Nobleza y poder político en el Reino de Valencia

Portada
Universitat de València, 28 de nov. 2011 - 452 pàgines
Entre el començament del regnat d'Alfons el Magnànim (1416) i la conquesta de Nàpols (1442), tota una època i una generació van quedar marcades per aquest llarg quart de segle d'esforç militar constant. Al mateix temps, aquest període ha estat assenyalat com el moment àlgid del pactisme entre la monarquia i les classes feudals. Però la guerra, l'expansió territorial i les nombroses reformes institucionals i de les pràctiques de govern van coincidir amb una extraordinària efervescència de la noblesa valenciana, que, tanmateix, va ser una de les forces socials que més van coadjuvar a la formació de la monarquia absoluta. La inquietud de la noblesa només sembla calmar-se després de les últimes Corts convocades per Alfons V en 1443-1446. El suport aristocràtic al que no era en principi més que un fort poder polític centralitzat entorn de la Corona va ser determinant perquè, amb el temps, la monarquia feudal acabàs mutant-se en una forma política precursora de l'Estat. A aclarir la naturalesa de les contradiccions de la noblesa, el seu dinamisme al llarg de tres dècades, les seues repercussions sobre la societat medieval valenciana i la seua influència sobre els orígens de la monarquia absoluta està dedicat aquest llibre.
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

PRÓLOGO
21
LA SITUACIÓN DE LA NOBLEZA EN EL REINO DE VALENCIA 1 LA FORMACIÓN DE UNA NOBLEZA AUTÓCTONA Y DE SUS PRIVILE...
27
LA IDEOLOGÍA CABALLERESCA 3 LA COMPOSICIÓN DEL ESTAMENTO MILITAR a Los barones b Los caballeros 4 JERARQUÍA Y MOVIL...
83
LOS INGRESOS a Estructura de la renta señorial b Estancamiento de la renta señorial 6 LA ECONOMÍA SEÑORIAL LOS GASTOS 7 ENFRENTA...
185
LA PROYECCIÓN POLÍTICA DE LA NOBLEZA VALENCIANA 8 GUERRAS NOBILIARIAS FRENTE A PAZ PÚBLICA
195
EL BRAZO MILITAR EN LAS CORTES DESDE 1417 HASTA
231
LOS BANDOS NOBILIARIOS Y EL GOBIERNO DEL REINO
249
a La paz pública b El arbitraje 11
281
BANDOS NOBILIARIOS INSTITUCIONES Y PODER POLÍ
357
59
379
65
380
103
384
BIBLIOGRAFÍA
385
113
390
155
406
170
412

23
297
BANDOS DURANTE LAS CORTES DE VALENCIA
305
27
314
41
317
LAS CORTES DE VALENCIA DE 144346
319
LA DISPUTA POR EL PODER ENTRE BARONES Y CABA
345

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica