Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

Succubuiffe oculos, adopertaque lumina fomno: Supprimit extemplò vocem, firmatque foporem, Languida permulcens medicata lumina virga. Nec mora, falcato nutantem vulnerat enfe,

Qua collo eft confine caput, faxoque cruentum Deiicit, & maculat preruptam fanguine rupem. Arge,jaces; quodq; in tot lumina lumen habebas, Extinctum eft, centumq; oculos nox occupat una. Excipit hos, volucrifque fuæ Saturnia pennis Collocat, & gemmis caudam ftellantibus implet.

Adoperta. Te&a,velata, gi capite. obruta. Volucris fue. Pavonis.Sunt Firmat.Auget: corroborat. pavones in Junonis tutela: Permulcens. Leniter tan. cujus currum trahunt. Eos gens. idcircò Junoni confecratos Medicata. Certis phar-tradit Athenæus, quod macis infecta quodam primum confpe&ti fuerint toxico imbuta. in infula Samo,quæ JunoNutantem. Ut fomnolen-ni Sacra. Adde quod inter ti folent. volucres hæc pulcherrima Lumen Vitam , quæ fit, ut aquila fortiffima. omnes oculos animabat. Itaque hec Jovi; illa JunoExcipit Capit ex Ar-ni, dicata.

[ocr errors]

X I X.

Io priftina forma reftituitur, &fit Ifis
Egyptiorum Dea.

Protinus exarfit, nec tempora diftulit iræ :
Horriferamq;oculis,animoque objecit Erinnyn
Pellicis Argolicæ, ftimulofque in pectore cæcos
Condidit, & profugam per totum terruit orbem.

Exarfit.Juno in iras exar-, citur à calcaribus,& ftimufit, ob Argum interfectum. lis quibus punguntur feræ. Objecit animo Erinnyn. Oeftro illam exagitaffe JuImmifit furorem pellici no fertur. Eft autem cftrus, Argolicæ, id eft, Joni.mufcæ genus, equis, & boErinnys,Græca vox, furiam bus infeftum. Ea vox fufonat. Supra, num.9. rorem etiam apud poetas Argolica. Argiva.Argos, fignificat. Lege Virgil.III. urbs clariffima Græciæ. Georg. verfu 107. Stimulos cacos. Rabiem

Profugam &c. Compulit occultam. Metaphora du- fugere per totum orbem,

Ultimus immenfo reftabas, Nile, labori: Quem fimul ac tetigit, pofitifque in margine ripe Procubuit genibus; refupinoque ardua collo, Quos potuit, folos tollens ad fidera vultus, Et gemitu, & lacrymis, & lucifono mugitu Cu Jove vifa queri eft. Vultus capit ergo priores, Fitque, quod ante fuit: fugiunt de corpore fete, Cornua decrefcunt, fit luminis arctior orbis, Contrahitur ri&tus, redeunt humerique,manufq; Ungulaque in quinos dilapfa abfumitur ungues: De bove nil fupereft, formæ nifi candor, in illa: Officioque pedum Nymphe contenta duorum Erigitur; metuitque loqui, ne more juvence Mugiat, & timide verba intermiffa retentat: Nunc Dea Niligena colitur celeberrima turba.

caco metu, terrore panico, Dilapfa. Decrefcens, agitatam. diminuta, mutata. Immenfo labori. Fuge Nymphe. Per è fimplex diuturna & infinite. Poft fcribitur:eftque re&ti casus, luftratas errore longo re-ut Penelope.

giones plurimas, in Ægyptum, ubi Nilus eft, ve

nerat.

Erigitur. Staturam priorem & erectam, fumit. Intermiffa. Interrupta. Refupino. In tergum re- Niligena turba, Ab Ægyp flexo. tiis, Niliaccolis, & quafi Luminis. Oculi. filiis, quippe qui ab eo aRictus. Hiatus oris. lantur. Sacerdotes Ifidis Ungulaque &c.Et ungula lineis utebantur veftibus. pedis bifida fcinditur in Hinc in quibufdam codi quinque digitos, quorum cibus legitur. Linigera. extrema funt ungues: fu- Ægyptii lunam Ifidis nomitur quafi materia unde mine colebant: Ofiridis, formentur digiti. folem.

X X.

Epaphus, Ionis filius, fit Egypti Deus. Cum
Phaethonte delitigat.

Hinc Epaphus magni genitus de femine tandem
Creditur effe Jovis: perque urbes juncta parenti

Hine Epaphus, &c. Ex eo Epaphus ex illa natus ali quod Jovis pellex Io fuerit, quanto poft creditus eft

[ocr errors]

Templa tenet. Fuit huic animis ęqualis, & annis Sole fatus Phaethon, quem quondam magna loquentem

Nec fibi cedentem, Pheboque parente fuperbum
Non tulit Inachides: matriq;ait, omnia demens
Credis, & es tumidus genitoris imagine falfi.
Erubuit Phaethon, iramque pudore repreffit:
Et tulit ad Clymenen Epaphi convitia matrem.
Quoque magis doleas,genitrix,ait; ille ego liber
Ille ferox, tacui: pudet hæc opprobria nobis
Et dici potuiffe, & non potuiffe refelli.
At tu, fi modo fum celefti ftirpe creatus,
Ede notam tanti generis, meque affere celo.
Dixit, & implicuit materno brachia collo,
Perque fuum,Meropifq;caput,tedafque fororum,
Traderet oravit veri fibi figna parentis.
Ambiguum eft Clymene precibus Phaethontis
an ira

Mota magis dicti fibi criminis; utraque colo
Brachia porrexit: spectanfque ad lumina folis,

Jovis filius, & ab Ægyptiis, cere.
in ipforum urbibus, cum
matre colitur.

Per fuum,&c. Oravit Clymenen per ipfius caput.

Animis. Superbia, ob Mos erat deprecari, jurare,

per caput, id eft, vitam ac Se falutem fuam, vel alterius, quia nihil vita carius.

natalium fplendorem. Magna loquentem jactantem arrogantiùs. Inachides. Epaphus,Inachinepos.

Matri. Clymene credis, te Phœbi filium dicenti ; valdè falleris.

Meropis. Clymene, poft fufceptum è Phebo Phaethonte, nupferat Meropi.

Tadas. Nuptias. Ita, inquit, bene ac feliciter nuImagine. Inani,& ambitio- bant meæ forores, uti te fo nomine. Opinione falfa. oro, & obteftor, &c. Faces Ille ego liber. Ego ille,qui ante recens nuptam fereliber, & ferox, in refpon- bantur,cum fponfi domum dendo effe confuevi, tamen vefperè ducebatur. tacui, &c.

Ambiguum eft &c. IncerEde notam. Oftende mihi tum eft, an magis fuerit figno aliquo,& argumento, commota filii precibus me tam nobili genere na- quàm ira & dolore objeâi tum effe. criminis; népè quod PhacMeque affere cœlo. Doce thontem ex alio, quàm me originem à Superis du-Apolline, fufcepiffet.

Jure

Per jubar hoc, inquit, radiis infigne corufcis Nate, tibijuro, quod nos auditque, videtque; Hoc te,quem fpectas;hoc te,qui temperat orbem, Solefatum: fi ficta loquor, neget ipfe videndum Semihi, fitque oculis lux ifta noviffima noftris. Nec longus patrios labor eft tibi noffe penates: Unde oritur, terrę domus eft contermina noftræ, Si modò fert animus,gradere, & fcitabere ab ipfo. Emicat extemplò lætus poft talia matris

Dicta fue Phaethon; & concipit æthera mente Ethiopafque fuos, pofitofque fub ignibus Indos Sidereis, tranfit ; patriofque adit impiger ortus.

[ocr errors]

Juro te fatum. Juro tep Ethiopas fuos. Populos. natum effe hoc fole, quem Africæ interioris: quibus fpe&as, &c. imperabat vel quorum Noviffima. Ultima. Sta-unus erat. tim emoriar. Penates. Domum. Supra, num.7.

Unde oritur &c. Domus unde Sol oritur, non abeft procul à noftra regione. Emicat. Exfilit: ad iter fe accingit. Concipit athera mente. Celum adire ipfum ftatuit: jam in cœlo eft.

Ignibus fidereis. Sole calidiffimo. Sub Zona torridæ parte.

[ocr errors]

Indos India Afiæ pars, ab Indo fluvio appellata.

Ortus patrios. Locum,. unde Sof, ipfius parens, oritur; & ubi erat ejus re gia, quæ defcribitur Libri fequentis initio.

C 4 P.OVI

50

P. OVIDII NASONIS
P. OVIDII

METAMORPHOSEON

P

LIBER SECUNDUS.

SYNOPSIS.

Haethon calo dejectus. Ejus Sorores in populos mutata. Cycnus in olorem: Califto in urfam: Corvus ex albo in nigrum: Ocyroe in equam: Apollo in paftorem: Battus, & Agraulos in lapides: Iupiter in taurum. Invidia domus. Europe rapta.

I.

Phaethon poftulat à Sole,ut ejus currum faltem uno die regat. Solis regia, currus, equi, defcribuntur.

RE

Egia Solis erat fublimibus alta columnis,
Clara micante auro, flammasque imitante
ругоро:

Cujus ebur nitidum faftigia fumma tegebat:
Argenti bifores radiabant lumine valve.
Materiam fuperabat opus: nam Mulciber illic
Æquora cælarat medias cingentia terras,

Pyropo. Eft genus æris, ita ut in medio divisæ,hinc duđilis, admixta auri par- & inde aperirentur. Lib.I. . te quarta, quod in lami-numer.7.

Opus. Artificium, quo materia erat ornata, & polita: cælatura.

nas tenuatum inducebatur Radiabant lumine argen-
inftar fulgentis tectorii. ti. Argento teЯæ, aut è
Plin. Libr. XXXIV. cap.8. folido conflate erant.
pyropi bracteam vocat. Pro-
pertius etiam lib.IV. Eleg.
XI. Sic fcribit: Inducto
fulgebat parma pyropo
Quibus è locis patet pyro-
pum non effe gemmam,
aut carbunculum,ut vulgò
fertur.

Bifores valve. Duplices,

[ocr errors]

Mulciber. Vulcanus: Sic di&us à mulcendo feù molliendo, ferro.

[ocr errors]

Illic. In illis valvis. Medias. In mediis aquis pofitas.

Ha

[ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinua »