Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

Marmor eamq; Paron, quaq; impia prodidit Arne
Sithonis, accepto, quod avara popofcerat, auro.
Mutata eft in avem,que nunc quoq;diligit aurum,
Nigra pedes, nigris velata monedula pennis.
At non Oliaros, Didymeq;& Tenos, & Andros,
Et Gyaros, nitidæque ferax Peparethos olive,
Gnofacas juvere rates. Latere inde finiftro
Oenopiam Minos petit, Æacideja regna:
Oenopiam veteresappellavere; fed ipfe
Eacus Æginam genitricis nomine dixit.
Turba ruit, tantæque virum cognofcere famæ
Expetit. Occurrunt illi Telamonque, minorque
Quàm Telamon, Peleus, & proles tertia Phocus
Ipfe quoque egreditur tardus gravitate fenili
acus, & quæ fit veniendi caufa requirit.
Admonitus patrii luctus fufpirat, &illi

Paron. Infulam marmore, Sporadibus nunc Jura. fuo nobilem, in eodem ma- Peparethus ( Saraquino > ri Ægao. prope Macedoniam, in finu

Quamque &c. Obfcurum Thermaico, jacet. eft quam infulam his verbis

Gnofiacas.Gretenfes.Gno vates indicare velit, & que-fus, oppidum Creta. nam illa fit Arne, quæ pro- Oenopiam. Vetus eft nodiderit patriam, auro viata. men infulæ, quæ poftea diSitbonis. Threicia:Thref- &a fuit Egina, ab Ægina fa. Eft enim Sithonia Thra- Eaci matre. Hinc orti Æciæ pars. Pro Sithonis legut acidæ fpe&tat finiftrum nonnulli Cythnon, ... vo- latus infularum, quas prius Juntque Cythnum (infulam nominavit; ipfa è regione Egai maris, Gaura) fuiffe Athenarum jacet, in finu ab Arne proditam. Saronico: Egina.

4

Moneduta. Avis è corni- Turba. Incolæ Ægina. cum genere, fic dicta, quafi Virum. Minoa. monetula, quòd monetæ & Tanta fama. Tam celepecuniæ amore capiatur, brem.Juftitiæ laude floruit: eamque fuffuretur. Plin. quamobrem juri apud infeEam Galli vocant corneille ros dicendo prepofitus à emmantelee; Itali, monac-Jove dicitur.

chia .

Telamon, Peleus, Phocus. At non, c. Minoi auxi-Æaci filii. lium non tulere Oliarus, Admonitus, &c. Minos, (Quiminio) Didyme, Tenos Crete rex, in qua centum Tine) & Andros (Andro) erant urbes, de fuo dolore, Cyclades; Gyarus, una è ac filii cariffimi jactura in

[ocr errors]

Diéta refert rector populorum talia centum ;
Arma juves oro pro nato fumpta, piæque
Pars fis militiæ: tumulo folatia pofco.
Huic Afopiades: Petis irrita, dixit, & urbi
Non facienda meæ : neque enim conjun&ior ulla
Cecropis hac eft tellus; ea foedera nobis.
Triftisabit, Stabuntque tibi tua fœdera magno,
Dixit; & utilius bellum putat effe minari,
Quàm gerere,atque fuas ibi pręconfumere vires.

terrogatus, & dicere coa- Eafœdera nobis. Antiquum
aus, primo ingemuit; de-inter me, atque Athenien-
indetalia dicta repofuit: fic
refpondit Æaco.

Arma. Mea. Suppetias fer patri filium cęfum ulcifcenti.

fes fœdus intercedit, quo vetamur ne alteri, alterorum hoftes juvemus.

4bit. Minos.

Stabunt &c. Conftabunt magno. Hæc fœdera tibi erunt exitialia.

Et utilius, &c. Credidit

Tumulo, &c. Manes filii mei folare,nec inultos illos fine: vel; mihi ipfi folatium hoc præfta, ut placide mo-Minos fuis rationibus effe riar, cædem filii ultus. Afopiades. Eacus, A fopi nepos. Egina quippe,mater Eaci, Afopo erat genita. Petis irrita. Incaffum rogas me, ut opem feram, & auxiliares tibi copias jun-obiicere exercitum prafta

[merged small][merged small][ocr errors]

utilius,& cófultius, minari duntaxat bellu Aaco,quàm illi inferre, ne fuasibi vires & copias confumeret, antequam ipfos Athenienfes lacefferet, quibus integrum

bat, quàm accifum obfidioAthenienfi-ne, forfan diuturna, Ægina, & debilitatum.

X II I.

Eacus prifcum fœdus renovat cum Cephalo,
Athenienfium legato.

Claffis ab Oenopiis etiamnum Lycia muris
Spectari poterat: cum pleno concita velo
Attica puppis adeft, & portus intrat amicos,

Claffis,&c. Vix difcefferat Ægina Minos;ejus claffis adhuc in Eginæ confpe&u erat,cum navis Athenienfis in Egine portum fubiit.

Oenopiis. Supra,num.12. Lycia. Cretica. Lyftus, oppidum Creta.

Amicos. Portum Ægina, infulæ amicæ, & federatz

Ce

Que Cephalum, patrięque fimul mandata ferebat
acide longo juvenes poft tempore vifum
Agnovere tamen Cephalum,dextrafq;dederunt,
Inque patris duxere domum. Spectabilis heros,
Et veteris retinens etiamnum pignora formę,
Ingreditur, ramumque tenens popularis oliva,
A dextra, lævaque, duosætate minores
Major habet Clyton,& Buten, Pallante creatos.
Poftquam congreffi, primi fua verba tulerunt
Cecropide: Cephalus peragit mandata, rogatque
Auxilium, fœdufque refert, & jura parentum,
Imperiumque peti totius Achaidos addit.
Sic ubi mandatam juvit facundia caufam,

Cephalum Ducem Athe- (lantis,cujus pater Pandion, nienfem, Dejonei filium, rex Athenarum.

Holi nepotem.

Poftquam,&c. Poft mutuas Patria. Athenarum. Fe-Athenienfium procerum,& rebat navis Cephalum, cui aci, falutationes, primi Athenienfes mandaverant, quæ cum Æaco ageret. Eacida Filii aci: Peleus, Telamon, & Phocus. Dextras dederunt.Junxerunt; amicitiæ pignus. Patris. Eaci.

[ocr errors]

Heros. Cephalus. Veteris forma. Venuftatis, quam recenti lu&u perdi

Athenienfes ceperunt verba facere: Cephalus exponit legationis fuæ fummam, nempe ut auxilium, contra Minoem preftent Egineta Athenienfibus.

Cecropida. Cecrops primus. rex Athenienfium.

Fadus refert &c. Comme

derat; qua florebat in ju-morat fœdus priftinum à

ventute.

majoribus jurejurando fir

Pignora. Notas, veftigia. (matum, inter Athenienfes, Popularis oliva. Quæ ar- & Æginetas.

bor Athenienfibus cara, & Peti. Cephalus quæri à quafi propria, quippe fa-Minoe; totius Græciæ imera Palladi, Athenarum perium docet. Affectaritypræfidi oliva pacis (quam rannidem.. petebat Cephalus) fymbolum eft.

Achaidos. Achaja, Græciæ notiffima pars, à qua A dextra.. Cephalus ma- ipfi Græci Achivi, nomijor,ætate, & forfan ftatura, nantur: Græcia, Achais. duosAthenienfes primarios Sic, ubi..Poftquam pro adolefcentes, minores, id- commiffa fibi caufa Cephaeft,inferiores ætate hinc lus eloquenter, & appofite inde comites habet Cly-peroravit ; fic locutus eft tum, & Buten: filios Pal-acus.

Ea

acus, in capulo fceptri nitente finiftra, Ne petite auxilium, fed fumite, dixit, Athene :: Nec dubiè vires, quas hæc habet infula,veftras Ducite, & omnis eat rerum ftatus ifte mearum. Robora non defunt, fuperat mihi miles,& hofti: Gratia Dis; felix, & inexcufabile tempus.

Immò ita fit, Cephalus; crefcat tua civibus opto Urbs,ait: adveniens equidem modò gaudia cepi, Cum tam pulchra mihi, tam par ætate, juventus Obvia proceffit; multos tamen inde requiro,

Quos quondam vidi, veftra prius urbe receptus. Aacus ingemuit, tristique ita voce locutus.

Eacus in, e. Refpon- funt,fuperfunt, milites, qui dit illi Eacus, innixam ha- & me tueantur, & hoftem bens manum finiftram ma- laceffant.

nubrio fceptri Legitur Gratia Dis. Sit fuperis vulgò, in capulo regni, opi-gratia Superis gratiam nor mendose. Capulus, eft habeo, quòd fuppetant èa pars enfis, falcis, aut fce- copiæ fatis magnæ, & miptri,&c.qua res ifta capiun- hi tuendo, &hosti oppu tur, & tenentur. Porrò fce- gnando. ptrum prifcorum regum aliud nihil erat, quàm ba culus oblongus, inftar pedi paftoralis & in fumma

parte incurvus.

Athena. O Athenienfes. Nec dubiè..Pro certo habetote, infulæ meæ copias, effe veftras vobis addi&tas.

[ocr errors]

Inexcufabile,&c. Felix eft rerum mearum ftatus, nec poffum uti excufatione alicujus calamitatis, quæ impediat quominus opem vobis feram.

Tempus. Sæpe vox ea fumitur pro fignificandis rebus adverfis, aut fecundis.

Immò &c.Ego verò id cupio, inquit Cephalus, & à Superis oro,ut pergasabun.. dare militibus, & populo : fit tibi propria hæc, & perpetua, felicitas.

Omnis eat Totus hic meus ftatus, tota refpublica, omnis populus eat vobifcum; omnes fortunæ meæ vobis militent volo. Pro, Omnis eat, &c. Le- Par atate. Ejufdem omgerim libenter cum Hein-nes ætatis: quippe nati omfro, Communis (nempe mihi & vobis) rerum ftatus ifte mearum eft. Omnia quippe, ut paræmia fert, amicorum communia. Robora. Copiæ. Superat Abundè mihi

nes eodem tempore,uti mox Eacus exponet : vel ejufdem ac Cephalus ætatis.

Inde. Ex hoc civium nu...

mero.

Requiro. Defidero; abef fe, obiige, video.

[ocr errors]

Flebile principium melior fortuna fecuta eft: Hanc utinam vobis poffem memorare! fine ullo Ordine nunc repetam: neu longa ambage mo

rer vos,

Offa,cinifq;jacent,memori quos mente requiris; Et quota pars illi rerum periere mearum ?

[ocr errors]

Flebile principium. Cala- Et quota, &c. Et illi mitatem regni mei, & cla- quidem , quos requiris dem, excepit fors melior: qui extin&i funt, minima nempe mutatio formica- pars erant populi mei rum in homines: unde cla- qui penè totus peftilentia des reparata. periit.

XI V.

Eginam vaftat peftis.

Dira lues populis, ira Junonis inique,
Incidit, exofæ dietas à pellice terras.

Dum vifum eft mortale malum, tantęque latebat
Caufa nocens clad is, pugnatum eft arte medendi.
Exitium fuperabat opem, quæ victa jacebat.
Principio cælum fpifla caligine terras
Preilit, & ignavos inclufit nubibus æftus.
Dumque quater plenis explevit cornibus orbem.:
Luna, quater plenuna tenuata retexuit orbem,
Letiferis calidifpirarunt flatibus Auftri

Populis. Hujus meæ in-tuor menfium explicat poefulæ. ticè: per quos nimirum luExofa &c. Junonis ira, na quater implevit fuum, quæ oderat has terras, ortem, & eundem quater. hanc infulam, appellatam velut deftruxit, exhaufit nomine Æginæ, quæ Jovis que.

pellex.

Quater plenis. Melius Mortale. Humanum; hu- quater junctis. Hanc lectiomanis remediis curabile.nem fimilibus exemplis fir, Morbus quafi moritur, cum mat Heinfius.

fanatur.

Tenuata. Diminuta, de◄

Letiferis

&c. Quatuor

Exitium. Vis morbi. crefcens.

Opem. Remedia. Victa.

Irrita. Preffit. Texit,obruit. iftis menfibus, Auftri pestis.

Dumque c.Spatium qua- lentes flavere. Ve

« AnteriorContinua »