Imatges de pàgina
PDF
EPUB
[ocr errors]

No

[ocr errors]
[ocr errors]

1. Ici)mentis ad omnia cæcitatem. Quod cum maius videa

atur quam infania:tamen eiusmodi eft, ve furor in sapie entem cadere poßit

. Furor fiquidem e corpore , nempe ex redundantia, @gu concitatione atrabilis exiftit, quod

proa inde fapientibus, vt non sapientibus euenire poteft. Plaut cap.viden' tu illi maculari corpus totum macum bis luridis? atra bilis agitat hominem. Insania autem est ægrotatio mentis, & insanitas animi , quæ in sapiente locum non habet,cui mens semper fana & integra.

AGAVE S furor in Pentheum filium, ad facra Bacchica in montemCitherona venientem mulcis versibus in exitu lib. 3. non tam describitur, quam depingitur. Per quem materteris

duabus, Autonoe, & Ino æquè furentibus,& ri adiuuantibus pro apro struttatim eft dilania 26 tus. Ipfum quoque furentem notat Virgil. 4.

Eneid.

Eumenidum veluti demens videt agmina Penthent,
Et solem geminum o duplices fe oftendere Thebas.

ATHAMAS,& vxor Ino Tisiphones ftia mulis in furororé acti sunt.Er ille quidem videre fibi visus est leænam cum duobus catulis per aulam, ceu per fyluam currentē,cum esser con. iux,Learchùm infantem in sinu portans, quem ipse arreptū saxo inflixit. Mulier vlulans, Iparlo capillo, aliū paruulū, Melicertam puta,prçse ferens, de scopulo in vndas se præcipitem egit,

I 2 THRIL

ni

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Sh

[ocr errors]
[ocr errors]

THREICI Æ mulieres Orpheo, vt puerto guvē antea infenfę,in eum furibūdę inuadunt, miserumque laniatu perimunt. Notæ sunteti am furiæ Orestis,& Alcæmonis,qui matres occiderunt,ille Clycemnestram, hic Eriphylen.

G.
Gratia relata.

, fi facultas adsit, referre bene merentigratiam, est magis necessarium. Nullum quippe adeo homines inter se deuincit.Templa gratijs in medijs vrbibus quondam ædificari lolita, traditum ab Aristotele, vtita ciues mutuæ beneficentiæ, & gratitudinis perpetuo admonerentur. In belluis quoq; huius virtutissimulacra quædam apparent: vt ingrati etiam infra bestias ponendi videantur.

Æneas omnium laudabilium cxemplotum speculum, Annam Didonis fororem, de se Carthagine optimè meritam, & in Latium delatam, iam regno, & Lauiniæ coniugio auctus humanisfime compellans, adijcit ad referendain gratiam, At tu, seu ratio te noftris appulie oris ,

Siue Deus , regni commoda carpe mei. Mulia tibimemores, nil non debemus Elise;

Nomine

1

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Nomine grata meo, gratá fororis eris.
Mox in oppidum, & in regiam inductam
(in littore enim oberrantem conspexerat) his
verbis Lauinia vxori commendat.
Hanc tibi cur tradam, pia caula, Lauinia coniux,

Est mihi:confumpfinaufragus huius opes.
Orta Tyro eft: regnum Libyca possedit in ora:
.), Quam precor vt care more fororis ames.

Faft. 3. Idem lib.14. Metamorph. Sibyilæ,cu-
ius ductu; &comitatu inamana illa inferorum
régna luftrauerat;ad PatremAnchisen peruene-
rat,inde ad superos incolumis redierat, quantas
gratias agit? quantos ei honores promittit?A-:
chæmenides porrò homo Græcus Æneæ in se
beneficiữ

vt magnificè prædicat? eodélib.vtse
gratiæ referendæ longè imparem confitétur?
*. ACHILLE M inter gratos institutoribus,
& magistris constituit 3. de Pønto, eleg. 3•
Iræmia nec Chiron ab Achille talia cepit, qualia ipse
nimirum ab Amore. Nam cum docuiffet ama-
re, pretium accepit à discipulo exilium,idque
diriflimum.Ibidem nominatur Eumolpus, O-
lympus, Nụma:quorum primus gatiam retulit
Orpheo , alter Marsyæ Satyro, tertius Pytha-
goræ philofopho.

BACCHVS, vbi vidit Æsoni seni à Me-
dea medicamentis restitutam iuuentutem, i-
dem beneficium nutricibus suis nymphis, ad--

modum

[ocr errors]
[ocr errors]

I 3

modú senibus ob eadé precibus obtinuit. li. 7.

CERES Celeo , qui Eleusinæ regnabat, pro hofpitio gratam se monftrauit. Nam filiü eius Triptolemum, ab ortu adhuc recentem noctu igne, per diem lacte diuino fouit,& currui impofitum, quem alati dracones trahebant, ad ve sum frumenti mortalibus demonstrandum per totum orbum misit, lib. s. Et 3. Trist. eleg. 8. Nunc ego Triptolemi cuperem confcendere currus,

Mifit inignotam qui rude femen humum. Verum 4. Falt, narrat Celeum fuiffe rusticu senem, qui Cererem in casam suam diuertere rogarit,ac pæne coëgerit,cuius illa filium Triptolemum ægrotantem fanarit,& immortalem (nifi Menalinæ matris error negotium disture basser ) reddere voluerit. Promififfe tamen, primum fore, qui terræ aratro subactæ semina mandaret, frumentumque meteret.

IV PPITER&MERCVRIVS Philemonis, &Baucidis benignitate vsi , casam eorum in templum cum tecto aureo conuerterunt:ip sis.coniugibus quidquid vellent, oprandifaa cultatem concesserunt. lib. 8.

Veny s Typhonem gigantem cum Cupidine paruo fugiens ad ripam Euphratis deuenit, Ibi inter arundincs fe occultans, vento eas cocutiente hostes adeffe rata, nymphas inuocat. Profiliunt pisces duo, à quibus trans aquasge

Itantur

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

stantür. Pro meritis in celú transferấtur. 2 Fait. Sacra fi quærimus,gratissimum se exhibuit Salomon reginæ Sabæ. 1.Reg. 10.Ecrex Asuerus Mardocheo pro vita fua ab illo seruata:& pro educatione eidem Esther. Esth. cap.6.&8.

Gulan Vetusest, plures gula quam gladio perijsse, Quod optimè explicatur,& illustratur à Séneca epist.95.. vbiquantam vim morborum ventris Itudium creauerit, difertè fatis ostendit,

Quid Apollonius Tyanæus adolescentiobeso, ventrisq; farciendi admodum studioso dixerit, & responderit, Philostrat. l. s.c. 8. docer. Phago quidam adeo infignis comedo, ac nobilis bibo fuit, vt aprum integrum, panes-centum, veruecem, & porcellum vno die absumpserit, & orcam vini exhauserit. Vopiscus in Aureliano. Dum principatum tenuit Vitellius, in cænas aureorum nonagies centena millia con. sumpfit

. Xiphilin. complura no lugarico luppedicabit Rhodigin. lib. 7. cap. 11.

SILEN O quid acciderit,cognoscamus. Poftquam liber apum'examen æris tinnitu coactú in caaum arboris inclufit, Silenus & Satyri mellis, cuius dulcedinem femel gastarant, en dendi cupidissimi, dū per nemus tales delitias quæritant,in arbore bombos audiunt. Accedit

insidens

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« AnteriorContinua »