Imatges de pàgina
PDF
EPUB

cptisint, docet Lactant. lib. 1. cap. 15. Minut. in Octauio.

ÆNE A M suum Venus poft tot labores exantlatos tandem cæleftibus adscribi, collo louis circumfusa orat. Impetrat, & Numicio fluuio mandat, vt eilauaturo mortalitatem omnem abluat, quod facit. Sequuntur hæc eodem

lib, 14.

[ocr errors]

-parsoptimareftitit illi. Luftratum genitrix diuino corpus odore Vnxit

, @w ambrosia cum dulci nectare mista Contigiros , fecitg deum: quem turba Quirini Nuncupat indigetem, templog, arisørecepir

. Hanc facultatem habituram promittit ei lup. piter apud Maronem 1.Æneid.

Glavcvs piscator captos à se pisces in pra. to exponens, vt eos in mare aspexit resilire, caussam nosse cupiens, herbas quibus incubuerant,mandit: & illico natura mutata in vndas Laltum dans,diis miserantibus marinus deusef ficitur.lib.13.

Herculis áztario egregiè lib.9. tractatur, facta in Oeca monte Thessaliæ, vbi structo, incensoquerogo corpus suum exuri passus est. Extremi versus hifunt.

Sicubimortales Tirynthius exuit artus,
Parte sui meliore viget, maiorg videri
Cæpis, o augufta fieri grauitate verendus.

Puer

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Quem pater omnipotens inter caua nubila raptum, Quadringo curru radiantibas intulit aftris.

Verba M. Tullijex 1. Tusculan. huc attexamus. Quid illud? num dubitas, quin pecimen nature capi deceat ex optima quog natura? quaestigitur melia or in hominum genere natura, quam eorum qui senatos ad homines iuuandos,tutandos,conferuandos arbitrātur. Abýt ad deos Hercules, nunquam abiisset , nifi cuminter homines effet, eam

fibi viam muniuisset. HERSILIA Romuli vxor,dum maritum fler, à Iunone per Irin collem Quirinalem, Romulum visura iubetur ascendere. Quod vt fecit, delapfum cælitus lumen eam in fublime sustulit.Ac deincepsOra vocari, temploģ; in eodem colle constituto, vnà cum Romulo coli à Romanis cæpta est. lib. 14.

HIPPOLYTYS Phædræ nouercæ, amore pri. uigni succensę infidiis in exilium actus,& Neptuni opera discerptus, ab Æsculapio in vitam reductus, atq; à Diana, quam religiosè colebat in Aricinum nemus translatus, diuinitate affe. ctus,& Virbius(quasi bis vir)appellat'eft.l.15.

Ino Athamantis mariti furorem effugere nitens, se cũ paruulo filio Melicerta in pelagus è scopulo deiecit. Quos Neptunus diis marinis aggregauit, dictusý; est puer Palæmon, mater Leucothea. lib.4. à Romanis Matuta. Mentio apud Cic. 1. Philipp. Nam quo augustiores vi

H 3 derentur

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

derentur dijisti factitij, relictis humanis, alia iis nomina imponebantur,

Ivlii Cæfaris animam Venus in cælo in. fert.lib.15. Eandem rem perstringit Maro I. Æneid. vbiita Iuppiter. Hunc tu olim cælo

poliis orientis onuftum Accipies fecura : vocabitur hic quog, Votis. ROMvlo filio suo Mars, promissa exigens,ab Ioue cælum poftulat. Quem è media concia. ne currui suo impositum auferr. lib. 14.

corpus mortale fub auras Dilapfum tenues, velata plumbea

funda Milla folet medio glans intabefcere cælo

. Pulchra fubit facies, @puluinaribus altia

Dignior est, qualis trabeați cura Quirini Vide præterea 2. Fast. Liuium lib.i.

Diuina prouidentia, Contra Epicurum & Epicureos prouidentia inficiantes disserit Lactan, lib.3.c.17. & deira Dei c.9.10.11.Item libello de opificio dei.Plurima arguméta aceruat Seneca, quibus videatur probari,prouidentiam effe,nec tam multa quæ fiunt, fortuito ficri,inicio libri, Curbonis mala eueniant,siue de prouidentia. Multis locis à M,

Tullio aftruitur. Stoicorum enim dogma in hoc quoq; complectitur. Illius verba recitabis mus. Cum autem dicebant illi philofophi premadm, aut prouidentiam, nullo addito,diuinam prouidentiã intellikebang: vise quis dicat, Atheniensium Rempub.confilio

[ocr errors]

regi,defir illud, Areopagi

. Sic cum dicimus prouidentia mundum adminiftrari, deesse arbitror, deorum. Plenė autem, ac perfecte fic dici exiftimaro, prouidentia deorum mundum administrari.

ROMVLVS,& Remus infantes, Rhea Vestali, Numitoris Albanorum regis filia editi, iussu Amulij maioris patrui ad proflucntem, vt summergerentur, deportati funt. Minifiri quamuis languida aqua pueros mergi poffe confidentes,in proxim4 alluuie cos expofuerunt. Cum fluuitantem alueum, 9.0 expofiti erant,jenevis iz ficco aqua deftituiffet, lupa fitiens ex montibus , qui circa funt, ad puerilem vegitum curfim flexit

. Quam fummissas infantibus prebentem mammas,easy , lambentom Fauftulzus

paftorregius in:eenit. Hæc Liuiuslibir. Noster Fast.2.&3.

Dolor immoderatus": In illa elegantissima,& prudentislima epistola consolatoria super morte filij,numero 99. fic à Seneca præceptum legimus. Est aliquis odolendi decor. Hic fapienti seruandus est: & quemadmoin cæteris rebus,ita es in lacrymis aliquid facesi. Ima prudentiú vt gaudia, fic dolores exudant:Et aporrò mortua charorum

funera doleamus acerbißime, tamen funt O alia,qua nifirefiftamus , dolorem nobis immodicum, Et inutilem , immo noxium creare poffunt, cui mature occurrendi. Exemplú autem moderati luctus ob Drusum filiū, q in Germania accubuit, proponitur Liuia Augusta Cósolat. ad Martia c.3.

AIAX

[ocr errors][merged small][ocr errors]

H 4

[ocr errors]

AIAX Telamonius poftquam caussa cecidit, atque arma Achillea, quæ expetebat, Vlyffi competitori fuo adiudicata vidit , dolor ei partes omnes mentis ademit; quapropter in ensem incubuit.lib.13. Amplificat poëta hanc animi infractionem hoc modo.

Hektora qui folus, qui ferrumignémque, louemá
Suftinuit toties , vnam non fuftinet iram,
Invictumg virum vicie dolor.

AVROR A Memnonem filium bello Troiano ab Achille occisum vfque hodie luget: & quem cernis rorem matutinum, sunt eius lacrymæ. lib. 13. Similis hyperbole illi de lacrymis Faunorum, Sacyrorum, Nympharum propter pelle nudatum Marsyam: quas vt terra combiberit, flumen in auras emiserit lib.6.

CEPHIS V s quidam immodicè mortem nepotis deflens , ab Apolline in phocam piso cem migrare iussus est. lib.7.

CYAN E nympha, cum quod conabatur, cursum Plutonis , raptam ab se Proserpinam curru vehentis, impedire nequiret, tam acerbum animo dolorem haufit, vt confecta lacrymis in stagnum colliquata fit.lib.s.

CYGNV s puer (fic enim ex effectu vocari poteft, nam nomen non producitur) cum à Phyllio quodam, quo plurimum diligebatur, taurum domicum petens consequeretur, acri

dolore

« AnteriorContinua »