Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

Victus, & oftentis, quæ plurima viderat, exit
Conditor urbe fua, tanquam fortuna locorum,
Non fua fe premeret; longifque erroribus actus
Contigit Illyricos, profuga cum conjuge, fines.
Jamq;malis,annifq; graves, dum prima retractant
Fata domus, releguntque fuos fermone labores.:
Num facer, ille mea traje&tus cufpide ferpens,
Cadmus ait, fuerat, tum, cum Sidone profectus
Vipereos fparfi per humum, nova femina, dentes?
Quem fi cura Deùm tam certa vindicat ira,
Ipfe precor ferpens in longam porrigar alvum:
Dixit, &, ut ferpens in longam tenditur alvum,
Duratæque cuti fquamas increfcere fentit,
Nigraque cæruleis variari corpora guttis;
In pectufque cadit pronus, commiftaque in unum
Paulatim tereti tenuantur acumine crura.
Brachia jam reftant, quæ reftant brachia tendit,
Et lacrymis per adhuc humana fluentibus ora,
Accede, ò conjux, accede, miferrima, dixit.
Ille quidem vult plura loqui; fed lingua repente
In partes eft fiffa duas; nec verba volenti
Sufficiunt,quotiefque aliquos parat edere queftus,
Sibilat, hanc illi vocem natura reliquit.

Oflentis.Prodigiis,quę fci-| licet oftenduntur ad homines divinitus monendos,incutiendum terrorem, &c. Urbe. Thebis. Lib.III.

num.I.

Tanquam &c.Quafi locus, & Græcia, effet caufa tot calamitatum, quibus premebatur; ac non potiùs finiftra ipfius fortuna.

Illyricos fines. Illyria eft regio Europa ampla (la Schiavonia) fupra Epirum, ad Septentrionem refpiciens Italiam , interjecto mari Adriatico.

Retractant. Commemorant inter fe: refricant.

Num facer &c. An ille ferpens, quem interfeci (Lib. III.) erat confecratus alicui Deo, qui pænas à nobis repetat tot cladibus?

Vipereos. Lib.III. n.3.

Quem fi &c.Qued fi,propter illum anguem cafum Superi tam atrociter mihi funt irati, & infenfi; non recufo, ut illos placatos habeam, fieri ferpens.

Increfcere. Innasci.

Guttis. Notis, maculis, quibus tanquam guttis afpergitur pellis ferpentum.

In partes duas. Linguam celeritate fumma vibrant ferpentes, adeòut gemina,

Fata. Ærumnas, clades.' immò triplex, videatur.

Men

Nuda manu feriens exclamat pectora conjux, Cadme, mane; teque his infelix exue monftris. Cadme, quid hoc? ubi pes? ubi funt humerique, manufque?

Et color,& facies? & dum loquor, omnia? cur non
Me quoque cæleftes in eundem vertitis anguem?
Quifquis adeft (aderant comites) terretur: at illa
Lubrica permulcet criftati colla draconis;

Et fubitò duo funt, junctoque volumine ferpunt,
Donec in appofiti nemoris fubiere latebras.
Nunc quoque nec fugiunt hominem, nec vul-
nere lædunt,

Quidq;prius fuerint, placidi meminere dracones,

Monftris. Excute illam terribilem formam.

At illa. Hermione, in anguem verfa, lambit colla Cadmi. Heinfium vetufti codices impulerunt,ut fcribendum putaret: At illos (nempe comites Cadmi) lubrica permulcent criftati

& Hermione, modò in angues verfi.

Criftati. Extat in capite draconum pellis fubreca, inftar crifte.

Volumine. Corpore,quod volvitur in ferpentibus, ac trahitur per terram. Appofiti. Vicini.

colla dracones. Permulcent Nunc quoque &c. Dicun dracones, quorum capita tur dracones gaudere hocriftata: nempe Cadmus,minum afpectu.

I X:

Gutta fanguinea Medufei capitis, in angues converfa: Atlas in montem.

Sed tamen ambobus verfæ folatia forma Magna nepos dederat, quem debellata colebat India, quem pofitis celebrabat Achaja templis. Solus Abantiades, ab origine cretus eadem,

Nepos. Bacchus: Semeles filius, quæ Cadmi & Hermiones filia.

Achaja. Pars Grecia, Peloponnefo proxima Bunc Livadia vocatur. Abantiades, Acrifius, A

bantis filius, rex Argivoru.

Ab origine eadem. Belus, Abantis pater, filius Jovis fuit, ficut Bacchus : ergo Acrifius originem fuam pas riter ad Jovem referebat. Cretus. Ortus, genitus.

Acrifius fupereft, qui moenibus arceat urbis Argolice, contraque Deum ferat arma, genufque Non putet effe Jovis. Sed nec Jovis effe putabat Perfea, quem pluvio Danae conceperat auro. Mox tamen Acrifium ( tanta eft præfentia veri) Tam violaffe Deum,quàm non agnofle nepotem, Pænitet: impofitusjam cælo eft alter; at alter Viperei referens fpolium memorabile monftri, Aera carpebat tenerum ftridentibus alis:

Argolice. Argolicam urbe | perit, & morte impietatem vocat ipfos Argos. Argo. luit.

Contra Deum. Bacchum. Præfentia. Vis,efficacia. Genus Jovis. Non putat Violaffe Deum. Bacchum Bacchum effe Jovis genus, fprevisse. Nepotem. Perid eft, à Diis, à Jove, o-feum.

ziundum.

Viperei monftri fpolium. Sed nec Jovis &c. Quem- Caput Medufæ, viperis coadmodum, non credit Bac- matum. Medufa, Phorci chum effe filium Jovis: ita filia, Palladi se præferebat. nec Perfeum Jove natu pu- Indignata Pallas ejus critat, fed in utroque fallitur:nes, quibus maximè Nepnam alter, nempe Bacchus, tuno placuerat, in angues jam inter Superos relatus e-mutavit, iifque vim hanc rat:alter, nimirum Perfeus, indidit, ut quicumque ipfos egregiis facinoribuscælum afpexiflet, verteretur in laipfum promerebatur. pidem. Nec fatis: Perfeo

Perfea.Gręca terminatio: mactandam objecit, qui, pro Perfeum. Fuit Acrifio cum ejus caput à collo reGlia Danae hanc in tarri cifum ferret per Libyam,Aahena tenebat claufam, fricæ partem, delapfę funt quia fe à nepote occiden- in terram fanguinee gutta, dum audierat. Jupiter in ao mutatæ in angues. imbrem aureum mutatus, Alis. Talaribus, feù penut poetæ canunt, ex ea Per- nis, quas à Mercurio acce feum fufcepit; is Acrifium perat. Vulgò tradunt mapoftea imprudens,dum dif- &atam communi Deorum co luderet, interfecit. Ho- confilio Medufam, dolenrat.lib.III. Ode, Inclufam. tium fcilicet plurimos ho

Pluvio auro. E Jove in mines ejus afpe&u lapideauream pluviam converfo. fcere. Pluto igitur galeam Mox tamen.. Brevi tamen Perfeo dedit; Mercurius poenituit Acrifium, & quod talaria, & falcatum enfem; previffet Bacchum,&quod Pallas clypeum, inftar fpePerfeum pro Jovis filio culi politum, in quo Medunon agnoviffet talem fam averfus, & impune, af enim utrumque effe com- piceret ; feque illi tanti

ope

Cumque fuper Libycas victor penderet arenas,
Gorgonei capitis gutta cecidere cruentæ,
Quas humus exceptas varios animavit in angues:
Unde frequens illa eft, infeftaque terra colubris.
Inde per immenfum ventis difcordibus actus
Nunc huc, nunc illuc, exemplo nubisaquofa,
Fertur: & ex alto feductas æthere longè
Defpectat terras, totumque fupervolat orbem.
Ter gelidas Arctos, ter Cancri brachia vidit:
Sæpe fub occafus, fæpe eft delatus in ortus.
Jamque cadente die veritus fe credere no&ti,
Conftitit hefperio, regnis Atlantis, in orbe:
Exiguamque petit requiem, dum Lucifer ignes
Evocet Aurore, curfufque Aurora diurnos.
Hic hominum cunctis ingenti corpore præftans
Japetionides Atlas fuit: ultima tellus

Rege fub hoc, & pontus erat, qui folis anhelis

operis ducem, & adjutrice japparet ftella Hefperus: de præbuit. Ipfa deinde Medu-qua fit mentio lib.II.n.3. fa caput à Perfeo fumpfit, Dum.. Rogat,ut ibi perno& Ægidifuæ inferuit. &tare poffit, donec poftera Gorgonei. Medufei. Fue-dies oriatur.

runt Phorci, Dei marini,fi- Lucifer. Lib.II.nu,3. liæ tres,Medufa, Sthenyo, Ignes aurora. Celum folet & Euryale; diae funt Gor-apparere manè candens, & gones à voce Greca opds, rutilum.

que torvum & ferocem, fi- Curfufque, &c. Donec gnificat. Scribit Diodorus aurora folem quafi evocet feminas fuiffe in Africa ad curfum quotidianum bellicofas: iis bellum à obeundum. Perfco illatum, vidam ea- Japetionides. Filius Jarum ducem Medufam. peti: Promethei frater. Per immenfum. Per vafum aeris fpatium. Seductas athere. A cælo

remotas.

Ultima tellus. Veteres putabant Mauritania, & vicinis regionibus, orbe terminari,à meridie, & occidéte. Artos. Signum eft Sep- Adhuc enim latebant Ametentrionale. Lib.II.n.3.&12. rica, & Africa interior. Cancri. Cancer Zodiaci fi- Rege fub hoc. Erant in gnum eft quartu.Lib.II.n.1. Atlantis ditione.

Ter . Sæpe luftravit Et pontus, qui &c. Mare regiones Cancro, & Urla, occidentale. fubje&as.

Anhelis. Diurno labore

Hefperio. Occidentali: ubi fatigatis.

G 6 Æquo

Equora fubdit equis, & feflos excipit axes
Mille greges illi, totidemque armenta per herbas
Errabant, & humum vicinia nulla premebat.
Arborea frondes auro radiante nitentes,
Ex auro ramos, ex auro poma, tegebant.
Hofpes, ait Perfeus illi, feù gloria tangit
Te generis magni; generis mihi Jupiter auctor:
Sive es mirator rerum; mirabere noftras.
Hofpitium,requiemque peto. Memor ille vetuftæ
Sortis erat. Themis hanc dederat Parnaffia forté:
Tempus, Atla, veniet; tua quo fpoliabitur auro
Arbor: & hunc prædę titulu Jove natus habebit.
Id metuens, folidis pomaria clauferat Atlas
Manibus, & vafto dederat fervanda draconi:
Arcebatque fuis externos finibus omnes.
Huic quoque; Vade procul,ne longe gloria rerum,
Quas mentiris, ait; longè tibi Jupiter, abfit.
Vimque minis addit,manibufque expellere tentat
Cun&tantem, & placidis mifcentem fortia dictis.

[blocks in formation]

mum, aut Atlantem ipfum vexabant. Unus regionem totam obtinebat.

Arbores, &c. Habebat idem Atlas hortos, ubi arborum frondes; rami, & fru&us, aurei.

[blocks in formation]

Huic quoque. Hunc pariter peregrinum, videlicet Perfeum, fic eft allocutus: Abfis, faceffe.

Ne lange, &c. Ne à me pulfus per vim, & malè accep tus, planum facias omnibus,

Hofpes &c. O hofpes, ò Atla,inquit Perfeus.Hofpes appellatur, qui advenam tecto excipit: interdum ille ipfe qui excipitur; peregri- quàm falsò tibi arroges gloriam tot rerum pręclarè Sea gloria &c. Si nobili-geftarum, & originis, à Jotatem queris, à Jove fum ve, utja&as, duæ. oriundus: fi fortitudinem Fortia. Minacia.

[ocr errors]
« AnteriorContinua »