Imatges de pàgina
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

014

nós,

fus vi ddeis Helenen perfidus hofpitum, Cor 15:33

POLYM N EST O R occidendo Polydorg, ex quieius fidei traditus erat, in hoc idemnefas incurrit. lib. 13. Virgil. 3. Æneid.

TEREVs Pandioni regi Athenarum fpopon. dit; fc Philomelam eius filiam patria charitare tractaturum, domums; incolumem, &integram reducturum. Sed longè aliter fecit.lib.6. vis THE SIĘv s quoq; in Ariadnam perfidiofiflimus extitit,lib.8. Eius querimonia elegans est apud Catullum, de nuptijs Pelei & Thecidis, & Faft. lib. 3.

Pietas'. Pietatem definit Augustin. verum Deicula tum.Cic. 2. de nat. deor. iustitiam aduersum deos. In ea pro domo sua, negat vllam pietatem esse erga deos, nisi honestam de numine eorum, ac mente opinionem. Vnde fequitur, pium esse posse neminem erga cos, de quibus honesta opinari nequit, quia fuerunt inhoncstissimi, omniģ; cultu, ac veneratione indigniffimi. Quæ autem fit pietas apud Chriftiacap.10.

ÆACVs à loue patre pro fua pietate impea trauit, vt ad reficiendum ciuium peftilentia absumptorum numerum toc homines naf

L

cerentur

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

cerentur, quot effentformicæ, quas conspiciebat. lib.1.

Æneas multis de cauflis Pij cognomen eft meritus, Ac maximè quidem propter religionem erga deos. Divorum autem numero præfertim ob fingularem pietatem adiungitùr.lib. 13.&14.

ANIV's Rex Deli, idem Phæbi facerdos, !" quia pius, à Libero obtinuit, vt quidquid eius filiæ contigissent in frumentum, vinum, olitas euaderet. lib. 13.

DEVCALION, & Pyrrha foliob pietatem communis eluuionis calamitati superfuerunt. lib. 1. Quæ virtus & Noëmo, atque propter hunc vxori eius, & filijs tribus, eorumg; coniugibus, octo hominibus tantummodo ex vniuersitate humani generis vitam in Arca feruauit. Ex qua historia, vtítem alijs multis, ad fabillam hanc deuentum eft.

NVMÆ Pompilio erga deos, facrorum ftudium quafi quædam suffragatio ad regnum fuit. lib. 15. Quod de eo fcripfit Clemens libi 10 1. Stromatum, dignum censeo, vt hic adfcribatur. Numa Pythagorens fuit. Exys autem qua à Mofe tradita funt adiutus , prohibuit Romanis, ne ho mini, aut animali

fimilem dei facerent imaginem. Cum saque centum « feptuaginta primis annis templá ædia ficarent, mullam imaginem, nec fiftam, nec depiétam

fecere.

[ocr errors]

fecere. Occultè enim ijs indicarat Numa, Numen i non alia ratione , quam mente licere intelligi.

PHILEMON, & Baucis dijs Mercurio, &

Idui ob pietatem, & hospitalitatem ita placupr .

crunt, vt totum domicilium eorum in tem-
plum mutarint, eosque,vti volebant, eiusdem
templi sacerdotes instituerint. lib.8.

Prodició
Præ omnibus proditoribus deteftandi funt
patriæ proditores,vtpote parentis sanctiffimæ.
Eroderunt proditorem etiam, quibus prodi-

tum est quippiam. Verba Liuij accipe ex lib.i. For

Tarpeius Romand præerat arci. Huius virginem filiam auro corrumpit Tatimo: ve armates in arcem accipiat.

Aquam forte ea tum facris extra mænia petitum ierat. fe

Accepti obrutam armis necauere : feu ut vi capra poti marx videretur: feu prodendi exempli causa, ne quid vfquam fidum proditori esset

. Inter sceleratos tenene &apud inferos locum suum, qui vendiderunt auro patriam. 6. Æneid. Lege Rhodigin. cap. 3.lib.8. - ARNE puella, vt docuimus fuprà, Sithonem insulam hoftibus prodidit

. lib.7. Scylla patrem cum patria. lib. s. Eriphile capta mo

nili aureo, quod Adrastus promittebat, Amin phiaraum maricum Argiuis prodidit. Statius. Seneca

L2 Raptus

[ocr errors]
[ocr errors]

MO

epidu

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

9

[ocr errors]

* R. Raptus virginum ad connubium. D

E nuptijs raptarum , & raptorum quidfos

cundùm ius ciuile, & Pontificium fenti: endum fit, docet Renatus Laurentius Theo, logus , Annotationibus eruditissimis ad Tertulliani vxorem.lib. . 2. CA SI O R , & Pollux Leucippi filias Phiceben , & Elairan rapuerunt. Protijs pugnatùnt Idas cut fratre Lynceo, quibus eas pater prius defponderar. S.Fafti ...,

Abstulerant raprás Phæben , Phæbesk, fororem ... Tyndaride fratres hic eques, ille puigilor: Bella parant, repetuntg fuas cofrater, oldas. "Leucippo fieri paétus vterque

gener Meminit & Properc.lib.1.eleg.2.Boreas,fiue Aquilo cum Orythyian ab Erechtheo Atheniensiū rege impensè rogando non obtineret, vim adhibuit, ac suis virib.vfus,eam sibi abftulit, &in Thraciam detulit. Illic gelidi coniux

Afteatyranni,ogenitrix faéta est, &c. lib.7.Pluto Proserpinam l. s. Rei-celeritatem scitè vni co pænè versu declaranit. Péne fimut vifa eft, dilečtagraprag Diti. Vfq; adeo est properatus amor

. Quaf

quis dicat, respexiffe Ouidium ad illud lulij Cæfaris, Veni, vidi, vici. Regia coniux dick

tur

editione ludorum , quos Floralia appellanit,

tur.lib 10. De hoc rapru sunt tres lib. Claudi-
ani. In 1. Martem, & Apollinem eius procos
facit, vnà cum alijs. ?

Personat aula procis, pariter pro virgine certant;
Mars donat Rhodopen, Phæbris largitur Amyllas."
Mars clypeo melior, Phæbus præftantiorärcu.

Zephyrus Chlorim, quæ latinè ex græco,
vt vult Naso, prima littera murata; dicitur
Flora, deaflorum, f.Faft. vbi loquiturhunc in
modum.
chloris eram, qua Flora vocor: corrupta latino

Nominis est noftri littera græca fono.
Quæ fuerie mihi forma, graue eft ndrrare modeftai
Sed generum matri repperit illa deum.

Etinfra. "
vim tamen emendat, dando mihi nomina nupte,

Ing meo non est villa querela torð.
Fuit & hoc nomine, Flora inquamzmere-
trix, quæ magnarum opum,quas ex ftuprorú
patientia collegerat pop. Rom. hæredem fcri-
plit, certamque pecuniam reliquit , cuius ex
annuo fænore fuus dies natalis celebraretur,
Gell, lib.6.cap.7. Lactant. lib. 1. cap. 20. Eů:
rýtus Centaurus Hippodamiam lib. 1 2. Sabi.
marum virgihnm raptus ex Liuio notissimus
eft. Similis in lib. Iudicum Ifraelitidum à Ben-
iamitis, cap.vlt.

Superbia

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« AnteriorContinua »