Imatges de pàgina
PDF
EPUB

tus rex , caufam quæfiuit , cui fic respondit. Maritus mihi alius,fi deus voluerit, atq; alij liberi, fi hos amisero, esse possunt:alius frater parentibus meisiam vita defunctis, nulla ratione potest esse. Herodot. lib. 3. An non hæc mulier Althææ gemina, quamquam sine crudelitate crudelis?

AT HAMA $ Thebarum rex furijs concitatus.Læarchum infantem filium, definu materno abreptum faxo illisit. lib.4. & Faft. 6.

ATREV S Mycenarum rex fratrem Thyefen, coniugis fuæ corruprorem, & adulterum ita puniuit, vt ex eo incestu natos illi epulan dos exhiberet.Quod scelus foladeo exhorruit, vt currum retro reuocatet; ceu longius ab yrbe illa, ne tam immane facinus videre cogeretur, deflecteret. De Ponto lib. 4. nig Thyefteæ redeant fi tempora menfé,

Solis ad Eous currus aperur aquas.

DÆDAL vs faber fcientiflimus Perdici sororis suæ filio , fibiin difciplinam tradito, puero ingeniofiffimo ob inuentam ferram, & circinum inuidens. eñ de muro vrbis præcipitem dedit:fed Minerua cadentem miferans, in perdicem auem, antequam humum attingeret, mutauit. lib.8.

HIPPODAMAS Perimelen filiam, cui Achelous vitium obtulerat, iratus in pelagus

derur

[ocr errors]
[ocr errors]

derurbauit; eam in Infulam Neptunus conueri tit. lib. 8. Hucreferantur qui suis vel filiabus,

vel vxoribus , illis ob ftuprum perpeffum, istis obadulteriuin adıniffim necem intulirunt.":

MED EA lasoni se vxorem cominittens, eum , patre inscio è Colchide sequens, quò eundem patrem se perfequentem, & retrahere'molientem retardaret, paruum fratrem Ab. fyrrum,quem fecum habebat,in frufta deceipfit, quæ patri colligéda disperfit.3T.& in Ibin. El tua

fic litos jþargantur membra per agros,

Tänquamqu& Putrias derinisere rias.

Eadem, quo ægre faceret Iafoni, qui ipsa re ulin pudiata Corinthiorum regis filiam superindu

xerat, duos pueros ex eo genitos miferè iugu-
lauit. lib.7.& z. Trift.
Tingeret vr ferriem malorum

fanguine mater,
Concitus à læjófecit amore delor
PELEV. Achillis pater Phocüm fratrem
obtruncauit. lib. Ir.
- PHINEVS Thracũ rex Orythum, & Coram
bin filios ex Cleopatra fufceptos,impulsn Har-
palices,fiue Idææ fuper inductæ nouerc& humi-

nibus orbauit:cui talione Dij reddentes,ipfum cingo viciffim afpectu priuarunt,& infuper harpyias,

volucres spurcissimas adhibuerút, quę cibúilli 0,6 diriperent,ac fædarét. Quas ab coZeches,&Ca. etage lais depulerút.lib.7.vbi

tainen füppliciumtan

tummodo

[ocr errors]

erd

[ocr errors]

dere

tummodo, non caussa adiungitur.

SCYLI A Nisi Megarensium regis filia, vt amplexu Minois potiretur, patrem (crinę illius fatali deconso)&patriam hostibus dedidit, lib.s. & 2. Trift. Impia nec tragicos tetigisset Scylla cothurnos,

Nipatrium crinem desecuisset amor. Erin Cirinn auem conuerfa eft. Idem 1.de Ar. Filia purpareos Nifi furata capillos, Puppe cadens celfa fa&ta refertur auis

. · TANTALV s filium Pelopem diis hofpitibus in cpulas absumendum apposuit. lib. 6. Vbi tamen nihil nisi de humero eburnco legitur. Gregor. Nazianzen. orat. in sancta lumina , hoc, vt alia multa Græcorum myfteria, irridens, & deteftans, lam Pelopis carnifici. nam, inquit, deorum famem explentein, ac fæuam & inhumanam hospitalitatem , quo tandem loco pones?

TEREVs Thracum rex Philomelæ affini suæ (quippe Prognes vxoris germanæ ) poftereptam nefariè pudicitiam, etiam linguam præcidit, lib.6. An non istiusmodi crudelitatis, in suos puta , satelles in lib. Iudicum Abimelech Gedeonis filius, qui regnandi amore LXX.frafres suos occidit?

Cupido alieni:
Virtatem Ouidius ait effe , placitis abftinuisse

bonis

[ocr errors]

bởnis, fruendis vtique. Sed cur non etiam cupikendis? An idé eft quod cupitur,& quod placet? -Eam certè Christiani legem accepimus, ne cartum aliis sua non auferamus: fed animo quoque duntaxatne concupiscamus. Democritus aiebar το πλείονο επιθυμία το παρον από λλυσι, τη αισωπικ κυνι Γκέλα γινομένκ, cupidicas plurium amitit præsentia , sicut olim Æ. Topicus ille canis.

DOLON Troiarus, Eumede Patre natus;
ab Hectore Græcorum caftra exploratum mir-
titur , petitis, & promissis sibi prius Achillis
cquis, Incidit in Diomeden, & Vlyfsem, a
quibus est vita exutus. Iliad 10. Admonet hus
jus noster 3, Trist. 4.
Non fortet Eumedes orbus, fi filius eius

Stultus Achillaos non adamaffet equos.
Ét Virgil. 12 nomina habebant Balius, &
Xanthus.

D
Deorum contemptio.
Vis credit lupum, vulpeculam, bouem,

cæteraque animalia veluti ratione, & fer, monis facultate prædita inter fe, & cum hominibus collocuta, , vt finxit Æsopus vir sapien. tiffimus? Ex üs tamen commentis nos hone.

fta con

a

Sta consectari, turpia declinare discimus. Sic cũ louem, Mercurium , Bacchum Apollinem minimè pro dijs habeamus, nec eorũ proinde cótemptores pænis ab illis affectos credamus, ex istis tamen prudenter confictis fabulis, numen venerandū,& nulla re lædendã, eiusq; violatores supplicio dignos esse discimus.Hocenim poëtæ nobis persuasum esse voluerunt.

ACMON vnus de comitibus Diomedis, dun conuitia in Venerem audacisfime profundit in volucrem transformatur. lib. 14.

ACRISI V.s Argiuorum rex Bacchum despexit, nec louis effe filium credidit. Quem impietatis suæ poftmodum pænituit. lib. 14,

ÅPPVLv s paftorNymphas choros agitanres per ludibrium imitatur, & conuitia in eos jactat. Mox in oleaftrm conuertitur. lib, 14.

fuccoglicet cognofcere mores. Quippe notam lingua baccis oleafter amaris Exhibet , afperitas verborum cesit in illas. D10MED I S focij Agnon,Lycas, Idas,Rhetenor, Nycteus contempta Venere, ex Apulia in Italiam contra Åneam militätum proficisci volentes, cygnis non dissimiles transmutati funt. lib. 14.

ERISICH Ť HO N quercum in nemorë Cereri sacro, non fine Deæ defpicientia fuccidens, ab ea fame inaudita cruciatus eft,

vt suza

« AnteriorContinua »