Imatges de pàgina
PDF
EPUB
[ocr errors]

PER'ICL YMEN V š Ķocà Neptuno bene-
ficium habuit, vt quæ sibi complacuissent for-
mas sumere,ac deponere poffet. lib. 1 2.

PROTEVM in hac claife nominat Thèseo
Achelous, poftquam ei diuersas hominum in
vnam aliquam figuram mutationes expofuit.
Addit eniin hæc lib. 8.

Stunt quibus in plures vis est tranfire figuras,
Ke tibi complexi ferram, maris incola Prateun,
Nam modò te iuuenem, modo te videre leonem.
Nunc violentus aper: nunc quem tetigile timerent,
Anguis eras : modo refaciebane cornua raurum:
Sæpelapis
poteras , arbor quog

sæpe videri:
Interdum faciem liquidarum imitatus aquarum,

Flumeneras, interdum. vndis contrarius ignis..?
De eiusdem metamorphosibus Virgil

. quoque,
Georg. 4.

SCYTHON nunc vir, nunc fæmina fiebat.I. 4.
Quam mutationem paffus eft Tiresias lib. 3.?
Cænis dono Neptuni in Cæneum virum con-
uersa vulnerari non potuit. lib. 1 2.

SOM Nvs lib. 1 1. tres habet filios, Möra
pheum, Icelon, seu Phoberorem, & Phantà-
Tum. Ex quib. primus tantum homines imita.
tur. Secundus Fit fera, fit volucris , fit longo corpore
serpens. Tertius autem in humum laxumg undama
trabemque, Queque carene anima fallaciter omnia
tranfit.

Nouercale

[ocr errors][ocr errors]

K4

[ocr errors]
[ocr errors]

V

N.
Nouercale odium.
Ide adagium, Odium nouercale. Præterea

quæ afferimus in Symbolis Virgilianis,ad illud eclog. 3. Eft mihi namg domi pater, est iniufta nouerca. Item noftrum Ludouicum de la Cerda in Commentar.

NEPH E L E, quam abdicata Cleopatra fibi confortem tori adiunxit Athamas,quomodo perniciem Phrixo, & Helle priuignis machinata fit, exequitur poëta Faft. 3.

P.
Patientia laborum,acdolorum.
D E bono Patientiæ & Tertullianus, & eius

euoluendi cupidiffimus Cyprianus Martyr vtiles libellos composuerunt, multumq; posterior à priore mutuatus est. Ex vetustiore vulcum, habitum, gestum virtutis huius eleganter descripta cognosce. Age iam, inquit,fi o'effigiem, habitumg, eius comprehendamus. Vultus illi tranquillus cw placidus, frons pura, nulla mæroris, aue ira rugositate contracta : remissa æque in latum modum supercilia , oculis humilitate, non infelicitate de ieétis. Os taciturnitatis honore fignatum. Color qualis fecuris @ innoxys. Motus frequens capitis in diabolum,

minat

[ocr errors]
[ocr errors]

Gminax risus. Cæterùm amitus circumpečtora candidus , o-corpori imprefus: vt qui nec inflatur,necinquiętatur:

ÆNEA's Troianus haud falsò in illis queat
numerari, qui plurima , & grauia cum æqua-
nimitate tolerarunt. Multum ille @ terris ia&tatus
o alto , multa quoque obello paffus. Multos ille.
casus voluit:multos ac varios labores adiuit:
Ipfiusmer illa verislima vox apud Maronem:
Per varios cafus , per tot discrimina rerum Tendimus in
Latium. Etilla in digressa ab Heleno, & An-
dromacha in 3,

Viuite felices.quibus est fortuna pera&ta
Iam fua; nos alia ex alis in fata vocamur.

De patria, quam captam, conflagrantem, & euersam vidit, taceo. Ipse lib. 2.

------ quæque ipfe miserrima vidi,
Et quorum pars magna fui. Quis talia fando
Myrmidonum, Dolopimue, aut duri miles Vlyßi.
Temperet à lacrymia?

Habes de eius nauigatione à Troia in Italiam
Metam.lib.13.& 14.

IA SON quoque multa in illa profectione
sua Colchica , & in reditu subiuit aspera, quæ
Apollonius & Valerius Flaccus persequuntur.
Eius tamen labores præ suis eleuat noster, 1.de
Ponto, eleg. s.
Apud indos verò patientia meditatio sam obftina-

Ks t'vfurpa.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

vfurpari credimur , 'vt fint ; qui omne vite tempus nudi exigant , modò Caucafi montis glaciali rigore corporasua durātes

, modèflammis fine vllo gemitu obijcientesa Atque havdparsa his gloria contempore doloris acquiritur , titulus namque Sapientiæ datur. Hæc Valer. , lib.3. C. 3. Deijsdem gymnophistis Tuscul.

s Zeno dicebat, malle se videre vnum Indum, qui correretur, quam omnes de laboris perpessione probationes discere. Clemens Stro

mat. 2.

V LYSSE M præcipuè Homerus, vatum rex & pater decantauit , & in vtroque poëmate suo ampliffimè celebrauit: maximamque partem eius laudum ingenio suo, quo beatioris venæ nullus putatur extitiffe, excogitauit, tefte Ouidio L-Trist. eleg. 4. Adde quod illius pars maxima fietu laborum. Mitramus nunc, quæ durante bello Troiano gessit , & ipsemet apud noftrum quoque lib. 13. in oratione pro armis Achilleis aduersus Aiacem percenser. Illo decennio reditus sui, in longa illa & periculos sa nauigatione quid malorum,aduersorumque casuum non eft expertus? quos tamen vniuerlos virtute, & conitantia fuperauit. 4. De Ponto eleg. 10. probè dictum. Exemplum eft animi nimium patientis vlylles, Lactatus dubio per duo lustra mari.

In pre

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

In prælio contra Ciconas multos fuorum desiderauit. In Africam vi tempestatis ad Lotophagos compulfus, rursum de socijs non paucos, qui lotorum guftato fructu , patriæ funditus immemores facti, ad naues reuerfi non sunt, amisit. InSiciliam veniés, quam illic in antro Polyphemi à faucibus diræ mortes parùm abfuit ? E duodecim eius comitibus immanis Cyclops senos deuorauit: cum altero fenario sub ouium pellibus gregiimmersus ægrè euafit. In Insula Æolia ventosin vtrem conditos, præter Zephyrum, ab Æolo cum acce. pisser, socij hortante auaritia( quodibi thefaurum conclusum arbitrarentur) vtrem aperuerunt. Inde erumpentibus, & reflantibus ventis, ad eandem Insulam reicctus, idemque donum denno flagitans , ab Æolo cũ contumelia repulsus est. Ăd Læstrygonas item acceflic, homines barbarisfimos, humanis vescentes carnibus,ibi etiam non neminem de suis perdidit. Deinde ad Acæam infulam appulfus eft, v. bi Circe veneficio quofdã de socijs eius exploratoribus in bestias muitauit. Ab huiusvenefi. eijs pharmaco à Mercurio fibi donato fefe tutatus est. Ad inferos quoq; defcédit, quo Tirefiã vatem consulerer.Ad Sirenam infulam cura fu delatus, vectorūsuorum aures cera obturauit, seseq; ad malūalligari iussit, ne cantus ea

[ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinua »