Imatges de pàgina
PDF
EPUB
[ocr errors]

dolore incélus, exedito monte se præcipitans, in ipso casu, atque in aëre adhuc, dijs sucçurrentibus olor, seu cygnus est redditus. lib. 7. - CYPARIS S vs puer, cum ceruum ingentem, & fpeciofiffimùm, fibiq; in fummis delicijs per imprudentiam iaculo penetrasset,eius interitu eovsque doluit,vt etiam fleret sanguinem, nec Phæbum confolantem audiret, æternumque lugere destinaret. Quare ab eo in huius nominis arborem versus eft, quæ in luctibus adhibetur. lib.10. Luget & fuú ceruum ab Ascanio confixum lib.7.Aeneid. Syluia puella rustica. Inter scripta Antonij de Gueuara, hominis ingeniofi, multarumque rerum vsu periti legitur festiua consolatio ad virginem cognatam,quæ catellum suum mortuum tam perdité luxit, vtin morbum laberetur. Huc adscribe Hyrien, ob aslıduitatcm flerus (filium quippe amiserat) in stagnum mutatam. lib.7. Meleagrides Meleagri sorores ob fratrem mortuum nimium mæltas , in aues. lib. 8. Narciffum in florem. lib. 3. Pandion rex Atheniensium ob casum duarum filiarum, Prognes, & Philomelæ, miserabilem luctu contabuit. Ca. nensPici vxor viro extincto sex dies nec cibum cepit, nec somnum vidit, & in ripa Tiberis decumbens, lacrymis profundendis sese confecit

DADA

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

HS

DÆDALION propter necem filiæ Chiones, å Diana ob formæ iactantiam interfectæ tanto est in mærore versatus, vt ex iugo Parnassi in mare volens ruerit. Quod antequam tetigit, ab Apolline accipiter factus est. lib. 11.

EGER I A nympha marito Numa defuncto, nullum plorandi finem fecir, donec Diana propitia in fontem refoluta eft lib. 15.

E.
Ebrietas,

PHilo Hebræus, fcriptor probatiffimus, &

Platoni quã fimillimus lib. de Plantat. Noe multis disputat,vtrum sapiens ebrietati locum der. Eius disputationis vnicam sententiam, & Jeden ud tibi recitandum duxi. Nam hoc venenum( vinum immodicè haustum)fi non mortem,certe creat infaniam: & quid vetat etiam infania am mortem dicere, cuius accesu præcipud noftri pars mens interit ? Quantum equidem intelligo, separatio corporis ab anima, vt leuior prægrausore malo, alicnatione mentis, fi qua detur optio, eligenda eft procul dubio. Hactenus Philo. De vitanda ebrietate Plin. lib.14. cap. 21. Principem quidem ebrium morte multandum céluit Solon. Laer. Pausanias pictor ebrietatem pinxit bibétem è vitrea phiala, ita vt per vitri perspicuitaté muLiebre os fe oftentaret.Paufan.in Corinthiacis.

ELPENOR

3

ELPENOR vnus de societate Vlyílis apudCircen benè potus,fomno captus, & ftrepitu expgefactus, dum retrô recedit,per scalarūgradus pceps fertur,& ceruices fragit.Odyss.ro. In Ib. Neue gradus adeas Elpenore cautints altos.

Vima feras vini quo tulit ille modo.

Quem casum apud inferos Vlyssi occurrens narratlib. 11. Noster 3. Trist. 4. At miser Elpenor tetto delapsms ab alto

Occurrit regijlebilis umbra f40.
Simili casu pæne interijt in balneis Sinuessa-
nis nimia vini pocatione factus ebrius Philo-
ftratus, in quem Martialis epigram.83. lib.11.
A Sinneslānis conuiua Philoftrarus undis

Condu&tum repetens nočte iubente larem
Pene imitatus obit fæuis Elpenora fatis,

Præceps per longos dum ruit vsý,gradus.
SILEN V s fenex Bacchi comes, & nutri
for, vinosus fuit, de quo lib. 11.
------titubantem annisg

, meróque Puricola cepere Phryges : vintunig catenis Adregem duxere Modam.

A Marone quoque eclog. 6. temulentus,
poculisque deditus inducitur.
Silenum pueri fomno

videre iacentem,
Inflatum hesterno venas, vt femper, laccho.
Serta procul, tantism capiti delapsa , iacebant,
Et grauis atritta pendebat raniharm anfa.

HOLOFER

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

A

[ocr errors]

HOLOFERN B s quia bibit vinum multum nimis, quantum nunquam biberat, in vita fua, à Iuditha percuffus , & capite fpoliatus eft. Iudith. cap. 12.& 13.

F.

Forma elegans.
DANIN, Cyparyssum, Ganymedem,

Hyacinthú pueros, etiam dijs ob eximiam formam charos omitto, Item quos vt formosissimos enumerat fabula CCLXX.Hyginus, Iasionem,Cyniram, Anchisen &c. Quorú ctiam , nonnullorum quidem certè, Ouidius meminit. Narcisti laudatur lib. 3. Pici regis libro 13. Pythagorum sui sæculi excellentislima forma fuisse, ait Apul. Apolog. 1.& ante ipfum Iamblichus, Laertius. Item Zenonem, quem cum Parmenide & Plato à forma laudać in eod. dialogo. In deformibus facilè primas renent Therfices, descriptus 2. Iliad. &Ælopus,

à Planude in eius vita. Adducere etiam hîc longo ordine fæminas visenda specie, & ob eam dijs illis commentitijs commendaras, nihil attinet. Habemus & nos Chriftiani cùm in sacrosanctis, tum in piis historiis à pulchritudine cum virtute coniuncta prædicatas mulicres. Quas quoniam ignorantur à nemine,

præteribo

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

præteribo, & ad fabulosas transibo, quæ sese
deabus forma vel conferre, vel præferre non
timuerunt , idque cum damno suo maximo.
Mulierum prorsus illa revodía, & iftuc cer-
tamen eft, quibus natura quo placeant, nihil
maius dedit: nec reperiuntur vllæ maribus,
præsertimque iuuenibus infidiofiores tendicu-
læ.Proinde Ecclesiast.cap. 25. Ne respicias fpeci-
ciem mulieris, e ne concupifcas mulierem in specie.
Ioannem II. Mofchorum Principem hiftoriæ
narrant, nullius fæminæ aspectu, aut intuitu
ad amorem pellici potuisse ; visa etenim fæmi-
na, adeo exhorruisse , vt deliquio animi affice-
retur. Vtrumq; admirabile, & vix humanum,
posterius etiam fide maius. Sed tamen caufsæ
adducuntur. Quid porrò cogitandum viden-
ti formosam mulierem, copiosè docet nos
diuinus & aureus orator loannes Chrysosto.
mus Tomo s.pag. 1 277.col. 1. Christianæ fo.
minä laudem formæ non quærendam, nec in
carnis; sed in spiritus bono gaudendum, mo-
net Tertullianus , de cultu fæminarum non
longè ab initio

Formæ fuperbia.
ANTIGON È Iunone fe pulchriorem inci-
tans,fit ciconia lib. 6. Cassiope Cephei Ætio.
pum regis vxor, omnibus feculi sui mulierig

bus,

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
« AnteriorContinua »