Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

H

Dello Studio di Padova..

"Avendo veduto per atteftato del Segretario noftro nel libro Stampato in Roma nell'anno 1704. intitolato: Publii Ovidii Nafonis Metamorphofeon Libri XV. expurgati, & explanati cum Appendice de Diis, & Heroibus Poeticis Auctore Jofepho Juvencio è Societate Jefu Tom. II. non effervi cos'alcuna contro Prencipi, & buoni coftumi, concedemo licenza à Nicolò Pezzana, che poffi effere Stampato, offervando gl'ordini in materia di ftampe, e prefentando le folite copie alle publiche librarie di Venetia, e di Padova.

Data 20. Maggio 1712.

Marin Zorzi Refor.

Gio: Francefco Morofini Kav.Refor.

Agostino Gadaldini Segr.

P. OVI

y ITA.

Rtus eft Ovidius Sulmone, olim oppido Pelignorum, in Italia, ad Sarum fluvium : Hirtio & Panfa confulibus, qui apud Mutinam bello Antoniano perierunt. Natus autem eft loco equefti, in familia perantiqua. Eluxit mira in puero indoles ad poefim: patris tamen juffu ad leges perdifcendas, & fori queftuofam artem, fe contulit: Athenas etiam petiit, eloquentiæ ac litterarum fedem. Extincto patre, ad factitandos verfus fe retulit, in quibus etfi limatus aliquando non eft, ingenio nihilominus, ubertate fcribendi, ac facilitate, præftat. Habitavit propè Capitolium: ejus horti propter viam Flaminiam vifebantur. Cum in fcribendo non fe contineret pudoris finibus, ab Augufto, licentiam hanc non ferente, pulfus in exilium eft Tomos, urbem Scythia barbaram, & inhofpitam, cum annum ageret 50. ibique octo fermè annis exulavit, quibus exactis fummo in mærore, diem fupremum obiit, anno Tiberii feptimo,Chrifti 20. Quodnam fuerit eruditorum judi

A 3 cium

cium de Ovidio, fatis loquitur confentiens tot feculorum de fummo vate fama. Unum in eo multi reprehendunt, quod nimis ingeniofus aliquando fit, quod vitium fanè paucorum eft. Eum Fabius multo præftantiorem futurum fuiffe tradit, fi ingenio fuo temperare, quàm indulgere, maluiffet. Illam tamen qualemcumque in fcribendo negligentiam folebat ipfe excufare, cum diceret decentiorem effe faciem, in qua nævus aliquis ineffet. Id verò multo etiam apertius de iftis Metamorphofeon libris confitetur, de quibus ita canit Lib. I. Triftium, Elegia 6.

Orba parente fuo quicumque volumina cernis, His faltem veftra detur in urbe locus.

Quoq;magis faveas,non funt hæc edita ab ipfo Sed quafi de domini funere raptafui:

Quicquid in his igitur vitj rude carmë habebit, Emendaturus, fi licuiffet, erat.

P. OVI

P. OVIDII NASONIS

METAMORPHOSEON
LIBER PRIMUS.

SYNOPSIS.

Haos in quatuor elementa converfum: inde natus orbis terrarum. Quatuor mundi ætates. Gigantum fcelus, & pæna. Lycaon in lupum mutatur. Orbis mergitur diluvio,reparatur,& faxa in homines transformantur . Pythonem Apollo interficit. Hinc orti ludi Pythii. Daphne in laurum converfa: Io in vaccam, ac pofteà in Deam Ifidem. Argus necatur: ejus oculis ornatur pavonis cauda.

IN

I.

Operis propofitio.

Chaos: Orbis incunabula.

N nova fert animus mutatas dicere formas Corpora. Dii ceptis (nam vos mutaftis & illas) Afpirate meis; primaque ab origine mundi Ad mea perpetuum deducite tempora carmen.

Metamorphofcon. Mera-canere miras mutationes Mopowris, Græca dictio, fi- multorum corporum, quæ gnificat mutationem in a- amiffa priori forma, novam Liam formam. induerunt.

In nova, &c. Animus cft Mutatas, &c. Dicendum

Α 4

vi.

Ante mare,& terras, &, quod tegit omnia,cęlum, TJ nus erat toto naturæ vultus in orbe,

Quem dixere Chaos: rudis, indigeftaque, moles Nec quicquam, nifi pondus iners congeftaq; eodé Non bene junctarum difcordia femina rerum. Nullus adhuc mundo præbebat lumina Titan, Nec nova crefcendo reparabat cornua Phœbe, Nec circumfufo pendebat in aere tellus Ponderibus librata fuis: nec brachia longo

videbatur corpora mutata nunc cernuntur, forent. in novas formas: dixit, mu- Unus erat... Una quędam tatas formas in neva corpo-Orbis facies erat. Unjufmo, ra, per Hypallagen, figuram di moles, & maffa. poetis notam,que voces im-i Chaos. Græca eft vox; mutat actraiicit. Sic Virgil. multitudinem

rerum indicit, dare claffibus Auftros, compofitam fignificat, & pro,Dare Auftris claffes,feù confufionem. naves ventis impellendas permittere. Simplicius acci

Moles. Mafla informis.
Eodem congefta, Eundem

pi poteft hoc inverfu forma, in locum, & acervum, conpro re qualibet certæ cujuf-gregata.

dam formæ ac fpeciei, quæ Semina Elementa & prinin novum corpus mutata fit:cipia.

in rem aliam converfa.

[ocr errors]

Titan. Sol, Hyperionis, Dii captis Huic ope- unius è Titanibus, filius. ri, quod aggredior, favete Reparabat cornua. Luna Superi,quandoquidem ejuf-nova cum recedit à fole,ap. nodi mutationum ipfimet paret cornuta,& coeuntibus auctores extiriftis.

Primaque....Et annuite, ut unum in carmen, unum in poema perpetua ferie contextum, iftas converfiones, ab orbe condito, ad meam uíque ætatem, ad Augufti nempe tempora, factas, in. cludam. His primis verfibus continetur Propofitio, & confilium totius operis:tum Invocatio:que due jufti carminis prime partes à poetis affignantur.

paulatim cornibus lucidum orbem implet. Sua cornua velut amittit cum decrefcit, ac fenefcit: eadem reparat ac refumit, cum incipit crefcere,ac veluti revivifcere.

Phabe. Phabi foror. Ponderibus librata fuis. In æquilibrio ftans, ob æquale in omnem partem pondus: quo fit ut in mundi centrum undique pari nifu tendat, in eoque firma ftet.

Brachia. Sinus & varias Ante mare, &c. Priufquamaris partes intellige, quæ mare, terra, & cælum, quo littoribus, tanquain margicun&ta involvuntur, eo dif-nibus, clauduntur, & con pofita & ornata modo, quo ftringuntur.

Am

« AnteriorContinua »