El ajedrez de torneo

Portada
Editorial Fundamentos, 2000 - 541 pàgines
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

A modo de Prefacio
8
Primera Ronda
31
Segunda Ronda
51
Tercera Ronda
67
Cuarta Ronda
83
Quinta Ronda
97
Sexta Ronda
113
Séptima Ronda
135
Decimosexta Ronda
303
Decimoctava Ronda
329
Decimonovena Ronda
347
Vigesima Ronda
361
Vigesimoprimera Ronda
377
Vigesimosegunda Ronda
391
Vigesimotercera Ronda
421
Vigesimocuarta Ronda
437

Octava Ronda
149
Décima Ronda
203
Duodecima Ronda
227
Decimotercera Ronda
241
Decimocuarta Ronda
261
Decimoquinta Ronda
279
Vigesimoquinta Ronda
453
Vigesimosexta Ronda
473
Vigesimoséptima Ronda
491
Vigesimoctava Ronda
505
Trigesima Ronda
527
Copyright

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica