Imatges de pàgina
PDF
EPUB

ista'cxemplis: quibus subiungi potest verbum Augustini, Ciuitat, lib. 2. cap. 26. Tanta vis eft probitatis, cicaftitatis, vt omnis, vel'pene omnis eius laude moueatur humana natura: nec vsque adeo fit turpitudine vitiofá; vt totum amittar sensum hones ftatis. Adexempla veniamus.

AN AXA RETEN Cypriam virginem amator quidam Iphis nullis neque precibus, neq; lenocinijs ad amorem mutuum inflectere potuit. Quocirca fractus desperatione ante ianuam domus cius fe fufpendit. libro 14. Reperti sunt etiam, prônefas, Christiani, qui fibi ob infaustos , & infrustratos amores violentas manus attulerunt,& dię Veneris martyres euaferunt.

AR ET H V S A Achaidum nympharun venustissima venatrix, & Dianæ comes, vt Alpheim, in quo lauerat, virili forma alfumpta se in sequentem effugeret, in fuga Dianam implorans, ab ea in fontem sui nominis transmutata est. lib.s. Meminit & 3. Amor eleg. 2. Quid? non, Alpheon diuersis currere terris

Virginis Arcadia certus adegit amor?

CASTALIA, vnde' fons Castalius, ad Parnasli radices , virgo fuit ,Acheloo , vt putatur, progenita, quæ dum Apollinum fugit, in cum quem dixi fontein delicuit. Hoc Gramatici tradiderunt.

CORONIS

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- CORONIS Coronei regis filia, Mineruše socia, Neptunum, vim fibi meditantem fugiens, deûm, hominumá; fidem obtestatùr. Mota est pro virgine virgo, & opem tulit Minerua; periculogs ereptam, in cornicem transforma: uit. lib. 2.

DAPHNE Penei fluminis filia, prô quam amans,quam tenax æternæ virginitatis à Poëra inducitur? Auersatur procos: non curat nuptias: nullo fobolis suscipiende desiderio rangitur. Nam cum pater, nepotum cupidus, vt fölent parentes,fepius illihanc cantilenam occineret.

-generum mihi filia debes. Sepepaterdixit: debes mihi

, nata, nepotes : illa velut crimentadas exofa iugales, Pulchra verecundo fuffundens ora rubore,

ing pairisblandis hærens ceruice lacertis, af Damihi perpetua, genitor carißime, dixit Virginitate frui: dedit hoc

pater ante Diane. Obferua, exemplum Ionis proponi: qui cum sit ylwaurouavid, tamen filiz caftitatis perpetuo colendæ facultatém pro munere singulari concellit. Ecobtinuit hoc quidem Daphne à parente

suo: fed Phæbus fforis huius libandi ad quid non dixit ? Quin & fugientis in tergo hæ3- sit, donec bona puella patre implorato in lau

rum concessit. lib.1. Et verisimile opnor,ideo ti in arborem femper virentem conueram fingi,

[ocr errors]

S,

[ocr errors]

in

IS

vt hac ambage moneamur,sempiternæ virginitati nunquam marcescentem paratam effe glosiam. Quod & fapientissimus regum Salomon affirmat, Sap, cap. 4. verba accipe. O quam pulehra eft casta generatio cum claritate; immortalis est enim memoria illius: quoniam o apud Deum nota est,

apud homines. Egregia, & ex ore diuino emisfa laudatio,

EPERIE Cebreni amnis filia Æfacum Priamo, & Alisothoe nympha progenitum haud fecus quam cerua lupum, quam fluuialis anas accipitrem fugit. Cuius pedem in herbalatens anguis morsu strinxit, & infælici mortem attulit. Eius mortis,impatientia amoris sui caussam se præbuiffc immensum quantum dolet Æfacus,atque à seipso penas repetiturus, in mare volens præcipirat. Quem Therys miserata mergum reddidit lib. 11.

IVTYRNE quoque immodico amori indul. Sic ille Deus, qui tam multas matres fecit, & explendæ libidinis Multa tulit tanto non patienda deo

. Sed eum luturna ve vitaret, modò in syluis inter coryleta se occultabat: modo in cognatas aquas (erat quippe Naias ) desiliebat. A quo præterea vt caueret, Lara nympha ipsa ad. monuitz, Fast. Cæterùm, fi hæc luturna foror Turni fút,tandem virginitatem prodidit, &,vt eft in 1Æneid. magnanimi louis cubile afsendir.

LOTO

Loto nympha Hellespontiacum deum pemitus auerfata , dum cursura falutem petere contendit , arborem cognominem induit,

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Mvs As plerique omnes scriprores prædi- cant virgines, qua quæstione nunc supersedendum. Has cum in Parnassum tendentes cæla pluuio Pyreneus sub recta súa inuitasset, claulisque vitium addere attentasset,illę volucrum fpeciem capessentes , & auolantes, hominem luferunt. lib. s.

SCILLAM ad se pellicere, & quod volebat, quantiscunque verborum delinimentis ei perTuadere Glaucus marinus Deus haud potuit, quantumcunque anniteretur. Ad fugam ipfa quoq; confugit. Sed poftmodum pro virtus te sua Circes venena, in gurgite, vbi lauabat, experiri,&in monstrum notissimum inter Italiam, & Siciliam tranfire compulfa eft. lib. 13.

SIBYLLA Cumana æternitatem adipifci poterat, fi Phæbo sui facere copiam voluis set. Nihilominus ille cum speraret ea se potiturum, optandi quod vellet potestatem fecit. Optauit tot annos, quot arenæ puluisculos manu femel haufiffet, & ludificata deum, innuba permansit. lib.14. SYRINX Naiadum vna, Dianam forma,

& has

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

-& habitu referens, Satyros, & reliquös sylua: - sum acruris Deos se captantes frequenter fefel. lit. Poftremò Pana fugiens, atq; ad fluuium Ladonem perueniens, forores precata, in arundines abiit.lib.1. Ex occasionenominum excogitara est hæc fabula. Pan fiquidem fiftuk inventor: fistula autem græcè ouguys, quam ille labris suis admouet.

Porrò cum in fæminis triplex cernatur castitas: virginum, cuius exempla protulimus; vie duarum, & nuptarum:fecundi generis insigne est in facris quidem , Iudith, tertij Susanna. Illam laudauimus Colloq, sacrorum lib. 2. Colloq. 24. Hanc D.Chrysolt. panegyr, tract. 17. cum Iosepho à domina ad flagitium tentato cam conferens. Nunc virorum paradigmata Tubiungamus.

BeLLeROPHONTIS aspectu cum toto pe. etore flammam concepisset Stenobęia Argiuorum regis nupta, caftum iuuenem sollicitauit. Sédspesua deiecta, ad regem eum pro macho deculit. Inde variis periculis obiectus, semper, Vrieciam ad extremum de Chimæra, victoriam retulit. 2. Trift. Nam quid de tetricoreferam domitore Chimera,

Quem letho fallax hofpita pane dedit? HIPPOLYTVM Theseifilium, eximia facie adolescentem Phædra nouerca efflictim depe

ribat.

« AnteriorContinua »