Imatges de pàgina
PDF
EPUB

S.

Superbia. 7

-. ofimilem, folms fuperbuss odit elatum. Vnde inter fuperbos femper funt furgia. Potest fuperbia , vt de alijs bonis suis, fic etiam de antiquitate sua fe efferre. Prima quippe omnium extitit in vitijs: fiquidem eius pater Lucifer, qui manc oriebatur, Parcit subiectisdeus, & superbos debellat. Seu, vt cụm Apoftolorum principe loquar:

fuperbis refiftit: humilibus dat graa diam. Ad superbiam mulierum quod attinet, eius exempla plura annumerauimus titulo Formæ superbia. Faffus quippe ineft pulchris (fæminis præsertim ) fequitura superbia formam.

NIOB Es spiritus ob tantü filiorum pumea rum insolentillimè se iactantis, Latonamgue contemnétis,exitu infeliciffimo repressi sunt, lib6. Inter To AUTÉ Xvxo(vthoc racégrwsanne, ctamus) principatū tenet Herothymus,quem tradit luftin. 129. ex diuersis pellicibus genua iffe liberos 600.

Pier inouem filiæ numero superbientes, Musas ad certamen prouocarunt propositis conditionibuslib.se

Definite

Definiteindoctum vana dulcedine vulgus
Fallere: nobiscum, fi qua eft fiducia vobis,
Thespiades certate deæ : nec voce, nec arte
Vincemur, toridemöfumus.velcedite victa
Fonte Medufæo, & Hyantaa Aganippe.
Velinos Emathys ad Pemas vsque

ninosos
Cedemus (luis,dirimant certamina Nymphe

Victæ tamen in picas abierunt. - RHODOPE Nympha, & maritus eius Hæmus tam se circumfpexerunt, vt summorum Deorum louis, & Iunonis nomina sibi impoponeren. Conuerfisuntin monces eorundem quæ antea gerebant nominum. lib. 6. Horum affines puta stultos Imperatores, &reges , qui semet in deosadhuc viui retulerunt, vt Domitianus, Caius, Diocletianus, Alexander Magnus,&c. Puta & Menecracem medicum, quiin publicum prodire non folebat, nilifuis, quos bonæ valetudini reftituerat, deorum culcuint: dụtis comitatus, ipfe autem purpura cooper tus,aurea corona insignis crepidatus,sceptrūķi, manucéu alter Lupiter deorum rex proferens. Athen.lib.7.

Suspicio. Capessenda eft nobis doctrina Senecæ lib.2. de ira cap. 24. Sic autem habet. Tollenda ex animo fufpicia, o coniecture fallacißima irritaa,

L4 menta,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

menta. Ille me parum humanė falutauit: ille ofculo meo non adhæfit:ille inchoatu

fermonem citò abrupit; ille ad cenam non vocauit:illius vultus acerbior visus est. Non oberie fufpicioni argumentatio : fimplicitate opus eftisgbenigna rerum aftimatione. Nil nifi quod in oculos incurrit , manifeftum erit credamus:& quoties non ftra fufpicio vana apparuerie, obiurgemus crudelita, tem.

PROCRIS Erechtheo Atheniensium res ge prognata Cephalum maritum alieno amore captum suspicata eft, quod ille venator in zfu sub vmbra recumbens, auram vocaret,quá mulierém huius nominis credebat. Quare cu inter virgulta obferuatura latens se commouiffet, ab eodé, qui feram putarat, iaculo tranf fixa eft.l.io.Docet hoc figmétum,in matrimonio fepius perniciosam extitiffe suspicionem, & Zelotypiam. Hunc porrò eius effefcopum, monere nimirum coniuges vitare suspiciones mutuas, docet 3.de arte, vbi fabula ipla advngucm exponitur. Necito credideris: quantum cito credere ladutz Exemplum nobis non leue Procris eris.

V..

Vaticinum. Videndis, id est, vinciendis versibus dictos efle vates, auctor Varro, Verfi

'bus

A

bus enim refpondebant. Laurum vaticinaturi edebant. An propter Apollinem vatem, cui facra hæc arbor. Quare & Ja VTik v Autov'eam appellarunt,

CAÍCH A s Thestoris filius idemýj augur celeberrimus, fimul cum græcis ad Troiam obfidendam profectus , in Aulide Bæotiæ prodigium de serpente, seu dracơne in platanum, iuxta aram, vbi res diuina fiebat, afcendente, & matrem cum octo pullis pafferibus deuorante, de nouennalis belli mora interpre. tatur. Nam Troiardecimo demum anno in poteftatem Græcorum venit. lib. 13. HELEN Vs Priami filius quomodo Æneæ, iam inclinita re- Troiana , de posteritate ipfius adeoq; de Romano imperio , & Augufti po tentia multa admiranda prædixerit, legere por tes. lib. 15.

OCYRO E Chironis Centauri filia infana ti Æsculapio futura canit, fore medicum präftantem: fulmine Touis ob Hyppolytum à mortuis excitatum interiturum:ad deos mi? graturum. Item, patrem præ cruciatu moridelideraturum , votoğj periturum.lib. 2. Ibidem in equam transformátur.

PROTE V S Thetidi prænunciauit partum
Achillis.
Concipe, mater eris iuuenis ; qui

fortibus armis

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Acta

Aita patris vincet , majorg vocabitur illa lib.it.

TAGES Etruscus agricola, dum terram vertit, glebam grandiorem eruit: quæ primùm visa est moueri suapte vi:mox in formam hominis.figurari, qui futura ederet. Is ab indige, nis Tages audiuit. lib. 15.

TIRESIAS vares Penthéo Thebarum regi dilaniationem à matre , & materteris, propter Bacchi contemptum vaticinatur. lib. 13.

Vindicta adulterij. Perpetratum in vxorem Leuitæ adulterium á Beniamitis adeo punitum eft, vt tota eorum tribus , vsque ad sexcentos viros deleta sit lib. Iud. Dauid quibus pænis propter Betlaben Vriæ exagitatus fuerit, 2. Regum liber docet. Non esse iram super iram mulieris, scriptura sancta teftatur. Ea se potissimùm in thalami iniuria vindicanda exerit, quodexemplis non paucis confirmari poteft

. Deçantatum illud Clytemnestræ,quæ Agamemnonem maritum adulterij vindicem, iplumų; adulte, rum (Cassandram quippe Priami filiam pellice adducebat) adultera , adultero Ægisto adiuuante mactauit. Solon tulit,vt machus deprehélus ftatim nccaretur. Zaleucus vtoculis pri

uaretur

« AnteriorContinua »