Imatges de pÓgina
PDF
EPUB
[ocr errors]

quicquid concinnum eft & perpolitum, si non ultimum apud Te locum invenerint Poetæ : in quibus etfi vim, spiritum, gravitatem laudare soleas, memini tamen Tibi non difplicuisse facili vena ludentem Ovis dium. Illum Tibi hodie commendo, non ut peregrinum, fed jam olim receptum apud Te hofpitem : neque videri velim Tibi in literis occupato quicquam hinc adjumenti afferre, Ted vacanti potius liberale oblectamentum. Melius Tibi pla: ceret Poeta nofter, fi opem suam a Te minime desideratam non obtrü. deret Interpres. In hac tanta farragine, forte ipsum anxie requires Nafonem ; aut fiquando marginem confulas, Poetam inter Getas denuo versatum, & patrii sermonis prope oblitum dices. Id nempe expecto, ut meam operam severe sa

)

9 tis, fed tuo more facete

arguas;

& Tibi (cui sentio me jam diu fuisse moleftissimum) quali in ultionem cedet, quod ubi laudes tuas confpexeris, ibi invenies quod in me jure reprehendas. Mihi vero, suaviflime Juvenis, condonabis hanc meam loquendi familiaritatem, cui humanissima tua consuetudo locum dedit : ita enim amice me usus es, ut vereri debeam, ne id mihi succenfeas,fi Te Ego tanquam ignotus aut alienus salutarem.

Tibi devinctiffimus

JOH. FREIND.

*B

[ocr errors][merged small][ocr errors]

?!

[ocr errors]

F

S.
USA illa & plena Interpretatio,
qua se tantopere commendare vi-

dentur Poetæ in Delphini usum editi, quemcunque in juventutis gratiam pre se fructum ferat, opus certe fuit tædii e periculi plenum. Satis, credo, interpretes illos laboris fui pertæfum eft, quoties cernerent ea verba, quæ maxime cujusque rei propria ellent, à Poetis ipsis prcerepta eu occupata ; quoties impetum

illum & fpiritum, quem suum vindicant Poetæ, foluta oratione tentatum languere illico do extingui sentirent: si vero sperare forte poterant Je obscuris aliquando lucem allaturos, sapius tamen illis verendum erät ne perspicuis nubem offunderent. Præ cæteris Ovidius stylo utitur ita parum turbato , ita omnibus familiari, ut illius sensa explicando faciliora reddere res fit longe difficillima.

Opera, quam in authore hoc illustrando pofuit Crifpinus, nec à me temere vitupe

randa

25. bera

randa eft, quia plura reliqui intacta ; nec omni ex parte laudanda, quia raram illius paginam integram, atque immutatam præterii.

Interpretando ille non fæpe quidem, aliquoties tamen mihi visus eft ab authoris Jenju aberrare , at vix erat fugiendum) que per le erant vocibus minus ufitatis exponendo fecit obscura. Huic vitio, quantum fieri potriit, remedium tuli. Notas de meo raras interposui, Crispini quasdam omisi ; præfertim importunas, quæ ad bonos mores bu res fanétas spectant, digreffiones. Religionis quidem w pietatis fludium laudo, fed hic non erat illis locus ; quæ quidem tantum absunt ut lectoris animum à ludo ad seria revocent, ut seria ipsa in ludum vertant.

Cum vero in Indice suo Crispinus ad omnia Ovidii Opera respiceret, & lectorem ad fingulas fuæ editionis paginas, paginarumque line as referret ; Omnium verborum Indicem de novo compingi sumptu fua curavit Bibliopola.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

marre natus.

les.

10

II.

IL.

LIBRI I.

Solis currus descriptio.
Equorum solis nomina.

Terræ incendium.
MET AMORPHOSEOS.

Telluris querelæ.

Phaëtoncis cafus.
HAOS in quatuor elemen- Heliades in populos:
ta.

Fab. 1. Heliadum lachrymæ in electrum, 3
Cælum & cerra quinque dic Cygnus rex Lygurum in olorem.

4
ftinda zonis.
2. Califto Lycaonis filia in ursam.

5. Quatuor ventorum regiones.

Arcas cum Calisto matre in fydera. 6. Hominis origo.

Corpus ex candido niger.

7. Quatuor ætatum descriptio. 3,4,5. Coronis in cornicem.

8. Gigantum fanguis in homines crude- Eri&honius fir

8. 6. Ny&imene in noctuam.

9 Lycaon in lupum.

7. Ocyroë Chironis filia in equam. Ladei circuli descriptio:

Apollo in paltorem. Jovis orario de Lycaone.

Bactus in lapidem indicem. Diluvii descriptio.

8. Agraulos Cecropis filia in faxum. ? Lapides in homines

Invidiæ domus descriptio.
Terra in varias animalium figuras. 9. Invidiæ effictio.
Pythonis serpentis cædes.

Jupiter in taurum.

13• Pythii ludi.

Europa ex Phoenicia in Cretam ave&ta.
Cupidinis sagittarum defcriptio.
Daphne in laurum.

LIBRI III.
Tempe descriptio.

11. Draconis dentes in viros armatos. Fab. 1. lo in vaccam.

Cadmus Bæoriæ conditor. Mercurius ad Argum miffus.

Adæon in cervum. , Syrinx nympha in calamum.

13. Bacchus ex Semele Cadmi filia. Argus in caudam pavonis.

3:

luno in anum. lo vacca in humanam formam. 14. Bacchi educatio. Phaëconcis Epaphique contencio.

Tirelias in foeminam.

Tiresas in marem.
LIBRI II.

Echo in vocem.
Narcillus in Alorem.

6.
Regiæ folie descriptio.
Fab. 1. Pentheus contra Bacchum furens.

7 Quauor anni

8. partes.

Tyrrheni

10.

12

2.

4.

[ocr errors]

Bacchus in puerum.

« AnteriorContinua »