Imatges de pàgina
PDF
EPUB

Fab. 1.

12.

2.

Tyrrheni nautæ in delphinos. 10. Proserpinæ raptus.
Penthei mors.

10. Pergusæ lacus descriptio.

Cyane nympha in itagaum.
LIBRI IV.

Puer temerarius in itellionem.
Ascalaphus in bubonem. ,

8. Bacchi nomina.

Sirenes in aves.' Dercetis Babylonia in piscem.

Arethusa Nympha in fontem. IO. Semiramis in columbam.

Lyncus rex Scytharum in Lyncem. ii. Nais in piscem.

Pierides in Picas.
Mora ex albis nigra Pirami & Thisbes
sanguine effetta.

LIBRI VI.
Veneris cum Marte adulterium,
Leucothoë in thuris arborem.

Arachnes cum Pallade certamen. Fab. r. Clytie in heliotrop. herbam.

4. Pallas in veculam. Daphnis Idæus in faxum.

5. Telarum Palladis Arachnesque descriScython in foeminam.

6. prio. Celmis puer'in adamantem.

7 Hæmus & Rhodope in monces. Crocos cum Smilace in flores. 8. Pygmza in gruem. Salmacidis fontis natura.

9. Antigone in ciconiam. Hermaphroditus cum Salmacide nympha Cynaræ filiz in faxa. copulacus.

Jupiter in caurum. Minyeides in vespertiliones. 10. Jupiter in aquilam. Ino Athamantis uxor in deam. 11. Jupiter in cygnum. Vix ad inferos descriptio.

Jupiter in facyrum. Juno ad inferos.

Jupiter in Amphitryonem. Melicerca in deum marinum.

Jupiter in aurum. Comites Inus in faxa & aves. 12. Jupiter in ignem. Cadmus cum uxore in anguem. 13. Jupiter in paftorem. Jupiter in aurum.

14. Jupiter in serpentem. Perfei gesta.

Neptunus in juvencum. Guccæ fanguinis Medufæ capitis in ser- Neptunus in Enipeum fluvium. pentes.

Neptunus in arietem. Atlas in montem.

15. Neptunus in equum. Andromeda ceco exposita.

16. Neptunus in delphinem. Virgulta in coralia.

Apollo in paftorem. Andromeda Perseique nuptiæ. 17. Apollo in accipitrem. Pegasus equus alatus è fanguine Medusa. Apollo in leonem. Medusæ capilli in serpentes.

Bacchus in uvam,

Saturnus in equum.
LIBRI V.
Arachne in Araneam.

3.

Niobes filiorum mors. Cephenei Perseum oppugnantes in faxa. Amphionis exitus.

Niobe in marmor. Cephenum tumultus descriptio.

Lycii ruftici in ranas. Phineus Cephei frater in fatuam. Marfias in Huvium, Proteus in lapidem.

Eburneus Pelopis humerus. Polydedes in saxum.

Tercus in upupam:

3. Hippocrenes fontis descriptio. 4. Progne in hirundinem. Pyrenei sacrilegium.

Philomela in lusciniam. Mufæ in aves.

Orichyiz raptus.
Gigancomachiæ descriptio.

Zeces & Calais alaci.
Jupiter in arierem.
Apollo in corvum.

LIBRI VII.
Bacchus in caprum.
Diana in felem.

Draconis dentes in homines armatos.
Juno in vaccam.
Venus in piscem.

Jafonis in Colchos expeditio. Mercurius in Ibim.

Phinei calamitas." Cereris laudes. 6. Medeæ amores.

Fab. 1.

2.

Fab. I.

IZ.

Fab. t.

10.

2,

4.

214

22.

10. II.

12.

Tauri ignem efflantes.

Famis patria. Pervigilis Draconis sopor.

Famis descriptio. Æson ex sene juvenis.

Metra Erisi&honis filia in varias figuras. Aridus olivæ ramus in viridem.

Fædus Eris&honis exitus.
Gurcæ aquæ in flores.
Nutrices Bacchi ex veculis juvenes. 3,

LIBRI IX.
Aries senio confe&us ia agnum.
Peliæ cædes.

Acheloi Herculisque lucta.
Cerambus in avem.

5. & 6. Achelous in anguem. Draco in faxum.

7. Achelous in caurum. Juvencus in cervum. Coæ mulieres cornutz.

Copiæ cornu. Telcbi visu omnia mutantes.

Neili centauri cædes.

11 Tunica à Deianira ab Herculeni misla. Hyries filius in cygnum.

13. Herculis labores. Hyrie in lacum.

14.

Lichas in scopulum. Combe in avem.

15. & 16. Hercules in Deum. Fungi in homines. 25. Galanthis in mustelam.

6. Phineus in avem. Periphas in avem.

Dryope in arborem.
Iolaus fenex in juvenem.

9. Polyphemonis filia in avem. Medea ad Ægeum.

Callirhoes pueri in juvenes.

Miletus Mileci urbis conditor.
Cerberi spuma in aconitum.
Thefei gefta.

Byblis Mileci filia in fontem.
Scironis latronis offa in scopulos.

- 23. Caunus Byblidos frater, Cauni urbis

conditor. Minois bellum in Athenienses,

24. Iphis puella in marem.
Sithonis in monedulam.
Ægina insula quæ & Oenona. 25.
Æaci filii.

LIBRI X.
Pestis descripcio.
Formicæ in homines
..
Orphei Eurydicesque nuptiæ.

Fab, s, Cephali & Procridis fabula.

26. Orphei ad inferos descensus. Vulpes & canis in faxa. )",

27. Atys in pinum. Procridis mors. 28. Cypariffus in cupressum.

3 Jupiter in aquilam. LIBRI VIII.

Hyacinthus puer in florem.

Ceraftæ in tauros. Nisus in haliäetum avem."

Fab. 1. Hyacinchia festa.

Properides in faxa. Scylla in Cyrim avem. 434.

7.

8. Labyrinthi Crecensis descriptio.

Scacua eburnea in virginem. Ariadna corona in fidus.

Myrrha Cinyræ filia in arborem. 9. Dædali volatus.

3.

Hippomenes in leonem. Icari mors.

Atalanta in legnam. Talus puer, serræ circinique inventor, in Adonis in Alorem. perdicem.

3 Mynte nympha in mentam. 12. & 13, Dædılus ad Cocalum. Apri Calidonii defcriprio.

LIBRI XI.
Atalantæ forma.
Althex fratres à Meleagro-cæli."

Serpens in faxum.
Stipes in quo Meleagri vita.

Orphei cædes.
Meleagri mors.

Bacchæ Thraciæ in arbores.
Meleagri forores in aves Meleagridas. Midæ ftoliditas.
Naiades in Echinadas insulas.

s. Contacta à Mida in aurum. Perimele Nympha in infulam.

6. Arena Paetoli in aurum. Oppidum in ftagnum.

7. Midæ aures in afininas. Jupiter cum Mercurio in homines.. Cannæ vocales. Casa in templum.

8. & 9. Apollo cum Nept. in homines. Philemon cum Baucide uxore in arbores Helionæ Laomedontis filiæ liberacio. Proteus in varias formas,

Thetis in varias formas.

7. Erisi&honis impieras. 11. Dxdalion in accipitrem.

8. Lupus

intno

10. 11.

[ocr errors]

11.

& 12.

Fab, 1.

[ocr errors]

6.

10.

[ocr errors]

10.

12.

Albani reges.

16.

18. & 19.

2.

ram.

20.

Fab. 1.

ras.

Fab. i.

Lupus in faxum.

9 Apulus pastor in oleaftrum.
Alcyone & Ceyx in aves.

Æneæ naves in nymphas.
Somni donius descriptio.

Navis in scopulum.

13. Dei somni effi&io.

Ardea in avem.

14 Morpheus in homines.

Æneas in deum indigetem.

Is
Phobecor in animalia bruta.
Phantafos in inanimata.

Vertumnus in varias figuras.
Morpheus in Ceycem.

Vertumnus in vetulam.
Ælacus in mergum.

11. Anaxarete puella in faxum:

Urbis Romæ condicores.
LIBRI. XII.

Aquæ frigidæ in calidas.

Romulus in Deum.
Serpens in faxum.

Fab. t. Hersilia, Romuli uxor, in deam Ho-
Iphigenia Agamemn. filia in cervam.
Famæ domus descriptio.
Protefilai cædes.

3:

LIBRI XV.
Cygnus puer in avem.
Cæneus in avem.

4. & 5. Calculi albi in nigros.
Cænis puella in marem.

Numa ad Pythagoram.
Pirithoi & Hippodamiz nuptiæ.

Pythagoræ dogmata.
Lapitharum Centaurorumque prælia. Pythagoræ fermo.
Periclymenus Nelei filius in varias figu- Pythagoræ metempsychosis.

3.
6. Pythagoras in Euphorbum.
Achillis mors.

7. Omnium rerum viciffitudinem effe.

Annus in quatuor partes.
LIBRI XIII.

Quacuor hominis ætates.

Sperma hominis in hominem.
Ajax in hyacinthum florem.

Ex quatuor elementis omnia fieri.
Armorum Achillis judicium.

Omnia in quatuor elementa resolvi.
Ajacis oracio.

Terra in mare.
Artificiosissima Ulyssis oratio.

Mare in terram.
Hecuba in canem.

Mira Lyci Aluminis natura.
Polydori cædes.

Erasinus fluvius.

6. Polyxenx immolatio.

Caycus Auvius.

7. Polymneftoris Thraciæ tegis excæcatio. Amasenus fluvius.

8. Memnonis cineres in aves. 3. Anigrus fluvius.

9. Æneæ in Larium navigatio. 4. Hypanis Auvius. Anii filiæ omnia luo tactu in frumentum, Insulæ in continentem. vinum, oleumve convergentes, in co Ex continenti infulæ.

12. lumbas.

Helice Buraque urbes submerfz.

I Duo juvenes ex rogi favilla. 5. Ex planicie montes.

14. Index in faxum.

Crachis & Sybaris fluvii.

18. Siciliæ descriptio 8. Salmacidis foncis natura.

19. Scylla in monstrum.

Æthiopiæ lacus.
Acis in fluvium.

Clitorii Auvii natura,
Polyphemi cantilena.

Lynceftus fluvius.

22. Glaucus in Deum marinum, 9. Arcadiæ lacus.

23: Ortygia insula immobilis.

24: LIBRI XIV.

Symplegades infulæ olim instabiles.
Ænæ montis incendium.

25. Homines in aves.

26. Scyllæ inguina in canes. Fab. 1. Scythicæ mulieres in aves.

27. Cercopes in fimias, 3 Apes ex viculis.

28. Sibylla in vocem. 4. Crabrones ex equis.

29. Socii Ulyssis in porcos. s. & 6. Scorpius ex cancro.

30.
Socii Ulyffis in priftinam formam. Tineæ agrestes in papilioncs.,
Picus in avem.

7. Limus in ranas.
Pici comitas in feras.
8. Informis caro in urfum.

33. Capens Pici uxor loci nomen, 9. Apes fine pedibus.

Aves

2.

[ocr errors]

10. II.

6.& 7.

20. 21.

31. 32.

35. Thebz.

43.

Aves ex ovi medio.
Hominis spinæ medulla in anguem. 36. Romæ origo.
Phenix ex seipso.

37. Numæ regnum.
Hyenam feram modo marem modo fe- Hippolycus in Virbium.
minam efle.

38. Egeria Numæ uxor in fontem. Mira chamæleontis natura.

19. Gleba in puerum. Lyncurium ex lyncum urina. 40. Hafta Romuli in arborem. Coralium ex molli durum.

41. Cippi cornua. Gentium viciffitudincs.

42. Æsculapius in anguem. Troja ruina.

Æsculapius Romam adve&tus. Sparta.

lulius Cæfar ia cometen. Mycenz.

Augufti laudes. Achena.

Metamorphoscos commendatio.

46. 47. 48. 49. 49.

50. si.

P. OVID.

1

P. OVIDII NASONIS
Metamorphoseon

!

LIBRI QUINDECIM.

« AnteriorContinua »