Imatges de pàgina
PDF
EPUB

Spiritum illius in meo verti; incipio, vtilli confulam, mihi consulere. Et paucis interiectis. Itaque quoniam ego ab illa non impetro, vị me fortius amet impesrat illa à me, ve me diligentius

diligentius amem. Sed quod tandem illistrius charitatis argumentum defideramus, quam quod marito superesse noluit? sibi enim venas queque

ferro exfolui poposcit. Al Nero nullo in Paulinam proprio odio, ne glifceret inuidia crudelitatis , inhiberi mortem imperauit. Hortantibus militia bus, seruilibertique obligant brachia, premunt

fanguia nem. Pauçię deinde annis vixit, laudabili in maritum memoria, & ore ac membris in eum pallorem albentibus, veoftentui effet, muleum vitalis fpiritus egreffum Hæc tacitus lib. 1S. Annal.

CEPHALVS recenti matrimonio cum Pro. cride coniunctus, ita dilexit nuptam suam, datamque tori fidem tam constanter præstitit, vt Auroram, quamuis ore roseo spectabilem, & enixè perentem ab se reiecerit. Ego , inquit, Procrin amabā: Pettore Precris erat,Procris mihi femper in ore, Ludouici Hassiæ Lantgrauij, huius fidei, & amoris in Elizabetham fanctissimam coniugem plura exempla memorantur. Illud inprimis relatu dignum. Cum forte viseret Comi'tem quendam confanguineum, noctu quiefcentis lectulo nuda se meretrix ingeflit. ulc Gualterum à fecretis prope cubantem surgerc, scortum amouere, & aliquot nummis donare

iubet.

iubet. Testificatus est poftea, se, etiamfi deum offendere non merueret: tamen Elizabetham fuam tanto fcelere contriftare nolle. Ovocem piam erga Deum, dulcem erga tori sociam. O vocem, quam nuptæ omnes Christianäe å fuis cupidiffimè excipiant. Drusus item Liviæ filius,

Augusti priuignus , quandių in expeditioneGermanica fuit, vxori se caítum integrumý seruauit.

EVADN E dum Capanei mariti corpus cremaretur, in eundem rogum sese coniecit, 3. Artis. Accipe me Capáneu , cineres miscebimus

, inquit iphias , in medios defiluitý,rogos

. Mentionem huius , & Alceltidis facit Mara tial.lib.4. epigram.75. Arserit Euadne flammis inietta mariti Nec minor Alcestin fama fub aftra ferat

@l. Indi more barbarico plures habebant vxores: inter eas quæ virum impenfius dilexisse; & ab eodem præ alijs dilecta videri cupiebat, eodem rogo cremebatur: cuius rei gratia certabant inuicem. Propert. lib. 3.eleg. 21. Viro item suo superesse noluit Portia Catonis filia, M. Bruti vxor, de qua Valerius lib.

Valerius lib. 4.c. 6. & Martialis epigram. 43.

.lib.i. Coniugis audisset fatum cum Portia Bruti, Et fubtracta fibi quæreret arma dolor :

Nondan

Nondum

fcitis , ait, mortem non polje negari? Credideram

fatis hoc vos docuise patrem. Dixit, o ardentes awido bibit ore fauillas.

I nunc ferrum turba molesta nega.

HALCYONE, & Ceyx quantum inter fe amauerint, langa & suaui narratione expofitum. lib. 11. Virum ad oraculum fèiscitandum mari proficiscentem inuitisfimè dimittit.Pręstituto tempore non reuerso, de eius salute maximopere sollicita,Iunoni votà concipit, Extinctum naufragio persomnium cognoscit. Ad litcus accurrit: in vndas super cadauer allapsum profiliit. In ipso autem saltu in auem halcyonem migraç: quam migrationem corpus quoq; maritale subit.

ORPHEV s duxerat Eurydicen, quam per gramina ambulantem, serpens morlu exitiabili ad inferos misit. Hanc quo ad tempus recuperaret, ad Plutonem, & Proserpinam cum lyra sua Musicus ille descendit

. Impe: tratam nimia videndi cupiditate contra vetitum in ipfo reditu , fiue ascensu rursus relapsam amittit.Totam fabulam persecutus eft nosterlib. 10, &Virgil:Georg.4.vterq; miro cum ingenio.

PENELOPE totis viginti annis, procis tot ambientibus se Vlylli suo intami

natam

Aatam præstitit, 3. de Arte.
Eft pia Penelope, lueftris errante duobus
Et totidem

lifiris bella gerente viro.
Etin epiftola ad maritum,quæ efti.incerep.
heroidum, ecce quam amanter, & fideliter.
Mepater Icarius viduo discedere letto
Coßit

: & immenfas increpat vsque moras. Increpet vsque licet: tua fim, tua dicar oportet:

Penelope coniux femper vlysis ero. In tales coniuges aptum eft, quod scribit Plutarchus in Amatorio. Mulier autem in genua, vi amoris cum fuo marito contemperata , amplexus urforum, odraconum potius fuftinebit, quam cona trectationem co concubitum alieni viri. Vide Prouerb. Penelopes telam texere. Quam difficilis, & fæua procis fuerit, Homerus Odyfi. 2. Me minit, & Horat. Ode. 10. lib.3,

PHILEMON & Baucis rustici coniuges, propter Iouem, & Mercurium hofpitio acceptos, & pro copia tractatos, iussi sunt optare quod liberet. Oprarunt simul mori, quoniam

vitam concorditer egissent. Lib. 8. Yi. tam infuauem fibi, &acerbam ducere sine tori consorte, vt in arctisfima amicitia fine amico, purissimi, & maximi amoris indicium eft.

Picvs-Latij rex præclarum fidei coniugalis exemplar est lib 14. Quem in vena. tionc comitibus deftitutum , & foliuagum

nacta

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

nacta Circe, adulterum facere incassum labo-
rauit. Suam quippe Canentem illi longè anto-
posuit.
ille ferox ipsámque

precésque repellie.
Et quäcunque és, ait non fum tuus : altera caprum
Metener:& teneat per longum comprecor annum.
Nec venere externa socialia federa lædam;
Dum mihi lanigenam feruabunt

fac: Canentem. Gedd, num quidquam caftius, & amantius à bono, & fideli marito dictum legistı: Laudat item noster in fuis libris coniugia Antimachi & Lydes, Philetæ & Battidis (nisi potius amica fuit) Hectoris & Andromaches, Prorefilai & Laodamiæ. Quæ quidem pro confuetudine fua poëtæ feliciora ; & in amore feruidiora fingunt, quam fortasse fuerint: quan. doquidem frequenter rem narrare consueuerunt, non qualis fuerit, verùm qualis essepotuerit, ac debuerit. Ex historijs paradigmata multa singularis cuiusdam amoris, & fidelitatis vxorum erga maritos, & vicissim horum erga illas recenset in Operis succisiuis cent. 1. Philipp. Camerarius, cap. 51. Inter quæ illud ex Ludouico Viue depromptum, de ClaraCeruenta, Bernardo Valdauro Brugensi nupta, pæne fidem excedit.

Amorin suos.
Etiamne exemplis docendi sumus; occur-

rer alia

1

« AnteriorContinua »