illa fuiffe conftat, cum jame quz ad Medez fi- celeberrima dicit, sed Boeotica Teumefia, à niftrax essent loca, Naso percurrat.

vicino Teumeso monte appellata , quæ à

Cycni casu Poëta jam videcur denomi363. Eurypyli urbero ] Urbem dicit in nafle. Co Ægæi maris insula, quam urbem obfidione cinxisse Herculem. Eurypylum- lius ille tenebatur.

373. Pueri] Cycni, cujus amore Phylque regem una cum filiis mactafle, ex ve

373. Volucres ] Vultures dicit. quos teribus in Homerum & Theocritum com

amoris præmium Cycnus quoque petivementariis constat.

rat, ut ex Antonini Liberalis Metam. di363. Corma gefferunt] Junonis, aut Ve

dicimus.

Præmia

}380

in qua

Præmia poscenti taurum fuprema negabat.

nolebat tradere taurusa per Illeindignatus, Cupies dare, dixit : & alto,

tenti eum pro ultima mor

cede. llle dolens, voles, inDesiluit saxo. Cuncti cecidiffe putabant:

quit, prabere x arque se preFactus olor niveis pendebat in aëra pennis. cipitem dedit de rupe. OmXIV. At genitrix Hyrie fervari nescia 2 nes arbitrabantur deje&tum flendo

ele: at ille mutatus in Cyg

num tollebatur in aëren Delicuit : stagnumque suo de nomine fecit.

pennis candidiffimis. XV. XVI. Adjacet his Pleuron : in qua trepi XIV. At mater Hyrie dantibus alis

ignara ejus falutis exhaufta Ophias effugit natorum vulnera Combe.

of lacrymando, eum fecit laXVII. XVIII. Inde Calaurez Latoïdos aspicit

cum de fuo nomine.

XV. XVI. Pleuron fita arva,

eft juxta illum ; In volucrem versi cum conjuge conscia regis. 385 Combe ophiae vitavit pla.. Dextera Cyllene est: in qua cum matre Menephron gas filiorum agitatis alis.

XVII. XVIII. Inde vie Concubiturus erat, fævarum more ferarum.

det campos Calaurea Latozoa XIX. Cephison procul hinc deflentéfata nepotis dos, conscios regis mutati Respicit in tumidam phocen ab Apolline versi: in avem cum uxore. Cola Eumelique domum lugentis in aëre natam. 390

Lene est dextera : in qua MeXX. Tandem vipereis Ephyren Pirenida pennis cum genitrice, pro con

nepbron erat concubiturus Contigit. Hic ævo veteres mortalia primo fuetuedine crudelium ferar Corpora vulgarunt pluvialibus edita fungis. XXI. Sed poftquam Colchis arsit nova nupta

XIX. Hinc procul spe&at venenis,

Cephisuma lugentem fata ne

potis mutati ab Apolline in grandem vitulum marinum ; ad domum Eumeli qui filiam in aëre morientem lugebar.

XX. Denique Medea pervenit Corinthum Pirenida pennis draconum. Antiqui dixerunt corpo, ra humana hic orta primis temporibus ex fungis pluvialibus.

XXI. Sed postquam nova nupta flagravit venenis Medex,

rum,

[ocr errors]

377. Ille ] Paer Cycnus.

chaïæ urbem maritimam in qua regnavit 382. Pleuron ] Quz Ætoliæ est urbs Eumelus ; cujus filius Antheas, Triptomultum ab Hyries lacu & Bosotia disfita ; lemi à patre hofpitio accepti currum, quamobrem Brauron reponendum cum dormiente illo, confcendit, ex quo dejeviris do&tis arbitror, qui Atricæ vicus &tus interiit. Atque adeo pro natam, nam eft Geographis nociffimus , Bæociæ vi tum legendum efle aucumant. Antheam cinus.

insuper Eumeli filiam fuiffe dicunt non383, Ophias ]Ophii filia, cujus hacte- nulli, quam in avem mutatam Eumelum nus ignota fabula.

ploravisse conjiciunt. 384. Calaurea ] Quz insula et finus Ar 391. Ephyren ] Corinthum dicit, ab Egolici inter Cretam Peloponnesum, phyre Oceani Alia , quæ ibi prima habiDemofthenis morte nota.

tavit, fie di&tam. 384. Latoïdos ] Quam Latona pro Delo 391. Pirenida ] A Pirene fonte, qui ad dicitur cum Neptuno permutasse. Acrocorinthi montis radices ficus.

385. Regis ] Cujus ne quidem nomen 394. Nova nupta ] Creusam dicit Creonconstar.

tis Corinchiorum regis filiam, quam tät 386, Cyllene ] Mons est Arcadiæ. men alii Glaucen nominant. Ad eam

388. Cepbifon] Plures fuerunt eo nomi verò quam libi à Jalone præpofiram dolec Auvii, sed his de Boeotico agi verifimi- Medea coronam itemque vestem venenis le eft.

imbutam mifit, quæ vel longius pafiruzz 389. Phocen ) Vitulum dicit marinum. ignem conciperent, ex quo non Creuía 390. Eumeli dorum ] Patras dicit Al- ! modo fed Creontis regia coca desiagravit.

Сс 2

Flagran

in uno:

mare utrumque fpe&taritFlagrantemq; domum regis mare vidit utrumq;395 domum regis incenfum, Me- Sanguine natorum perfunditur impius ensis: Sanguine fuorum filiornm: Ultaque se male mater, Jasonis effugit arma.

lic mater iniquam de Hinc Titaniacis ablata draconibus, intrat patre vindicłam sumens, vi- Palladias arces : quæ te, justissime Phineu, tavit arma Jafonis. Hinc

lowe'titahin Teque, senex Peripha, pariter videre volantes, 400 cis, subit arces Athenien- Innixamque novis neptem Polypemonis alis. ses, que conspexerunt pariter XXI. Excipit hanc Ægeus, facto damnandus te, aquiffime Phineu, teque Senem Peripha, volantes. Nec fatis hofpitiú est, thalami quoq; foedere jungit. neprem Polypemonis sustentatam novis alis,

Jamque aderat Theseus proles ignara parenti; XXII. Ageus hanc hof- Qui virtute fua bimarem pacaverat Isthmon. 405 pitio suscipit vituperandus in Hujus in exitium miscet Medea, quod olim hoc uno facinore : neg, hofpi- Attulerunt secum Scythicis aconiton ab oris. abi etiam jure connubii. Illud Echidneæ memorant è dentibus ortum JamgTheseus advenerat fi- Effe canis. Specus est tenebroso cæcus hiatu: lius incognitus patri, qui Est via declivis, per quam Tirynthius heros 410 pacem firmaverat in Litbme Restantem, contraque diem radiosque micantes bimari sua virtute. Medea parat in hujus cladem ve Obliquantem oculos, nexis adamante catenis, nenum quod olim advexe- Cerberon abstraxit: rabida qui concitus ira runt secum à regionibus Scy- Implevit pariter ternis latratibus auras;3 thicis. Tilbud dicunt fatum Et sparsit virides spumis albentibus agros. 415 Ex antrum obfcurum cali- Has concresse putant; nactasque alimenta feracis ginoso aditu ; eft iter de Foecundique soli, vires cepisse nocendi. vexum per quod heros Ti: Quæ quia nascuntur dura vivacia caute, Tynthius abftraxit vinculis" firmiter & quasi adamante complicatis Cerberum reluantem, & detorquentem oculos à die do radiis fplendidis; qui impulsus ira rabiosa fimul replevit aëre in latratu triplicis oris ; & infecit virentes campos spumis albis. Has credunt coalt as, de nalt as succum feracis & foecunda terra, aßumfille potentiam nocendi. Qua vivacia, quia progerminant in dura rupe,

RC O T Æ. 395. Utrumque ] Inter quæ pofita eft, & easem subjecerat, per se adultus revolCorinchus.

vere posset. 396. Natorum ] Mermeri & Pheretis, 405. Isthmon ] Corinthiacum dicit , quos ex Medea Jason susceperat, ipfa do- quem latrones infederant à Theseo perlore amens in patris vindictam mactavit. emti. Quanquam à Corinthiis trucidatos alii 407. Aconiton ] Herba veneni, ut aiunt, voluerunt.

præsentiffimi, quam quidem ex Cerberi 398. Titaniacis ] Ex Titanum fanguine canis, ad fuperos ab Hercule tra&i, bile orcis; vel quos à Titane, seu Sole Medea natam fuifle volunt. cum curru acceperat.

408. Echidees ] Quia ex Echidna mon401. Polypemonis ) Cui & Procuftes no ftro natus Cerberus. men fuit, quem quidem latronem The 409. Specus ) Eam dicit per quam ad seus occidit. De nepri, uti de Peripha inferos defcendiffe Herculem fabulæ fin& Phinea, non habeo quod referre pof. i xerunt, quæ apud Heracleam Ponticam am.

oftenditur, ubi copiose Aconitum nasci 402. Ægens ] Qui Thesei pater. scripfit Plinius.

404. Ignara ). Quia Ægæus Æthram 410. Tirynthina heros ] Herculen dicit uxorem apud Pittheum patrem fuum à Tirynthe ubi natus eft. commorantem jufferat, non priùs ad se 411, Contraque diem ] Quam non coafilium mittere , quam laxum cui calceos | fuevit incueri'inferorum canis.

Agresteş

mortem,

Agrestes aconita vocant. Ea conjugis astu

rustici appellant aconita. Ipse parens Ægeus nato porrexit, ut hofti.

4.20

Ipse pater Ageus illa oba

tulit" filio tanquam bofti, Sumserat ignara Theseus data pocula dextra; uxoris dolo. Theseus nescius Cum pater in capulo gladii cognovit eburno

acceperat oblata pocula dexSigna sui generis: facinusque excufsit ab ore. tra . cum parens cognovit in Effugit illa necem, nebulis per carmina motis. capulo eburno enfis indicia XXIII. At genitor, quanquam lætatur?

sua stirpis, do depulit scele

stum venenum ab ore. illa

425 sospite nato;

vitavit incantation Attonitus tantum leti discrimine parvo

ne sua nebulas fibi inducens, Committi potuifle nefas, fovet ignibus aras,

XXIII. At pater ÆMuneribusque Deos implet : feriuntque secures

geus, quamvis gaudet filio

incolumi, stupens tantum faColla torosa boum vinctorum cornua vitris. cinus potuille patrari, levi Nullus Erechthidis fertur celebratior illo 430 intervallo mortis, incendit Illuxiffe dies. Agitant convivia patres,

ignem super altaria; ciba

mulans dona diis offert; Et medium vulgus: nec non & carmina, vino

secures percutiunt colla nerIngenium faciente, canunt. Te, maxime Theseu, vofa taurorum habentium Mirata est Marathon Cretæi fanguine tauri: cornua religata taniis. NulQuodque suis securus arat Cromyona colonus, 435 fori cultu ab Erechthidis ce

lus dies dicitur illuxifse maMunus opusque tuum est. Tellus Epidauria per te lebrato. Patres & ipsa plebs Clavigeram vidit Vulcani occumbere prolem : frequentant epulas ; atques Vidit & immitem Cephesias ora Procruften:

Baccho stimulante ingenium, Cercyonis letum vidit Cerealis Eleusin.

cantant verfus. Te mirata

est Marathon, maxime Them seu, sanguiue tauri (retai ; & tuum eft donum atque opus, quod agricola tutus ab apro Cromyonio colit agros. Terra Epidauria vidit progeniem Vulcani clavam gerentem à te obrutam: Regio Ce- . phesias vidit quoque ferum Procruften peremtum: Eleusis Cerealis vidit mortem Cercyonis.

[ocr errors]

rat >

419. Aconita vocant ] Arh d xorns, à quem, cum Atticam devaftaretTheseus Cote, quod in cotibas nascatur.

mactavit. 419. Conjugis ] Medeæ quæ ut regni succeffionem ad filium Medum derivaret, ad Theleo interfectam, qux Cromyonem agri

435. Suis ] Cromyoniam dicit suem à venientem Theseum è medio tollere pro- Corinthiaci vicum infeftabat.. perabat.

436. Tellus Epidauria ] Fuit Epidaurus 423. Signa fui generis ] Id eft, quibus Peloponnesi oppidum, Æsculapii templo prolem fuam cognoscere antè inftitue- clarum.

cum saxo ensem cum calceis sup 437. Prolem ) Periphetan dicit circa posuit.

Epidaurum latrocinia sua exercentem , 423. Facinus ] Aconicum, quod ipfe qui à ropúra seu clava Corynet as di&us Theseo propinaverat.

eft. 424. Nebulis ] Quibus illa delituit.

438. Cephesias ora]. Cephisi oram intel430. Erechthidis ] Athenienfibus , ab E- lige quæ Eleusim præterfuit, ubi Procrurechtheo fic di&is.

ften latronem Theseus occidit. 433. Te maxime Theseu ] Hoc pro car 438. Procrusten ] Hic hofpites in lecto mine eft, quod in Thesei" laudem cecine- quodam proftratos, longiores decurtabat, runo Athenienses.

breviores extendebat. 434. Marathon ] Usbs est agri Attici. 439. Cercyonis ] Qui viatores in palæstra

434. Cretai ] Taurum dicit efferarum, vidos, aut eciam cercare recufanus inCrecam infeftantem , quem domandum terficiebat. Eurytheus Herculi proposuit, Illum ve

439. Cerealis ] Quia in illo Atticæ vico sò ad fe perdudum Euryftheus dimisit. ! majora Cereriş mykeţia celebrabancur:

Occidit

Publica fufcipimus : Bacchi tibi fumimus } 450

Ille Sinis interiit, perverse Occidit ille Sinis, magnis male viribus usus; 440 ufus ingentibus viribus ; qui Qui poterat curvare trabes ; & agebat ab alto tes; &- cogebat à fastigio ad Ad terram latè (parfuras corpora pinus. terram pinus laté dejeéturas Tutus ad Alcathoën Lelegeia moenia limes corpora hominum. Iter Composito Scirone patet: sparsique latronis ad Alcathien & muros Le-Terra negat sedem, sedeın negat oflibus unda : 445 legeios eft fecurum. aper- Quæ jactara diu fertur durasse vetustas ra, Aqua recufat locum in scopulos. Scopulis nomen Scironis inhæret. ofibus disječki latronis, que Si titulos annosque tuos numerare velimus, diu agitata tempus dicitur Facta premant annos. Pro te, fortissime, vota mutase in Petras : & nomen Scironis illis on anet. Si velimus recensere laudes

haustus. tuas & annos ruos, præcla- Consonat assensu populi, precibusque faventum ragefta superent annos. Con- Regia: nec tota tristis locus ullus in urbe est. cepimus vot a publica pro te, ô invi&te : in tui gratiam

XXIV. Nec tamen ( usque adeo nulli sincera indulgemus Baccho. Regis

voluptas; domus personat acclama- Sollicitique aliquid lætis intervenit ) Ægeus tionibus populi , & precibus Gaudia percepit nato secura recepto. 455 benevolentium ; neque locus Bella parat Minos: qui quanquam milite, quanquá est in

Classe valet, patria tamen est firmissimus ira ; XXIV. Neque tamen Androgeïque necem justis ulciscitur armis. ( ufque adeò nulli latitia pu- Ante tamen bellum vires acquirit amicas : objicitur feftivis ) Ægeus sensit voluptatem tutam, fi pererrat. lio recuperato

. .Minos vo- Hinc Anaphen sibi jungit, & Astypaleïa regna; sat ad arma ; qui tametfi Promissis Anaphen, regna Astypaleia bello: potens eft militibus, do navibus , ira tamen paterna ob filii mortem fortior evadit, el vindicat mortem Ano drogei aquis armis. Tamen antè bellum conparat copias auxiliares en qua creditus eft valere, 'percurrit maria celeri classe. Hinc fibi adjungit Anaphene regna Astypas leža, Anaphen polliticis, regna Astypaleia minis :

urbe.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

tur.

440. Sings ] Latro fuit Ifthmum obli

446. Scopulis ] Scironides petra dicundens, qui obvios quofque ad pinus vi maxima infexas alligabat, quibus emissis miseri distraherentur, Pari verò suppli

449. Fact a prenant ] id eft, Annos on

mero facta superabunt. cio à Theseo affe&tum fuisse eum refert Paasanias.

450. Vota] Theseïa fefta fignificat, quae 443. Alcathoen] Megaram dicit, urbem

Atheniensibus in Thesei honorem in

ftituta. inter Peloponnefum Atticam & Beotiam, ab Alcachoo Pelopis filio , resti 456. Minos ] Jovis filius rex Cretæ, tutam.

qui

Atheniensibus peftem imprecatus 443. Lelegeia ( A Lelege ædificata.

quod filium Androgeum per invidian 444. Compofito Scirone] Quia hunc Sciro-occidiffent, grave quoque adversus so nem in illis locis grassantem quæ ab eo

dem bellum excitavit. Scironia saxa di&a funt, ex iisdem fcopulis 461. Anaphen ] Cretici pelagi eft inTheseus in mare decurbavit, unde alios sula. latro ille pedibus, quos sibi lavari jube 461. Astypaleïa ] Ab Afty palga insula bebat, præcipites dare solicus fuerat. fuperiori viciną.

« AnteriorContinua »