Imatges de pàgina
PDF
EPUB

cum videlicet (sapientis enim munus est dispucare, ac præcipere de officio) hæc omnium sunt. Omnium siquidem est facere &omittere: virtutem confe. &ari, à vitio refugere. Illa admirationem, &reuerentiam legentibus : hæc oblectationem, & gaudium agentibus pariunt. Nihil enim actione ex virtute profecta iucundius. Gaudent quidem in fceleribus perpetrādis etiam improbi:lætantur, inquit, cum malefecerint, exultant in rebus pessimis : fed gaudium illud nec sincerum, & minimè diuturnum eft. De veris exemplis, an de fi&is,& excogitatis hæc autumas? rogabit aliquis. Ego verò prius de veris, pofterius de fictis ifthæc affirmata velim: quatenus nimirum vtimagines, & simulacra quædam veritatem nobis subiiciunu. Quales sunt nonnullæ pluribus paginis abingeniofis, & prudentibus confictæ, explicaræq; historiæ. Quales in sacris Euangeliorum libris Parabolæ, quibus Deifilius hominibus iter cæleite mon

strauit.

ftrauic. Atenim, Poëtarum exempla, feu fabulæ ecquid his accéseri possung? Sanè & fệpislimè,quando nihilrationi, ac verisimilitudini (ad actionem feu fa&tum quod attinet)repugnát; imò consentientia planè continent; idq; factum exponunt, quod cum factum non fit, fieri tamen & poteit, & potuit, & aliquando eriam ita fieri omninò deber, aut debuit. Nam conuersiones illæ in arbores, in lapides, in volucres,& in res deniq; alias , fensibus vel auctas, vel deVtitutas, aut voluptatem tantum quæ runt: aut pænam peccatis commemo: racis infligendam: nonnunquam etiam præmiū talibus meritis impertiendum elle fignificant. Quod itaq; olim feci,ve ex omnibus Ouidianis monimétis wa li do morales, prouerbiaq; colligerem. & in communes digesta locos insuper Comentariolo declarata, & illustrata, ad iuuentutis vfum publico donarem (id Syntagma P. Ovidii Nasonis Hor: Tylos inscripsi) idem, & eodem scopo

in

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

in exemplis,quçex Metamorphosi presertim, obscenis prætermissis, collegi, mihi faciundum putaui. Tametfi hîc commentationes non addidi: fed alia quædam opusculo huic exornando, & palato tanquam dulci quodam fapore imbuta commendando admiscui. PoItremò illud monendus es, Lector,vnú atqueidem exemplum sub alio, atque alio titulo non inconsultò iteratum,. Caussam tutè legens cognosces. Potest enim quispiam in eodem fcelere & crudelis, & auarus, & perfidus iudicari. In fpem optimă adducor, intellecturum me aliquando, hunc quoquelaborem nostrum, si minus eruditum, ac fingularem, certè quidem pium, & probitatis per animos spargendæ, ac diffeminandæ cupidum, non inanem fuisses. Ita Devs, Diuiģ; faxinu.

INDEL

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

INDEX LOCOR V M.

A.
Amicitia, & amor.
Amor, & fides coniugalis.
Amorin suos.
Amor seu desiderium patriæ.
Amorsui, feu Qirautia.
Animositas. vide Fortitudo.
Auaritia.
Audacia, vide item: Deorum contemptio.

C.
Calamitas.
Castitas.
Crudelitas.
Crudelitas in suos.
Cupido alieni.

D.
Deorum contemptio. vide Audacia.
Deorum difeordiæ, & factiones.
Dij consulti rebus incertis, & duris.
Dij ex hominibus ob merita.
Diuina prouidentia.
Dolor immoderatus.

E.
Ebrietas,

F.
Fides coniugalis. vide Amor coniugalis.

E 3 Forma

[ocr errors]
[ocr errors]

Forma elegans.
Formæ superbia.
Fortitudo.
Furor.

Gratia relata.
Gula.

H.
Hospitalitas.

I.
Immánicas. vide Crudelitas,
Imprudentia.
Impietas. vide Deorum contemptio,
Impudentia. vide Audacia,
Ingenium.
Ingratus animus.
Inhofpitalicas.
Innocentia liberata. vide Patrocinium innco,

centiæ.
Innocentia punira.
Infania. vide Furor,
Ira vehemens.
Inuidia.

L.
Libido pænis affecta. vide Vindicta adulcerije
Luctus suorum. vide Amor in suos.

M.
Magicæ artes,

Malum

[ocr errors]
« AnteriorContinua »