Imatges de pàgina
PDF
EPUB

METAMORPHOSE NN

71

P.OVIDII NASONIS
Er tillist pre my dea onar a lebre

C NOTIS IL FARNABIL.
cleo lakosrali forced

126

Amfeladami,
Typis IOANNIS. BLAE V,
Sumptibus Societatis.

1650:
753609-A.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Reverendissimo in Christo Patri , ac

Honoratissimo Domino,
D. GV ILIELMO,

Cantuarienfi Episcopo,
Totius Angliæ Primati ac Metropolitano,
Regia Majestati à Consiliis sanctioribus, don

Academia Oxoniensis Cancellario.

Aude usque nascenti cumulavit eos Antiquitas , laureâ æternuin virenti coronabit eos Pofteritas, quorum virtus Heroica misellos duro fato aut iniqua fortuna preslos , ex Orci quasi faucibus,

vindiciis fecundum libertatem datis, asseruit. Lemniscatas utique laudes ad Noinen tuum, tanquain ad nuinen & arain Iovis Liberatoris & Vindicis,

, gratus ac meinor, liber ac lubens figo , cujus virtute & gratia isti qualescunque mei in Poëtis eno. dandis labores, chalcographorum plusquam aheneis vinculis emancipati , & juri suo redonati, lacem vident. Atque utinain gratias laureatas æque agere mihi in promptu esset ! quanquam & hoc fortasie æquius sit, gratias, quibus referendis impar fiein, subinde agere , femper habere, usque folvere ; & debere tainen. Neque interea tam imprudens sum reruin æstimator , ut nesciam quinam debeantur illi honores; cujus pietate viget Ecclesia , renascuntur templa; cujus munificentia & gravitate, renident Sophiæ Lares, Mufaruin ædes; florent sanitati fuæ reftitutæ Acadeiniæ; cujus prudentiâ ftatuminantur Regia confilia , Reip. salus sarta tecta conservatur. Debentur certe illi , jure solvuntur dedicata Theophylacti, Catenæ lobi, ss.Patrum, gravissinorum Theologorum, ex antiquitatis situ & ruderibus operâ fuâ erutorum æterna inonimenta. Et quâ tandem fiducia, alter ego

A 2

Sinæ

Sinxtes aquæ cotylain , alter Mises maluin Punicum offero,aut hac profani thuris accerrâ litare spero? Propensa certe, & inihi jam olim, ab iis usque annis, quibus utrique dulcia fuerunt hæc Humanitatis studia, spectatâ Gratiâ Tuâ fretus , animatuin Bonitate templuin fupplex accedo. Cujus penetralia ingrello fi non datur Theologiæ laurum figere: orare tamen in limine ut liceat, has qualescunque ederas fuspendere,atque à longè adorare,cultor religiosus peto. Atqui, ne fortè pudori Musa Palaphatiâ Tibi (it fuccin&ta papyro ; virtutis suæ conscia, precium fibi ponere non veretur. Et latent & lucent electro hoc inclusa poëtico, Theologia veterum,atque Sapientia. Illa, Mundi creationern,diluviuin, non paucás historias quæ SS.paginæ notitiam Egyptiis acceptam relatam fapiunt , recenser : Hæc, fabularum utcunque involucris velatam,complecțitur Philosophiam omnigenain ; quain vel Samius ipse tacendo dixit ; vel Stoæ , Academiæ, aut Lycei patres docuerunt ; Scita fcilicet, & Placita, quæ Naturain , Mores, Politiam informant : Historiam denique ab Orbe condito ad Augusti tempora miro contextain artificio perpetrat. Quibus omnibus cum lucem adferre ftuduerim, tum id imprimis curæ & officii mei esse duxi , ut clara illa esset, nec quæ ex trivio sumpta patrocinium tantum devenuftaret. per exey Thu Tókle

και σεβασε, μήτε ψυχήν. ει πλέον είχαν πλέον εδίδεν, ut olim Augusto Græculus. Vbi itaque demerendi deest facultas; pro more , ad vovendi decurrerem facilitatem ; nifi farius duxissem, Virtutem,quæ suâ saris luce claret , in mentis adyto venerari , quam epistolæ propylxo adorare.

onu a

Ampliffima Dignitatis tus

vetus fidusque cliens

THOM. FARNAB IV S.

IC

* METAMORPHOSEN ui patek,

plurimum

Fabii auL I B E R I.

toritas; qui lib.4. lattitut. cap. 1.

MetamorN nova fert animus b mutatas dicere formas pholeos Corpora. Dis captis (nam vos mutaftis c illas) nentio.

dem facit Aspirate meis ; primaque ab origine mundi

iu fagulaAd mead perpetuam deducite tempora carmen. ri. Apulei

epigraphe etiam fugularis eft, ut quæ fui ipfius uoica & fingularis Metamorphofis. Virgilii Æneis, Starii Thebais & Achilleis efferuntur item fingularia ; ut quæ upius perfonæ, aut uno in loco getta referant. Prævalent rames, tum in opere ipfo mulcifariæ transformationes, ut Metamorphoseis in Multitudinis ouinero juscribatur opus; tum Græcorum exemplum,quos fibi pofter, concionatis

potius illorum rhapsodiis, quam compilatis scriniis, imitandos fumst. Namque Partheuins, poeta Chius, cujus uaicus, quod fcio, fupereft versus ab A.Gellio citatus l.13. C 25. ejusdem argumenti opus infcripfit Plurale. Suur item Antonius Liberalis Mola popouteur égwyn, ut &, quos ipfecitat , Nicaoder Stiporssa , Didymardius Miga mopçucker Bikays, dotigonus Mosclers, com rioda itspoiwn Bibars, Planudes deoique Græcam luam poetæ poftri verfiobem ipfcript Mso Monçuras. Quin & Mss. quorom mihi vfum iodulfit beniguia tas Clarissimi arque Eruditissimi Viri Domini Rogeri Twisiter Equitis Aurati & Barogetti, titulum præferunt pluralem. a Corpora mutata in novas formas, fic 1.ipfe 2. Trift.in facies corpora verja novas. Quam Hypallagen fi admififfet modo, vel etiam advertisset Scaliger Hypercritic. 7. c. non licenter adeo atque iufeliciter operis hujus principium,

ob brevitatem puram ac fcitam laudarum prius , locutionis deinde ioufitare damoafer, beque pro laudato hoc Ovidii dilticho bono obrruhtler uobis penaltichon malum & furm (coufulto & eleganter à poeta faétum judicat Ger. Voffius, ur qui de corporum couverfione efter dicturus, à verborum conversione auspicaretur.) 6 Nec immiti æque cenfura, fyllabam mu iteratam rofiffet, quæ compofitio veteribus poetis, iisque majorum gentium , ufque adeo aoo difplicuit, ut eciam in delitiis fuerit, obrioxeriique inter Scbeinata locum, l'arecbafis nuucapata, c Etillas ioquir idem Scal. quid aliud ? Non aliud certe quam ab irata Critica impa&um fugillum {upercilioso Censori , qui Causalem a Copulativa doo difcreverir. Habet n. Conjun&io da vim Emphaticam in Ætiologia lavocationis. 9. d. Di(nam . i. etian vos muteltis illas) affirate captis meis. Iaidudum explora eit ab eruditisIuterpretatio ab ordine illo; Nam mutafiis vos bilas, Quo quidem modo, inquit Raphael Regius , fenfus ex eleganti io fulfus red. ditur ; Peritque univería Emphafeos gracia. Loeptum utique foret & supervacuum , quando vox ista illas includat etiam iplas Deoruin mutatas formas. d Rúnavov , &#xxóa: 900, coorinuum: quæ fumma laus eft rum ingenii tum ar. tificis poetæ uoftri, tabulas tot, tain reconditas , tam varii argumenti, continua serie, & quafi contigua structura ad modum annulorum ia torque aut ca. teca confertorum, ab orbe ufque condito ad Auguiti tempora , coane@earis, Horat. 1.1.7. O.de, Carazine perpetuo celebrare.

[ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]
« AnteriorContinua »