Imatges de pàgina
PDF
EPUB

priuaretur. Quibus pænis variæ adulteria punirent, vide Alex. ab Alex. lib.4. cap. 1. Plutarchus fcribit, Lacedæmonios adulteris non nouisse: ideo Lycurgi legibus in adulteros poenam nullam constitutam. Leo Imp. vt est in Nouell, tam adultero, quam adulteræ na fum præcidi langit. Nempe ve eam corporis partem quam maximè deformaret, qua vter. que alteri nimium placuisset.

MED E A susceptos ex Iafone liberos, propa
ter Creusam superinductam trucidat, lib.7.-
Hinc 2. de Arte.
. Coniugis admifum violataque iura mariti
Barbara per natos Phafias vlea fuos.

Propert lib. 3. eleg. 19.
v Namquid Medea referam , quo tempore matris

Iram ndtorum cede piduit amor?
PROGN E Itym filium, & Terco patri adul-
tero pro epulis apponit.lib. 6. Propter Paridis
adulterium illa diuûm domus Ilium, & inclya
tabello Mænia Dardanidûm excisa sunt,

Virginitatis amillæ pæna. Quam venerabilem Romani habuerunt VeItalium fanctimoniam, tam grauiter stupro violatam vindicarunt, cum eas viuas humo cooperuerunt. Apud gentem quandam Indicavę

cxnu

[ocr errors]
[ocr errors]

ex nuperis Patrum noftrorum litteris didicimus, hoc etiam est in moribus, vt virgo femel lapfa nunquam maritum inueniat. Aristoteles ad nuptias virgini annos 18.viro 36. prescribic. * CALLI'S to diffimulanté fuam dia Sertian Diana comitatu fuo expellit lib. 2. & 2. Faft. Pertinet hucetiam exemplum Perimeles recitatum supra tit. Crudelitas în suos.

CANACE filiæ propter incestum admissum Æolus pater rex ventorum gladium misit, quo se occideret.Ipfüm autëm infantem canibus exponi iuber. Epist. 11.

LIMONE puella adultèrij comperta, à patre cquo famelico obiecta eft. In Ibin.

Crotopvs Argiuorum rex, quam atrox in Plamrathën filiam ex Apolline licer grauidam extiterit, narrat Starius lib. 1. Thebaidos.

Z.
Zelotypia..

i Z Elotypia Ciceroni 4. Tuscul. eft agritudo

animi, quod alter potiatur eo, quod ipse concupierat. Alij fic: Est metus , ne quis commune fecum habeat, quod tuum vnius esse velis. In coniugibus ferme dicitur. Quo vitio non minus viri, quam vxores laborant. Legem zelotypis maritis præscrípke Deus Num. s. Quondam se viris vxo

[ocr errors]

ręs

[ocr errors]

res purgabant ferro candenti, quod vel manu tractabant, vel pede nudo calcabarit. Adhibebatur item nonnunquam duellum, aqua, oleum feruens , in quod suspecti manus immitte: bant. Cuiusmodi probationes nunc legibus Pontificiis interdicta sunt.

LAVINIA Latini regis filia,de qua multoties in Æneide Maro, Æneæ coniux, Annam Didûs sororem fibi à viro quam diligentissimè commendatam, iniquis oculis cæpit afpicere, vbi eum amicius agere cum illa, & dona mittere vidit: quę etiam frequentius mitti,& ncfcio quid occultius fieri, more zelotyporum, suspicione præsumpsit. Quare tandem innocêtissimæ fæ: minæ exitium parauit, cui eam visa per quietē Dido foror subduxit. Faft. 3. Huc quoq; refer fufpicionem Procridis, de qua paulo ante. Aliquot exempla enumerat Philipp. Camerarius Oper. succisuar.cent.1.c.3 3.Helena poft obitum Menelai à Megapentho,& Nicostrata filiis Orestis fugere cõpulsa, Rhodū ad Polyxo vxorem Tlepolemi venit, quæ viro suo ab illa metués, vt zelotypa, eam arbori suspédi iubet. Leonicus var.hist.l.2.c.31. Dignum facto suo exitium sortita est, propter quam Afia, & Europa tam diuturno, &graui bello conflictatæ sunt.

am

TX

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

>

« AnteriorContinua »