Libre del mostassaf de Mallorca

Portada
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Medievales, 1949 - 385 pàgines

Des de l'interior del llibre

Què en diuen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

Capítols de no comprar mercaderia ne altres coses
xliii
Lo següent capítol és continuat en lo povell Regiment ordo
xlix
Entre lo discret en Pere Cordera notari de una part dema
12

No s’hi han mostrat 36 seccions

Frases i termes més freqüents