Host bibliographic record for boundwith item barcode 89075893966

Portada
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Pàgines seleccionades

Continguts

Altres edicions - Mostra-ho tot

Passatges populars

Pàgina 147 - The devil was sick, the devil a monk would be ; The devil was well, the devil a monk was he.
Pàgina 149 - Arglwydd o'r nefoedd; molwch ef yn yr ucbelderau; molwch ef, ei holl angelion; molwch ef, haul a licuad; molwch ef, holl ser y goleuni; molwch ef, nef y nefoedd, a'r dyfroedd y rhai ydych oddiar y nefoedd. Molwch yr Arglwydd o'r ddaear, y dreigiau a'r holl ddyfnderau; tan a chenllusg; eirá a tharth, gwynt ystormus yn gwneuthur ei" air ef ; y mynyddoedd a'r bryniau oll; y coed ffrwythlawn a'r holl gedrwydd; y bwystfilod, a phob anifail; yr ymlusgiaid, ac adar asgellog; breninoedd y ddaear, a'r holl...
Pàgina 3 - Canys ei anweledig bethau ef er creadigaeth y byd, wrth eu hystyried yn y pethau a wnaed, a welir yn amlwg, sef ei dragywyddol allu ef a'i Dduwdod...
Pàgina 5 - CRYNODEB O BREGETH, A BREGETHWYD YN LLYNLLEIFIAD, TACHWEDD laf, 1818. COLCSIAID IV. 2. " Parhewch mewn gweddi." MAE yr apostol yn anno^ y Colosiaid i farwhau eu haelodau y rhai sydd ar y ddaear, godineb, aflendid, gwyn, drygchwant, a chybydd-dod, yr hon sydd eilun-addoliaeth ; yn nghyd a phob drygioni.
Pàgina 12 - Thessalonica, y rhai a dderbyniasant y gäir gyd a phob parodrwydd meddwl, gan chwilio beunydd yr ysgrythyrau, a oedd y pethau hyn felly.
Pàgina 47 - Dyma ddyben y gwaith a wneir ynddynt : " ei waith ef ydym, wedi ein crëu yn Nghrist lesu i weithredoedd da, y rhai a ragddarparodd Duw, fel y rhodiem ni ynddynt : " " od oes neb yn Nghrist y mae efe yn greadur newydd ; yr hen bethau a aethant heibio ; wele, gwnaethpwyd pob peth yn newydd.
Pàgina 13 - Ac na elwch neb yn dad i chwi ar y ddaear : canys un Tad sydd i chwi, yr hwn sydd yn y nefoedd.
Pàgina 20 - Byddwch barod bob amser i ateb i bob un a ofyno i chwi reswm am y gobaith sydd ynoch;
Pàgina 11 - Nid o weithredoedd cyfiawnder y rhai a wnaethom ni, eithr yn ol ei drugaredd yr achubodd efe nyni...
Pàgina 7 - Arglwydd yn ei garu y mae yn ei geryddu, ac yn fflangellu pob mab a dderbynio," yn enwedig wedi iddo redeg ymaith oddiwrtho, a

Informació bibliogràfica