Imatges de pàgina
PDF
EPUB

bus, & Nereidibus, quoq; formæ præstantia fe anteire cum gloriaretur,ad earum iram placañdam,ceto horrendæ magnitudinis Andromedam filiam virginem deglutiendam exponere iussa est. 1.4. Chio Dædalione nata,idem Dianæ faciens,eius sagitta concidit. lib. 11. Ob similem insolentiam in Iunonem Cynaræ filiæ in gradus delubri eiusdem deæ conuerfæ funt, lib.6. Ob huiusmodi formæ superbiam & Lethæa in lapidem obduruit. lib. 10. Et Pygmæa minimæ ftaturæ, vt ex vocabulo apparet, in gruem tranfijt.lib. 6.Nihil item notius iudicio Paridis de prærogatiua formæ inter lunonem, Venerem, & Mineruam. Vicit Venus Fast. 4 Æneid. 1.Coluthus de raptu Helenæ Ouid. in epift.Hel . Dares initio historiæ Troianæ.

Fortitudo. Fortitudinem Cornificius ad Herennium: lib. 3. fic definit. Eft rerum magnarum appetitio, Ohumilium contemptio,laborisque cum vtilitatis ratione perpefsio. Virum fortem sunt qui fic defcribant. Qui est animo fidenti, qui rei honefta causa prudenter , decore', e opportune discrimina vita, co fortunarum fubit: quia nec rebus aduerfis frangitur, nec profperis nimium extollitur. Exempla fortium qualiačunque funt hæc.

ACHILLIS facta laudat Vlyfses lib. 13. ad Ttilitaté caussę suæ videlicet.Nam qui ad exer

citum

1

laca

[ocr errors]
[ocr errors]

citum Græcorű tantum heroem calliditate fua adduxit, fine controuerfia de ijs bene eft meritus. Pręcipua vero Achillis laus Hector interfectus, cuius interitus Troiæ fatū, & exitiú fuit.

AIACIS Telamonij, nobilia facinora proOh duntur in oratione, quam pro se dicit in petitie fi one'armorum lib. 13.

· ARGONAVTÆ in hunc ordinem veniunt, il&i li, inquam, duce lafone lectiiuuenes, & Argigms

uæ robora pubis, qui

Auratam optantes Colchis auertere pellem,
Aufifunt vada falsa cita decurrerepuppi,

Cærula verrentes abiegnis aquora palmis.

De Iasonel. 7. Vellus aureum quidam tradunt di fuisse librum, docentem ex alijs metallisauru

cõficere, tecto nomine vellus aureâ nominatū.

:: CADMvs Agenoris Phænicum regis filius, ilum

quantos labores in sorore tot terris veftiganda pertulit? quantum præterea vitæ periculum in dracone illo,in antro latente,sociosq; necante adiuit:quem generoso demum ausu morico. egit.l.3.Dauid leoné,& vrsum,& PhilistæűGo. liath etiamnūadolescês mori cópulit.1.Re. 17:

HECTOR E M non quidem in his libris,nifi obiter , fed in aliis perfæpe, vt virum magnanimum, ac bellicolum celebrat Ouidius. In Tri. lib. Hectora quis nosset, felix si Troia fuiffet? HERCULIS certamina hominuin gene

ri per

[ocr errors]

Hum

[ocr errors]

cxer

ri perutilia recensentur lib.9. & sunt expressa å poëtis pluribus,quafi in communi,eoq; illustri argumento ingenij vires certatim experientibus. Propert. lib.4. eleg. 10. Quis faćta Herculea

non audit fortia claua Et nunquam ad natas irrita tela feras ME LE Å GER Oenei regis Ætoliæ filius in viris fortissimis est reponendus, qui contra immanem aprum, Calydoniam regionem vaItantem pugnauit ftrenuissimè, belluamgue mactauit. lib.8. Fortes item, generosi fuerunt, qui ad huius pugnæ commercium inuitati, quorum eodem libro catalogus reperitur.

Tyndaridæ gemini præftantes, costibus alter,
Alter equo, primaqueratis molitor lajot,
Et cim Piritheo felix concordia Theseus,
Et duo Theffiada, o proles Aphareia Lyr.cens, en
THESEI decora canunturlib.7.

----- te maxime Theseu Mirata eft Marathon Cretai sanguinetauri, cu Nihil tam ei in optatis fuit,quam Herculem imitari, &, si posset, ad non minoremex virtute gloriam aspirare.

VLYSSE s oratione qua Aiaci respondet, ipsumque confutat, non pauca de actionibus suis præclaris commemorat. lib. 13.

Ac fi quid in hoc laudis genere fæminis quoque concedédum videtur (quid ni autem con

cederetur?

en:

[ocr errors]

a cederetur?) concedatur sanè Atalantæ virgini uf

Arcadiæ,quæ & ipsa famæ conficiendæ accen.
fa desiderio, ad debellandum aprum Calydo-
nium venit lib. 8. eumque prima vulnerauit.
Rafilis huic fummam merdebat

fibula veftem:
Crinis erat fimplex, nodum collectus in vnum:
Ex humero pendens resonabateburnea lauo
Telorum custos, arcum quoqlaua tenebat.

Eidem virtutis præmium Meleager apri pellem, & caput donat. Æneæ Delo abeunti rex Anius craterem munus dat, in quo cælata ab Alcone vrbs Thebana, & Orionis Thebanifi liæ virgines, quæ pro salute, & incolumitate suorum ciuium fe immolandas tradiderunt, lib. 13. Telesillam vt illuftris facti ducem mulieribus Argiuis in defendenda vrbe contra Lacedæmonios laudatin Corinthiacis Pausanias. Addatur his & Penthesilea, de qua 1.

qua I.Eneid. Virgil. & Camilla, de qua lib. 7.

Hos super aduenit Volsca de gente Camilla,
Agmen agens equitum@florentes ære cateruas.

Furacitas. MER CVRIVS ex armento Admeti regis, i quod Apollo Iouis iussu ad crimen Cyclopum

ab sę interfectorum expiandum pascebat, boues aliquot, arte sua, inquit poëta (eft enim in furado exercitatissimus)abegit lib.2.Furta eius

I etiamnum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

etiamnum pueri sigillatim posuit deorum ve. xator facetissimus Lucianus, dialgo Apollinis, & Vulcani Tomo I. Lactanr. Fur ac nebulo Mercurius, quid ad famam

fuam reliquit, nifi memoriam fraudum fuarum: Vide hymnum Homeri so ipo Peñv. Atque hic pater filium sibi similem,id eft, æquè excellenter furacem, ac verfipellem genuit Autolycum, de quo fic eft lib. 11.

Alipedis de ftirpe dei versuta propago
Nafcitur Autolycus, furtum ingeniofus ad omne.
Qui facere affueratpatria non degener artis
Candida de nigris, o de candentibus atra.

Et Martialis.
Non fuit Autolycitam piceata manus,

Exempla aliquod insignium, & ftupendo. rum furtorum collegit Philipp. Camerarius Operis horarum fuccifivar. cent. 1. cap. 64. Fures priuatorum

furtorum in neruo, atque compedibus ætatem agunt : fures publici in auro atque purpura. Gell.lib.11. cap. 1 2. Vtrum probandi sint Lacedemonij, ingeniosè furanti pæmium decernentes, quod ingenio in re qualibet honorem habendum ducerent, quæri poteft. Mihi quide hoc aliud non videtur,quam flagitijs & fceleribus viam aperire. Magis puniendi tales erão quire optima ad rem turpem abuterentur.

Furor. Furorem, inquit Cic. 3. Tuscul.efferati funt(Sto.

ici)

« AnteriorContinua »