Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

Sternit, & imponit Phorcynidos ora Medufæ. Virga recens, bibulaque etiam nunc viva medulla, Vim rapuit monftri, tactuque induruit hujus: Percepitque novum ramis, & fronde, rigorem. At pelagi nymphæ fa&tum mirabile tentant Pluribus in virgis, & idem contingere gaudent. Seminaque ex illis iterant jactata per undas: Nunc quoque coraliis eadem natura remanfit Duritiem tacto capiant ut ab aere; quodque Vimen in æquore erat, fiat fuper æquora faxum.

Tentant. Experiuntur. Idem contingere. Virgasa fubftratas Medufeo ca

Phorcynidos.Filię Phorci. Viva. Cujus medulla, & intimus fuccus, adhuc vi-fe vebat; nondum ficca, re- piti, fimiliter lapidefcere. cens defecta à radice.

Seminaque, &c. Iterum,

Vim. Senfit vim capitis atque iterùm, virgas capiti Medufei: eam in fe traxit. illi fuppofitas, tanquam coRigorem. Ramuli corallii, rallii futuri femina, pera. fub aquis candidi,&molles: quas fpargunt. exempti,confeftim lapidef- Vimen. Virga mollis, & cunt, & interdu rubefcunt. flexibilis.

ΧΙΙ.

Perfeus grates ob victoriam agit Superis; narrat quomodo Medufa caput abftulerit.

Dis tribus ille focos totidem, de cefpite ponit: Lævum Mercurio, dextrum tibi, bellica virgo, Ara Jovis media eft: mactatur vacca Minerva, Alipedi vitulus; taurus tibi, fumme Deorum. Protinus Andromeden, & tanti præmia facti Indotata, rapit: tædas Hymenæus, Amorque

c. Focos totidem de cefpite. Aras gramineas tot, quot erant Dii: tres tribus.

Alipedi. Mercurio.

Diis tribus. Jovi, Miner-¡ vimus ad eas voces Tu comes væ,Mercurio, quibus hanc exterior victoriam acceptam referebat. Medium locum Jovi tribuit, ut honoratiffimum: proximum Palladi, cujus ope & aufpiciis pręcipuè vicerat. de loco dextro & finiftro, uter fit honora tior, vide Lipfium Lib.II. Electorum c.2. Horat. Lib. II.Sat.5. & quæ ibi annota

Indotata. Hoc folo contentus præmio; & oblatum, dotis loco, regnum refpuens.

Tadas. Nuptias. Suprà n.z.Lib.I. n.7.

Pra

Præcipiunt, largis fatiantur odoribus ignes:
Sertaque dependent tectis: & ubique lyræque,
Tibiaque, & cantus, animi felicia læti
Argumenta, fonant referatis aurea valvis
Atria tota patent; pulcroque inftru&ta paratu
Cepheni proceres ineunt convivia regis.
Poftquam epulis functi, generofi munere Bacchi
Diffudere animos: cultufque, genufque locorum
Querit Abantiades; quærenti protinus unus
Narrat Lyncides morefque habitumque virorum.
Quæ fimul edocuit: Nunc, ò fortiffime,dixit,
Fare precor, Perfeu, quanta virtute, quibufque
Artibus, abftuleris crinita draconibus ora.
Narrat Agenorides gelido fub Atlante jacentem
Effe locum, folidæ tutum munimine molis:
Cujus in introitu geminas habitaffe forores
Phorcydas, unius fortitas luminis ufum.

Precipiunt. Adornant : legendum suspicatur : Qua magnificè preparari jubent, tu virtute...

Legunt aliqui, pracipitant,
id eft, accelerant.
Hyemenaus. Deus nuptia-
rum præfes.
Satiantur. Implentur.

Jacentem. Planum, spa

tiofum.

[blocks in formation]

Phorcydas. Seu Phorcy

Ignes. Acerra, foculi. nidas, Phorci filias. PræOdoribus. Thure, fuffitu.ter Gorgonestres, fuerunt Et ubique. Vetufti quidam. aliæ duæ Phorci filiæ, quas libri habent: Citharæque, Talas Graas dixere Græci, Lyraque: alii, lituique; aut hoc eft, vetulas, quia illotique, lyreq; lotos, filtula las cum canitie natas fineloto. Argumenta. Signa. Cepheniregis. Cephei. Diffudere. Laxavere, fol

[blocks in formation]

gunt. Iftæ unum habebant oculum communem, quem fibi invicem tradebant utendum hunc illis abftulit Perfeus, eoque ufus ad Medufæ antrum pervenit. Vide Natalem Comitem Lib. VII.c.12.Item adagium Orci galea. Erafm.

Unius &c.Quæ unum tantum oculum haberent,cumque non infixum capiti, fed exemtilem, & velut infiti

Quant a virtute. Heinfius tium.

Aftu.

Id fe folerti furtim, dum traditur, aftu
Suppofita cepiffe manu, perque abdita longe,
Deviaque, & filvis horrentia faxa fragofis,
Gorgoneas tetigiffe domos, paffimque per agros,
Perq;vias, vidifle hominum fimulacra, ferarumq;
In filicem, ex ipfis, vifa converfa Medufa.
Se tamen horrende, clypei, quod læva gerebat,
Ere repercuffo, formam afpexiffe Medufæ.
Dumq;gravis fomnus colubrafq; ipfamq;tenebat:
Eripuifle caput colla; pennifque fugacem
Pegafon, & fratrem, matris de fanguine natos,
Addidit, & longi non falfa pericula curfus:
Que freta, quas terras, fub fe vidiffet ab alto;
Et que jactatis tetigiffet fidera pennis.

Aftu. Dolo,induftria. Traditur. Ab una forore, alteri.

Tetigiffe. Acceffiffe. Gorgoneas. Suprà nu.9. Ex ipfis. Hominibus, & feris.

num, equum alatum, qui Pegafus di&us eft, à voce Græca y, fons : quia propè fontem natus; aut fontis Hippocrenes auctor fuit: alterum, hominem gladio inftru&tum, cui noHorrenda. Anguibus cri- men Chryfaor, quæ vox nitæ. Scribit Pierius bel-Græca, enfe aureo armalatrices quafdam in Africa tum fonat, & quem Pegafi feminas comere caput an- fratrem vates nofter appelgujum pellibus confuevif-lat. Ipfe Pegafus à Diis fe. Hinc nata fortaffe Me- pofteà datus eft Bellero dufæ fabula. phonti, ut Chimæram inEre repercuffo, &c. Per-terficeret: fontem Hippofeus, ne, vifo Medufæ ca- crenen in Parnaflo extudit pite, in faxum ipfe quo- ungula; demum inter fi que verteretur, accepit à dera eft relatus. Pallade clypeum, ære nitido pellucidum, inftar fpeculi cryftallini. In eo Medufam impune afpexit, & obtruncavit.

Matris. Medufæ, cujus è fanguine, geniti.

Addidit Narrare per

rexit.

Subfe. Infra fe,interra. Repercuffo. Lib.III. nu.7. Alto.Cœlo:fummo aere. Pegafon. E colli Medulę Et que,&c. Ut propius ad refe&ti cruore ajunt nata ipfas ftellas volando accefduo quædam monftra: u-fiffet, Ar&on, Cancrum.n.9.

METAMORPHOSEON

LIBER QUINTUS.

,

SYNOPSIS.

rant, ab eo mutantur in faxa. Origo fontis Hippocrenes. Mufain aves transformant fefe, & Pieri filias in picas vertunt. Dii bello Giganteo in varias animantum figuras transformati. Raptus Proferpina. Hanc Ceres dum orbe toto quarit puerum procacem, in ftellionem; Lyncum in Lyn cem, mutat: Proferpina afcalaphum in bubonem. Cyane & Arethusa fontes fiunt: Sirenes, aves. Triptolemus artem frumenti ferendi docet.

I.

Phineus Cephenos in Perfeum concitat.
pugna conferitur.

[ocr errors]

Umque ea Cephenum medio Danaejus heros Agmine commemorat,fremitu regalia turbę Atria complentur, nec conjugialia fefta Qui canat,eft clamor; fed qui fera nuntiet arma: į Inque repentinos convivia verfa tumultus Affimilare freto poffis, quod fæva quietum Ventorum rabies motis exafperat undis. Primus in his Phineus, belli temerarius auctor,

Ea. Quæ narrantur in fi- mor plaudentium, & tripune libri fuperioris. diantium, qualis nuptias Cephenum. Cephenorum: decet : hunc merito comprocerum & amicorum Ce-pares turbato mari, &c. phei. Suprà. Lib.IV.nu.12. In his. Inter Cephenos. Danaejus. Perfeus, Da- Phineus. Cephei frater, naes filius. Lib.IV.nu.9. cui prius defponfa fuerat Nec c.Neque ille eft cla-Andromeda.

Fra

Fraxineam quatiens ærate cufpidis haftam,
En, ait, en adfum prærepte conjugisultor:
Nec mihi te penne, nec falfum verfus in aurum
Jupiter, eripient. Conanti mittere, Cepheus
Quid facis,exclamat? quæ te,germane, furentem
Mens agit in facinus? meritifne hæc gratia tantis
Redditur? hac vitam fervatæ dote rependis?
Quam tibi non Perfeus,verum fi quæris, ademit;
Sed grave Nereidú numen, fed corniger Ammon,
Sed quæ vifceribus veniebat bellua ponti
Exfaturanda meis: illo tibi tempore rapta eft,
Quo peritura fuit: nifi fi crudelis id ipfum
Exigis, ut pereat; luctuque levabere noftro.
Scilicet haud fatis eft, quod te fpectante revin-
&a eft,

Et nullam quod opem patruus,fponfufve,tulifti:
Infuper, à quoquam quod fit fervata, dolebis?
Præmiaque eripies? quæ fi tibi magna videntur,
Ex illis fcopulis, ubi erant affixa, petiffes.

Nuc fine,qui petiit,per qué hęc non orba fenectus, Ferre, quod & meritis, & voce eft pactus, eumque

Fraxineam. Confectam èj ftulas, ut pereat. Anfervafraxino arbore.

tam doles,& dolorem tuum luctu meo vis confolari, ut te immeritò ulcifcaris?

[ocr errors]

Falfum &c. Jupiter, quem falfo jactas tuum patrem,& in aureum imbrem mutatum fuiffe blateras. Mittere. Haftam in Per-Cephei frater. feum torquere.

Patruus Phineus, erat Andromeda patruus, quia

Meritis tantis. Tanto, quo nos Perfeus affecit, beneficio.

Hac dote. Hac mercede vitam filiæ meæ liberate remuneras?

Quam tibi..Non tibi eripuitAndromedam Perfeus, fed Jupiter, & Nereides. Ammon. Lib. IV. nu.ro. Corniger dicitur, quia fpecie arictis colebatur. Vifceribus meis. Mea filia. Niff. Nifi fortè po

Pramia. Ipfam Andromeden, cùm regno dotali,

Petiffes. Petere debue ras Tunc Andromedam honeftius fortiufque tibi vendicaffes, cum alligata erat fcopulo.

Nunc fine, c.Patere modò,ut qui petiit, ideft,accepit, & eripuit Andromedam è tanto difcrimine ; cui debeo quod orbatus filia fenex non fim, ferat, fumatque illam conjugem, quam, & interpofita pas

« AnteriorContinua »