Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

Nil habet ifta fui, tecum venitque, manetque:"
Tecum difcedet; fi tu difcedere poffis.
Non illum Cereris, non illum cura quietis,
Abftrahere inde poteft: fed opaca fufus in herba
Spectat inexpleto mendacem lumine formam:
Perque oculos perit ipfe fuos, paulumque levatus
Ad circumftantes tendens fua brachia filvas,
Ecquis, io filvæ, crudelius, inquit, amavit?
Ecquem, cum veftræ tot agantur fæcula vitæ,
Qui fic tabuerit, longo meminiftis in ævo ?
Et placet,& video : fed quod videoque placetque,
Non tamen invenio: tantus tenet error amantem,
Quoq;magis doleam:nec nos mare feparat ingens.
Nec via, nec montes, nec claufis monia portis:
Exigua prohibemur aqua: cupit ipfe teneri;
Nam quoties liquidis porreximus ofcula lymphis:
Hic toties ad me refupino nititur ore.

Quifquis es, huc exi: quid me,puer unice, fallis?
Quove petitus abis? certè nec forma, nec ætas
Eft mea, quam fugias, & amarunt me quoque
nymphe.

Spem mihi nefcio quam vultu promittis amico: Cumque ego porrexi tibi brachia, porrigis ultro: Cum rifi, arrides; lacrymas quoque fæpe notavi, Me lacrymante,tuas:nutu quoque figna remittis; Et quantum motu formofi fufpicor oris,

[ocr errors]

Verba refers, aures non pervenientia noftras. Ifte ego fum: fenfi, nec me mea fallit imago: Uror amore mei, fammas moveoque, feroque. Quid faciam roger, anne rogem? quid deinde rogabo?

ficie hærens,remittitur. Sic] Lumine. Oculo. 1pecies oris in fpeculum in- Levatus. Se erigens. cidens, & ulterius tendere Ecquem &c. An unquam vetita, propter additum à meminiftis, licèt tam fitis peculi tergo hydrargyrum longevæ, quemquam extiin cryftallo confpicitur.tifle, quific mifero amore Idem fit in aqua. confumptus fit?

Nihil habet fui. Nihil Puer unice. Dile&te, amice. proprium habet, ac fuum; Teda te fumptum.

Aures pervenientia. Per aures, ad aures, venientia

Ine

Quod cupio, mecum eft: inopem me copia fecit. Outinam à noftro fecedere corpore poffem! Votum in amante novum eft; vellem quod amamus abeflet.

Tamque dolor vires adimit, nec tempora vitæ Longa meæ fuperant,primoque extinguor in evo, Nec mihi mors gravis eft pofituro morte dolores: Hic, qui diligitur, vellem diuturnior effet. Nunc duo concordes anima moriemur in una.

Inopem me.. Illare careo, nem imponam meo dolori. quam præfentem, & in Diuturnior.Vivacior.Mor promptu, habeo. te mea nó moveor,que meo dolori finem imponet; fed

Superant. Superfunt.

Pofturo &c. Siquidem fi- ejus, quem amo, nece.

VIII.

Narciffus in florem mutatur.

Dixit, & ad faciem rediit malè fanus eandem : Et lacrymis turbavit aquas, obscuraque moto Reddita forma lacu eft, quam cùm vidiffet abire, Quò refugis? remane;nec me,crudelis, amantem Defere, clamavit: liceat, quod tangere non eft, Afpicere, & mifero præbere alimenta furori. Dumque dolet: fumma veftem deduxit ab ora: Nudaque marmoreis percuffit pectora palmis : Pectora traxerunt tenuem percuffa ruborem, Non aliter,quàm poma folent,que candida parte, Parte rubent: aut, ut variis folet uva racemis Ducere purpureum, nondum matura,colorem. Quæ fimul afpexit liquefacta rurfus in unda:

[ocr errors]

Obfcuraque.. Et facies in depreffit, aperuit, ut pecus undis apparens, illis turba- plangeret.

tis,obfcurior, & quafi eva- Variis. Varii coloris:parte nefcens, eft vifa. alba, parte fubrubra, aut pallida.

Non eft. Non licet.
Summa ab ora. A fummo

Liquefacta. Impropriè: pectore: à collo. Ora fum- pro, liquida. Jungendum ma eft in hoc loco fuprema porrò rurfus cum verbo parsyeftis,que collum am- afpexit. Scribit Heinfius • Bit. Hanc deduxit, ideft, liquenti unda .

[ocr errors]

Non tulit ulterius: fed, ut intabefcere flave
Igne levi ceræ, matutinæque pruinæ
Sole tepente, folent : fic attenuatus amore
Liquitur, & tecto paulatim carpitur igni.
Et neque jam color eft mifto candore rubori:
Necvigor,& vires ; & quæ modò vifa placebant,
Nec corpus remanet,quondã quod amaverat Echo:
Quæ tamen ut vidit: quamvis irata, memorque
Indoluit; quotiefque puer miferabilis, eheu!
Dixerat: hæc refonis iterabat vocibus eheu!
Cumque fuos manibus percuflerat ille lacertos:
Hæc quoq; reddebat fonitum plangoris eundem.
Ultima vox folitam fuit hęc fpectantis in undam
Heu fruftra dilecte puer! totidemque remifit
Verba locus,dictoque vale, vale inquit, & Echo..
Ille
caput viridi feffum fummifit in herba,
Lumina mors claufit domini mirantia formam.
Tum quoq;fe, poftquam eft inferna fede receptus,
In Stygia fpectabat aqua. Planxere forores
Najades, & fectos fratri impofuere capillos:
Planxerunt Dryades: plangentibus affonat Echo.
Jamq;rogum,quaflafq;faces, feretrumq;parabant:
Nufquam corpus erat,croceum pro corpore florem
Inveniunt, foliis medium cingentibus albis.

[ocr errors]

Non tulit. Dolorem. Quaffas. Infpicatas, fifLiquitur. Confumitur,ac fas comminutas. Tada tabefcit. fiebant è ligno; quod ut Que modè vifa. Forma, faciliùs ignem conciperet, conterebatur, infpicaba

Species.

Memor .Se à Narciffo tur, &c. Vel quaffas inter

fpretam.
Plangoris. Percuffionis.
Summifit. Abjecit; depo-
fuit.

pretare, quaffatas, motas : tada quippe agitantur, ut luculentius ignem concipiant.

Florem. Narciffum. Belle Ovidius ide de eodem Nar

ciffo, V.Faft. Tu quoque nomen habes cultos, Narciffe, per hortos: Infelix, quod non alter, & alter,eras.

Lumina &c. Oculos, quibus feipfum miratus erat. Fratri. Narciffo, qui filius erat Cephifi Auvii, cujus filiæ Najades. Sectos capilles. In lu&u crines avulfos,mortui fereMedium. Ita ut medius tro imponebant. Alos effet croceus; folia cirDryades. Vide lib.I.nu.8. cum, alba..

[ocr errors]

I X.

Bacchus à Pentheo fpretus.

Cognita res meritam vati per Achaidas urbes Attulerat famam, nomenque erat auguris ingens. Spernit Echionides tamen hunc ex omnibus unus, Contemptor fuperum Pentheus, præfagaq;ridet Verba fenis,tenebrafq; & cladem lucis ademptæ Obiicit. Ille movens albentia tempora canis, Quàm felix effes, fi tu quoque luminis hujus Orbus, ait, fieres, nec Bacchica facra videres! Namq;dies aderit,quam non procul auguror effe, Qua novus huc veniet, proles Semeleja, Liber: Quem nifi templorum fueris dignatus honore, Mille lacer fpargere locis, & fanguine filvas Fœdabis, matremque tuam, matrifque forores. Eveniet; neque enim dignabere numen honore: Meque fub his tenebris nimium vidiffe quereris. Talia dicentem proturbat Echione natus.

Cognita res. Vaticinium Bacchus: Jovis nempe, & Tirefix de Narciffo. Semeles filius: ante quem Achaidas, Græcas. A-'alii Bacchi antiquiores chaja pars Gracie: ubi Corinthus, &c. Attulerat famam vati. Celebre nomen Tirefiæ reddiderat.

fuere. Quinque Bacchos refert Cicero Lib. III. de nat. Deor.

Matris forores. Ino, & Autonoen 2 tuas maEchionides. Pentheus , terteras . Illarum manus rex Thebarum, Echionis tuo fanguine commacula filius, & Agaves Agave Cadmi filia: ut dictum initio hujus libri.

Obiicit. Exprobrat fuam illi cæcitatem. Illec. Tirefias caput canum quaffans.

Hujus. Hujus lucis, qua frueris; fi carcres iftis, quos habes, oculis: fi cæcus, uti

fum, effes.

Novus Liber

Novus

bis.

Eveniet. Ita, uti prædiCO, fiet.

Neque enim, &c. Video enim fore, ut colere Bacchum recufes.

Sub his tenebris. In hac mea cæcitate.

Proturbat. Interpellat :

reiicit.

Fides. Eventus, faciens dictis fidem.

Ref

Di&ta fides fequitur, refponfaque vatis aguntur.
Liber adeft, feftifque fremunt ululatibus agri:
Turba ruit, miftæque viris matrefque, nurufque;
Vulgufque, procerefque ignota ad facra feruntur.
Quis furor, Anguigenę, proles Mavortia, veftras
Attonuit mentes? Pentheus ait: ærane tantùm
Ære repulfa valent? & adunco tibia cornu?
Et magice fraudes? ut quos non bellicus enfis,
Non tuba terruerit, non ftri&tis agmina teliss
Femineæ voces, & mota infania vino,
Obfcanique greges, & inania tympana vincant?
Voffie fenes mirer? qui longa per æquora vecti,
Hac Tyron, ac profugos pofuiftis fede Penates:
Nunc finitis fine Marte capi? vofne, acrior ætas,
O juvenes, propiorque mee? quos arma tenere,
Non thyrfos galeaque tegi; non fronde,decebat.
Efte, precor, memores qua fitis ftirpe creati:
Illiufque animos, qui multos perdidit unus,
Sumite ferpentis: pro fontibus ille, lacuque,

Refponfa. Ea vox propriè Tyron. Vide fuprà n.1.2. ufurpatur de oraculis, au- Tyrus, Phenicia civitas. guriis, &c. Sententia eft. Hoc in loco

Aguntur. Implentur.novam Tyrum condidiftis, Adeft. Thebas fubit. Sic Eneas dicitur à VirgiIgnota.Nondum fpe&ata. lios llium in Italiam portans Anguigena. O Thebani. victofque Penates. quorum fcilicet patres nati è dentibus Draconis, fupra nu.z.

Proles Mavortia. Thebani è fatis dentibus Dra.

Nunc c. Nunc vos, ultro, ac fine certamine, Baccho deditis.

Vofne &c. An vos potiùs mirer & objurgem, ò juve

conis armati prodiere. Su-nes, etas acrior, ideft, quo pra num.3. erat ille Draco Marti facer.

Attonuit mentes. Attonitas, & impotes fui, fecit: de

rum etas eft animofior,bellicofior, & meæ fimilior. Thyrfos. Thyrfus, hafta erat pampinis involuta

ftatu ac fanitate dimovit.quã geftabant Bacchantes.

Era. Cymbala. Ere repulla. Ereis bacillis percuffa. Mota infania vino.Ebriorum infanus grex. Hac fede. Hac in urbe: Thebis,

[blocks in formation]
[ocr errors]
« AnteriorContinua »