Imatges de pàgina
PDF
EPUB
[ocr errors]

Dum petit infirmis nimium fublimia pennis,

Icarus Icarus nonina fecit aquis. Lyconistici profugam Laronam,onustam, que duobus paruis liberis, Apolline & Diana, & cælo admodum feruente oppidò fitientem è lacu bibere mira prauitare, & maledictis quantumuis supplicem prohibuerunt, quibus Wla pro remuneratione perpetuä in stagno illo vitam precara est. Nec mora, omnes conuerfi in ranas,eafdem aquas peciuerunt: & vfq; nunc coaxationibus fuis veteris illius maledicentiæ, & impietatis prętereuntes admonent,lib.6. Potest hoc exemplum æquèad titulum Deo. rum contemptio referri.

MAR SY AS satyrus semet vr eximium ti. bicincm adeo admirabatur, vt cum Phæbo certare auderet. A quo superatus, & cofio suo cum cruciatu maximo spoliatus eft lib.6.

Ah, piget, ah nonest, clamabat , tibia tanti,
clamanti fummos, cutis est direpta per artus:
Nec quidquam nisi vulnus erat o'l.

PAN, vt ait in 2. eclog. Corydon, primus calamos cera coniungere plures inftituit, fistulæ, inquam, pastoritiæ inuentor fuit. Hic quoq; præ suo cantu Apollinis lyram omnino nec pilifecit. A quo tamen Tmolo iudice victus eft:aliud fentiente Mida, cui obstolidum iudicium aures asininæ obtigerunt. lib. 11.

PHAE

[ocr errors]

PHAETH ON Phæbo, & Clymene genitus, memorandum iuuenilis audaciæ facinus designauit, dum patrij currus rectionem ad y. num diem depoposcit:imperitèq; aurigando cum cælo, terris, aquis grauissima damna, tum fibi exitium parauit. Curru enim iactu fulminis à loue excussus, & in Eridanum,seu Padum flumen deuolutus est. lib. 2. Hinc 1. Tristium elegia. I. Viraret cælum Phaëthon, fi viueret, eo quos

Oprauit ftultètangere nollet equos. Phaethontis fimilitudinem gerunt adolcfcentes, & pueri, qui nulla scientia , nullo vsu, & experientia præditi, rebus administrandis, & magistratibus præficiuntur: quibus merito idem, quod Sol Phaethonti, occinatur.

Magna petis, Phaethon, o que non viribus iftis
Munera conueniunt , nec tam puerilibus annis.

Hebrææ genti hoc pro supplicio deus minatur apud Isaiam 3. Dabo, inquit, pueros Prin.. cipes eorum.

PHINE V S Cephei frater, cui Andromeda ante aduentum Persei ( qui virginem à cetoliberarat, & idcirco liberatori suo falutem suam debebat)pacta fuerat, cum inter epulas nuptiales tumultum excitaffet, ab eodem Perseo, producto Medusæ capite saxifico, vnà cum socijs lapidescere debuit , confidentiamque

suam

[ocr errors]

fuam magno luit. lib. 5.

PIERID E s nouem, Picri & Euippes filiæ, paris numeri Mufas cantu prouocare non timuerunt. Sed nymphæ arbitrio facto ad Mu-fas victoriam detulerunt. Illæ in picas abierunt. Claudit in hac metamorphosi lib. quin"tum. Poftremi versus hi funt.

Nunc quoque in alicibus facundia prisia remanfit,
Raucaý garrulitus, fiudiumý, immane loquendi.

Adumbranthæ cantrices ; & prouocatrices quosdam doctrinæ, & ingenij ostentatores ineptos, cruditioribus obstrepentes, cum aliud tamen,quam picæ gårrule non fint.

Pver quidam Cererem, dum filiam Proserpinam indagat, ad aniculam fortè diuertentem, & potionem farina admista (cinnum vocant) sibi ab ea præbitam haurientem, vt bibulam irrisit: quare in stellionem ab ipfa eft transmutatus, perfusus videlicet eo, quod erat in poculo reliquum. Vide tit. Deorum contemptio.

C.

Calamitas.
REsaduerfæ,& calamitos«, si scias vei, vire

tutis & honoris ingentiumų; præmiorum sunt occasio. illos meritò quis dixerit miferos, ait Se-

neca

neca libro de prouidentia, qui nimia franquillitate torpescunt: quis velut in mari turo tranquillibas detinet. Quidquid illis inciderit ; nouum veniet. Magis vrgent squa inexpertos. Graue eft teneia ceruick iugum. Ad fufpicionem vulneris tyro pallefcit: audaciter veteranus cruorem fuum spectat, qui fcie fa Sæpe viciffe poft fanguinem. Hos itaque Deus, quos

probar, quos amat , indurat, recognofcie, exercet. Eos verò quibus indulgere videtur, quibus parcere, molles venturis malis facit.

NIO B e in ordine fæminarum, & quidem illustrissimarum, earumý; calamitofislimarum haberi poteft:quæ tot dulcissima pignora vna die crudeliter occumbere conspexit. Quin & inaritus Amphion, vt ne quid deesset ad mises riam, ferro libi pectus haufit. Bene igitur, &

Trofas acclamat Poëta lib. 6,
Heu quantum hæc Niobe Niobe diftabar ab illa,
Que modò Latois populum

fummouerat aris, Ermediam tulerat

greßiss refupina per vrbem, Inuidiofa fisis.

Castitas. Primaria laus vtique, potiorquc admiratio debetur virginibus, quæ studio decoris sui tenendi, retinendiğs omnia vel deorum illorum salaciffimorú,vel hominum libidine ästuantium feu blandimenta irriserunt ; feu promisla contempferunt,&quibuscunque potuerunt

modis

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

modis, ac vijs pudori consuluerunt , vitam-
que citius, quam castimoniam perdere decre-
uerunt, Quales Christiana sæcula antiquiora
pręsertim,multas viderunt. Monét,quę produ-
cemus,figmenta, pudicitiam, fi velit,inuictam
& inexpugnabilem esse. Tolle tibi etiam, quo-
niam locus incidit, dictum viri Christianissimi,
martyrisque sanctissimi Ignatij. Virgines Chrifti
in puricate vitæ, non abominantes nuptias : sed id'
quod præftantius eft, amplectentes, non in calumnia
am matrimony: sed ut liberioribus animis diuina len
gis meditationi vacent. Ibidem viros qai caftita-
tein coluerunt, enumerat & virginitatis fta-
dium laudibus cohonestat. Adiungam & Ter-
tulliani locum de facilitate Chriftianæ Cafti-
tatis , ex lib. 2. ad vxorein. Cum quid difficile
videtur, difficiliora alios obeuntes recenfeamus

. Quor enim funt, qui ftatim à lauacre (à baptifmo) carnens fuam obfignant? Quot item , qui confenfu pari ina ter se matrimonij debitum tollunt? voluntaris fpadom. nibus pro cupiditate celefti faluo matrimonio abftin nentia tolerarur , quantò magis ademprias

? Crea do enim difficilius faluum derelinqui, quam amiffum non defiderari (ironicè dictum , vt etiam quod sequitur) Durum plané, o arduum fatis, continentia fanéta fæmina post viri excesjum, des caufa, cum Gentiles Sarana fusovirginitatis o viduitatis facerdesia perferant. &s, illustrat

ifta

[merged small][ocr errors]
« AnteriorContinua »