Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

Dello Studio di Padova..

Avendo veduto per attestato del

pato in Roma nell'anno 1704. intitolato: Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseon Libri XV. expurgati , explanati cum Appendice de Diis, & Heroibus Poeticis Auctore Jofepho Juvencio è Societate Jesu Tom. II. non esservi cos’alcuna contro Prencipi, & buoni costumi, concedemo licenza à Nicolò Pezzana, che poffi essere Stampato, osservando gl'ordini in materia di stampe, e presentando le solite copie alle publiche librarie di Venetia, e di Padova.

Data 20. Maggio 1712.

[ocr errors]

Marin Zorzi Refor.
Gio:Francesco Morosini Kav.Refor.

Agostino Gadaldini Segr.

Υ Ι Τ Α.

Rtus eft Ovidius Sulmone, olim oppido Pelignorum, in Italia, ad Sarum fluvium :

Hirtio & Pansa consulibus, qui apud Mutinam bello Antoniano perierunt. Natus autem eft loco equesti, in familia perantiqua. Eluxit mira in puero indoles ad poesim: patris tamen jufsu ad leges perdiscendas, & fori quęstuosam artem , fe contulit: Athenas etiam petiit , eloquentiæ ac litterarum sedem. Extincto patre, ad fa&irandos versus fe retulit, in quibus etfi liinatus aliquando non est, ingenio nihilominus , ubertate scribendi, ac facilitate , præstat. Habitavit propè Capitolium: ejus horti propter viam Flaminiam visebantur. Cum in scribendo non se contineret pudoris finibus, ab Augusto, licentiam hanc non ferente, pulsus in exilium est Tomos, urbem Scythiæ barbaram, & inhospitam, cuin annum ageret so. ibique oão fermè annis exulavit , quibus exactis summo in mærore, diem supremum obiit, anno Tiberii septimo,Chrifti 20. Quodnam fuerit eruditorum judi

A 3

cium

cium de Ovidio, fatis loquitur consentiens tot seculorum de summo vate fama. Unum in eo multi reprehendunt, quod nimis ingeniosus åliquando sit, quod vitium fanè paucorum est. Eum Fabius multo præftantiorem futurum fuisse tradit, si ingenio suo temperare, quàm indulgere, maluisset. Illam tamen qualemcumque in fcribendo negligentiam solebat ipse excusare, cum dicerer decentiorem effe faciem, in qua nævus aliquis inesset. Id verò multo etiam apertius de istis Metamorphoseon libris confitetur, de quibus ita canit Lib. I. Tristium, Elegia 6.

Orba parente

fuo quicumque volumina cernis, His faltem veftra detur in urbe locus. Luoq;magis faveas,non funt hæc edita ab ipso Sed quafi de domini funere rapta

fui:

Quicquid in his igitur vitj rude carmë habebit,

Emendaturus, f licuilet, erat,

P. OVIDII NASONIS METAMORPHOSEON

LIBER PRIMUS.

SYNOPSIS.
Haos in quatuor elementa conver-
sum: inde natus orbis terrarum.
Quatuor mundi ætates. Gigan-

tum scelus, & pæni, Lycaon in lupum mutatur. Orbis mergitur diluvio,reparatur, faxa in homines transformantur. Pythonem Apollo interficit. Hinc orti ludi Pythii. Daphne in laurum conversa: Io in vaccam, ac posteà in Deam Isidem. Argus necatur : ejus oculis ornatur pavonis cauda.

I.
Operis propofitio.
Chaos: Orbis incunabula.
N
I

Corpora. Dii cęptis(nam vos mutastis & illas)
Aspirate meis; primaque ab origine mundi
Ad mea perpetuum deducite tempora carmen.

Metamorphoseon . MeToolcanere miras mutationes popqwris, Græca didio, fie multorum corporum, quæ znificat mutationem in a- amiffa priori forma, novam liam formam.

induerunt. In nova, 65. Animus cft Mutatas, &c. Dicendum

A 4

vi,

Ante mare,& terras, &, quod tegit omnia,celum,
TJ nus erat toto naturæ vultus in orbe,
Quem dixere Chaos: rudis, indigeftaque, moles
Nec quicquam, nisi pondus iners congeftaq; eodé
Non bene junctarum discordia semina rerum.
Nullus adhuc mundo præbebat lumina Titan,
Nec nova crescendo reparabat cornua Phæbe ,
Nec circumfuso pendebat in aere tellus
Ponderibus librata suis : nec brachia longo

[ocr errors][ocr errors]

videbatur corpora mutata nunc cernuntur , forent.
in novas for inas: dixit, mu- Unus erat... Una quędam
tatas formas in nova corpo-Orbis facies erat. Unjusmo,
ra , per Hypallagen, figuram di moles, & maffa.
poetis notam,quę voces im- Chaos. Græca elt vox;
murat ac traiicit. Sic Virgil. inultitudinem rerum in-
dicit, dare classibus Auftros, compofitam fignificat, &
pro,Dare Austris classes, seù confufionem.
naves ventis impellendas Moles. Masla informis.
permittere. Simplicius acci- Eodem congefta, Eundem
pi poteft hoc inversu forma, in locum, & acervum, con-
pro re qualibet certæ cujuf- gregata .
dam formæ ac fpeciei, quæ Semina Elementa & prin-
in novum corpus mutata fit:fcipia.
in rem aliam conversa. Titan. Sol, Hyperionis,

Dii capris .... Huic ope- uniusė Titanibus, filius.
ri, quod aggredior, favere Reparabat cornua . Luna
Superi,quandoquidem ejuf- nova cum recedità sole,ap.
inodi mutationum ipfimet paret cornuta,& coeuntibus
auctores extiriltis. paulatim córnitus luciduin

Primaque ....Et annuite , ut orbem implet. Sua cornua unum in carmen, unum in velut amittitcum decrescit, poema perpetua serie con ac lenescit : eadem reparat textuin ; iftas conversiones, acresunit, cum incipit creab orbe condito, ad meain (cere,ac veluti reviviscere. ulque ætatem , ad Augusti Phebé. Phæbi foror. nempe tempora , fa&tas , in. Ponderibus librata suis". In eludam. His primis verfibus æquilibrio ftans,ob æquale continetur Propofitio , & in omnem partein pondus: confiliuni totius operis:tum quo fit ut in mundi centrum Invocatio:quę duę jufticas- fundique pari nisu tendat, in minis primę partes à poetis eoque firma ftet. ailignantur:

Brachia, Sinus & varias Ante mare , c. Priusqua maris partes intellige, quæ mare , terra , & cælum, quo littoribus , tanquain margicuncta involvuntur, eo dií- nibus, clauduntur, & cono: Pelita & ornata modo , quo ftringuntur.

« AnteriorContinua »