Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

Terrarumque orbe, celumq;quod imminet orbi.
Cæruleos habet unda Deos, Tritona canorum,
Proteaque ambiguum,balænarumq;prementem
Ægeona fuis immania terga lacertis,

Doridaque,& natas: quarum pars nare videtur :
Pars in mole fedens virides ficcare capillos;
Pifce vehi quædam: facies non omnibus una,
Nec diverfa tamen, qualem decet effe fororum.
Terra viros, urbefque gerit,filvafque, ferafque,
Fluminaque,& Nymphas, & cetera numina ruris.
Hec fuper impofita eft coeli fulgentis imago
Signaque fex foribus dextris,totidemque finiftris.
Quo fimul, acclivo Clymeneja limite proles
Venit, & intravit dubitati tecta parentis:
Protinus ad patrios fua fert veftigia vultus,
Confiftitque procul(neque enim propiora ferebat
Lumina.) Purpurea velatus vefte fedebat

Habet. Cælatos.

Ambiguum. Cujus incerta forma & varia figura eft: modò enim fiebat urfus, modò ignis, &c.

circulos Zodiacus eft obliTritona. Vide Lib.I.n.XI. quus,& latus(infra,n.3.) In Protea. Gręca termina- eo funt figna,five conftellatio.Proteus,Neptuni paftor tiones,ut aftrologi loquunqui ejus phocas (Lib.I. nu. tur, duodecim, fingula fin10.) pafcit. Vide Virgil.Lib. gulis anni menfibus refpóIV.Georg.fub finem. dentia, fex hibernis, totide æftivis. Comprehenduntur binis verficulis:Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo; Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, Pifces. Hæc figna fol percurrit anno quolibet.Arietem ingreditur exeunte Martio; Taurum,Aprili,&c. Erant igitur ea fidera defcripta in regiæ foribus. Quo. Quam folis domum. Acclivo. Surfum leviter ere&o.

Azaona. Egzon, unusè Gigantibus, Terræ & Ponti filius, inter marinos Deos hic numeratur, & balanis infidens vehitur. Dorida. Doris, Oceani filia, Nerei uxor.

Natas. Nereidas. Mole. Rupe, fcopulo, extante ex aquis. Diverfa.Valdè diffimilis. Gerit. Calata eft plena viris, urbibus, &c. Hac fuper. Supra terras, & maria. Signa,Inter celeftis fphere

[blocks in formation]

In folio Phoebus claris lucente fmaragdis.
A dextra, lævaque, dies, & menfis, & annus,
Sæculaque, & pofitæ fpatiis æqualibus horæ,
Verque novum ftabat, cinctum florente corona:
Stabat nuda æftas, & fpicea ferta gerebat:
Stabat & autumnus calcatis fordidus uvis:
Et glacialis hyems canos hirfuta capillos.
Inde loco medius, rerum novitate paventem
Sol oculis juvenem, quibus afpicit omnia, vidit.
Quæque viæ tibi caufa?quid hac,ait, arce petifti
Progenies Phaethon haud inficianda parenti ?
Ille refert: O lux immenfi publica mundi,
Phobe pater, fi das ufum mihi nominis hujus,
Nec falfa Clymene culpam fub imagine celat ;
Pignora da, genitor, per quæ tua vera propago
Credar, & hunc animis errorem detrahe noftris.
Dixerat at genitor circum caput omne micantes
Depofuit radios, propiufque accedere juffit,
Amplexuque dato, Nec tu meus effe negari
Dignus es; & Clymene veros, ait,edidit ortus:
Quoqsminus dubites,quodvis pete munus,& illud
Me tribuente, feres: promiffis teftis adefto
Dis juranda palus, oculis incognita noftris.

accedere impunè non po-f Refert. Refpondet.

terat.

Smaragdis.Smaragdus eft gemma viridi colore.

Ver novum. Quo nempe flores nafcuntur.Tres occupat menfes ver:primò menfe dicitur novum; fecundo, adultum ; tertio, præceps. Idem aliis tempeftatibus accidit.

Inde.. Ex hoc folio, in quo medius inter quatuor anni tempeftates fedebat.

Hac arce. In hac mundi fuprema regione.

Haud inficianda. Haud neganda; non erubefcenda. Quem ego pro filio meo libenter agnofco.

Nominis hujus. Patris. Si te patrem à me appellari non recuías.

Culpam. Adulterium. Falfa imagine. Mendacio. Pignora. Indicia certa. Errorem. Dubitationem. Veros edidit ortus. Veram originem tuam tibi declaravit.

Quoque. Utque minimè dubitare poffis, te meù effe. Feres. Obtinebis.

Palus. Styx,palus inferorum,per quam Dii jurabāt. Styx Victoriam peperit: Vi&oria ftetit à Jove, in bello contra Gigantes inito. Jupiter beneficii memor,illi

сод

[ocr errors][merged small]

Vix bene desjerat: currus petit ille paternos,
Inq;diem alipedum jus, & moderamen equorum.

conceffit, ut per Stygem, tenebris, nunquam luejus matrem, Dii omnes ftrat.

jurarent, ac fi quis peje- In diem. Unius diei fpararet, divinitate centum tio.

annos privaretur.

Alipedum. CelerrimoIncognita. Sol inferos, rum; qui non tam currere æternis nempè damnatos videntur, quàm volare.

II.

Phabus deterrere Phaethontem fruftra conatur temeraria petitione.

Pænituit juraffe patrem, qui terque, quaterque Concutiens illuftre caput, Temeraria, dixit, Vox mea facta tua eft: utinam promiffa liceret Non dare:confiteor,folum hoc tibi, nate,negaré. Diffuadere licet: non eft tua tuta voluntas: Magna petis Phaethon, & quæ nec viribus iftis Munera conveniunt, nec tam puerilibus annis. Sors tua mortalis; non eft mortale,quod optas. Plus etiam,quàm quod Superis contingere poffit,

[ocr errors]

Temeraria, &c. Vocem [Stygem juraverat : Dì cumeam fecit temerariam jus jurare timent, fallere tua vox propter tuam te- Numen Virgil. Lib. VI. merariam petitionem, jure verf. 324. mea promiffa temeritatis accufantur.

Diffuadere licet. Negare non poffum, quia promifi: poffum faltem difluadere

Tuta. Sapiens, tibi utilis. Rem periculi plena optas. Itis. Tuis exiguis & mortalibus.

[ocr errors]

Tua. Eft in auferendi cafu tua voce. Ego fui temerarius qui omnia promifi, nihil excepi: fimulque, cur iftud imprudenter peteres,in caufa fui. Sors. Conditio, natura Poteft etiam fumi tua in Non eft mortale. Mortal recto cafu: vox mea teme-naturæ aptum, & con raria, fa&ta eft tua temera-gruens.

ria vox, ei anfam & oc- Plus etiam &c. Immò, alicafionem mea præbuit. quid majus ambis, & præ Promiffa non dare. Non infcitia concupifcis, quàm ftare promiffis. Cur au- quod à Superis rectè geri tem non licet ? quia per poffit, & illis concedi

C 6 Pla

Nefcius affectas: placeat fibi quifque licebit,
Non tamen ignifero quifquam confiftere in axe
Me valet excepto: vafti quoque rector Olympi,
Qui fera terribili jaculatur fulmina dextra
Non aget hos currus: & quid Jove majus habetur?
Ardua prima via eft, & qua vix_mane recentes
Enituntur equi, media eft altiffima cœlo,
Unde mare, & terras ipfi mihi fepe videre
Sit timor, & pavida trepidet formidine pectus.
Ultima prona via eft, & eget moderamine certo.
Tunc etiam, que me fubjectis excipit undis,
Ne ferar in præceps Tethys folet ipfa vereri.
Adde, quod affidua rapitur vertigine cælum,
Sideraque alta trahit, celeriq; volumine torquet.
Nitor in adverfum : nec me, qui cetera, vincit

Placeat &c. Quamlibet magnificè Deorum quifque de fe fentiat; fuis viribus confidat, quantum volet. Axe Curru.

[ocr errors]

rientem ab Occidente pro-cedunt.

In adverfum. In oppofitam partem, nempe Orien

tem.

Aget. Commodè reget. Nec me... Non abripit me Recentes. Reparatis no-impetus, qui alia fidera aurna quiete viribus. trahit. Rapior in OccidenEnituntur. Erepunt: aftem fimul cum fideribus: cendunt ægrè. fed hoc non impedit, quin

Moderamine. Arte certa: ferar motu proprio in Onempe ad inhibendos, & riente m: idq; recta via, per moderandos equos, præci-eund em circulum, nempe pitantes per viam pronam. Eclipticam: dum alii pla

Thetys. Dea maris, Ma-netæ hinc inde declinant. re. In mari fol occidere Qui cetera. Fallitur Ovicredebatur, & pernoctare. dius: nam aftra,five ftellę, Vertigine. Converfione, ut vocant, fixæ in Orientem rapido in orbem motu. Calum. Supremum, quod ab aftrologis primum Mobile nuncupatur.

L'olumine Impetu in gyrum incitato.

quoque aguntur motu proprio. Dici tamen poteft locutus ad fenfum vulgi, qui ftellas fixas moveri tantùm ab Oriente in Occidentem putat: quia motus Torquet. Cœlum fupre-jillarum proprius eft valdè mum volvitur ab Oriente lentus, vixque deprehenIn Occidentem, & ftellas ditur : itaque conficere difecum trahit: interim ftel-cuntur multis annorum læ, & ipfe fol, contrario millibus orbem illi fimimotu, & obliquo, in Olem, quem fol anno uno

Im petus; & rapido contrarius evehor orbi.
Finge datos currus; quid ages? poterifne rotatis
Obvius ire polis, ne te citus auferat axis?
For fitan & lucos illic, urbefque Deorum,
Concipias animo, delubraque ditia donis
Effe: per infidias iter eft, formafque ferarum:
Ut que viam teneas, nulloque errore traharis,
Per tamen adverfi gradieris cornua Tauri,
Emoniofque arcus, violentique ora Leonis,
Sævaque circuitu curvantem brachia longo
Scorpion, atq; aliter curvantem brachia Cancru.
Nec tibi quadrupedes animofos ignibus illis,
Quos in pectore habent, quos ore, & naribus
efflant,

in Ecliptica peragit.

Adverfi. Tibi occurrenRapido orbi. Celo in Oc- tis ex adverfo. Sol enim cidentem præcipitanti. proprio motu ab Ariete Rotatis polis.Incitatiffime fertur in Taurum, à Tauro cęli converfioni refiftere. in Geminos, &c.

Poli funt pun&a duo in Tauri. Unius è fignis Zofphæra, circa quæ tota vol-diaci, fupra numeratis, n.1. vitur. Pro integra cælefti Emonios arcus. Occurret fphera hic fumuntur. tibi Chiron centaurus,arcu Citus axis. Cælum celer-minax. Chiron unus è cenrimè agitatum: Axis eft li- tauris, qui dimidia parte nea ducta per centrum à corporis homines;pofterio polo ad polum. Pro calori, equi effe fingebantur, in ipfo celeriter in occafum Emonia, ideft, Theffalia, rapto hic ufurpatur. vixit: Efculapium,& Achil Auferat. Impediedo quo- lem,educavit,ac demum in minus in Orienté eveharis. fidera translatus eft. Urbes Deorum. A Diis habitatas.

Scorpion. Pro, Scorpium. Octavum eft fignum Zo

Ditia Donis. Donariis lo-diaci. cupletibus ornata templa. Aliter &c. Scorpius braFerarum.Signa Zodiaci om- chia diffundit longè, & ea nia,quatuor exceptis, bel-curvat à principio: Cancer luarum habere formas fin- in extrema parte,& brevio guntur à poetis, & aftrolo- re circuitu fua infle&tit gis.Ab iis porrò excogitatę Prætereà Cancer brachia funt ille figure, ut faciliùs occidenti habet obverfa : ftellæ diftinguerentur. Scorpius, orienti: Cancer Ut viam teneas.Quamvis deorfum verfa tenet, Scorrecta, & inoffenfa, via pius furfam. gradiaris.

2 a

Animofos. Inflammatos.

In

« AnteriorContinua »