Imatges de pàgina
PDF
EPUB

Perfpicit: & placita partim radice revellit;

partim revellit radice Partim succidit curvamine falcis ahenä.

probata, partim succidit cur.

Multa

vamine falcis area. Multa quoque A pidani placuerunt gramina ripis,

etiam herba probatæ sunt in Multa quoque Amphrysi : neque eras immunis, ripis Apidani, multa etiam Enipeu:

Amphrifi ; neque eras inua Nec non Penex, nec non Spercheides undæ 230 Pencus, atque Spercheus aliContribuere aliquid, juncosaque littora Beebes.

quid contulerunt , nec non Carpit & Euboïca vivax Anthedone gramen, littora juncosa Bebes. Cola Nondum mutato vulgatum corpore Glauci. ligit etiam berbam ex AnEt jam nona dies curru pennisque draconum,

thedone Euboica, cujus virNonaque nox omnes lustrantem viderat agros; 235 transformato, non vulgo co

tus, Glauci corpore nondum Cum rediit: neq; erant pasti, nili odore, dracones; gnita eft. Et jam nona dies Et tamen annosa pellem posuere senectæ.

do nona

nox conspexerat Constitit adveniens citra limenque, foresque;

Medeam percurrentem camEt tantum cælo tegitur : refugitque viriles

pos cursu do pennis draco

num, cum rediit, neg draContactus; ftatuitque aras è cespite binas, 240 cones erant refe&ti nisi odore, Dexteriore Hecates, at læva parte Juventæ.

tamen exuerunt pellem Quas ubi verbenis, silvaque incinxit agresti;

longava senectutis. Adve

niens substitit citra limen Haud procul egefta scrobibus tellure duabus

januam ; eo nullum haSacra facit: cultrosque in guttura velleris atri bet' te&tum prater cælum, Conjicit ; & patulas perfundit fanguine foffas. 245 atque fecubat a marito, é Tum super invergens liquidi carchesia Bacchi,

ponit duo altaria ex cespite,

dexteriore Hecates, at parte Æneaque invergens tepidi carchesia lactis;

finiftra Juventa. Qua postVerba simul fundit, terrenaque numina poscit: quam circumdedit verbenis, Umbrarumque rogat rapta cum conjuge regem, & frondibus filveftribus, non Ne properent artus anima fraudare seniles.

250

longe eruta terra, sacra fa

cit duabus fossis : atque immittit cultros in jugula, ovium nigraruns, do fpargit fcrobes apertas cruore. Tum super invertens pocula liquidi vini, atque invertens area pocula calidi la&tis, una voces profert, en vocat Deos terrestres, & precatur Deum Umbrarum cum uxore quam rapuit, ne feftinent privare anima membra senilia.

ROTA 227. Ahena ] Ex veneficarum disci.

ne quælibet aris adhibicæ fæpe intelliplina.

guntur. 228. Apidani ] Thessaliæ eft Auvius, 244. Arri] Rite hæc omnia ; facrifiin Peneum influens.

cium nempe diis inferis, nigræ pecudes, 229. Immunis ] Quia & Enipeus, cum in foflam depresia earum guttura, vasa cæteris quos recenfet Naso Theffaliæ flu

ænea, inversá omnia. viis, Medex herbas fubminiftravit. ,246. Invergens ) Vergere, inquit Servius,

231. Bæbes ] Bæebeidis Thessaliæ lacus est conversa in sinistram partem manu ita funjuxta Beeben, cujus meminit Strabo.

dere, ut patera convertatur , quod in (acris in232. Anthedone! Urbs fuit Bæotiæ ad feris fit : fundere autem eft supina manu libare, Euripum seu Euboicum finum pofita. quod fit Sacris supernis.

233. Glauci ] Qui pisator in Deum 246. Carchesia ] Pocula funt, quæ Græmarinum, mutacus ; de cujus metamor cis tantum noca este fcripfit Macrobius. phosi infra lib. 13. v.904:

249. Rapta cum ] Puconem dicit cum 241. Juventa ] Quæ alio nomine Hebe Proserpina ab eo rapta, ut supra vididicitur juvencucis dea.

242. Verbenis ] Eft verbena herba no 250. Seniles ] Æfonis , cujus caufa hæc çiffima , in facris aflidua , cujus nomi, omnia Medea paraveraç.

mus.

Quos

[ocr errors]
[ocr errors]

quos postquam definivit Quos ubi placavit precibusque & murmure longo, precibus & longo murmu. Ætonis effætum proferri corpus ad aras corpus #fonis produci ad Juílit : & in plenos resolutum carmine fomnos altarii, ú extendit in gra- Exanimi similem stratis porrexit in herbis. maintainements for sale for minum. Hinc procul Æfoniden, procul hincjubet ire} 255

Cogit Jasonem, o fer- Et monet arcanis oculos removere profanos. vos hinc procul recedere, atque bortatur arcere ocu

arcere ocu- Diffugiunt julli. Passis Medea capillis los pro'anos à myfteriis. Bacchantûm ritu flagrantes circuit aras: Admoniti abeunt, Medea Multifidasque faces in fosfa fanguinis atra altaria incenfa mere Baca Tingit; & intinctas geminis accendit in aris. 260 chantium, & imbuit ta das Terque senem flamma, ter aqua, ter fulfure luftrat. in mille partes, fl as in Interea validum posito medicamen aëno nigra cruoris serobe, čim Fervet, & exsultat; spumisque tumentibus albet. but as accendii super duo altaria, Aique ter purgat

Illic Hæmonia radices valle resectas, fenem igne, ter aqua, ter Seminaque, floresque, & succos incoquit acres. 265 sulfure. Interea potens me- Adjicit extremo lapides Oriente peritos, cabo, & falit is albicar Et, quas Oceani refluum mare lavit, arenas. fpumis turgefcentibus. Ilic Addit & exceptas Luna pernocte pruinas, excoquit radices excisas valle Et Itrigis infames, ipsis cum carnibus, alas; Hamonia, & semina, & fio- Inque virum soliti vultus mutare ferinos 270 tes, des succos acres. lapides, allatos ex ultimo (

Ambigui prosecta lupi. Nec defuit illic riente, o arenas quas aqua Squamea Cinyphii tenuis membrana chelydri

, ablue. Vivacisque jecur cervi : quibus insuper addit runt. Adjicit insuper pruinas Ora caputque novem cornicis sæcula passæ. collect as cum Luna tota nocte His & mille aliis poftquam sine nomine rebus 275 gis, cum ipsis carnibus, & Propofitum inftruxit mortali barbara munus; intestina lupi dubii soliti Arenti ramo jampridem mitis olivæ mutare faciem feram in bo- Omnia confudit; fummisque immiscuit ima. mninem. Neque ibi defuit Ecce vetus calido versatus stipes aheno spolium squameum tenuis Chelydri Cinyphii , aut jecur 'longevi cervi : quibus adhuc adjicit rostrum & caput cornicis paffa novem sacula. Poftquam peregrina paravit Æsoni medicamen inceptum his Cenye mille aliis rebus fine nomine , omnia miscet ramo jam diu arida mitis oliva, atque confudit qua in profundo erant cum iis qua erant in summo. Ecce virga immersa fero

Addit

recurrentes Oceani

wengi leberi

[ocr errors]

268. Pruinas ) Illud eft proculdubio 271. Ambigui ] Quia luporum induere quod spumam luns, & Lunare virus Lucanus formam quos lycanthropos dixerunt; creyocitat, apud quem magicæ hujusmodi diderunt veteres. farraginis plurima invenies,

271. Trofeita ) Eo nomine, itemque 269. Serigis ] Quæ avis eft nocturna proficie appellabantur viscera seu inteftina mali ominis ,

magno capite , roftro quæ in facrificiis prosecuissent. adunco; in cujus generis volucres sa 272. Cinyphii Chelydri ] Testudinis

aquagas veculas infantibus , quorum fan- ticæ, cujus generis habet Cinyps Africa guinem sugerent, vel quibus ubera ad propriæ Auvius. moverent, insidiantes , fefe vertere fa 276. Mortali ] Æfoni: non enim plabulati funt ; quamobrem præfertim in- cet quod de mortari pro mortario conjecit

clariff. Heinfius.

fames.

Fit viridis primò: nec longo tempore frondem 280 fit primò viridis : nec multo Induit; & subito gravidis oneratur olivis.

post emittii folia, & ftatim

tegitur gratibus oli vis, A1 At quacunque cavo fpumas ejecit aheno

quacumque fiamma eructsIgnis, & in terram guttæ cecidere calentes; vit pumas ex profundo caVernat humus: foresque, & mollia pabula surgunt.

cabo, á gutta calida cecie

derunt in terram, ea viret, Quod simul ac vidit, ftricto Medea recludit 285

do ibi flores de tenera graEnfe fenis jugulum: veteremque exire cruorem mina succrescunt. Quod fta. Pasla, repict succis. Quos poitquá combibit Æfon tim atque Medea advertir

, Aut ore acceptos, aut vulnere, barba comæque

evaginato gladio aperuit Canitie posita nigrum rapuere 'colorem.

guttur senss, da morata dum

vetus fanguis effet exhauftus, Pulla fugit macies : abeunt pallorque sicufque; 290 implet iilud succis

. quos Adjectoque cavæ fupplentur fanguine venæ; poftquam Afon absorbuid Membraque luxuriant. Æfon miratur, & olim aut acceptos ore aut plaga, Ante quater denos hunc se reminiscitur annos.

barba do capilli celeriter

colorem III. Viderat ex alto tanti miracula monstri

acceperunt atrum

candore deposito. Macies exLiber : & admonitus juvenes nutricibus annos 295 pulsa abiit : pallor & fquaPofle suis reddi ; capit hoc à Tethye munus.

lor excedunt, & vena capaIV. Neve doli cellent, odiú cum conjuge falsum ces turgescunt cruore inje&to;

do artus pinguescunt. Æfor Phasias afsimulat; Peliæque ad limina fupplex Stupet, da se talem recordaConfugit. Atq; illam (quoniam gravis ipfe fenecta) tur fuifle ante cum quadraExcipiunt natæ. Quas tempore callida parvo

300 ginta annos natus effet. Colchis amicitiæ mendacis imagine cepit.

III. Bacchus conspexerat

ex cælo prodigia tanti miraDumque refert, inter meritorum maxiina, demtos culi, o videns atatem juÆlonisesse situs; atque hacin parte moratur ;

venilem poße reponi suis nuo Spes est virginibus Pelia subjecta creatis,

tricibus , accipit hoc beneArte fuum parili revirescere pofle parentem.

ficium à Tethys. 395

IV. Neve fraudes omitIdque petunt: pretiumque jubent fine fine pacisci. tantur, Phafias fingit odium falsum cum marito; atque fugit fupplex ad domum Pelia : & ejus filia, quoniam ipse tardus fuit Senio, illam excipiunt : quas brevi aftuta Colchis delufit fpecie fietá benevolentia. Dumque narrat atque recenset in numero maximorum beneficiorum, fenium Afonis efle fublatum, atque insistit in hac parte orationis ; fpes eft inje&ta filiabus Pelia, patrem fuum pole juvenilibus annis reftitui pari artificio. Atque id pofcunt ; & hortantur eam mercedem proponere quantam vellet.

NOT Æ. 284. Vernat ] Ut veris tempore solet, 296. Tethye ] Apud quam (Oceani uxovirefcit.

rem ) latuille Bacchum, dum Lycurgum 288. Barba ] Medea , inquit Palæpha- fugeret, fabulæ tradiderunt. tus , herbam invenit quz canos capillos 297. Doli ] Medeze fraudibus afluetæ. in nigros verterer. Prima quoque lava 298. Phasias ] Medea ipfa , à Phasi Colcrum calidum repperit, cujus vis medica chorum flavio fic dicta. vegeciores redderec homines & sanitari 298. Pelia ] Qui Pelias, Æfonis frater, reiticueret. Eam quoque testatur Dioge- Theffaliæ regnum libi à fratre commisnes apud Stobæum, rationem invenilie súm quod Jasoni adulto refticueret , per qua molles & inerces fortes & pruden- fraudem retinebat : quamobrem, dolis tes fierent. Atque hinc locus datus fa- quoque, & fimulato Jasonis odio Medea bula.

illum de medio tollere aggredicur. 290. Situs ] Squalorem dicit, feu pe 302. Meritorum ] Ruibus ingratum dorem , quo fenes præfertim, non line Jafonem sibi maxime devincere ftuduerat. quadam lanugine, qualem in locis fole

303 Moratur ) Ut puellis illis suum carentibus confpicimus , folent horre- quoque patrem ad juveniles annos revoscere.

candi ftudium injiceret.

[ocr errors]
[ocr errors]

Hamonto

[ocr errors]

2

[ocr errors]

Ill.: aliquantulum tacet ; ab Illa brevi spatio filet ; & dubitare videtur:
videtur hærere, arg, incertas Suspenditque animos ficta gravitate rogantes.
facit mente: precantium Mox ubi pollicita est, Quo fit fiducia major
Mox postquam promifit, ut Muneris hujus, ait: qui veitras maximus ævo est 310
fides, inquit, hujus beneficii Dux gregis inter oves, agnus medicamine fiet.
fit certior

, Áries dux grezu Protinus innumeris effoetus laniger annis
qui est prove tror ætate in-
ter oves veftras, fiet agnus

Attrahitur, Alexo circum cava tempora cornu : medicamento. Continuo vil- Cujus ut Hæmonio marcentia guttura cultro lofus aries, qui jam exhau. Fodit, & exiguo maculavit sanguine ferrum ; 315 fius fuit multis annis, ad Membra fimul pecudis, validosque venefica succos cam viena tempora: cujus Mergit in ære cavo. Minuuntur corporis artus : postquam venefica aperuit Cornuaque exuitur, nec non cum cornibus annos : flaccidum jugulum cultro Et tener auditur medio balatus aheno.

o tinxit fer. Nec'mora ; balatum mirantibus exsilit agnus : 320 rum pauculo cruore, miscet fimul artus pecudis a poten- Lascivitque fuga ; lactantiaque ubera quærit. tes fuccas in profundo caca- Obstupuere fatæ Pelia: promissaque poftquam bo. Membra corporis con- Exhibuere fidem ; tum verò impenfius instant. trabuntur: atque fpoliatur Terjuga Phoebus equis in Ibero gurgite mersis cornibus ;

& teneri agni Demlerat, & quarta radiantia nocte micabant 325 balatus auditur in medio Sidera; cum rapido fallax Æëtias igni abeno. Nec mora , agnus Imponit purum laticem, & sine viribus herbas. erumpit balatum ; eo exsultat fu

ab exultat fu! Jamque neci fimilis, resoluto corpore, regem,

bera La Et com rege suo custodes fomnus habebat, Se meritis Telija godinama Quem dederant cantus, magicæque potenţia} 330 promißa fecerunt fidem tum verò acrius urgent. Soi Intrarant jussæ cum Colchide limina natæ : ser exuerat jugo equos in- Ambieranty; torum : Quid nunc dubitatis inertes? gressos Oceanum occidenta- Stringite, ait, gladios: veteremq; haurite cruorem, lem, aftra fplendenria Ut repleam vacuas juvenili fanguine venas. radiabant quarta nocte cum Ætias imponit igni puram aquam, eu gramina inutilia. Jamque fomnus morti fimilis oppresserat regem, corpore proftrato, atque cuftodes cum rege fuo, quem quidem somnum incant amenta de vis magica lingua creaverat.

Filia admonita fubierant cubiculum cum Colchide , atque circumfteterant lectum ; Quid nunc

hæretis pigra ? Nudate enses , inquit , atque extrahite Saniosum Sanguinem ut repleam inanes venas Sanguine juveniii.

?

[ocr errors]

raretur.

308. Fi&ta gravitate ] Quafi difficile , ries Medeæ opera agni lasciviam recepiffet. fuisset tantum beneficium impetrare ; 324. Ter juga ] Hoc est, tres dies effluxequod quidem eo Medea simulabat, ut runt. Fingitur verò Sol curru vehi, quem magis rogancum accenderet defiderium, equi quatuor crahunt, nocte, poftquam ad ipfa verò proditionis suspicione libe- occiduum mare pervenerunt in quod sol

ipse mergi videtur, suo jugo folvendi. 315. Exiguo ] Non enim fanguine ab 324. Ibero gurgite ] Oceanum dicit Atundant animalia fenio confecta.

lanticum, in quod Iberus Hifpaniæ Au322. Promisa ] Quibus sese ad refti- vius illabicur, tuendam Peliæ juventutem Medea ob 328. Resoluto corpore ] Perinde verò fomftrinxerar.

no jacet corpus , viribusque suis prope 323. Exhibuere fidem ] Quandoquidem a- destícucum videtur, ac si morcuum foret.

in auras;

In manibus vestris vita est ætasque parentis. 335 Vita atque anni veftri pe

tris funt in vestris manibus. Si pietas ulla est, nec fpes agitatis inanes;

Si pietas eft aliqua , nec, Officium præftate patri: telisque senectam

spes concepiftis frustrareasa Exigite; & faniem conjecto emittite ferro. bene mereamini de parente, His, ut quæq; pia eft, hortatibus impia prima est : atque expellite fenium cultri Et ne fit fcelerata, facit fcelus. Haud tamen

ictus 340 ferro. His monitis, ur quase Ulla suos fpectare potest : oculofque reflectunt; maxime ejt pia, prima eft Cæcaque dant fævis averfæ vulnera dextris. impia ; & ne fit nefaria 4d. Ille, cruore fluens, cubito tamen allevat artus: mittit nefas. Nulla tamen Semilacerque toro tentat confurgere: & inter potest intueri suos i&tus ; do Tot mediusgladios pallentia brachia tendens; 345 aversa infligunt plagas incer

detorquent oculos

atque Quid facitis, gnatæ quid vos in fata parentis tas crudelibus manibus. ille Armat, ait ? cecidere illis animique manusque.

tamen in Sanguine mersus Plura locuturo cum verbis guttura Colchis

fuftinet membra cubito,

Semilacer conatur exfilire Abftulit, & calidis laniatum mersit ahenis.

lecto, atque medius inter

tot enses, porrigens Non exemta foret poenæ, fugit alta superque

inquit ; quid vos ad arma

compellit contra vitam vePelion umbrosum Philyreia recta, superque ftri patris ? Animi mars Othryn, & eventu veteris loca nota Cerambi. nus earum clanguerunt. Men Hicope Nympharum sublatus in aëra pennis, des præfcidit jugulum d Cum gravis infuso tellus foret obruta ponto, 355

voces plura locuturi, & difDeucalioneas effugit inobrutus undas.

cerptum projecit in fervena

tem cacabum. VII. Æoliam Pitanen à læva parte relinquit, V. VI. Quod nisi in aëFactaque de faxo longi fimulacra draconis: rem fe evexisset alatis draIdæumque nemus: quo raptum furta juvencum

conibus, non impune id fa

cinus tuliset : fublimis even Occuluit

fit el super Pelion op acum & domum Philyrei am, & fuper Othryn, do sedes antiqui Cerambi eventu inclytas. Hic raptus in aërem alis, auxilio nympharum, cum gravis terra fuit oppresa mari immilo, vitavit intactus aquas Deucalionei diluvii.

VII. Deferit à finiftra parte Pitanen Æoliam, da imaginem oblongi serpentis factam de lapide ; & filvam Ideam, qua Bacchus celavit juvencum furtivum,

NOT Æ. 239. Ut quaque ).Quo magis quæque pia procul à Caïci Aluminis oftio, in minore erat, eo magis feftinat Patris fanguinem Afia. emittere, quod revera erat impium. 358. Draconis ] De Lesbio illo loqui

352. Philyreia te&ta ] Quia in illis Thef- videtur, de quo poftea Metam. 11. qui faliæ montibus verfatus est Chiron, Sa- quod Orphei capuc in Hebrum abjectum, turni & Philyræ filius.

& ad Lesbum inde delatum, morsu vio353. Loca nota ] Parnasum dicit, quo lare tentaflet, ab Apolline in faxum muetiam appuliffe Deucalionis naviculam tatus fuit. Atque ita oprime locorum finxerunt Poëtz.

ratio se habebit, fiquidem juxta Lesbum, 1353. Cerambi ] Hujus obfcuriffima eft vel faltem ex ejus insulæ adverlo, fica eft fabula, quem in avem nonnulli, melius Pitane, quæ loca una cum dracone ad sialii in scarabxum mutatum fuifle tra- niftram reliquerit. diderunt.

359. Ideumque nemus ) Phrygium dicit ; 356. Deucalioneas ] Quæ Deucalionis nam & alius in Creta fuit mons Ida, qui tempore terram obruerunt, de quibus su- non à finiftra Medeæ iter facienti parce pra lib. I.

cum Lesbo & Picane stare poruiflet. 357. Titanen ] Urbs eft Æolia, haud 359. Juvencum ] Fuie Thyoneus Bac

chii

« AnteriorContinua »