Imatges de pàgina
PDF
EPUB

insidens asello suo fenex.Et quoniam,vtOuid.
ait, Non habet ingratos fabula noftra iocos, quid mox
euenerit, eius verbis referamus, & nos quoque
rideamus licet.
Vegpiger pandi tergo refidebat aselli:

Applicat hunc ulmo, corticibusg cauis.
Constitit ille fuper ramofo

ftipite nixus,
Atque auidè trunco condita mella petit.
Millia Crabronum coëunt; vertice nude

spicula defigunt , orag, prima notant.
llle cadit preceps,o calce feritur aselli,

Inclamats suos auxiliumg rogat,
Concurrunt Satyri, turgentiáque ora parentis

Rident , percusso claudicat ille genu.
Ridetov ipse deus : limumg inducere monftrat,
Hic paret monitis, e linit ora luto.

H.

Hospitalitas.
Hristianis dată legé nouimus à Paulo Heb.

13. hospitalitatis nolite obliuisci. Quod ita veteres exequebatur, vt nullum beneuolentiæ, humanitatis, misericordię & beneficentiæ officium erga hofpites prætermitterent, Abrahamum,&Lothum per angelos,viduamSareptana, & Sunamitidem quæ Eliam,& Helisæum prophetas, Martham& Mariam, quæ Saluato

rem ipsum

[ocr errors]
[ocr errors]

:

rem ipsum hofpitio acceperunt, imitandos fibi proponebāt. Gregorius Magnus Christã habitu mendici latentem recepit. Onesiphorum Paulus ab hospitalitate in se collata mirificè ornat laudibus.

ACHE lovs Theseum apro Calydonio cæfo Athenas redeuntem, & amnis exundatione vltra procedere non valentem , domum inuitat,inensam apponit. lib. 8.

Æ A CVS, & filij eius Cephalum Athenienfium legatum pro auxilijs contra Minoem Cretenfim regem honorificè habent. lib. 7.

Anivs Deli rex,&Apollinissacerdos,Ænea hospite lætus, eum tractat liberaliter, muneribuss; donatū dimittit. libı 3.vide & 3.Æneid.

PHILEMO-N, & Baucis rustici coniuges, quam benignè Iouem & Mercurium apud se diuertentes acceperint, cum summa voluntate,scriptum lib.8. Hospitalibus adiunge exłomero Alcinoum, & Calypso, qui Vlyslem naufragũ susceperunt.Et Didonem exVirgilio,quç Troianos aduenas, & rerum omnium egenos excepit,& quç potuit, in cos benchcia locauit,

I.
Imprudentia.

A Ppellemus etiam cafum. Calu,&impru

Is

dentibus

dentibus nobis multa contingunt in vtramq partem, grata ingrata, iucunda iniucunda, bom na mala,&c. Quis enim,nisi Deus, omnia præuisa, præcognita, præcogitata, & præcauta habet? Sapientis non est, aiunt, dicere, non putaram. Sed hunc sapientem nondum inuentum opinor. Aduersus fortuita cautio nulla sufficie. Nam fi caueri possent, fortuita non essent.

ACTÆON venatum exercens, dum per fyluam ignotam adhuc vagatur, nescius ad antra acceflit,in cuius fonte Diana lauabat perçstum cum nymphis suis. Quem veluti curiositatis, & impudentiæ reum, dea aquæ aspergine in ceruum murauit. Eundem deinde canes lui, vt merillimam feram dilaniarunt. lib. 3. Caruisle culpa hominem indicat 2. Trist. Infcius Aitzon vidit fine veste Dianam:

Preda fuit canibus non minus ille fuis.
Scilicet in fuperis etiam fortuna luenda eft,

Nec veniam lafanumine casus haber. ? Fabulama's Jogiraio hoc velle coniectant. Actxonem facultates fuas in venatoriam rem, & canes prodegisse: ideo ab illis dilaceratum videri. Euripides in Bacchis idco in ceruum mutatum dicit, quod se Dianæ venandi notitia arrogantius prætulerit.

CEPHALVS Procrin vxorem fuam inter vir. i gulca obferuandi cauffa, fi forte vű cum alia

ncquam

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

nequam faceret, absconditam , rarus feram, te. lo occidit. lib.6.

CYPARISSVS puer ceruuin speciosum, fie big; valde charum, præter sententiam, conica étu sagittæ interfecit. lib. 1o.

DRYOPE Earyti filia, cum ex arboreloto, in quam nympha huius nominis tránsierat, flores puero Amphiso, quem geftabat, oblectando, rei prorsus ignara, decerpfiffet, hæsit, & in arborem redacta est. lib.9.

HYACINTHvs dum disco cum Apolline lu. dit, missusý; ab illo discus in terram cadit, atq; inde repercussus in faciem pueri resilit, indignè periit, in florem transmutatus,quem sic descris bit poëta lib.10.

Tyrios nitestier oftro
Flos oritur, formamg capit, quam lilia :fi non
Purpureus color his, argenteus esset inillis

.
I c AR 1 lapsum velaudaciæ, vel impruden-
tiæ tribuamus licet. lib. 8.

MIDAs inconsideratissimus fuit, cum munus à Baccho petiit, vt quidquid tangeret, aurum fieri, oblitus, se cibo ac potione opus habere, lib. 11.Maioricem imprudencia, vel potius ftupor, & amentia fuit, quod Pana Apollini in cantu anteposuit. Quare pro afinino iudicia auribus etiam afininis insignitus abiuit.

[ocr errors]

lib. II.

Ingenium

[ocr errors]

Ingenium. Magnorum, & præcellentium ingeniorum vsus maximè proprius, & laudabilis est inquis rere veritatem, humanarumq;, ac diuinarum rerum intelligere, ac scire rationē potius,quam aut opibus ftruendis, aut honoribus cumulandis dare operam. Etsi magna ingenia sæpe etiam magnos errores pepererunt, in iis rebus, puta , quibus hominum æterna falus continetur. Nam cæteri in disciplinis liberalibus tantas, tamque perniciosas clades non dederunt, Pofita eft autem summa visingenij, & præstantia in celeritate quadam mentis, & facilitate ad ratiocinandum, inuestigandum, & inueniendum. Quod affirmat 1. Officiorum Cicero, cum prudentifsimum, & fapientiffimum ritè haberi solere, qui maximè perspicit , quid in requige verißimum fit, quig

, eu acutißimè, e celerrimè poteft videre, a explicare rationem, etiam in hominem ingeniofum cadit,

ARACH N Es ingenium liquet satis ex tela quam

texuit lib.6. cuius fibi conscia, vel Mineruam paruipendit. Quæ contemptio illi poftmodum haud paruo ftetit.

DÆDALVs quantum valerer ingenio, Labyryntho fabricando planum fecit. lib.8. DadaLusingenio fubra celeberrimus artis ponit opus, &c.

PERDIX

[ocr errors]
« AnteriorContinua »